Sayılarla LEE | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sayılarla LEE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI

Enstitümüz ana bilim dallarında 310 doktora (%24), 798 Tezli Yüksek Lisans (%61,5)  ve 189 Tezsiz Yüksek Lisans (%14,5) olmak üzere 1297 kayıtlı/aktif öğrencisi bulunmaktadır (12.11.2022).

Programlar Yüksek Lisans
(Tezsiz U.E)
Yüksek Lisans
(Tezli)
Yüksek Lisans
(Tezsiz)
Doktora Anabilim Dalı
Toplam
Bankacılık ve Finans 7 2 9
Beslenme ve Diyetetik 46 19 65
Çevre Bil. ve Enerji Yönt. 11 4 15
Eğitim Programları ve Öğretim 4 4
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 12 12
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 4
Elektronik-Bilgisayar Müh.  11 11
Endüstri Müh. 2 2
Protez Ortez (Fizyoterapi) 5 5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 41 41 82
Görsel İletişim Tasarımı  35 3 38
Hemşirelik 35 66 101
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 24 4 28
İktisat 31 1 15 47
İletişim Çalışmaları 7 7
İnşaat Mühendisliği 33 12 11 56
İş Sağlığı ve Güvenliği 11 4 15
İşletme 87 53 5 39 184
Kamu Hukuku 63 6 69
Klinik Psikoloji  29 49 28 106
Küresel Tic. Yönet. ve Huk.  9 3 12
Mimarlık 64 12 76
Okul Öncesi Eğitimi 21 3 24
Özel Eğitim 23 4 27
Özel Hukuk 63 23 86
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 46 11 57
Sınıf Eğitimi 9 2 11
Siyaset Bil. ve Ulus. İliş. (İng.) 35 35
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 50 6 13 69
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 25 7 8 40
GENEL TOPLAM 87 798 102 310 1.297