Ücretler & Burslar | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ücretler & Burslar

* Tezli yüksek lisans programları paket ücreti olup, 4 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 4 yarıyıl sürenin sonunda ders ve seminerini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** 4 yarıyıl sürenin sonunda tez aşamasında olanlar, en çok iki yarıyıl olmak üzere her yarıyıl (Tez Uzatma) için ek ücret ödemesi yapar. Bu süre (toplam 6 yarıyıl) sonunda tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
*** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ

Anabilim Dalı Toplam Ücret
İşletme 22.500 TL
İktisat 22.500 TL
Bankacılık ve Finans 22.500 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 22.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 22.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) 22.500 TL
Klinik Psikoloji 60.000 TL
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 60.000 TL
Bağımlılık Psikolojisi 38.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 25.000 TL
Özel Hukuk 28.000 TL
Kamu Hukuku 28.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 28.000 TL
Sağlık Hukuku ve Etiği 28.000 TL
Sınıf Eğitimi 25.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 28.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 25.000 TL
Özel Eğitim 25.000 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 25.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 25.000 TL
Mimarlık 28.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 28.000 TL
Endüstri Mühendisliği 25.000 TL
İnşaat Mühendisliği 25.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 25.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 25.000 TL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 25.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühensliği 25.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 32.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 32.000 TL
Ortez-Protez 32.000 TL
Hemşirelik 32.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $6.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.000
İktisadi İdari Bilimler Fen Mühendislik Mimarlık (Yabancı Öğrenciler) $2.250

* Tezsiz yüksek lisans programları için paket  ücreti olup 3 dönemlik süreyi kapsamaktadır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projesi çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Anabilim Dalı Toplam Ücret
İşletme 20.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim 20.000 TL
İktisat 20.000 TL
Bankacılık ve Finans 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 20.000 TL
Klinik Psikoloji 45.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 20.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 20.000 TL
Sınıf Eğitimi 20.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 20.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 20.000 TL
Özel Eğitim 20.000 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 20.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 20.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 20.000 TL
İnşaat Mühendisliği 20.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 20.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 20.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $4.500,00
İktisadi İdari Bilimler Fen Mühendislik Mimarlık(Yabancı Öğrenciler) $2.000,00
Ucret_tezsiz_YL

* Doktora programları için paket ücreti olup, 8 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 8 yarıyıl süre sonunda tez çalışmasını tamamlamayanlar, en çok 4 yarıyıl olmak üzere her yarıyıl için (Tez Uzatma) ek ücret ödemesi yapar. Bu süre içerisinde de tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Anabilim Dalı Toplam Ücret
İşletme 34.000 TL
İktisat 34.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 34.000 TL
Klinik Psikoloji 90.000 TL
Kamu Hukuku 40.000 TL
Özel Hukuk 40.000 TL
İletişim Çalışmaları 38.000 TL
Özel Eğitim 38.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 38.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 38.000 TL
İnşaat Mühendisliği 38.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 38.000 TL
Mimarlık 40.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 45.000 TL
Hemşirelik 45.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 45.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $9.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $5.400
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.600
Ucret_Dr

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar çerçevesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde her bir diploma programı için kontenjanın en az yüzde on beşi burslu öğrenci olarak belirlenmektedir. Programlar düzeyinde burslu öğenci sayıları, ilgili programlara ait başvuru koşullarının yer aldığı ilan metinlerinde ayrıca belirtilmektedir.