Ücretler & Burslar | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ücretler & Burslar

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ (2023-2024 Akademik yılı bahar yarıyılından itibaren)

* Tezli yüksek lisans programları paket ücreti olup, 4 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 4 yarıyıl sürenin sonunda ders ve seminerini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** 4 yarıyıl sürenin sonunda tez aşamasında olanlar, en çok iki yarıyıl olmak üzere her yarıyıl (Tez Uzatma) için ek ücret ödemesi yapar. Bu süre (toplam 6 yarıyıl) sonunda tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
*** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Program Toplam Ücret
İşletme 39.000 TL
İktisat 39.000 TL
Bankacılık ve Finans 39.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 39.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 39.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) 39.000 TL
Klinik Psikoloji 118.000 TL
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 71.500 TL
Bağımlılık Psikolojisi 71.500 TL
Görsel İletişim Tasarımı 39.000 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 39.000 TL
Özel Hukuk 45.500 TL
Kamu Hukuku 45.500 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 45.500 TL
Sağlık Hukuku ve Etiği 45.500 TL
Sınıf Eğitimi 39.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 39.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 39.000 TL
Özel Eğitim 39.000 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 39.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 39.000 TL
Mimarlık 45.500 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 45.500 TL
Endüstri Mühendisliği 39.000 TL
İnşaat Mühendisliği 39.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 39.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 39.000 TL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 39.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühensliği 39.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 51.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 51.000 TL
Ortez-Protez 51.000 TL
Hemşirelik 51.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $6.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.000
İktisadi İdari Bilimler Fen Mühendislik Mimarlık (Yabancı Öğrenciler) $2.250

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ (2023-2024 Akademik yılı bahar yarıyılından itibaren)

* Tezsiz yüksek lisans programları için paket  ücreti olup 3 dönemlik süreyi kapsamaktadır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projesi çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Program Toplam Ücret
İşletme 32.500 TL
İşletme Uzaktan Öğretim 32.500 TL
İktisat 32.500 TL
Bankacılık ve Finans 32.500 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 32.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 32.500 TL
Klinik Psikoloji 75.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 32.500 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 32.500 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 32.500 TL
Sınıf Eğitimi 32.500 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 32.500 TL
Okul Öncesi Eğitimi 32.500 TL
Özel Eğitim 32.500 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 32.500 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 32.500 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 32.500 TL
İnşaat Mühendisliği 32.500 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 32.500 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 32.500 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $4.500,00
İktisadi İdari Bil. Fen Müh. Mim. (Yabancı Öğrenciler) $2.000,00

DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ (2023-2024 Akademik yılı bahar yarıyılından itibaren)

* Doktora programları için paket ücreti olup, 8 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 8 yarıyıl süre sonunda tez çalışmasını tamamlamayanlar, en çok 4 yarıyıl olmak üzere her yarıyıl için (Tez Uzatma) ek ücret ödemesi yapar. Bu süre içerisinde de tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Program Toplam Ücret
İşletme 60.000 TL
İktisat 60.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İNG) 60.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 60.000 TL
Klinik Psikoloji 156.000 TL
Kamu Hukuku 66.000 TL
Özel Hukuk 66.000 TL
İletişim Çalışmaları 60.000 TL
Özel Eğitim 60.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 60.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 60.000 TL
İnşaat Mühendisliği 60.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 60.000 TL
Mimarlık 60.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72.000 TL
Hemşirelik 72.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 72.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $9.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $5.400
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.600

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar çerçevesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde her bir diploma programı için kontenjanın en az yüzde on beşi burslu öğrenci olarak belirlenmektedir. Programlar düzeyinde burslu öğenci sayıları, ilgili programlara ait başvuru koşullarının yer aldığı ilan metinlerinde ayrıca belirtilmektedir.