Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Tez Konu Öneri Formunun Enstitüye teslimi için son gün : 26 Temmuz 2024
Yüksek lisans Tez Savunma için son gün : 26 Temmuz 2024

* Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. (Yönetmelik 23-6 madde)

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Dönem Projelerinin enstitülere teslimi için son gün : 26 Temmuz 2024
OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Doktora Yeterlilik Sınavı için sınav dönemi
: 1 Mart-31 Mayıs 2024
Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihleri : 2 Ocak-28 Haziran 2024
Doktora Tez Konu Önerisi Savunması için son gün : 26 Temmuz 2024
Doktora Tez Savunma sınavı için son gün : 26 Temmuz 2024

* * Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir (Yönetmelik 23-6 madde).

Derslerin başlaması : 5 Şubat 2024
Derslerin kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınav Tarihleri : 20-31 Mayıs 2024
Dr. Yeterlik Sınavı / Tez İzleme Komtesi Toplantısı son gün
: 28 Haziran 2024
Tez Savunma Sınavı / Dönem Projesi teslimi  son gün : 26 Temmuz 2024

* Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. (Yönetmelik 23-6 madde)

  • HABERLER
  • İlanlar
  • Haberler

Duyurular

2023-2024 Bahar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Mazeret Sınavı hakkında

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programı PDR501 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ara sınavına, sağlık sorunlarına bağlı olarak giremeyen A*** T*** K*** için 22.05.2024 çarşamba 09.30-12.30 eğitim fakültesi toplantı salonunda mazeret sınavı yapılacaktır.

2023-2024 Bahar Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Final Sınavı

23-24 bahar döneminde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programında  verilen KHUK551 kodlu Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinin 29.05.2024 saat 14.00’da final sınavı yapılacaktır.  

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi %100 Burs Hakkı Kazanan Öğrenciler

2023-2024 öğretim yılı bahar döneminde; Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar çerçevesinde burs almaya hak kazanan (%100 burslu) öğrencilerimizin listesi aşağıda verilmiştir: T.C. Kimlik No Adı-Soyadı Program 10*******66 U*** C*** A*** FTR Tezli Yüksek Lisans 13*******98 A*** D*** İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek […]

2023-2024 Bahar Dönemi Kayıtları ve Dönem Uzatma Talepleri için Başvuru Tarihi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin dönem uzatma talepleri için son başvuru tarihi 30 Ocak 2024; 2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları için son başvuru tarihi 30 Ocak 2024 olarak güncellenmiştir.

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçları

2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenci adayları için 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 22-24 Ocak 2024: Asil listedeki öğrenci kayıtları 25-26 Ocak 2024: Yedek listedeki öğrenci kayıtları Adı / Name Soyadı / Surname T.C. Kimlik No / ID Number Sonuç / […]