Yayın Şartı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yayın Şartı

ÖNEMLİ: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı programlarda kayıtlı öğrencilerin, danışmanları ile birlikte yaptıkları ortak proje – patent başvurularında ve yayınlarda, yazar/araştırmacı bilgisi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurum adresi ve @hku.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

TR Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, …………… Anabilim Dalı, 27010, Gaziantep, Türkiye,  e-posta: adı.soyadı@std.hku.edu.tr
ING Hasan Kalyoncu University, Graduate Education Institute, Department of …………….., 27010, Gaziantep, Türkiye. e-mail: adı.soyadı@std.hku.edu.tr
2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ve SONRASI KAYIT
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunun 25.05.2021 tarih ve 010 sayılı toplantı kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz dönemi ve sonrasında kayıt olan Lisansüstü öğrencilerinden geçerli olmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü DOKTORA Tez Savunma Sınavına girebilmek için (mezuniyet koşulu olarak) öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanıyla birlikte aşağıdaki faaliyetlerden en az birini sağlamış olması gerekir.
 1. SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI, YÖK tarafından doçentlik kriterlerinde belirtilen ilgili alan indeksinde taranan dergiler ve bunun gibi saygınlığı TÜBİTAK tarafından teyit edilmiş (etki faktörü Q1, Q2, Q3 Q4) bir dergide makalesinin basılmış veya yayına kabul edilmiş olması,
 2. Ulusal veya Uluslararası bir patentinin tescilinin alınmış olması,
 3. Bir TÜBİTAK Projesi başvurusunda bulunulmuş ve başvurunun değerlendirmeye alınmış olması,
 4. Bir BAP projesini yapıp bitirmiş olması (yürütücü veya araştırmacı olarak)
 5. ULAKBİM TRDizin’de taranan dergilerde basılmış veya yayına kabul edilmiş iki makalesinin bulunması
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunun 25.05.2021 tarih ve 010 sayılı toplantı kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz dönemi ve sonrasında kayıt olan Lisansüstü öğrencilerinden geçerli olmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü YÜKSEK LİSANS Tez Savunma Sınavına girebilmek için (mezuniyet koşulu olarak) öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanıyla  birlikte aşağıdaki faaliyetlerden en az birini sağlamış olması gerekir.
 1. Ulusal veya Uluslararası bir bildirisinin kabul edilmiş veya yayınlanmış olması
 2. Ulusal veya Uluslararası bir patentinin tescilinin alınmış olması,
 3. Bir TÜBİTAK Projesi başvurusunda bulunulmuş ve başvurunun değerlendirmeye alınmış olması,
 4. Bir BAP projesini yapıp bitirmiş olması (yürütücü veya araştırmacı olarak)
 5. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde basılmış veya yayıma kabul edilmiş bir makalesinin bulunması (EYK: 2023-17)
 6. Ulusal ya da uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ya da kitap bölümünün bulunması (EYK: 2023-17)
2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ve SONRASI KAYIT (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Programlar)
 • 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında (2021-2022 akademik yılı güz dönemine kadar), Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Protez-Ortez  TEZLİ YÜKSEK LİSANS programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için (mezuniyet koşulu olarak) aşağıdaki koşulu sağlaması gerekmektedir:
 1. Birinci isim kendisi ve ikinci isim danışmanı olmak üzere ulusal ya da uluslararası bir kongrede alanı ile ilgili hazırladığı bir poster veya sözel bildiri sunmuş olmak ve katılım belgesi/bildiri sunduğunu kanıtlayan belgeyi danışman onayı ile Enstütüye ibraz etmek
 • 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında (2021-2022 akademik yılı güz dönemine kadar), Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Protez-Ortez  DOKTORA programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tez savunma sınavına girmeye hak kazanabilmesi için kayıtlı olduğu programın ders, kredi, AKTS gerekliliklerini tamamlaması ve ilgili doktora programına kayıtlı olduğu tarihten sonra olmak üzere aşağıdaki 1. ve 2. koşulları sağlaması gerekmektedir. Öğrencinin 3. veya 4. koşullardan birini sağlaması halinde 1. ve 2. koşullardan yalnızca birini sağlamış olması yeterlidir.
 1. Birinci isim kendisi ve ikinci isim danışmanı olmak üzere, doktora tezi veya alanıyla ilgili hazırladığı bilimsel makalesinin, SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerden birinde yayınlanmış/yayına kabul edilmiş veya makalenin hakem değerlendirmesinde olması.
 2. Alanıyla ilgili olarak, birinci isim kendisi ve ikinci isim danışmanı olmak kaydıyla uluslararası bir kongrede 1 (bir) poster veya sözel sunum yapmış olmak, katılım belgesi/bildiriyi sunduğunu kanıtlayan belgeyi danışmanı onayıyla enstitüye ibraz etmek.
 3. Doktora tezinin üniversite kaynakları dışında bir araştırma projesine (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansları vb.) başvurmuş olmak.
 4. Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası bir patentinin bulunması.