Dönem Projesi Yazım Kılavuzu | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

Metin Sonu Kaynakça Gösterme (Belirtilmeyen hususlarda APA 7.0 kuralları geçerlidir)

 Kitap (Tek yazarlı veya çok yazarlı)

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (italik) (varsa Baskı Sayısı). Yayınevi.

Frier, S. (2020). No filter: The inside story of Instagram. Simon & Schuster.

Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. baskı). Remzi Kitabevi.

Stewart, P. J. & Strathern, A. J. (2019). Sustainability, conservation, and creativity: Ethnographic learning from small-scale practices. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429456312

 Kitap Bölümü

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (italik) (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Yayınevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı) içinde (s. 49-91). Seçkin Yayınları.

 Editörlü Kitapta Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı – italik (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Yayınevi.

Richards, K. C. (1997). Views on globalization. In H. L. Vivaldi (Ed.), Australia in a global world (pp. 29-43). Century.

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. M. Özbek (Ed.),      Kamusal alan içinde (s. 689-713). Hil.

Hancox, D. (2016) Amplified stories: digital technology and representations of lived experiences. In S. Gair & A. van Luyn (Eds.), Sharing qualitative research: Showing lived experience and community narratives. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315660875

Çeviri Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi).

Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler (N. H. Şahin, Çev.). Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).

Demidov, V. (1986). How we see what we see (A. Repyev, Trans.). Mir Publishers. (Original work published 1986).

Makale – Süreli Yayın (Tek yazarlı veya çok yazarlı)

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı (italik), Cilt (Sayı), Sayfa aralığı. (varsa) DOI adresi

Ball, S. J. (1995). Intellectuals or Technicians? The Urgent Role of Theory in Educational Studies. British Journal of Educational Studies, 43(3), 255-271. https://doi.org/10.1080/00071005.1995. 9974036

Baggins, B. (2019). Public health in private homes. Journal of Vegetable Studies, 4(12), 345- 360. https://doi.org/10.1080/hdnbv.847463

Wycherley, T. P., Moran, L. J., Clifton, P. M., Noakes, M., & Brinkworth, G. D. (2012). Effects of energyrestricted high-protein, low-fat compared with standard-protein, low-fat diets: A meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition, 96(6), 1281-1298. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.044321

 Tezler

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (italik) [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversite adı]. URL linki veya veri tabanı.

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Yenice, M.S. (2011). Tarihi kent merkezlerinde sürdürülebilir yenileme için bir model önerisi; Konya örneği. [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 283515)

 Bildiri

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Bilimsel Toplantının Adı içinde (sayfa aralığı). Toplantının gerçekleştiği yer: Yayınevi.

Edge, M. (1996). Lifetime prediction: Fact or fancy? In M. S. Koch, T. Padfield, J. S. Johnsen, & U. B. Kejser (Eds.), Proceedings of the Conference on Research Techniques in Photographic Conservation (pp. 97-100). Royal Danish Academy of Fine Arts.

 Resmi Yayın – Rapor

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). Basım Yeri: Yayın Evi.

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). İnternet adresi

World Health Organization. (2018). Climate change and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climatechange-and-health

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2007). Stratejik plan 2007 – 2011 (Yayın no. 3052). Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

Medya – Gazete (Basılı veya internet sayfası)

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Gün Ay). Makalenin adı. Gazetenin adı, sayfa aralığı. (varsa) İnternet sayfası.

Bursalı, Ş. (2022, 14 Kasım). Küresel bir marka Türkiye. Sabah, 12. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/sebnem-bursali/2022/11/14/kuresel-bir-marka-turkiye

Schwartz, L. (1992, November 3). Obesity and its effects. The Washington Post, 1-4

 Medya – Gazete (Yazarı belli olmayan gazete makalesi)

Makalenin adı. (Yıl, Gün Ay). Gazetenin adı, sayfa aralığı.

Kentsel dönüşümün getirdikleri. (2001, 15 Şubat). Sabah, 7.

New drug appears to sharply cut risk of death from cholesterol. (1993, July 15). The New York Times, 12.

İnternet Makalesi (Yazarı ve tarihi belli)

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Gün, Ay). Makale başlığı (İtalik). yer aldığı kaynak. İnternet adresi

Adeney, R. (2018, March 15). Structural change in the Australian economy. Reserve Bank of Australia. https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2018/mar/structural-change-in-theaustralian-economy.html

 İnternet Makalesi (Yazarı ve tarihi belirsiz)

Belgenin başlığı. (t.b.). Belgenin yer aldığı kaynak. İnternet adresi

Diyet ve diyabetle ilişkili gerçek nedir? (t.b.). Diyabet ve Beslenme.      http://www.turkdiab.org/page.aspx?u=80&s=89

Heuristic. (n.d.). Merriam-Webster’s online dictionary. http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

Ulusal ya da Uluslararası olarak Ulaşılabilen Film ya da Video

Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı [Film]. Yapımcı Firma; Yapım Yeri.

Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. BKM Film; Türkiye.

Smithee, A. F. (Director). (2001). Really big disaster movie [Motion Picture]. Paramount Picture; United States.

 Video

Yapımcının adı (Yapımcı). (Yıl). Videonun adı  [DVD]. İnternet sitesi    

American Psychological Association (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. http://www.apa.org/videos/

CNN Türk (Yapımcı). (2011). İstanbul için ‘yaşam hakkı’ zamanı [DVD].      http://video.cnnturk.com

 Broşür

Kurumun adı. (Yıl). Broşürün başlığı (Baskı sayısı) [Broşür]. varsa Yayıncı adı.

Kurumun adı. (Yıl). Broşürün başlığı (Baskı sayısı) [Broşür]. URL linki

NSW Health. (n.d.). Guide to equipment and service [Brochure].

Cedars-Sinai. (2015). Human papillomavirus (HPV) and oropharyngeal cancer [Brochure]. https://www.cedars-sinai.org/content/dam/cedars-sinai/cancer/sub-clinical-areas/head-neck/documents/hpv-throat-cancer-brochure.pdf