Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 26.09.2023-01.10.2023
Derslerin Başlaması : 02.10.2023
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 06.10.2023
Derslerin Kesilmesi : 05.01.2024
Final Sınavı Haftası : 08.01.2024-19.01.2024
Tez Konu Öneri Formunun Enstitüye teslimi için son gün : 12.01.2024
Yüksek lisans Tez Savunma için son gün : 12.01.2024

* Tez Savunma sınavından en geç 1 ay önce Tez Jüri Öneri Formu Enstitüye iletilmiş olmalıdır.

OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 26.09.2023-01.10.2023
Derslerin Başlaması : 02.10.2023
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 06.10.2023
Derslerin Kesilmesi : 05.01.2024
Final Sınavı Haftası : 08.01.2024-19.01.2024
Dönem Projesi Konu Öneri formunun enstitülere teslimi için son gün : 12.01.2024
Dönem Projelerinin enstitülere teslimi için son gün : 12.01.2024
OBS Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması : 26.09.2023-01.10.2023
Derslerin Başlaması : 02.10.2023
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası son gün
: 06.10.2023
Derslerin Kesilmesi : 05.01.2024
Final Sınavı Haftası : 08.01.2024-19.01.2024
Doktora Yeterlilik Sınavı için sınav dönemi
: 01.10.2023 – 31.12.2023
Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihleri : 01.07.2023 – 31.12.2023
Doktora Tez Konu Önerisi Savunması için son gün : 12.01.2024
Doktora Tez Savunma sınavı için son gün : 12.01.2024

* Tez Savunma sınavından en geç 1 ay önce Tez Jüri Öneri Formu Enstitüye iletilmiş olmalıdır.

Derslerin başlaması : 02.10.2023
Derslerin kesilmesi : 05.01.2024
Final Sınav Tarihleri : 08.01.2024 – 19.01.2024
Dönem Projesi / Tez Savunma Sınavı / Dr. Yeterlik Sınavı / Tez İzleme Komtesi Toplantısı son gün : 12.01.2024

* Tez Savunma sınavından en geç 1 ay önce Tez Jüri Öneri Formu Enstitüye iletilmiş olmalıdır.

  • HABERLER
  • İlanlar
  • Haberler

Duyurular

KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 

KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR  Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği) (Önemli not: mümkünse, e-devlet mezuniyet belgenizi teslim ediniz!) 2. Not döküm belgesi […]

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (1)
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Sonuçları

→ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Program Sonuçları → Görsel İletişim Tasarımı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans -Yatay Geçiş Sonuçları → İletişim Çalışmaları Doktora Programı Sonuçları → İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Sonuçları → Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuru Sonuçları → Elektronik & Bilgisayar Tezli Yüksek […]

2023-2024 Güz Dönemi Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı Sözlü Sınav Sonuçları
2023-2024 Güz Dönemi Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Sınav Sonuçları
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Doktora Programı Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler

Sözlü Sınav Saati: 13:00 Sözlü Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu Ad Soyadı TC Kimlik No  Sonuç SE** Dİ***** 30*******22 Sözlü Sınava Girebilir ZE*** YA*** SA**** 14*******08 Sözlü Sınava Girebilir. AH*** Yİ*** PA*** 44*******44 Sözlü Sınava Giremez. BO** AK***** 57*******74 Sözlü Sınava Giremez.