2023 - 2024 bahar döneminde savunulacak yüksek lisans ve doktora tezleri | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2023 – 2024 bahar döneminde savunulacak yüksek lisans ve doktora tezleri

2023 – 2024 bahar döneminde savunulacak yüksek lisans ve doktora tezleri

Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik YL
Öğrenci: N*** C***
Tez Başlığı: Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları ve Müdahale Özyeterliliklerinin İncelenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma
Savunma Tarihi ve Yeri: 30.05.2024 Saat: 09.00 – HKU – HKÜ-SBF Hemşirelik Bölümü 306 Nolu Sınıf
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik YL
Öğrenci: N*** B***
Tez Başlığı: Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Sonrası Verilen Video Destekli Taburculuk Eğitiminin Hastaların Memnuniyet ve Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 30.05.2024 Saat: 10.00 – HKU – Hemşirelik (Online)

Anabilim Dalı:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D

Programı:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
Öğrenci: U*** Ç***
Tez Başlığı: Karşılıklı Bağımlılık Kuramı Perspektifinde Ortadoğu’da Barışın Tesisi
Savunma Tarihi ve Yeri: 14.05.2024 Saat: 11:00-Enstitü Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL
Öğrenci: O*** S***
Tez Başlığı: Understanding The Role of Local Authority’s Policies and I/NGOs in Promoting Sustainable Livelihoods İn Northwest Syria: The Greater Idleb Case
Savunma Tarihi ve Yeri: 14.05.2024 Saat: 11.00 – HKÜ-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anabilim Dalı: İktisat
Program: İktisat DR
Öğrenci: Z*** D***
Tez Başlığı: Vergi Türleri ile Gelir Dağılımı İlişkisi Ekonometrik Bir Analiz
Savunma Tarihi ve Yeri: 10.05.2024 Saat: 10.00 – HKÜ-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anabilim Dalı: İşletme
Program: İşletme YL
Öğrenci: B*** D***
Tez Başlığı: Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Gurur Üzerinde Yeşil Dönüşümcü Liderliğin Aracı Rolü
Savunma Tarihi ve Yeri: 08.05.2024 Saat: 11.00 – HKU – LEE Toplantı Salonu

Anabilim Dalı:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D

Programı:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora
Öğrenci: A*** A***
Tez Başlığı: 2002-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Sosyal Hizmetler Bağlamında Sosyal Politikanın Değişimi: Diyarbakır Örneği
Savunma Tarihi ve Yeri: 08.05.2024 Saat: 10:00- Enstitü Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Klinik Psikoloji
Program: Klinik Psikoloji YL
Öğrenci: C*** D***
Tez Başlığı: Lojistik Firmalarında Farkındalık ve Yeşil Strateji Uygulamaları, Türkiye’deki Lojistik Firmaları
Savunma Tarihi ve Yeri: 02.05.2024 Saat: 14.00 – HKÜ-Klinik Psikoloji (Online)
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik DR
Öğrenci: R*** K***
Tez Başlığı: Dismenoreli Kadınlarda Müzik Eşliğinde Sanal Gerçeklik Gözlüğüyle İzletilen Video ve Yalnız Müzik Dinletisinin Ağrı ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Savunma Tarihi ve Yeri: 02.05.2024 Saat: 13.00 – HKÜ-SBF Hemşirelik Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı ABD
Program: Sınıf Eğitimi Tezli YL
Öğrenci: K*** G***
Tez Başlığı: Anadili Türkçe Olmayan Öğrencilerin İlk Okuma-Yazma Öğretim Süreci:Öğretmen ve Veli Deneyimleri
Savunma Tarihi ve Yeri: 19.04.2024 Saat:11:00 – HKU
Anabilim Dalı: Beslenme ve Diyetetik
Program: Beslenme ve Diyetetik DR
Öğrenci: S*** Ö***
Tez Başlığı: Kavuzsuz Arpadan Mikrodalga Destekli Beta Glukan Ekstraksiyonu
Savunma Tarihi ve Yeri: 18.04.2024 Saat: 10.00 – HKÜ-Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik Tezli YL
Öğrenci: K*** Ç***
Tez Başlığı: Deprem Bölgesinde Yaşayan Erişkin Bireylerin Hastalıklara Karşı Savunmasızlık Algısının Değerlendirilmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 16.04.2024 Saat: 10.00 – HKÜ-Hemşirelik Bölümü (Online)
Anabilim Dalı: Özel Eğitim
Program: Özel Eğitim YL
Öğrenci: S*** D***
Tez Başlığı: Otizmli, Down Sendromlu ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Annelerinin Oyun Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat: 20.00 – HKÜ-Eğitim Fakültesi (Online)
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ABD
Program: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YL
Öğrenci: H*** E***
Tez Başlığı: Tek Ebeveynlerin Kök Aile İlişkileri Ve Ebeveynlik Stresi
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat:15:30 – HKU – Eğitim Fakültesi (Hibrit)
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ABD
Program: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YL
Öğrenci: B*** Ç***
Tez Başlığı: Evli Çiftlerde Parner Sosyotelizmi Davranışı Sergileme Nedenlerinin İncelenmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat:13:30 – HKU – Eğitim Fakültesi (Hibrit)
Anabilim Dalı: Görsel İletişim Tasarımı ABD
Program: Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans
Öğrenci: S*** D***
Tez Başlığı: Dijital Sanatta Sürükleyici Teknolojiler; Refik Anadol, Yaşayan Mimari: Casa Batllo ve İnstagram İçerik Etkileşimi
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat: 13:30 – İletişim Fakültesi-Z6
Anabilim Dalı: Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli YL (İngilizce)
Öğrenci: I*** H***
Tez Başlığı: Cyberactivism in Syria; Emergence Transformation Potentials and Limitations
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat: 11.00 – HKÜ Enstitü toplantı salonu
Anabilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı ABD
Program: İşletme Tezli YL
Öğrenci: S*** F***
Tez Başlığı: Teknolojik Gelişmelerin Avrupa’nın Göçmen İş Gücü Talebi Üzerindeki Etkisi: Hollanda Örneği
Savunma Tarihi ve Yeri: 15.04.2024 Saat: 10:00 – HKU-Turizm Fakültesi
Anabilim Dalı: Beslenme ve Diyetetik
Program: Beslenme ve Diyetetik Tezli YL
Öğrenci: A*** A***
Tez Başlığı: Hemşirelerde Vardiya Usulü Çalışmanın Hedonik Açlık Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Vücut Ağırlığına Etkisinin Değerlendirilmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 05.04.2024 Saat: 14.00 – HKÜ-GSMF302 Nolu Derslik
Anabilim Dalı: Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi
Program: Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli YL
Öğrenci: D*** T***
Tez Başlığı: Bazı Metallerin Çevresel Su ve Gıda Örneklerinde İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spekroskopisi (ICP-OES) Kullanarak Tayini için NiO Nanoçiçek temelli katı faz mikroesktraksiyon yöntemi geliştirilmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 04.04.2024 Saat: 16.00 – HKÜ-Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi (Online)
Anabilim Dalı: Beslenme ve Diyetetik
Program: Beslenme ve Diyetetik Tezli YL
Öğrenci: H*** E*** T*** K***
Tez Başlığı: Grafen Kuantum Noktaları İle Birleştirilmiş Nial204 Nanokompozit Bazlı Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensör İle Kahve Örneklerinde 5-Hidroksimetil Furfural Tespiti
Savunma Tarihi ve Yeri: 28.03.2024 Saat: 14.00 – HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi HEAS 307 Nolu Derslik
Anabilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Program: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YL
Öğrenci: İ*** A***
Tez Başlığı: Son Mil Teslimat Faaliyetlerinde Bulunan Motorlu Kuryelerde İş Motivasyonu, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Savunma Tarihi ve Yeri: 27.03.2024 Saat: 14.00 – HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Program: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YL
Öğrenci: A*** D***
Tez Başlığı: Lojistik Firmalarında Farkındalık ve Yeşil Strateji Uygulamala11 Türkiye’deki Lojistik Firmaları
Savunma Tarihi ve Yeri: 27.03.2024 Saat: 13.00 – HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik DR
Öğrenci: E*** K***
Tez Başlığı: Primipar Adölesan Gebelere Web Tabanlı ve Yüz Yüze Verilen Emzirme Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Savunma Tarihi ve Yeri: 20.03.2024 Saat: 14.00 – HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Anabilim Dalı: FTR
Program: FTR DR
Öğrenci: İ*** D***
Tez Başlığı: Karaciğer Nakli Olmuş Hastalarda Motor-Kognitif İkili Görev Egzersizlerinin Kognitif Fonksiyon, Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Savunma Tarihi ve Yeri: 12.03.2024 10.30 HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR102 Nolu Derslik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Program: Hemşirelik DR
Öğrenci: E*** A***
Tez Başlığı: Alzheimer Tanısı Alan Yaşlı Bireylerde Bilişsel Uyarım Terapisinin Apati, Yalnızlık, Anksiyete ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Savunma Tarihi ve Yeri: 05.03.2024 Saat: 13.30 – HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi HEAS306 Nolu Derslik