2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.

 

NOT: Online Başvuru butonu sayfanın en alt kısmındadır. İlgili görsele tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. 

 

KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora/Bütünleşik Doktora Doktora/Bütünleşik Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz
İktisat 20 10 19 Ağustos 2019 10 19 Ağustos 2019
İşletme 10 20 19 Ağustos 2019 5 19 Ağustos 2019
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz X 50 19 Ağustos 2019 X X
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 20 25 29 Ağustos 2019 5 29 Ağustos 2019
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce 25 X 29 Ağustos 2019 X X
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 10 20 19 Ağustos 2019 5 19 Ağustos 2019
Klinik Psikoloji 10 20 10 Temmuz 2019 5 10 Temmuz 2019
Bağımlılık Psikolojisi X X X X X
Görsel İletişim Tasarımı 10 5 14 Temmuz 2019 X X
Özel Hukuk 30 X 19 Ağustos 2019 10 19 Ağustos 2019
Kamu Hukuku 10 X 19 Ağustos 2019 5 19 Ağustos 2019
Özel Eğitim Öğretmenliği 7 X 26 Temmuz 2019 2 26 Temmuz 2019
Okul Öncesi Öğretmenliği 5 5 10 Haziran 2019 X X
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15 X 14 Haziran 2019 8 14 Haziran 2019
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 5 X 13 Haziran 2019 X X
Bankacılık ve Finans 20 10 19 Ağustos 2019 X X

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İŞLETME YÜKSEK LİSANS
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 20-23 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-08 Eylül 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 09-11 Eylül 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01 -29 Ağustos 2019

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans / Tezsiz Yüksek Lisans / %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans

Ek İlan Linki için TIKLAYINIZ !!!

 

İŞLETME UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-29 Ağustos 2019

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-29 Ağustos 2019

 

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-29 Ağustos 2019

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Özel Öğrenci Kontenjanı: 2
 • Yazılı Sınav Tarihi: 13 Haziran 2019 – saat: 09.00
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 13 Haziran 2019 – saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 19-21 Haziran 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 24-28 Haziran 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 01-05 Temmuz 2019

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Sözlü Mülakat Tarihi: 18 Haziran 2019 – saat: 11.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 19-21 Haziran 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 24-28 Haziran 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 01-05 Temmuz 2019

 

ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans programında Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altında alan öğrenciler, mülakata alınmayacaktır.
5. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Yazılı Sınav Tarihi: 31 Temmuz 2019 – saat: 10.00
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 31 Temmuz 2019 – saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 01-02 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 03-10 Ağustos 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakatın %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Yazılı Sınav Tarihi: 18 Haziran 2019 – saat: 09.00
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 18 Haziran 2019 – saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 19-21 Haziran 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 24-28 Haziran 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 01-05 Temmuz 2019

 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 50 ya da eş değer puan almış olmak.

4.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5. Başvuruların değerlendirilmesi: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

6. Klinik psikoloji tezli yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

3. Başvuruların değerlendirilmesi: 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

4. Klinik psikoloji tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 17 Temmuz 2019 /Sınav Saati: 13.30 Sınav Yeri: Amfi 3 (Hukuk Fakültesinin yanındaki tek katlı amfi binası)
 • Mülakat Tarihi: 25-26 Temmuz 2019
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 29-31 Temmuz 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-10 Ağustos 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Programa Kurum İçi Yatay Geçiş:

 1. 2019-2020 güz döneminde, Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli programa kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde ALES (EA) puanının %50′ si ve Klinik Psikoloji Tezsiz program genel not ortalamasının %50 ‘si alınarak sıralama yapılacak ve ilk üç kişi alınacaktır.

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı (bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı (bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ı alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Sözlü Mülakat Tarihi (Tezli YL ve Tezsiz YL): 18 Temmuz 2019 / 14:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 22-23 Temmuz 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-08 Eylül 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 09-11 Eylül 2019

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; Ek İlan Linki için TIKLAYINIZ !!!

 

İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programlarında;

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 26-27 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-08 Eylül 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 9-11 Eylül 2019

 

İşletme Doktora Programında;

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Yazılı Sınav Tarihi: 22 Ağustos 2019 – saat: 09.00
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 22 Ağustos 2019 – saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 26-27 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-08 Eylül 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 9-11 Eylül 2019

Özel Hukuk Doktora Programında;

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-29 Ağustos 2019

 

Kamu Hukuku Doktora Programında;

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.

 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-29 Ağustos 2019

 

Özel Eğitim Doktora Programında;

1. Adayların Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmaları(Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) ve adayların özel eğitim bölümünden tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

2. ALES (EA– SÖZ son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.

3. Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altına alan öğrenciler mülakata alınmayacaktır.

4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Genel başarı puanı, 70 puanın altında olan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir.

 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi:01 Ağustos 2019 / Saat: 10.00
 • Mülakat Tarihi:01 Ağustos 2019 / Saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 02 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 03-10 Ağustos 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

Klinik Psikoloji Doktora Programında;

1. Klinik psikoloji doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir.

2. Değerlendirilme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3. Klinik psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

 • Yazılı Bilim sınavı Tarihi: 17 Temmuz 2019 /Sınav Saati: 13.30 Sınav Yeri: Amfi 3 (Hukuk Fakültesinin yanındaki tek katlı amfi binası)
 • Mülakat Tarihi: 25-26 Temmuz 2019
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 29-31 Temmuz 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 01-10 Ağustos 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında;

1. Klinik Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/ mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Yazılı Sınav Tarihi: 19 Haziran 2019 – saat: 09.00
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 19 Haziran 2019 – saat: 13.00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi: 19-21 Haziran 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi: 24-28 Haziran 2019
 • Yedek Listeden Kayıt Tarihi: 01-05 Temmuz 2019

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 • Adayların, her bir programın son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programları kabul listelerinin ilan tarihi ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Kabul listeleri; Enstitü web sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, Duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Enstitülerde OBS’ den ders kayıtları ( 18 Eylül – 20 Eylül 2019 )tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması (23 Eylül 2019 )
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 27 Eylül 2019 )

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkriptin (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)

Not 1: Bu Belgeler (31 Temmuz 2019) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (01-02 Ağustos 2019) Tarihleri arasında ilan edilecektir.

Not 3: Kayıtlar (03-10 Ağustos 2019) Tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Sıra No Tezsiz Yüksek Lisans Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
2. İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
3. İktisat ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
4. İktisat ABD Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
7. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL 5.000 $
8. Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
9. Özel Eğitim Öğretmenliği ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
10. Temel Eğitim ABD Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
11. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
12. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $

 

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
2. İktisat ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
3. İktisat ABD Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
7. Psikoloji ABD Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 22.000 TL 5.000 $
8. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL 5.000 $
9. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
10. Kamu Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
11. Özel Hukuk ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
12. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
13. Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
14. Özel Eğitim Öğretmenliği ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
15. Temel Eğitim ABD Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $

 

Sıra No Doktora Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
2. İktisat ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) 20.000 TL 9.000 $
4. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
5. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL 9.000 $
6. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL 9.000 $
7. Özel Hukuk Doktora 20.000 TL 9.000 $
8. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora 20.000 TL 9.000 $
9. Kamu Hukuku Doktora 20.000 TL 9.000 $

 

Sıra No Bütünleşik Doktora Programları Ücretler
1. İşletme ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
2. İşletme ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
3. İktisat ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
4. İktisat ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) (Alan Dışı) 28.000 TL
6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) (Alan İçi) 24.000 TL
7. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
8. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
9. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
10. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
11. Özel Hukuk Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
12. Özel Hukuk Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
13. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
14. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora (Alan İçi) 24.000 TL

 

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

 

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay

Muhasebe

Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2.Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
9.  Online Başvuru Formu
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN KESİN KAYITTA

İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuruda ve kayıtta aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Online Başvuru Formu,

b) Yüksek lisans programlarına (Bütünleşik Doktora programı dahil) başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

c) Doktora programlarına başvuruda; yüksek lisans diplomaları ile yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

ç) İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),

e) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi,

f) Türkçe ve Türkçe-İngilizce Lisansüstü programları için TÖMER (Türkçe Seviye Belirleme Sınavı) belgesi,

g) Öğrenim ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren belge,

h) Kabul Mektubu,

i) Sağlık raporu.

j) İkamet izin belgesi (Kayıt sırasında ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde ikamet izin belgesini Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Söz konusu süre sonunda ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

 

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir. 

 

Online başvuru için görsele tıklayınız.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Sinem KÜÇÜKYILMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  sinem.kucukyilmaz@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  gozde.tugan@hku.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1932
Mail : betül.korkmaz@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Burcu ILGIN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  burcu.ilgin@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305 /1302
Mail :  saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  ahmet.ayaz@hku.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  merve.yildirim@hku.edu.tr

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili: 1121
Mail :  merih.toker@hku.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Şule KAVAK
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1122
Mail : sule.kavak@hku.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ULUFER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1724
Mail : zehra.ulufer@hku.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : pelin.fadiloglu@hku.edu.tr

Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1402
Fax:(0342) 211 80 92
Mail : aaykut.aydogdu@hku.edu.tr

Ertuğrul BALABAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1402
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : ertugrul.balaban@hku.edu.tr

Büşra Nida ÇALIŞKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : bnida.caliskan@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : sbe@hku.edu.tr