Yönetim | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yönetim

Enstitü Müdürü

    Doç. Dr. Ufuk AKBAŞ
    Eğitim Fakültesi
     e-posta: ufuk.akbas@hku.edu.tr
    Ofis: Enstitü Binası – ENS102
Müdür Yardımcısı
    Doç.Dr. Serkan USGU
    Sağlık Bilimleri Fakültesi
    e-posta: serkan.usgu@hku.edu.tr
    Ofis: Enstitü  Binası ENS-104
     0(342) 211 8080 – 2112
Müdür Yardımcısı
    Dr.Öğr.Üyesi Merve YILDIRIM SEHERYELİ
    Eğitim Fakültesi
    e-posta: merve.yildirim@hku.edu.tr
    Ofis: Enstitü  Binası ENS-103
     0(342) 211 8080 – 1103