16 Ağustos 2022 |

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Psikoloji ABD Lisansüstü Mülakatları Hk.

Psikoloji ABD Lisansüstü Mülakatları Hk.

Klinik Psikoloji tezli-tezsiz ve doktora programlarının mülakat yeri, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüdür. Mülakat saatinizden en az 20 dakika önce mülakat yerinde bulunmanız önem arz etmektedir.  Mülakat saatinizde, mülakat yerinde olmanız gerekmektedir. Mülakat saatleri uzayabilir. Konaklama ve ulaşım planlarınızı yaparken mülakat saatlerinin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.

7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen Öğrenci Affının Uygulama İlkeleri hk.

7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen öğrenci affının uygulama ilkelerine buradan ulaşabilirsiniz. 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. maddeden yararlanmak isteyen ve 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizle ilişiği kesilen öğrencilerin en geç 07/11/2022 saat 17:00’a kadar tarihine aşağıda belirtilen belgelerle şahsen […]