Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Tez Konu Öneri Formunun Enstitüye teslimi için son gün : 26 Temmuz 2024
Yüksek lisans Tez Savunma için son gün : 26 Temmuz 2024

* Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. (Yönetmelik 23-6 madde)

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Dönem Projelerinin enstitülere teslimi için son gün : 26 Temmuz 2024
OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 30 Ocak – 4 Şubat 2024
Derslerin Başlaması : 5 Şubat 2024
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 9 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınavı Haftası : 20-31 Mayıs 2024
Doktora Yeterlilik Sınavı için sınav dönemi
: 1 Mart-31 Mayıs 2024
Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihleri : 2 Ocak-28 Haziran 2024
Doktora Tez Konu Önerisi Savunması için son gün : 26 Temmuz 2024
Doktora Tez Savunma sınavı için son gün : 26 Temmuz 2024

* * Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir (Yönetmelik 23-6 madde).

Derslerin başlaması : 5 Şubat 2024
Derslerin kesilmesi : 17 Mayıs 2024
Final Sınav Tarihleri : 20-31 Mayıs 2024
Dr. Yeterlik Sınavı / Tez İzleme Komtesi Toplantısı son gün
: 28 Haziran 2024
Tez Savunma Sınavı / Dönem Projesi teslimi  son gün : 26 Temmuz 2024

* Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. (Yönetmelik 23-6 madde)

  • HABERLER
  • İlanlar
  • Haberler

Duyurular

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi %100 Burs Hakkı Kazanan Öğrenciler

2023-2024 öğretim yılı bahar döneminde; Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar çerçevesinde burs almaya hak kazanan (%100 burslu) öğrencilerimizin listesi aşağıda verilmiştir: T.C. Kimlik No Adı-Soyadı Program 10*******66 U*** C*** A*** FTR Tezli Yüksek Lisans 13*******98 A*** D*** İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek […]

2023-2024 Bahar Dönemi Kayıtları ve Dönem Uzatma Talepleri için Başvuru Tarihi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin dönem uzatma talepleri için son başvuru tarihi 30 Ocak 2024; 2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları için son başvuru tarihi 30 Ocak 2024 olarak güncellenmiştir.

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçları

2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenci adayları için 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 22-24 Ocak 2024: Asil listedeki öğrenci kayıtları 25-26 Ocak 2024: Yedek listedeki öğrenci kayıtları Adı / Name Soyadı / Surname T.C. Kimlik No / ID Number Sonuç / […]

2023-2024 BAHAR YARIYILI KESİN KAYITTA İSTENİLEN EVRAKLAR

KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR  Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği) (Önemli not: mümkünse, e-devlet mezuniyet belgenizi teslim ediniz) 2. Not döküm […]

2023-2024 BAHAR YARIYILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA PROGRAMI KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR

22-24 Ocak 2024: Asil listedeki öğrenci kayıtları Adı Soyadı T.C. Kimlik No Sonuç BE*** KA*** 50*******44 ASİL ZE*** ŞA*** 34*******36 ASİL