Tamamlanmış Tezler | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tamamlanmış Tezler

YAZAR TEZ ADI TEZ TÜRÜ
BETÜL EKİCİ Kentsel mekânın yaşanabilirlik bağlamında değerlendirilmesi; Şahinbey, Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ERKİN OĞUZ SARI Covıd-19 pandemi sürecinde romatizmal hastalarda telerehabilitasyonun etkinliğinin araştırılması Yüksek Lisans
ABDULBAKİ KİRAZ Mahalle bakkallarının hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi Yüksek Lisans
GİZEMSU KARAÇAY Kariyer Karar Verme Grup Rehberliği programının kariyer karar verme güçlüklerine ve temel ihtiyaçlara etkisi Yüksek Lisans
PELİN ALİYEV Fransa’da Beşinci Cumhuriyet Dönemi’nde siyasi muhalefetin rekabet edebilme kapasitesi Doktora
BURAK KARATÜRK İş sağlığı ve güvenliğinde risk analizi: karayolları yapım çalışmalarından bir uygulama Yüksek Lisans
GÜLÇİN YILDIZ Van Erkek Sanat Enstitüsü Yüksek Lisans
FATİH AYYILDIZ Kilis ili mülteci kamplarında yaşayan 0-60 ay çocuklarda beslenme ve büyüme durumunun saptanması Yüksek Lisans
AHMET KUTALMIŞ KOÇOĞLU BIM implimentation in infrastructure project: A case study of Gaziantep underground project Yüksek Lisans
BÜŞRA ÇİLOĞLU Gaziantep’de yaşayan 19-55 yaş grubu kadınların besinleri satın alma, hazırlama, pişirme ve saklama uygulamalarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
HATİCE KÜBRA ÇAKMAK Pelvik organ prolapsusu olan kadınlarda klinik pilates egzersizlerinin ağrı, yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyon üzerine etkisi Yüksek Lisans
TAREQ AZEEZ ALI Soil erosion problems and solutions in Mosul city Yüksek Lisans
ALİ OSMAN ZENGİN Comparison of Savran and Akdere flow measurement station datausing deep learning methods Yüksek Lisans
CANBERK GÜNERİ Beliren yetişkinlik dönemindeki suriyeli göçmenlerin kariyer ihtiyaçlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
ŞADİYE SUCU Kamu denetçiliği kurumunun transfer süreci ve işlevselliğinin analizi Doktora
ZELİHA DAMLA KALYENCİ Erken çocukluk döneminde kodlama becerilerinin değerlendirilmesi-test geliştirme Yüksek Lisans
HAKAN ÖZTÜRK Bir güneş enerji santralinin üretim ile simülasyon değerlerinin karşılaştırılması ve kayıp analizi: Beştepe enerji örneği Yüksek Lisans
DOĞAN CAN UĞUR Stability considerations of connecting a large-scale photovoltaic plant to the public grid Yüksek Lisans
HATİCE KÜBRA KILINÇ Fake news detection with deep learning and machine learning methods Yüksek Lisans
BURCU ILGIN Anayasa yargısı bireysel başvuru yolunda kişilik haklarının korunması Yüksek Lisans
ERTUĞRUL BALABAN Tüketicilerin sürdürülebilir ekolojik etiketli ürün satın alma farkındalığı: Gaziantep’te bir alan uygulaması Yüksek Lisans
SİMGE VURĞUN ÇELİKEL Enhanced project delivery from construction to operations and BIM use in facility management: Istanbul airport case study Yüksek Lisans
İCLAL ÖZGE SATIL Osmaniye’de bulunan geleneksel üç evin restorasyon ve çevre düzenleme önerisi Yüksek Lisans
SAFİYE KOCALAR Seçilmiş ülkelerde savunma harcamalarını etkileyenmakroekonomik değişkenler üzerine ampirik bir analiz (2000-2018) Yüksek Lisans
DİLAY ANBER KALYENCİ Mimarların tasarım sürecinde kullanıcı profilioluşturma yöntemleri ve empatik yaklaşımlarıüzerine bir araştırma Yüksek Lisans
EMİN ARSLAN Terörle mücadele bağlamında barış anlaşması ve askeri güç kullanımı çözümleri analizi: FARC-LTTE örnekleri Yüksek Lisans
BURAK ÇİL Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Koroner Anjiografi Geçirmiş Hastaların Bilgi Gereksinimleri ve Transfer Anksiyetesi Arasındaki İlişki Yüksek Lisans
ERDOĞAN ETLAN Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin pragmatik dil becerisi ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki Yüksek Lisans
GH.JAİLLANİ TAKAMUL Exploratory visualization model for measuring the digital divide in Asian and European countries Yüksek Lisans
CEM CEYLAN Comparison of different deep learning optimizations in river flow prediction Yüksek Lisans
ÖMER ATAŞ Suriyeli göçmenlerin sosyal uyum düzeyi ‘Gaziantep örneği’ Yüksek Lisans
NEZİHE SARIGÜL Lise öğrencilerine yönelik öz-şefkat geliştirme programının riskli davranışlar üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
EMİNE KARCI Annelerin özel gereksinimli çocuklarının okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmelerine ilişkin görüşleri Yüksek Lisans
ŞULE ÇEVİK Ezilerek ve şekli değiştirilerek enteral yol ile verilen ilaç uygulamaları konusundaki eğitimin pediatri hemşirelerinin bilgi ve tutumlarına etkisi Yüksek Lisans
HAYRİYE TAŞCI Türkiye’de enerji politikalarının etkinliği Doktora
ASİYE GÖLPEK KARABABA Kadın çalışanların algıladıkları sosyal desteğin, iş ve yaşam doyumları üzerinde iş-aile yaşam ile aile-iş yaşam çatışmasının düzenleyici rolü Doktora
FATMA BETÜL YILMAZ Anne babaların tanımladığı sorunlar, psikiyatrik tanılar ve ÇADÖ-Y puanları arasındaki ilişki Yüksek Lisans
BİLGE İNCE Metilen mavisi bozunması için yüksek verimli bir Fe3O4/SnO2@MWCNT nanokatalizörünün sonokatalitik performansının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ZEHRA ŞEYDA ERDEN Covid-19 pandemi döneminde lise öğrencilerinin kaygı ve temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi Yüksek Lisans
MERVE BABAOĞLU Forecasting of Turkey’s long-term energy consumption by using metaheuristic algorithms Yüksek Lisans
EDA IŞIK Hava yolu hizmet kalitesinin yolcu memnuniyeti, sadakati ve tekrar satın alma davranışı üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
SAADET YAMAÇ Diplejik Serebral Palsili Çocuklarda Kinezyolojik Bantlamanın Denge ve Yürüme Üzerine Etkisinin Araştırılması Yüksek Lisans
MUSTAFA KANDIRMAZ Siyaset biliminde eğitim: Eleştirel bir inceleme Doktora
EZGİ DİRGAR Hemşirelerin kan basıncı ölçümü sırasındaki ergonomik risklerine yönelik eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi Doktora
PENBEGÜL ÖZTÜRK Yapı biyolojisi açısından kerpiç kullanımının etkileri Yüksek Lisans
HİLAL ASLAN Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda video oyunları tabanlı egzersiz eğitiminin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans
SONGÜL EKİNCİ Gebelere verilen uyku hijyeni eğitiminin uyku kalitesine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÜLCAN BEKTAŞLI KÖYBAŞI Bir yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin uyku kalitesi, depresyon ve beslenme durumunun incelenmesi Yüksek Lisans
HASAN AKİF YİĞİTBAŞ 6-8 yaş arası çocuklarda rekreasyonel bale ve jimnastik eğitiminin denge, esneklik ve eklem mobilitesine etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
MERVE ÖZSOY Baklava sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının istatiksel analizi Yüksek Lisans
İLKER İBRAHİM AVŞAR Kripto paralar ve uluslararası ticaret üzerine bir araştırma: Bibliyometrik, LSTM ve kümeleme analizi Doktora
ZÜHAL MEKKİ Mimari bir paradigma olarak ‘ilkel kulübe’ üzerinden, geçici/kolay kuruluma sahip yapıların irdelenmesi ve endüstriyel atıklar üzerinden bir model önerisi Yüksek Lisans
NURULLAH AKBULUT Use of sewage sludge ash for soil improvement Doktora
ESRA İSLAMOĞLU Yeniden işlevlendirilen miras yapılarının kullanım sürecinde değerlendirilmesi: Kilis Eski Hamam örnek çalışması Yüksek Lisans
NESLİHAN TORUN Karpal tünel sendromlu bireylerde median sinir mobilizasyonu, manuel tedavi teknikleri ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
BURAK YILMAZ Oto boya sektöründe çalışan boyacılarda solunum egzersiz eğitiminin solunum fonksiyonları, fonksiyonel kapasite, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Yüksek Lisans
FATMA RUKEN ÇİFTÇİ Premenopozal dönem kadınlarda aerobik egzersiz eğitiminin menopoz semptomlarına olan etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
MUHAMMED CAN TEPEDELEN Uluslararası hukukta misilleme Yüksek Lisans
RÜVEYDA KARAMAN Vulva kanseri ve kendi kendine vulva muayenesine yönelik planlı eğitimin kadınların bilgi ve tutumlarına etkisi Yüksek Lisans
MELİKE YAVAŞ ÇELİK Kanguru bakımının annelerdeki kırılgan bebek sendromuna etkisi Doktora
MUHİTTİN GÜVENÇ Comparative evaluation of verticalaccuracy of ground control pointsfrom ASTER-DEM SRTM-DEM with respectto ALOS-DEM Yüksek Lisans
MUTLU CAN DAĞLI Ceza muhakemesi hukukunda tebligat Yüksek Lisans
TUBA MADEN Multipl skleroz hastalarında servikal mobilizasyonun tonus, pozisyon hissi ve denge üzerine etkisi Doktora
HİCRET KARATAY Kurye dağıtıcılarının maruz kaldıkları mobbing düzeyinin iş tatminleri üzerindeki etkileri Yüksek Lisans
EMRE KARAKUŞ Ergenlerin duygusal özerkliklerini yordamada öznel iyi oluş ve ebeveyne bağlanmanın rolü Yüksek Lisans
SEDA NUR MUTLU Üreme çağı kadınlarının kontraseptif yöntem tercihlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
ADNAN TALHA MUTLU Bankaların satış ve pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi ve oluşan hizmet kalitesinin ölçülmesi Yüksek Lisans
METİN ÇEVİK Elektronik tebligat Yüksek Lisans
TUBA AÇIKYOL Lumbar disk hernisi olan hastalarda kinezyo bantlama ve manuel terapi etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
TUĞBA ABACI Sigortacının yurtiçinde üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası genel şartları kapsamında karayolu ile eşya taşımasından doğan sorumluluğu Yüksek Lisans
MEHMET ALİ AYDIN Mardin ili Kamu hastanelerinde görev yapan ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanenin yönetimine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
NUR BOZHÜYÜK Türk inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerinin tükenmişliklerine neden olan faktörlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
HİLAL ASLAN Genç yetişkinlikteki bireylerde olumsuz çocukluk deneyimleri ve kumara ilişkin bilişsel yapıların kumar oynama davranışı ve nedenleri üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
FATMA ERDEM Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği Yüksek Lisans
BUĞSE GÜLER HARMANDA Türkiye ve nükleer enerji: Güvenlik odaklı strateji tercihi Yüksek Lisans
GÜLENDAM SEVİNÇ KAYA Havayolu yolcu taşımacılığında çevreci yaklaşımların deneyimsel tatmin ve tekrar satın alma niyeti üzerinde etkisi Yüksek Lisans
GÜLCEM FINDIKKIRAN Tip 1 diyabetli çocuğa sahip ebeveynlerin kırılgan çocuk sendromu durumu açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
FERHAT ALTUNDAĞ Gerilim tipi baş ağrılı hastalarda servikal stabilizasyon egzersizlerinin ağrı düzeyi, yaşam kalitesi ve servikal postür üzerine etkisi Yüksek Lisans
KORAY YÜZBAŞIOĞLU Y kuşağı bireylerinin satın alma davranışlarında sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin etkisi Yüksek Lisans
KÜBRA YILMAZ İslam devriminden günümüze İran’da fıkıh ve dış politika ilişkisi Yüksek Lisans
ESRA GÖZDE TALU Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: ‘A’ konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar Yüksek Lisans
BAHATTİN AKIL Truman Doktrini ve Marshall Planının Türk basınındaki yansımaları Yüksek Lisans
ABDULLAH TAŞKIN Türk siyasal hayatında Menemen olayı Yüksek Lisans
HAMDULLAH AŞAR Sağlık kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetine yönelik bir araştırma: Mardin ili örneği Yüksek Lisans
VAROL KUZU Suriye iç savaşında etkisi olan faktörler ve İran’ın Suriye politikası’nın etkisi Yüksek Lisans
FATİME ZEHRA YILDIRIM İkiz açıklar ve iktisadi büyüme ilişkisi: Türkiye örneği Yüksek Lisans
ÜVEYS ALPEREN MERMER Devlet hastaneleri poliklinikleri ve yakın çevrelerinin görme engelli bireyler için erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik kapsamında incelenmesi (Gaziantep örneği) Yüksek Lisans
SÜMEYYE TÜRKER 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında abonelik sözleşmeleri Yüksek Lisans
NESRULLAH ERDOĞAN Ceza muhakemesinde soruşturmanın sona ermesi Yüksek Lisans
NURULLAH KÜÇÜKOĞLU Adil yargılanma hakkı perspektifinde gizli tanıklığın değerlendirilmesi Yüksek Lisans
SAMADAR SALIM MAJEED ALHUSHKIZI Properties of basalt fiber self-compacted concrete at elevated temperature Doktora
BEYZA KAPUDERE Üniversite öğrencilerindeki problemli internet kullanımı, algılanan anne baba tutumları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
OĞUZHAN ERİKCİ Bağlanma stillerine göre varoluşçu temaların keşfi: Genç yetişkinlerin ilişkisel dünyasının fenomenolojik olarak incelenmesi Yüksek Lisans
ZELİHA BEGÜM KILINÇ A comparative study of deep learning methods on flexural buckling load prediction of aluminum alloy columns Yüksek Lisans
ALPEREN ASAL Üniversite öğrencilerinin marka değeri algılarının incelenmesi: Bir fast food markası örneği Yüksek Lisans
EYLEM KARAKUŞ Türk toplumunda doğurganlık inancının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
MEHMET YEKDA YÜCEL Çalışanlarda örgütsel bağlılığın iş tatmini ve örgütsel sinizm ile ilişkisinin incelenmesi (Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde çalışanlar üzerine bir araştırma) Yüksek Lisans
SEYDİ VAKKAS KARACA Makroekonomik değişkenlerin borsa ile ilişkisi; türkiye ekonomisi üzerinden yapısal kırılmalı testler ile ekonometrik bir analiz Yüksek Lisans
YASİN ÖMER YAVUZSAN Çalışanların algıladığı psikolojik sözleşme ihlallerinin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans
GÜLÇE VELİOĞLU YILMAZ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Yüksek Lisans
MEHMET ÖZDEMİR Denetimli serbestliğe tabii hükümlülerin iş sağlığı vegüvenliği kültürünün yerleşikliğinin istatistikselanalizi: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
CENGİZ BAYRAM Tıbbi müdahalede danışım(konsültasyon) Yüksek Lisans
FERZAND KAMAL AHMED MEDHAT Geotechnical and environmental effect of oily wastewater on erbil soils Doktora
ÇAĞATAY ÇELTİK Motivasyonun iş sağlığı ve güvenliği üzerine etkisi Yüksek Lisans
ÖMER GÜVENÇ Global warming and impacts on groundwater resources Yüksek Lisans
ÖZCAN ÖZKAN Ulusal ve küresel kriz dönemlerinde yabancı sermaye sahipliğinin firmaların performansı üzerine etkisi: Türkiye örneği (1995-2017) Doktora
NESLİHAN KIZIKLI Gaziantep ilinde bir lise öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde uyku süresi ve kalitesi ile beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
SAADET BAYAR Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast (Ro)ta önerisi Yüksek Lisans
GİZEM TAŞ GEÇİT Farklı stabilizasyon egzersiz eğitimlerinin denge, endurans ve kas kuvveti üzerine etkileri Yüksek Lisans
EMRE İHSAN AKSOY Mechanical properties of jet grouting for two different soil types and different pressures Yüksek Lisans
GÖKHAN TUTUŞ Çok kültürlü ortamda kültürel zekânın kültürlerarası duyarlılık üzerine etkisi: Portekiz örneği Yüksek Lisans
AMMAR TELLO Visual place recognition with dtw based encoded deep features Yüksek Lisans
SÜREYYANUR KİTAPÇIOĞLU Çevrimiçi oyun bağımlılığı olan ergenlerde baba rolünün değerlendirilmesi Yüksek Lisans
NİDA NUR SÖNMEZ Üniversite öğrencilerinin toplu beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumu ve yemeklerde oluşan artık düzeyinin belirlenmesi Yüksek Lisans
GÜNEŞ UYSAL Edinilmiş mallara katılma rejiminde muvazaa Yüksek Lisans
MEHMET GÜNEŞ Güven unsuru bağlamında satış elemanlarının emlak sektöründeki rolü Yüksek Lisans
CEMAL ÖZTÜRK Güneş enerji sistemlerinde verim analizi ve enerji kayıplarının tespiti Yüksek Lisans
ÖZLEM AKBAY Finansal piyasalarda risk ayrıştırma: BRICS-T ülkeleri örneği Yüksek Lisans
MELİKE KARAÇOR Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler arasında duygu düzenleme, anne-baba tutumu ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
BAYRAM DELİKTAŞ İslam Devrimi sonrası İran nükleer programı: Türkiye için riskler ve fırsatlar Yüksek Lisans
ELİF ŞAHİN İşletmelerde personel seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir nitel araştırma : Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ŞÜKRAN TAŞKIN Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizminin yiyecek- içecek işletmesi özellikleri açısından değerlendirilmesi: Şanlıurfa ili örneği Yüksek Lisans
EMİNE YAĞMUR Kültürel miras ve alan yönetimi: Gaziantep Rumkale arkeolojik sit alanı örneği Yüksek Lisans
HATİCE KÜBRA AKYOL Tarihi Taş Han’ın (Kahramanmaraş) yeniden kullanım sürecinde değerlendirilmesi Yüksek Lisans
İMRAN KANDEĞER Kifotik postürü olan adölesan kızlarda solunum ve postür egzersizlerinin etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
MEHMET GÖKHAN CAN Tarihi Yeşilyurt (Malatya) evlerinde yapısal bozulma nedenleri üzerinde bir inceleme Yüksek Lisans
TUĞBA IŞIK Obez kadınlarda dansterapinin yaşam kalitesi, yorgunluk, beden algısı ve depresyona etkisi Yüksek Lisans
ESRA TUĞALAN Harran ve çevresinde kültürel mirasın korunması amacıyla kültürel rota oluşturmanın gerekliliği ve önerisi Yüksek Lisans
TUĞÇE TÜTÜNCÜLER Kamu yapılarında yapı bilgi modellemesi ile tesis yönetimi Yüksek Lisans
ABDULLAH CEVDET KARAMAN Kredi hacminin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
GÜL ÇIKMAZ Beş faktör kişilik özelliklerinin iç girişimcilik üzerine etkisinde sosyal sermayenin aracılık rolü Doktora
ŞAHİN KADIOĞLU Yoğun bakım hemşirelerine verilen güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu eğitiminin hemşirelerin bilgi ve tutumlarına etkisi Yüksek Lisans
AHMET KARATUT Ceza muhakemesi hukukunda duruşma Yüksek Lisans
AYNUR EKREN Bir vakıf üniversitesindeki öğrencilerde kronik böbrek yetmezliği risk faktörlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
VİJDAN AKTAŞ Barak kerpiç konut mimarisinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
MÜCAHİT YENİCE Lise öğrencilerinde yılmazlığı yordamada bilinçli farkındalık ve benlik saygısı Yüksek Lisans
SÜREYYA DAMAR ÖRENLER Bruksizme bağlı miyofasyal temporomandibular disfonksiyonu olan hastalarda manuel tedavi ile splint tedavisinin etkinliğinin araştırılması Yüksek Lisans
KAZIM DAĞ Marka özgünlüğünün marka imajı ve marka tercihindeki ilişkisinde marka güveninin aracılık rolü Doktora
FATMA NUR ÇEVİK Gonartroz tanısı almış kadın hastalarda plateletten zengin plazma (PRP) tedavisi ve fizyoterapinin ağrı, fonksiyonellik, kinezyofobi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
TECELLİ KAYIRAN Servikal disk hernisi tanısı almış hastalarda nöral mobilizasyonun servikal postür, ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonellik üzerine etkisi Yüksek Lisans
MEHMET KAYA Kaynaştırmaya/bütünleştirmeye hazırlık etkinliklerinin (KAHE) özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulleriüzerindeki etkililiğinin incelenmesi Yüksek Lisans
ALİ FIRAT Evaluation of structural problems of Geben Castle and recommendations for structural solution Yüksek Lisans
GİZEM AYGÜN Türk inşaat sektöründeki yöneticilerin liderlik ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ALİ ELMAS Additive selection in ready mixed concrete Yüksek Lisans
ZELAL EBREN The effect of soil type on dry unit volume weight internal friction angle Yüksek Lisans
FATİH ÇINKI Avrupa Birliği kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmadaki rolü Yüksek Lisans
ELİF CEREN KALAYCIK 11-15 yaş grubu çocukların antropometrik ölçümleri ile besin tüketim sıklığı ilişkisinin kidmed skoru kullanılarak saptanması Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL IŞIK Supplying water from tigres river to Elazığ in order to meet 2050 water demand Yüksek Lisans
RUKİYE KILIÇ Foucault perspektifinden iktidar, hakikat ve hakikat sonrası Yüksek Lisans
SELVER GÜLER Preterm bebeklerde oral motor uyarımın emme kapasitesine etkisi Doktora
HASAN BOZKURT Effect of cement based grout on different water/cementratios on unit socket resistance for Gaziantep basalt stone Yüksek Lisans
SAİT ALİ ARSLAN Filistinli sivil toplumun ve uluslararası toplumun gözünden unrwa Yüksek Lisans
SEREN KURTGİL Gaziantep İli Sanko Üniversitesi’nde çalışan yetişkin bireylerde kahvaltı alışkanlığı, besin örüntüsü ile kalitesinin belirlenmesi Yüksek Lisans
EMİNE MERVE TOPUZ TS ISO 45001 ISG yönetim sisteminin güncel mevzuat ile karşılaştırmalıdeğerlendirilmesi Yüksek Lisans
ZEKİYE YILDIZ Polikistik over sendromlu kadınlarda beslenme durumu, yeme davranışı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
RAİFE GÖKBAYRAK Koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan hastalarda uyku ve uykuyu etkileyen faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
GONCA DUYGU ÇAKMAK Medeni Usul Hukukunda kısmi hüküm ve kısmi kesinleştirme Yüksek Lisans
ŞEHMUS ASLAN Sıra-bağımlı hazırlık zamanlı genel montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için bir hibrit algoritma önerisi Doktora
MÜSLÜM EFLATUN Duygusal sermaye boyutlarının çatışma yönetim stilleri üzerine etkisi Doktora
MEHMET KESKİN Finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi:BRICS -T örneği Yüksek Lisans
BİLAL MIZRAK Sürdürülebilir kentsel lojistik Şanlıurfa ili için bir alan çalışması Yüksek Lisans
NURŞİN ÇETİNER Çocuklarda mizaç ile sosyal yetkinlik ve sorun davranış arasındaki ilişkide ebeveynin duygu sosyalleştirme uygulamalarının aracı rolü Yüksek Lisans
DEMET ÜNLÜ Silopi’de yaşayan yaşlı bireylerin ağrı prevalansı ve yaşam kalitesinin incelenmesi Yüksek Lisans
HALİL İBRAHİM YILDIRIM Özel yetenekli öğrencilerin sosyal-duygusal beceri algıları ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
MELİKE USLU TAŞ Kadınlarda cinsel mitler, evlilikte güç algısı ve evlilik doyumu Yüksek Lisans
GÖKHAN TEKİN Finansal okuryazarlığın işletme performansına etkisinde finansal erişimin aracılık rolü Doktora
SEDANUR DOĞAN Gaziantep ilinde gebelik ve lohusalık döneminde kadınlara yönelik geleneksel uygulamalar Yüksek Lisans
SEVDA ASLAN Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların sesbilgisel özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans
YAHYA KIZMAZ Losses and leakages in drinking water distribution systems Yüksek Lisans
İBRAHİM UĞUR SATICI Sigorta Hukukunda abonman sözleşmesi ve hükümleri Yüksek Lisans
AYVAZ ABAR Lojistik sektöründe temel aktörlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözümler Yüksek Lisans
AHMET BURAK GÜRSOY Lise öğrencilerinde internet oyun oynama bozukluğu ve aleksitimi ilişkisinde duygu düzenlemenin aracı rolü Yüksek Lisans
NEVZAT ÖZMEN Suçluların iadesi Yüksek Lisans
AHMET NEDİM GÜNDOĞAR Yükseköğretime devam eden görme engelli öğrencilere yönelik öğretimsel uyarlamalar hakkındaki görüşler Yüksek Lisans
ÇAĞLA KUŞ Ameliyathane hemşirelerinin karşılaştıkları risk faktörlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
HİLAL YILMAZ Lise yurdunda kalan kız öğrencilere verilen planlı genital hijyen eğitiminin davranışlarına etkisi Yüksek Lisans
EYLEM ÇOPUR Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalara verilen planlı eğitimin peritonit görülme sıklığı ve yaşam kalitesı üzerine etkisi Yüksek Lisans
ŞERİFE KESKİN Tüketicilerin satın alma kararları üzerinde marka değerinin etkisi Yüksek Lisans
İNCİ MERVE GÜVENÇ Bir lisedeki Türk ve Suriyeli öğrencilerin bütünleştirme kapsamında akran etkileşimlerinin iyileştirilmesi Yüksek Lisans
EMİNE KOÇER Boşanmış bireylerin boşanma sonrası süreçlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
RESUL EKREM BOZKURT 4483 sayılı memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamındaki görevlilerin yargılama usulü Yüksek Lisans
RAMAZAN AÇIKGÖZ Türkiye ve Almanya’da iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının radyasyonla çalışmalarda güvenlik temelinde karşılaştırmalı analizi Yüksek Lisans
EBRU KARAASLAN Abdominal bölge cerrahisi geçiren hastalarda hareketliliğe etki eden faktörlerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ESRA ÖZKÖYLÜ Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi hizmet kalitesinin Suriyeli sığınmacı memnuniyetine etkisi Yüksek Lisans
MERVE NUR YILMAZ Türkçe IPDT: Piaget Gelişimsel Görevler Envanteri (IPDT-TR) ve bir grup üniversite öğrencisinin bilişsel gelişim özellikleri Yüksek Lisans
HACER IRMAK Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerin kaynaştırma ve bütünleştirme kavramlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
MOHAMAD RAMI RAJJOUB The impact of Syrian NGOs on civil society in Syria & integration with international system Yüksek Lisans
NEŞE ATAMAN BOR 18-24 yaş arası evli kadınlara sağlık inanç modeline göre verilen eğitimin üreme sağlığı koruyucu tutumları ve aile planlamasına yönelik tutumlarına etkisi Doktora
ÖMER YETİM Mültecilerin adalete erişimi Yüksek Lisans
HATİCE AKDEMİR Epilepsi tanılı gebelerin kaygı deneyimleri Yüksek Lisans
MEHMET GÖKTAŞ Engelli çocuğa sahip çiftlerin başa çıkma davranışlarının evlilik uyumları üzerindeki diyadik etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
YAVUZ PALA Örgüt iklimi ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki: Sivas örneği Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL MENEK Tarihsel bir çokkültürlülük örneği: Bilimsel-çeviri faaliyetleri çerçevesinde erken Abbasi dönemi çokkültürlülüğü Doktora
AYÇA NUR DİŞKAYA Genç yetişkinlerin hayata verdikleri anlamın belirsizliğe tahammülsüzlük ve sıkıntıya dayanma üzerindeki etkileri Yüksek Lisans
BETÜL ŞEBNEM AKDOĞAN Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin akılcı ilaç kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
TÜRKAN TİRYAKİ Bir hastanenin polikliniklerine başvuran yaşlı bireylerin beslenme durumunun taranması ve sıvı tüketiminin belirlenmesi Yüksek Lisans
ZÜLAL SOYLU Şanlıurfa ilinde kadınların genital hijyen davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
ŞAKİRE NESLİ DEMİRCİOĞLU Çok kriterli karar verme yöntemi ile hammaddelerin depolama raflarına ataması için matematiksel modellerin oluşturulması: Bir gıda firmasında uygulama Yüksek Lisans
AHMET EKREM ÇELİKEL A smart guide for BIM enabled construction project management and delivery: Istanbul airport case study Yüksek Lisans
MUZAFFER ÇAĞRICI Okul öncesi öğrenme ortamları ile öğrenci öğretmen ilişkisi Yüksek Lisans
ZEYNEP BAL AYYILDIZ Kilis ilinde 6-12 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve tamamlayıcı beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
VOLKAN SÜNBÜL Girişimcilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin işletme performansları üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
GİZEM KANSU KAYA Gaziantep’in yoğun trafik bölgelerindeki gürültü seviyelerinin belirlenmesi ve çevresel etkileri Yüksek Lisans
ESRA ÇEŞTAN Öz-şefkat ve psikolojik esnekliğin depresyon ile arasındaki ilişki Yüksek Lisans
HATİCE ÇELİK Yardımcı üreme teknikleri ile gebe kalan kadınlarda doğum korkusu ve etkileyen faktörler Yüksek Lisans
ONUR DEMİROĞLU İklim değişikliği uluslararası sözleşmelerinde Türkiye’nin konumu ve sürdürülebilir kalkınmaya etkisi Yüksek Lisans
KAMİL ÖZDEMİR Benzin istasyonu çalışanlarında antistatik bot kullanımının ayak sağlığı ve denge üzerine etkisi Yüksek Lisans
İBRAHİM KAPLAN Lise öğrencilerinin kariyer kararı verme öz yetkinliklerine ve kariyer gelecek beklentilerine yönelik metaforik algıları Yüksek Lisans
MUSTAFA ŞAHANOĞLU Lojistik köylerin kurulması ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi; yeşil ekonomi bağlamında Gaziantep ili için bir değerlendirme Yüksek Lisans
İDİL ŞAVUR Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı: Yetiştirilme tutumlarına yönelik algı ve benlik kurgusunun rolü Yüksek Lisans
ÇAĞTAY MADEN Video tabanlı ve aerobik egzersiz eğitimlerinin fonksiyonel kapasite, fiziksel uygunluk ve dijital oyun oynama bozukluğu düzeyine etkilerinin araştırılması Doktora
MİNE KÜÇÜKLER İhracat yapan işletmelerin dinamik yeteneklerinin işletme performasına etkisinde örgütsel çevikliğin aracılık rolü (halıcılık sektöründe Gaziantep ili örneği) Doktora
OKAN ÇELEBİ Adaptif piyasa hipotezinin Borsa İstanbul sektör endekslerinde test edilmesi Yüksek Lisans
SÜMEYYE KESKİN Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri ve psikolojik ihtiyaç doyumları Yüksek Lisans
ERTUĞRUL KARAKIZ Hastalarda sağlık okuryazarlığı düzeyinin hemşirelik bakım memnuniyeti üzerine etkisi Yüksek Lisans
ABDULMUSA SÖNMÜŞ Zeytinyağı piyasasında Türkiye’nin rekabet gücü: Seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı ampirik bir analiz Doktora
MEHMET KÜÇÜKGÖZ Rehberlik ve araştırma merkezinde otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine ilişkin bir durum çalışması Yüksek Lisans
MUSTAFA AKKAYA Ekonomik büyümenin belirleyicileri üzerine ekonometrik bir analiz: G-8 ülkeleri örneği Yüksek Lisans
EVRİM BURCU KÜLLÜK ABDAN Tedarik zinciri stratejilerinin lojistik performansına etkisi: Gaziantep imalat sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans
ALI HASSAN Tekerlekli sandalye kullananlarda üst ekstremite ve skapular kasları kuvvetlendirme egzersizlerinin baş, boyun ve omuz postürü, fonksiyonel kapasite ve yorgunluğa etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans
AHMET ZENGİN Huzurevinde yaşayan yaşlılarda sarkopeni ve mini nütrisyonel araştırma tarama testi ile malnütrisyon riskinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ESEN NUR KARATAŞ Liderlik boyutlarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: Spor yöneticileri üzerine bir alan araştırması Yüksek Lisans
TUĞBA ÇİNPOLAT Gaziantep’te kültürel amaçlı kullanılan eski evlerin engelsiz ulaşılabilirliğinin incelenmesi Yüksek Lisans
SEMİH ÜNÜÇOK Doğrusal programlama yöntemi ile üretim planlama bir nonwoven kumaş fabrikasında uygulama Yüksek Lisans
MUSTAFA KURTOĞLU Bilişsel davranışçı grup terapisi’nin (BDGT) sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) olan üniversite öğrencilerinde anksiyete, ruminasyon ve öz-şefkat düzeyleri üzerindeki etkisi Doktora
MEHMET YALÇIN BUHARALI Mass concrete and its application Yüksek Lisans
DEMET KARAYILAN Kuruluş aşamasında girişimcilik türlerinde sermaye önceliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma: Gaziantep ili örneği Doktora
GÜZİDE ŞENDAĞ SAĞIR Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının Akdeniz diyet kalite indeksi ile değerlendirilmesi Yüksek Lisans
TUĞÇE SARIÇİÇEK Türkiye’de mimarlık şirketleri için BIM uygulama yol haritası Yüksek Lisans
METİN DÜNDAR Geliştirilen genel yetenek testinin psikometrik özelliklerinin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre incelenmesi Yüksek Lisans
GÜLCE NUR DİNÇER 6 yaş çocuklarında bağlanma figürleriyle kurulan bağlanma stilleri ve oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
TUĞBA SOPALI Yetişkinlerde beslenme durum ve alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ile uyku kalite ilişkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
YASİN TALU Hamstring esnekliğinin değerlendirmesinde yeni bir ölçme yaklaşımı: İzole hamstring esneklik testi Yüksek Lisans
SUZAN HAVLİOĞLU İplik fabrikası işçilerinde mesleki yorgunluğun uyku kalitesi ve ağrı ile ilişkisinin belirlenmesi ve sağlık eğitiminin etkinliğinin incelenmesi Doktora
GÜLFEM ELMAS Epizyotomi uygulanan lohusalarda perineal sıcak ve soğuk uygulamanın ağrı düzeylerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
FATMA DİDEM HACIMUSTAFAOĞLU Kamu kurumlarında makine ikmal bakım ve onarım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve iş ekipmanlarının periyodik muayenesi Yüksek Lisans
VEYSİ TÖR Hipertansif hastaların ilaç tedavisine uyumları ve hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
AYŞE KANDEMİR Psikoloji öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, duygusal zeka ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi Yüksek Lisans
ZEKERİYA SAKMAN Koroner arter hastalığı olan bireylerde uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
İDRİS DOĞAN Presbiyopik kişilerde göz egzersizlerinin görme fonksiyonu ve ince motor becerileri üzerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
SİNEM URHAN Adliyede çalışan personelin iş stresi, tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Yüksek Lisans
GÖKÇEN HANÇER Toplu konut alanlarında kentsel mekan kalitesinin değerlendirilmesi; Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ELİF CİHAN Yenilenebilir enerji ve Türkiye’de güneş enerjisi Yüksek Lisans
NECMETTİN BEYAZ Türkiye’ye sığınan Irak Türkmenlerinin sosyal hayata uyumlarının incelenmesi Yüksek Lisans
KÜBRA ASTAN Eşcinsel, biseksüel ve heteroseksüel bireylerin ebeveyn tutumu algılarının karşılaştırılması Yüksek Lisans
BÜŞRA SAYGI Büro ortamında çalışma koşullarının ergonomik analizi:adıyaman belediyesi örneği Yüksek Lisans
CAN AKYÜREK Öz-belirleme kuramına dayalı müdahale programının akademik yılmazlığa etkisi Yüksek Lisans
BURCA ARAR Mimarlık fakültelerinde mekansal performansın kullanıcılar üzerinden değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi örneği Yüksek Lisans
ERDİNÇ TEKİN Kişilik özelliklerinin risk algıları üzerindeki etkisinin tüketici davranışları açısından incelenmesi Şırnak il merkezide cep telefonu kullanıcıları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
SEZER AVCI Gebelikte aile içi şiddetin kortizol hormon salınımı ve yenidoğana etkisi Doktora
ABDULLAH ALKAN Çok katlı konut yapılarında kullanıcıya özelbir planlama denemesi (Panoroma apartmanı örneği) Yüksek Lisans
GAMZE SAMYELİ CANPOLAT Sigara kullanan ve sigara kullanmayı bırakmış bireylerin sigaraya karşı tutumlarının değişmesinde kamu spotlarının etkisi Yüksek Lisans
ŞAHİN ÇAKIR Lateral epikondilitli hastalarda farkll fizyoterapi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
TUĞÇE İBRİCE Eşi doğum yapacak baba adaylarının stres, depresyon ve anksiyete durumlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
ADİL BOYBEYİ A parametric study on the effect of post-tensioning in bridge pier foundations Yüksek Lisans
MUHAMMED ARIKAN Madde bağımlılarının erken dönem uyumsuz şemaları ve işlev bozucu baş etme biçimleri: Şema terapi perspektifinde bir inceleme Yüksek Lisans
ELİF DİLAN ATILGAN Fiziksel engelli çocuğu olan annelerde stabilizasyon ve solunum egzersizlerinin yorgunluk, kaygı düzeyi, depresyon ve uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ÖZGE ÖZYAZGAN Yoksulluk nafakası Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL DEGER Generating rainfall intensity-duration-frequency curves of southeastern and eastern mediterranean regions of Turkey Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL EFENDİOĞLU Sosyal medya reklamlarına ilişkin algıların reklam değerine ve marka farkındalığına etkisi: Y kuşağı ınstagram kullanıcıları üzerine bir araştırma Doktora
CENNET ŞAMLI Cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi: Adana ilindeki tüketiciler üzerinde bir araştırma Yüksek Lisans
ABDULKADİR DARI Ticaret Sicili Müdürünü’nün inceleme görevi ve yetkisi’ Yüksek Lisans
MAHMUT ÇOBAN İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hastane çalışanları tarafından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
KÜBRA ÖZDEMİR Kültürel zekanın kültürlerarası duyarlılık üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
AYNUR KOYUNCU Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası uyanma sürecinde yoğun bakımda aile varlığının cerrahi stres yanıta etkisinin incelenmesi Doktora
ZEHRA KANMAZ Meme kanseri hastalarında mastektomi ve mastektomi sonrası rekonstrüktif cerrahinin depresyon, benlik saygısı ve öz yeterlik inancı üzerindeki etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
LATİFE BALATKAN Öğretmenlerin siyasal katılımında toplumsal cinsiyetin rolü Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
BURAY ERAY TANKUT Voltage regulation for grid connected photovoltaic systems using reactive power Yüksek Lisans
İLHAN KANUŞAĞI Elektronik bankacılık uygulamalarında İng bank örneği Yüksek Lisans
MESUT ÇELİK G8 ülkelerinde ve Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: Panel veri analizi Yüksek Lisans
MUHAMMET ÇINAR An investigation of fresh and hardened properties of cementitious grout made with combined use of waste marble powder and fly ash Doktora
MEHMET CAN IŞIK 2003-2011 yılları arasında Türkiye’nin ortadoğuda yumuşak güç uygulaması ve sonuçları Yüksek Lisans
HAKAN AYDOĞDU Şanlıurfa tarihi kent merkezinde koruma-geliştirme stratejileri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
RABİA ARI El bileği ağrısı olan diş hekimlerinde el bileği egzersizlerinin ağrı yaşam kalitesi ve fonksiyonellik üzerine etkisi Yüksek Lisans
MAKBULE BURCU KARACA İnternet bağımlılığının, yenilik arama ve risk alma davranışları ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
BİRSEN KARA Üniversite öğrencilerinin besin desteği kullanma durumlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
YASİN DEMİRER Geri dönüşüm lojistiğinde nihayi tüketicilerin planlı davranış teorisine göre incelenmesi: TRC1 bölgesinde bir araştırma Yüksek Lisans
SERKAN GÜN Destinasyon imajı ve kişiliğinin ziyaretçi memnuniyetine etkisi: Mardin’i ziyaret eden turistler üzerinde bir araştırma Doktora
MEHMET FATİH ÖZMEN Cari açık-bütçe açığı- ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi örneği Yüksek Lisans
MUHAMMET BÜYÜKKIRCALI Şanlıurfa kent merkezinde kabaltılar üzerine tipolojik bir değerlendirme Yüksek Lisans
FEHİME FULYA ÇELİKHAN Bitcoin kullanım davranışına yönelik bir araştırma Yüksek Lisans
MEHMET SAKİN Development of BIM implementation framework for digital construction in Turkey Doktora
SERDA ARPAT Çok amaçlı tasarlanıp uygulanan binanın otel olarak işlevlendirilmesi : Gaziantep Teymur Continental Otel örneği Yüksek Lisans
ALİ ASLAN An overview of effects of high rise buildings on intersections: iconova Yüksek Lisans
BARIŞ BARUT Ergenlerde dijital oyun bağımlılık düzeyi ile algılanan sosyal destek ve duygu düzenleme arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
NEBİLE TEKE AKBULUT Tanınmış marka kavramı ve tanınmış markanın korunması Yüksek Lisans
BEGÜM UĞURLU Gaziantep ili kamu hastanelerinde verilen taşımalı yemek hizmetlerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ARKHAWAN JAWHAR SHAREF SHAREF Integrated water resource managementfor in Khalifan river basin Doktora
FUNDA GÖÇMEN Pozisyon yatağı kullanılarak verilen yüzükoyun ve yan yatış pozisyonunun preterm bebeğin konforuna etkisi Yüksek Lisans
İSLAM TABUR An experimental study on unit socket resistance of Gaziantep limestone for dry and fully saturated conditions Yüksek Lisans
FARUK SERDAR NİŞANCI Türk Vergi Hukuku’nda uzlaşmanın kanunilik ilkesine göre incelenmesi Yüksek Lisans
HAWKAR HAMASALIH Database migration processes and optimization using BSMS (bank staff management system) Yüksek Lisans
SEDA ERDAL Kadınlarda şiddete maruziyet ve savunma biçimlerinin depresyon üzerindeki etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
BARAN KARABULUT Ortaöğretim öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ve şiddet eğilimi ilişkisi Yüksek Lisans
ÖMER YILDIRIM Dijital tedarik zincirinden blok zincir teknolojisine paradigma sıçraması ve dijital paralar Yüksek Lisans
GÜRCAN SERBEST A Study On Representing Cultural Heritage By Virtual and Augmented Reality Yüksek Lisans
ABDULKADİR SAATÇI Arap Baharından sonra Türkiye’nin dış ticaretinde yaşanan finansal problemler Yüksek Lisans
FEYZA KERVANCIOĞLU Butik otel kavramının Gaziantepte’ki örneklerüzerinden değerlendirilmesi Yüksek Lisans
HALİL AYDIN Structural evaluation of the hurman castle and recommendations for strengthening Yüksek Lisans
ENGİN RAMAZANOĞLU Farklı yanık türlerinde kas tonusu ve elastisitesi ile ağrının incelenmesi Yüksek Lisans
MUHAMMET ZENCİRLİ Suriye’de bölgesel güç rekabeti: Türkiye ve İran örneği Yüksek Lisans
AHMET SOYLU Psikolojik sermayenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde birey-örgüt uyumunun aracılık rolü Yüksek Lisans
UĞUR YILDIZHAN Gaziantep ayakkabı sektörünün uluslararası B2b e-pazarlama sorunlarına yönelik bir araştırma Yüksek Lisans
NACİYE KARAKUŞ ABD başkanı Donald Trump’ın söylemlerinde İslamofobi Yüksek Lisans
YUSUF EMRE DİREKCİ Türkiye’de kurulan serbest yatırım fonlarının risk temelli performans değerlendirmesi Doktora
ERDAL TEKER Yatırımcıların sanal paralara olan yaklaşımları: Bitcoin örneği Yüksek Lisans
SABİHA AKBAŞ Terör-ekonomi ilişkisi: Türkiye örneği Yüksek Lisans
MUSTAFA RIDVAN CEYLAN Diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerinin ağrılı üst ekstremite kas iskelet sistemi problemlerinde germe ve gevşeme egzersizlerinin etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
HİLAL MERVE ALTAN Kaya oyma su yapılarında hasar tespiti: Gaziantep livas ve kastelleri Yüksek Lisans
ŞEYMA GÖKÇEK Elektromekanik ve doğal ses analizi Gaziantep ‘Akkent Kongre ve Sanat Merkezi örneği’ Yüksek Lisans
TAMER SELÇUK Avrupa Birliği geri kabul anlaşması ve Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Ukrayna ile yaptığı geri kabul anlaşmalarının analizi Yüksek Lisans
HASAN AKBEY Ney ve keman icracılarında servikal bölge problemleri ve egzersiz eğitiminin etkinliği Yüksek Lisans
SAADET ÖZNAS Gebelerde doğum korkusunu etkileyen bilişsel faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
ZEYNEP SADİOĞLU Öğretmen güdüsel desteği ve öğrenci denetim odağının, lise öğrencilerinin akademik yılmazlık ve başarıları ile ilişkisi Yüksek Lisans
BEHZAT SAYIN İnovasyon kültürü ile örgüt içi girişimcilik etkileşiminin inovasyon yeteneği üzerine etkisi Doktora
ALPARSLAN KAPLAN Mobil müşteri ilişkileri yönetiminin satın alma tercihi ve müşteri sadakati üzerine etkileri Doktora
TURGAY BOZAN İnovasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: G7 ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz Yüksek Lisans
GİZEM GEZİNMEZ Gaziantep tarihi evlerinin doğal aydınlatma açısından incelenmesi; Gaziantep Bey Konağı ve Aynur Hanım Konağı örnekleri Yüksek Lisans
GÖKHAN GÜMÜŞBURUN Material analysis of hurman castle and recommendations for renovation Yüksek Lisans
ESRA EKER Romantik çiftlerde öznel partner affediciliğininilişki istikrarına etkisi Yüksek Lisans
MUHAMMED BURAK BOZGEYİK Experimental evaluation and modelling of the compressive strength of concretes produced with different strength classes of cements Yüksek Lisans
YUNUS VURAN Karizmatik liderliğin iş tatminine etkisindeki lider-takipçi etkileşimi ile örgütsel vatandaşlık davranışının aracı rolü Doktora
ALİ YILDIRIMOĞLU Terörün dönemsellik bağlamında trendleri: PKK örneği Yüksek Lisans
MERVE KARABEYESER Gaziantep Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları içerisinde Gaziantep Lisesi ve Restorasyon Önerisi Yüksek Lisans
TÜLAY SÖNMEZ Maternal iyot durumunun yeni doğan bebeğe etkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
BÜNYAMİN DEMİR Kayıt dışı çalıştırılan meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarılarının ekonomik açıdan incelenmesi: Şanlıurfa ili suruç ilçesi örneği Yüksek Lisans
BEGÜM KAYA Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne (TRSM) kayıtlı psikotik bozukluğu bulunan hastaların TRSM programına katılım sıklıklarına göre sosyal işlevsellik,içgörü ve ilaç uyumu açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans
HATİCE DEMİR Üniversite öğrencilerinin duygusal yeme davranışı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
SÜMEYRA ÇİFTÇİ Şanlıurfa Tarihi Hanlar Bölgesi için sürdürülebilir koruma geliştirme önerileri Yüksek Lisans
DELLİL ÇOBAN Approximate cost preparation in a BİM- based archi̇tectural modelling program Yüksek Lisans
DİLARA BİLER Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi; şanlıurfa eski sanayi bölgesi kentsel dönüşüm projesi örneği Yüksek Lisans
KASIM ATEŞ Firmaların inovasyon eğilimlerinde üniversite-sanayi iş birliği örneği olarak teknokentlerin rolü: TRC2 bölgesinde bir uygulama Yüksek Lisans
TUĞBA AKDOĞAN Yenilenebilir enerji tüketimi, co2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Seçilmiş g20 ülkeleri Yüksek Lisans
ÖMER FARUK KOL Türk Dış Politikasının Arap İsrail sorunlarına uzanımı: Tutarlılık trendi Yüksek Lisans
ARZU YILMAZ Para politikası aracı olarak faiz koridorunun etkinliği: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği Yüksek Lisans
ÖMER FARUK ÖZBAY Dış politika karar alma sürecinde inanç etkisi: Kudüs örneği Yüksek Lisans
BÜŞRA ÖZTEKİN Devrimden darbeye: Mısır’da demokrasiye geçiş çabalarının analizi Yüksek Lisans
MEHMET VELİ KOYUNÇU Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomik uyumu, Gaziantep İnönü caddesindeki örnek olay incelemesi(2011 – 2019) Yüksek Lisans
HÜSEYİN ÖZTÜRK Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme stratejileri ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
BÜLENT DEMİRAĞ Marka imajı, algılanan hizmet kalitesi,müşteri tatmini ve algılanan değerin marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi: 5 yıldızlı sayfiye ve şehir otelleri örneği Doktora
SİNAN ÇAVUŞOĞLU Müşteri deneyimi, deneyimsel değer ve yeşil davranışlara karşı tutumun tekrar ziyaret niyetine etkisinin belirlenmesi: Yeşil imajın düzenleyicilik ve aracılık rolü Doktora
FULYA BEDİR Bireylerin değer yönelimleri ile benlik denetim düzeyleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans
YUNUS EMRE YILMAZ Üniversite öğrencilerinin duygusal zekaları, sosyal görünüş kaygıları ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
MEHMET BAZOĞLU Meb’e bağlı kamu kurumu çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği’ne bakış açısı ile mevcut durumun istatistiksel analizi: Şanlıurfa örneği Yüksek Lisans
SENA TAŞ Applications of the pressure effect on the electrical energy: Piezoelectric example Yüksek Lisans
YUSUF POLAT Durağan durum ekonomisi: Ekolojik sürdürülebilirlik ve sosyal adalet için parasal ve mali politikalar Yüksek Lisans
BÜŞRA ÖZTEKİN Devrimden darbeye: Mısır’da demokrasiye geçiş çabalarının analizi Yüksek Lisans
İBRAHİM BİLİR Gaziantep il merkezinde öğrenimine devam eden erken ergenlik dönemindeki çocukların güneşten korunma davranışlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
AYŞEGÜL KÜBRA GÖK Milletlerarası Özel Hukukta gerçek kişilerin şahsi statüsü Yüksek Lisans
SÜLEYMAN GEZER Çalışanların motivasyon düzeylerinin, bilgi paylaşımı ve yenilikçi davranışa etkisi: Gıda sektörü çalışanları üzerinde bir araştırma Yüksek Lisans
TALİYE AKYILDIZ Erken çocukluk dönemindeki çocuklarda öykü anlatımına göre dil gelişimlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
BURCU İDİL YİĞİT Radyoterapi tedavisi alan onkoloji hastalarında farklı tarama testleri ile beslenme durumunun belirlenmesi Yüksek Lisans
BARIŞ ALICI Duygusal zekâ iş tatmini ilişkisi: Gaziantep ili tekstil sektörü örneği Yüksek Lisans
ESRA KAÇAN YALÇIN Türkiye’deki etnik grupların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans
ABDULMUTTALİP ZARARSIZ Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat Yüksek Lisans
TAMER YILDIZ Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin stratejik planlama tutumlarının sosyo-demografik değişkenlere göre değerlendirilmesi: bir alan çalışması Yüksek Lisans
ÖZLEM ÖZDEMİR Mikro kredilerin kadının güçlendirilmesi üzerindeki etkileri: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
MEHMET ŞÜKRÜ MUMBUÇOĞLU Classification of microarray gene expression cancer data by using artificial intelligence methods Yüksek Lisans
MUHAMMED ÜSAME TAŞ Lumbar disk hernisi olan bireylerde ‘enstrüman yardımlı yumuşak doku mobilizasyon’ tekniğinin etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
MUSTAFA YILMAZ Balıkesir ili evsel katı atıklarının bertarafında uygun termal yöntemin seçilmesi Yüksek Lisans
CANAN DOĞAN KARAKAN Gaziantep Yeme İçme Mekanlarının Tasarımında Yeni Eğilimler Yüksek Lisans
ÖZLEM ORDU Özel hastanelerde yönetimin profesyonelleşmesinin kurumsallaşma süreci üzerindeki etkisi: Gaziantep ilindeki özel hastanelerde bir uygulama Yüksek Lisans
AYSUN IBRIK Adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitiminin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi Yüksek Lisans
SETENAY İZCİ Sosyal medya kullanımı ve varoluşsal meseleler: Nitel çalışma Yüksek Lisans
BİŞAR GÖRÜR Ergenlerin bağlanma stilleri ve sosyal kaygıları ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
BAHADIR KARABAŞ Use of geographic information system for evaluating the some geotechnical properties in Malatya, Turkey Yüksek Lisans
FATMA BENGÜ BOZDOĞAN Osmaniye’de Özel Park Hastanesi Çocuk hastalıkları servisine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve tartrazin (E-102) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması Yüksek Lisans
BURÇAK ÖCAL Koroner arter bypass greft yapılan hastaların fizyoterapi beklentileri ve kaygı düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
ESAT ATALAY Pay senedine etki eden makroekonomik faktörler: BİST 30 da faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankalar üzerine ampirik bir uygulama Doktora
GAMZE TULUKÇU Adana ili’nde iki farklı Huzurevinde yaşayan yaşlılarda malnutrisyon durumunun tarama testleri ile belirlenmesi Yüksek Lisans
MERVE HACIABDURRAHMANOĞLU Duygusal yeme davranışı ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
KEVSER KARTAL Düşük kalorili diyet tedavisi uygulanan hafif şişman/şişman bireylerin depresyon derecesi ve yeme davranışının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
SALİHA ÇELİK Katarakt cerrahisi öncesi hastaların kaygı ve bilgi düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA GÖKSULAR Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin çocuklarının sağlık haklarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ŞULE YÜKSEL Onkolojik cerrahi geçiren hastaların spiritualite ve umut durumlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
GÜLDEN KADOOĞLU AYDIN Muhasebe manipülasyonlarının kredi analistlerinin ve borsa yatırımcılarının değerlendirmeleri açısından incelenmesi Doktora
EMRE UZUN Diyabetli hastalarda diyabet okulu eğitiminin öz bakıma etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
AHSEN HÜMEYRA AK Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığının kişilik özellikleri ve farklı bağlanma türleri ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
HANDE DUTAR Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerin dikkat eksikliği/hiperaktivite alt tiplerine göre bilgisayar tabanlı nöropsikolojik bir test bataryası olan cnsvs (The central nervous system vital signs) sonuçlarının incelenmesi Yüksek Lisans
ÖNDER ÇETİNTAŞ Kamulaştırmasız el atma Yüksek Lisans
SEBA BÜR DURGUN Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalini raporlama öz-yeterlilik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yüksek Lisans
MUSTAFA YILMAZ Çevrimiçi oyun bağımlılığı ile beden kitle indeksleri, benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki Yüksek Lisans
ZERİF AYAYDIN Ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin sağlık hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin satın alma kararına etkisi: Şanlıurfa örneği Yüksek Lisans
FATMA BEYZA İNAL Total diz replasmanı geçirmiş bireylerde geç dönem egzersiz eğitiminin etkinliğinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
MİYESSER ERDOĞAN X-y-z kuşakları ve siyasal katılımda rol oynayan faktörler Yüksek Lisans
İNANÇ DİNÇER Geleneksel bankacılık ile mobil bankacılık verimliliğinin kıyaslanması Yüksek Lisans
TANSU GÜNEY Adölesan kız çocuklarında omuz retraksiyon ortezi ve postür egzersizlerinin kifoza olan etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
MUSTAFA KAPLAN Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyleri, sosyal medya kullanım amaçları ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
AZEM BULUT Terörizm ve istihbarat etkileşimsel dönüşüm Yüksek Lisans
MUHAMMED BİLAL GÜL Aile şirketlerinde kurumsallaşmayı etkileyen faktörler: Diyarbakır ili örneği Yüksek Lisans
TURGUT SONGUR Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret potansiyeli çekim modeli yaklaşımıyla ekonometrik analiz Yüksek Lisans
İBRAHİM DİYARBAKIRLIOĞLU İnternetin ve internet reklamlarının tüketici satın alma karar sürecine etkisi Adıyaman’daki kamu çalışanı üzerinde elektronik eşya alanında bir uygulama Yüksek Lisans
ABDULLAH SOLMAZ Psikolojik iyi oluş ve manevi yönelimin üniversite öğrencilerinin İnternet bağımlılığı düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
ASENA BEYZA CENGİZ Limited şirketlerde rekabet yasağı Yüksek Lisans
DİLAN ENSARİ Türk hukukunda marka hakkı ve marka hakkına karşı işlenen suçlar Yüksek Lisans
SERDAR ÇAPA Siyaset teorisinde çifte okuma kuramı: Türkiye’de 1980-1990 dönemi enine çatışmalar Yüksek Lisans
EMİNE SARIKAMIŞ KALE Preterm bebeklere uygulanan masajın büyüme ve stres belirtilerine etkisi Yüksek Lisans
MUHAMMED AYDIN Resmi Vasiyetname Yüksek Lisans
KAMİLE MERVE KARATEL Denver II gelişimsel tarama testi sonucu anormal veya şüpheli olan 4-6 yaş grubu çocuklarda uygulanacak olan eğitim öncesi ve sonrası gelişim parametrelerinin ve motor performansın incelenmesi Yüksek Lisans
ABDÜLKADİR METİN SATILOĞLU Siyasal katılımı etkileyen faktörler:gaziantep ili örneği. Yüksek Lisans
MERVE SERT Sınai mülkiyet kanunu’na göre tescilsiz tasarımların korunması Yüksek Lisans
GÜLAY KIZIL EKİNCİ Diyarbakır ili Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi’ne başvuran bireylerde uyku kalitesinin diyet kalitesine ve antropometrik ölçümlere etkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ABDURRAHİM ZARİFOĞLU Farklı fakültelerdeki üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza görülme sıklığı ile yeme tutum davranışları ve beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
KAMİL ÖZGÜR KOCALAR Makroekonomik göstergelerin dış ticaret hacmi üzerindeki etkisi: Brıcs-tm ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz Yüksek Lisans
FATMA TARGAN Laparoskopik kolesistektomi sonrası hastaların bilgi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ESMA YAVUZ KAPLANDURAN Güvensizlik katmanı, güvenlik çarpanı: Mülteci akımının ve yasadışı göçün Türk-Yunan ilişkilerine etkileri Yüksek Lisans
BEGÜM ÖZDİKER Ergenlerde duygu düzenlemenin üstbiliş ve sosyal destek algısı ile özyeterlik arasındaki aracı etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
EMİNE MELTEM POLAT Annelerin çocuklarının tuvalet eğitimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi Yüksek Lisans
ÜMİT YORULMAZ Erken dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde ideolojik araç olarak eğitim Yüksek Lisans
SÜMEYRA EROY Algılanan lider güç kaynaklarının iş performansına, iş stresine ve işten ayrılma niyetine etkisi Yüksek Lisans
KURBAN KOTAN Comparative analysis of classification techniques for network anomalies management Yüksek Lisans
İLHAMİ AY Türk inşaat sektöründe prefabrike yapıların tasarım, üretim ve yapım süreçlerini etkileyen kriterlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
TUBA ELER Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk Yüksek Lisans
TUĞBA DİKBAŞ Otantik liderliğin çalışan performansına etkisinde psikolojik sermayenin aracı rolü Yüksek Lisans
DİDEM ÖZDEN Gaziantep ili evsel katı atık yönetiminin modellemesi ve ekonomik analizi Yüksek Lisans
YASİR SİNAN İŞLER Engelli bireylere yönelik evlilik tutumları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Yüksek Lisans
GÜLŞAH AKÇAY CİVRİZ Suriyeli sığınmacı kadınlarda psikolojik dayanıklılık ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
SİBEL DAĞAÇIKAN Psikolojik sözleşmenin alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt boyutları üzerindeki etkisi: Gaziantep ilindeki özel hastane çalışanları üzerinde bir uygulama Yüksek Lisans
ALPER KARAKURT Benefits of BIM technology on construction management Yüksek Lisans
BAŞAK SARITAŞ Kurumsal risk analizinde iç denetimin önemi Yüksek Lisans
HACER ÇİFTÇİ Investigation of feasibility for Gaziantep earthquake master plan Yüksek Lisans
ELİF KARAGÖZ Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin iş-yaşam kalitesi ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
BAYRAM KOTAN Network monitoring system using machine learning comparative analysis of classification techniques for network traffic monitoring Yüksek Lisans
TUBA GÜVEN Destekten yoksun kalma tazminatında işletenin kusurunun karayolları motorlu araçlar zorunlu mali mesuliyet sigortasında sigortacının sorumluluğuna etkisi Yüksek Lisans
ÖZGE ÖZBUDAK Farklı kanser türüne sahip bireyler ile bakım veren aile üyelerinin fiziksel aktivite ve yorgunluk düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans
FURKAN KORAY AVCI Türk hukuku ve uluslararası sözleşmeler kapsamında karayoluyla yapılan yük taşımalarında taşıyıcının sorumsuzluk halleri Yüksek Lisans
İBRAHİM OĞUZHAN AVŞAR Üniversite öğrencilerinin besin güvenliğine ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
VEDAT YILMAZ Kamu ve özel banka müşterilerinin elektronik bankacılığagüveni ve kullanım sebepleri üzerine bir araştırma: Gaziantepili uygulaması Yüksek Lisans
OZAN DENİZ KILINÇ İçme suyu arıtma tesisinde tehlikelerin, risklerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi Yüksek Lisans
ZELİHA TURAN Kadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Yüksek Lisans
İREM KAYSI KINACIOĞLU İş kazası ve meslek hastalığında maddi manevi tazminat Yüksek Lisans
MELİS KALAYCI Tip 2 diyabetli bireylerin metabolik kontrollerinin diyabet güçlendirme ölçeği ile değerlendirilmesi Yüksek Lisans
KÜBRA AKCAN Perinatoloji kliniğinde yatan gebelerin gebelik semptomlarının yaşam kalitesine etkisi Yüksek Lisans
MAKBULE CEVHER FİNCAN Ergenlerde algılanan ebeveyn affediciliği ile umut ve iyimserlik arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
MURAT UÇKAN Gaziantep ili’nin sosyo-ekonomik yapısının analizi Yüksek Lisans
SİMGE HELİN ÖKSÜZLER Türkiye’de enflasyon, işsizlik ve dış ticaret ilişkisi: 2014-2019 Yüksek Lisans
MEHMET MENEKŞE Psikolojik danışmanların bilinçli farkındalık düzeyleri ile umut ve sürekli kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
FATMA SİMAY KÜÇÜKDURMAZ Bireysel yatırımcıların davranışsal hata ve yanlılıklarının portföy getirileri üzerine etkisi Yüksek Lisans
SÜLEYMAN ASLANGİRİ İş hayatında mükemmeliyetçiliğin ve öz yeterliliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi Yüksek Lisans
NİLAY PAYASOĞLU Bankacılık sektöründe çalışanların duygusal zekâ seviyelerinin iş performansı üzerindeki etkisi: Gaziantep İli örneği Yüksek Lisans
SERAP NACAR Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin algıladıkları iş yükünün aile merkezli bakıma ilişkin tutumlarına etkisi Yüksek Lisans
FARMAN KHALIL MAJID GHAFFOORI Effects of mineral admixtures on some properties of crude oil polluted sand Doktora
GÜRKAN UYSAL Katılım Bankacılığı Yüksek Lisans
ÖZGE ÖLMEZ Alışveriş merkezlerinde iç mekana dayalı yön bulma algısı : Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ADALET KADOOĞLU Gaziantep’te geçici koruma altındaki Suriyelilere verilen sosyal ve ekonomik hakların entegrasyona etkisi Yüksek Lisans
AHMET ORBAY Binalarda cephe sistemlerinin incelenmesi ve performans kriterlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ADNAN IŞIKER Kariyer çapaları ve temel benlik değerlendirmenin iş tatminine etkisi: Bir alan çalışması Yüksek Lisans
MURAT SÖYLEMEZ Eğitim çalışanlarının sendikalara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
SÜLEYMAN İPEKÇİ Örtük liderliğin iş memnuniyetine etkisi ve lider-üye etkileşiminin aracı rolü Doktora
DERYA ÇEVİK TAŞDEMİR İş sağlığı ve güvenliğinin işgören performansına etkileri ve iş doyumunun aracılık rolü Doktora
NİHAT YILMAZ ŞİMŞEK A comparative study of deep learning methods for classification of rna-seq cancer data Yüksek Lisans
NURAN SUN Muris muvazaası Yüksek Lisans
EMRAH UYANIK Sağlık hakkı kapsamında özel hastanelere erişim Yüksek Lisans
MUHİTTİN DAR Madde bağımlılığı tedavi sürecinde aile işlevselliğinin rolünün incelenmesi Yüksek Lisans
SEVİM KARAHAN Okul öncesindeki özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerine ilişkin anne, baba ve öğretmen görüşleri: Karma yöntem çalışması Yüksek Lisans
ÇİĞDEM KIZILGEÇİ Gastronomi turizminin alternatif turizm ürünü olarak değerlendirilmesi: Mardin ilinde bulunan işletmelere yönelik bir uygulama Doktora
AHMET KILIÇ Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi Yüksek Lisans
AHMET YILDIRIM Lider davranış özelliklerinin iş tatminine olan etkisinin ölçülmesi (Özel hastaneler üzerinde bir uygulama) Yüksek Lisans
NUR KABAOĞLU Asperger sendromu tanısı almış ergenlerin depresyon düzeyleri ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişki Yüksek Lisans
ERKAN SARSICI Yabancı bankaların reel sektöre verilen krediler ve bankacılık sektörü kârlılığı üzerindeki etkileri: Brics-t örneği Doktora
NURULLAH İLDEM Diyabetli bireylerde diyabet okulu eğitiminin yaşam kalitesine etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
MERVE ERBİL Geotechnical mapping investigation of a developing urban area (Nigde, Turkey) Yüksek Lisans
CAN ÖZCAN Tedarikçi entegrasyonu ve çevresel belirsizliğin ihracat performansına etkisi Yüksek Lisans
SAİDE ADİL GÖNEN Liderlik tarzları ile rekabet stratejileri arasındaki ilişki: Tekstil işletmeleri örneği Yüksek Lisans
AKAR BAKHTIYAR ABDULLAH ABDULLAH Investigating geotechnical properties of soils using ground granulated blast furnace slag, fly ash, and lignosulfonates Doktora
BEGÜM SEREN ALTAY Kronik bel ağrılı hastalarda spinal dekompresyon tedavisinin ağrı ve fonksiyona etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
İLKER DİLEK Tekafül sigortacılığının türk sigorta sektöründe kabul edilebilirliği üzerine ampirik bir araştırma Doktora
ÖZGE TÜRKER Evli bireylerde ilişkisel yardım arama davranışının fedakârlık davranışları ve özgünlük ile açıklanabilirliğinin incelenmesi Yüksek Lisans
YUSUF PINAR Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında skapular stabilizasyon egzersizlerinin omuz fonksiyonları üzerine etkisi Yüksek Lisans
MERVE IŞIK Social media text classification for crisis management Yüksek Lisans
MUSTAFA EMİR ÜSTÜNDAĞ Ticari işletme kavramı ve korunması Doktora
AYSU ÖZCAN Yeni malikin gereksinimi sebebiyle tahliye davası Yüksek Lisans
BURCU DOĞAN Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumunun bağımsız denetimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi: TRC 1 bölgesi uygulaması Doktora
DENİZ AK Bulgaristan Türklerinin soğuk savaş dönemi sonrası vatandaşlık hakları sorunu Yüksek Lisans
MAHMUT KAYAGAN Madde bağımlılığı ile çocukluk çağı travmatik yaşantılar arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
SEVİM GÜLGÜN Evli bireylerde yaşanan çatışma ve affetme durumlarının evlilik doyumu ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
TAHİR DEDEOĞLU Fizyoterapistlerin mesleki profesyonelliklerini uygulayabilme düzeylerinin araştırılması Yüksek Lisans
BÜŞRA ÖZTÜRK Malatya’da bir aile sağlığı merkezine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması Yüksek Lisans
ALEV ÇELİK İnsülin direnci olan kadınlarda diyetteki iki farklı karbonhidrat oranının biyokimyasal ve antropometrik parametrelere etkisi Yüksek Lisans
SAADET TAYŞİ Gaziantep İlinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 3-18 yaş grubu çocukların beslenme durumlarının ve e-110 (sunset yellow) katkı maddesi bulunan besinlerin tüketim miktarlarının saptanması Yüksek Lisans
BEGÜMHAN TURHAN Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi Yüksek Lisans
TUĞBA BADAT Sağlıklı kadınlarda bireysel egzersiz ve grup egzersiz eğitiminin fiziksel performans üzerine etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
SERCAN UDUM Sıkıntıya dayanma ve esrar kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
HAMİ ÖZEL Kentsel dönüşümde yıkım uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından analizi Kocaeli örneği Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL PALTALI Çift kariyerli ailelerde yaşanan sorunlar Yüksek Lisans
ESRA KÖK Kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif ağrı düzeyinin ve yönetim kalitesinin incelenmesi Yüksek Lisans
ABDULHAMİT BİLGİÇ Mesleğe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Adıyaman Üniversitesinde bir uygulama Yüksek Lisans
MERVE ELHATUSARU Özel bir okul yemekhanesinde oluşan besin artık miktarlarının ve maliyetinin saptanması Yüksek Lisans
FATMA TAN ÇELİK Bel fıtığı ameliyatı olan hastaların ağrı ve korku kaçınma düzeylerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MEHMET AHRAZ Koroner anjiyografi sonrası koroner arter bypass greft cerrahisi önerilen hastalarda hemşirenin eğitici hasta danışmanlığı rolünün hastanın anksiyete ve cerrahi kararına etkisi Yüksek Lisans
ASİYA UZUN Serebral palsili çocuklarda soft lumbosakral ortezin gövde stabilitesi ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine etkisi Yüksek Lisans
İMREN ARPACI Bir vakıf üniversitesindeki kız öğrencilerin premenstrual sendrom yaşama durumlarının ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
GÖKSEL DÜRMÜŞ Adölesanlarda obezite ve problemli internet kullanımı ilişkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
UFUK AYŞE KEPKEP Anne ile yenidoğan bebeğin serum d vitamini düzeylerinin ve etkileşimlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ALI RASHID AHMED KHOSHNAW Water evaluation and planning system for greater Zab river basin Doktora
BÜLENT YILDIZ Toplam kalite yönetimi uygulamalarının inovasyon ve firma performansı üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin düzenleyici rolü Doktora
HALİL İBRAHİM DEMİRÖZ Geç dönem spastik serebral palside dinamik dengenin fonksiyonel düzey ve yürüme temposuna etkisi Yüksek Lisans
BURAK KILIÇ Seçim sistemleri ve kültür boyutları: OECD ve AB ülkelerinin karşılaştırmalı analizi Yüksek Lisans
SİBEL ERGÜL BOSTANCI Cerrahi hemşirelerinin ağrıya yönelik bilgi ve tutumlarına ağrı eğitiminin etkisi Yüksek Lisans
NURTEN ÖZÇALKAP Adıyaman il merkezindeki gebelerin gebelik ve anneliğe uyumlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans
ÇİĞDEM DARICI 16. yüzyıldan günümüze Gaziantep’te tarihi ticaret merkezi Arasa ve yakın çevresi işlevsel değişimi ve değerlendirmesi Yüksek Lisans
MEHMET TÜRCAN Yargıtay kararları ışığında çekte muhatap bankanın hukuki sorumluluğu Yüksek Lisans
ORHAN TAŞDOĞAN Türkiyede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının lojistik performans değerlendirmesi Yüksek Lisans
FERİDE ATAY Periferik vertigosu olan bireylerde kraniosakral osteopatinin baş dönmesi ve denge üzerinde etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
SEDAT YİĞİT Kronik venöz yetmezlik tanılı hastalarda egzersiz eğitiminin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi Yüksek Lisans
GÜL MADEN Samsun E tipi kapalı ceza infaz kurumundaki diyabetli hükümlü/ tutuklu ve personelin diyabet bakım profilleri ile metabolik kontrol değişkenlerinin incelenmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA ŞAHİN Cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların algıladıkları çevresel stresörlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
MERVE GÖKÇEN Açık kalp ameliyatı geçiren hastaların taburculuk sonrası bilgi gereksinimlerinin ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MEHMET EREN GÖKÇEN Cerrahi hemşireliği alanında yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan bireylerin tez çalışması sırasında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi Yüksek Lisans
MEHMET FATİH GÜREZ Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bir araştırma: Şanlıurfa örneği Yüksek Lisans
BÜŞRA SAYIN Katı atıklarda tersine lojistik üzerine toplumsal algı: Gaziantep’te bir uygulama Yüksek Lisans
OSMAN TUNAOĞLU 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tebligat Yüksek Lisans
YALÇIN ÖZEL Farklı enstrüman çalan müzisyenlerde vücut farkındalığı ve üst ekstremite fonksiyonlarının incelenmesi Yüksek Lisans
TUBA DENK Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde mesleki yaşam kalitesi merhamet memnuniyeti merhamet yorgunluğu Yüksek Lisans
SİBEL CANBAL 0-1 yaş grubu bebeği olan annelerin ani bebek ölüm sendromu risk faktörleri hakkında bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
SABİHA İREM ÜNAL Vücut ağırlık kaybı programı uygulanan aşırı kilolu ve obez kadınlarda badem tüketiminin antropometrik ölçümler ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
BEDRİYE AYATA Gaziantep Nizip İlçesinde yaşayan obez ve insülin direnci olan kadınlarda ağırlık kaybının insülin direncine etkisi Yüksek Lisans
MERVE KÜBRA ÇITIŞLI TURGUT Evlilik çatışması ve evlilik doyumu arasındaki ilişkide affetmenin aracı rolü Yüksek Lisans
MUHAMMED YAŞAR Ekonomik büyüme ile dış ticaret politikaları arasındaki ilişki: Türkiye ekonomisinde serbest ticaret ile korumacı politikaların karşılaştırılması Yüksek Lisans
BATUR ALP AKGÜL Low-power PIC-based sensor node device design and theoretical analysis of energy consumption in wireless sensor networks Yüksek Lisans
HÜSEYİN ASLAN Duygusal emek ile işe yabancılaşma ilişkisinde psikolojik sermayenin etkisi: Otel işletmelerinde bir alan araştırması Doktora
SAADET YAPAN Depresyon ve anksiyete belirtilerinin yordayıcıları olarak ruminasyon, otomatik düşünceler, işlevsel olmayan tutumlar ve düşünce baskılama Yüksek Lisans
HAZAL ÖRNEK Algılanan ebeveyn tutumları ve intihar amacı olmayan kendine zarar verme davranışı ilişkisinde duygu düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi Yüksek Lisans
REZZAN KUZUCU Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ekonomiye etkisi: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
İNCİ ARPACI EREN Diyabet okulunun diyabetli bireylerde öz etkililik algısına etkisi Yüksek Lisans
ÖZLEM HANOL Güneydoğu Anadolu Bölgesi geleneksel evlerinde açık ve yarı açık mekanların iklime bağlı olarak incelenmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA ŞEKER Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda ev kazalarının incelenmesi Yüksek Lisans
GÜNDEM YAKAN Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde yaşayan bireylerde kolorektal kanser taraması tutumlarının belirlenmesi ve gaitada gizli kan taraması Yüksek Lisans
ALMİLA KUYUCU Bariatrik cerrahi uygulanmış hastaların ameliyat sonrası altı ay ve üzeri sürede vücut ağırlığı kaybının, besin tüketim durumunun ve bazı biyokimyasal bulgularının belirlenmesi Yüksek Lisans
ASLIHAN KORKMAZ Trakeostomili hastaların sosyal izolasyon durumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
MUHAMMED BAKAN Anonim şirketlerin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar Yüksek Lisans
İSMAİL ÖZTAŞ Acil servis hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumları ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
AHMET HULUSİ YALÇİN Havalimanı işletmeciliği kamu-özel sektör karşılaştırması Yüksek Lisans
MUHAMMED ÇELİK Türkiye’ de yatırım teşvikleri ve yatırım teşvik sisteminin etkinliği Diyarbakır ili örneği Yüksek Lisans
GÖKÇEN BİNDAL Ergenlerin psikolojik sağlamlığın (Resilience), çocukluk çağındaki travma ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
BAYRAM DÜNDAR Hemiplejik serebral palsili çocuklarda omuz stabilizasyon egzersizlerinin el fonksiyonları üzerine etkisi Yüksek Lisans
SÜMEYYE KARAYİĞİT Çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
KEZBAN KIZIL Total kalça artroplastisi yapılmış hastaların öz-bakım gücü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Yüksek Lisans
AYFER ŞAŞMAZ Gaziantep manzumeleri ve külliyeleri; Şeyh Fetullah Külliyesi üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
HATİCE YALÇIN Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin işlevsel olmayan tutumlar, depresyon ve anksiyete düzeyleri açısından incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma Yüksek Lisans
ALİ İHSAN ÇELİK Seismic analysis and strengthening of cylindrical steel storage water tanks Doktora
SEMA MERCANOĞLU ERİN Perakende akaryakıt sektöründe şirket itibarı, şirkete güven ve marka memnuniyetinin markaya güven ve marka sadakatine etkisi Doktora
AYŞE DİLMEN Beyin ameliyatlarında saçı kesilen hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beden imajı ve benlik saygısı Yüksek Lisans
CÜNEYT ÇATUK Siber riskler karşısında KOBİ’lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçen bir ölçek geliştirme: Gaziantep örneklemi Doktora
MEHMET BARAN Lomber disk hernisi ameliyatı olan hastalarda öğrenim gereksinimlerinin saptanması Yüksek Lisans
RAMAZAN TOPRAK Ceza infaz kurumlarında bulunan atölyelerde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi Yüksek Lisans
ŞEVKET CENGİZHAN Anjiyografi öncesi planlı hasta eğitiminin durumluk, sürekli ve ölüm kaygısı üzerine etkisi Yüksek Lisans
MİHDİYE BULUT Bı̇polar bozukluk tanısı almış ve almamış hasta eşlerı̇nı̇n evlı̇lı̇k uyumu ve yaşam kalı̇tesı̇ Yüksek Lisans
MUSTAFA ERMAYASI Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların kabul edilebilirlik bakımından incelenmesi Yüksek Lisans
FİKRET KILINÇ Hemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
AYHAN EKİCİ Çocuk gelin olarak evlilik yapmış kadınların ruh sağlığının araştırılması Yüksek Lisans
EMİNE MAZICIOĞLU Konut ve konut çevresi seçiminde etkili parametrelerin kentsel yaşam kalitesi bağlamında incelenmesi; gaziantep örneği Yüksek Lisans
TANER YÜREKLİ Az tüketen yapının eldesine yönelik bir değerlendirme Yüksek Lisans
MUTLU ERDİ BİLECEN Kolesistektomi ameliyatı olan hastalara saptanan gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimin yaşam kalitesine etkisi Yüksek Lisans
MEHMET HARUN MURAT Üstün yetenekli ergenlerin kariyer uyum yetenekleri Yüksek Lisans
BARIŞ ÖZGÜNEŞ Spor işletmelerinde müşteri temininde yönetici ve sahiplerinin sosyal ağlarının etkilerinin üzerine Gaziantep ilinde bir araştırmasaygılarımızla. Yüksek Lisans
FATİH DOĞAN Pediatri kliniğinde çocuğu tedavi gören ebeveynlerin çocuklarının hastalıkları ile ilgili internet kullanım durumlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
ASLAN DOĞAN KOAH’lı hastalarda planlı hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
EYLÜL PINAR KISA Omuz tendon patolojilerinde farklı fizyoterapi programlarının etkinliğinin araştırılması Yüksek Lisans
SEFA MONIS Üniversite öğrencilerinde muhasebe dersi fobisi Yüksek Lisans
AHMET ÇETİNDAŞ İmalat işletmelerinde tedarik zinciri entegrasyonunun lojistik performansı üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici rolü Doktora
HAKAN GENCER Anonim ortaklıklarda azınlık ve azınlık hakları Yüksek Lisans
KADİR SEVİN Ortopedik cerrahi geçiren hastalarda perioperatif hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
NİLGÜN USTASARAÇ CAMCIOĞLU Ampute futbolcularda stabilizasyon egzersizlerinin performans üzerine etkisi Yüksek Lisans
ABDULAZİM YILDIZ Cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığı üzerine etkilerinin iş sağlığı ve güvenliği temelinde analşizi Yüksek Lisans
BÜŞRA YAĞMUR Ünı̇versı̇te öğrencı̇lerı̇nde bağlanma stı̇llerı̇, rumı̇nasyon ve depresyon düzeyı̇ arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇ Yüksek Lisans
ALPER TUTCU Duygusal sermayenin iş ve yaşam doyumu üzerine etkisine ilişkin duyuşsal iyilik algısının aracılık etkisi Doktora
KOSAR IBRAHIM MIRZA Electronic public distribution system e- government food department Yüksek Lisans
TURGAY ERKEKLİ Spor Hukukunda tahkim ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi (C.A.S.) Yüksek Lisans
İLYAS ERDEM Şanlıurfa’da yapı avlularının doğal havalandırmasının incelenmesi Yüksek Lisans
SİMA ANNAÇ Koroner arter hastalığı olan bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesinin incelenmesi Yüksek Lisans
AYŞE GÖKÇE ALP Otistik bozukluğu olan çocukların beslenme durumlarının tanımlanması ve ailelere verilen beslenme eğitiminin etkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ÜMİT GÖK Kariyer karar verme programının 8.sınıf öğrencilerinin kariyer karar verme güçlükleri ve mesleki olgunluk düzeylerine etkisi Yüksek Lisans
HAMDİYE ALTINÖZ Suriyeli mülteci kadınların emek piyasasına katılmada karşılaştıkları zorluklar: Şanlıurfa örneği Yüksek Lisans
KERİME PATOĞLU Hava yolları ile seyahat eden yolcuların memnuniyeti üzerine Gaziantep ili’nde alan araştırması Yüksek Lisans
OZAN AKKAYA Tüketicinin otomobil satın alma davranışını etkileyen faktörler ve Mardin ilinde bir araştırma Yüksek Lisans
BURCU BAĞCI Miyofasiyal ağrı sendorumlu hastalarda farklı fizyoterapi uygulamalarının ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Yüksek Lisans
ELİF EZGİ SAĞLAM Gaziantep ilinde yaşayan farklı sosyoekonomik düzeydeki yetişkin kadınların beslenme durumunun sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ELVAN DEMİR Genel cerrahi ünitesinde ameliyat olan hastaların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ALİ ŞEN Kariyer karar verme güçlüklerinin duygusal zekâ ve a tipi kişilik ile ilişkisi Yüksek Lisans
HASAN ERASLAN İşletmelerde dağıtımsal adaletin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri (Seramik sektöründe bir uygulama) Yüksek Lisans
FARUK LOKMAN Limited şirketlerde ortağın çıkması ve çıkarılması Yüksek Lisans
GÖNÜL ELPEZE Kız adölesanlarda skapula stabilizasyon egzersizlerinin klavikula hareketliliğine etkisi Yüksek Lisans
İREM AYHAN TURAL Adolesanlarda farklı iki günde belirlenen besin ögesi alımları ile sağlıklı yeme indeksi ve diyet kalite indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MERVE İNAÇ Sığınmacı kadınların ruh sağlığını etkileyen durumların araştırılması (Ege bölgesi örneği) Yüksek Lisans
HATİCE ARICI Kronik hastalıkları olan kişilerin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile kişilik özellikleri etkileşimi Yüksek Lisans
ENES KALKAN Evlilik ilişki kalitesinin benliğin farklılaşması ve ilişkisel özgünlük bağlamında incelenmesi Yüksek Lisans
RAHİME GÜRSOY Depresyon ve kaygı bozukluğu tanısı almış olan hasta grupları arasında bilişsel çarpıtma düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
ENES BAHADIR KILIÇ Piyasada satılan antep fıstıklarının mineral içeriği ve tüketim durumları Yüksek Lisans
FATMA YILDIRIM Nefroloji kliniğinde kronik böbrek hastalığı tanısı ile izlenen çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
FUNDA KÖK Var olan ya da yeni planlanacak kentlerde hava kirliliğini önleyecek ya da azaltacak yöntem için verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Yüksek Lisans
AHMET BOZGEYİK Gaziantep’te faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin siber güvenlik yönetim yaklaşımlarının analizi Doktora
İSMAİL AKSU Akademisyenlerde tip 2 diyabet riski: Güneydoğu Türkiye örneği Yüksek Lisans
ÜMMÜHAN SOYLU Otantik liderlik ve psikolojik sermaye ilişkisi: Gaziantep’te bir alan çalışması Yüksek Lisans
OKAN TUZLU The passive solar building design and energy efficiency with BIM Yüksek Lisans
AYTEN DURSUN Kalp damar cerrahisi planlanan hastalarda ameliyat öncesinde müzik dinletmenin cerrahi korku ve anksiyete üzerine etkisi Yüksek Lisans
FAZİLET İSLAMTÜRK Kolostomili hastalarda stomalı yaşama uyumlarının ve yaşam kalitelerinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÜLER AKICI Hafif şişman ve şişman yetişkin bireylerde bel-boy oranı ile kardiyovasküler hastalık riskinin belirlenmesi Yüksek Lisans
CEMRE KOÇ EKİNCİ Erişkinlerde narsistik kişilik özelliklerinin mizaç ve karakter boyutları ile bağlanma stilleri açısından incelenmesi Yüksek Lisans
MURAT ÖZÜBERK Fibromiyalji sendromu ve romatoid artrit hastalarının sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma derecelerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
HAKAN POLAT Fibromiyalji hastalarında skapular stabilizasyon egzersiz eğitiminin postür ve ağrı üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
İLHAMİ ÜLGER Acil serviste çalışan hemşirelerin duygu yükleri ve duygu yönetim becerilerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MELTEM ARARAT Tarihi Gaziantep hamam yapıları Yüksek Lisans
YASEMİN ÖZDİL Etnik kökenin siyasal katılıma etkisi: Çeçen ve Çerkez örneği Yüksek Lisans
SEMİH TÜRKOĞLU Enerji tüketimi-cari açık-döviz kuru ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine bir analiz Yüksek Lisans
ZEYNEP GÜNEŞ AYDEMİR Duygusal emeğin iyi olma hali ve iş memnuniyeti üzerine etkisi: Çağrı merkezi çalışanları üzerinde bir uygulama Yüksek Lisans
MÜGE GÖĞEBAKAN İhmal ve istismar mağduru ergenlerde psikolojik destek alma tutumları ve terapötik işbirliğinin psikopatolojik özellikler ve şemalarla ilişkisi Yüksek Lisans
NESLİHAN KILINÇ Finansal okuryazarlığın davranışsal finans üzerine etkisi: Yatırım danışmanları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
MEHMET ŞEKİP YİĞİT İnsan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetiminin firma ihracat performansı üzerindeki etkileri: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ZEYNEP KÖSE Seçilmiş ülkelerde imalat endüstrisinde endüstri içi ticareti etkileyen faktörler üzerine ampirik bir inceleme Doktora
DİLAN MALGAZ GÜÇLÜ Engelli kardeşe sahip bireylerin kardeş tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
BENGİ BEKAR Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı Yüksek Lisans
ŞEYMA AKGÜL Anne baba tutumları ve denetim odağının akademik motivasyonla ilişkisinde öz düzenlemenin aracı rolü Yüksek Lisans
YUSUF İNAL Ameliyat öncesi verilen planlı eğitimin hastanın ameliyata bağlı kaygı ve ağrı algısı üzerine etkisi Yüksek Lisans
MEHMED EYYÜP DÜLEK Yöneticilerin e-insan kaynakları yönetimi uygulamalarından duyduğu memnuniyet Yüksek Lisans
MELİH ERSAL Enerji boru hattı projelerinin Türkiye’nin jeopolitik önemine etkileri Yüksek Lisans
ŞENEL YILMAZ Engelli çocuğa sahip olup olmama ile ailelerin bilgi-iletişim teknolojilerine bağımlılık düzeyleri ve sosyal dışlanma etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
ZÜMRÜT ERDEM Panik bozukluğu hastalarında erken dönem uyum bozucu şemalar ve şema sürdürücü başa çıkma davranışlarının şema terapi modeli çerçevesinde incelenmesi Yüksek Lisans
HAYDAR ARSLAN Suriyeli mültecilerin iş bulma aşamasında karşılaştıkları sorunlar (Adıyaman örneği) Yüksek Lisans
AYŞE AYAZ Okula bağlanma ile öğretmenden algılanan özerklik desteği ilişkisinde motivasyonun aracı rolü Yüksek Lisans
ABDURRAHMAN OKUTAN Sağlık çalışanlarında uyku kalitesi ve yorgunluğun değerlendirilmesi Yüksek Lisans
DURAN YEMİNOĞLU Finansal okuryazarlığın mobil alışveriş yapma eğilimi üzerine etkisi Yüksek Lisans
İSMAİL SONGURTEKİN Ortadoğu ülkeleri’nin Türkiye’ye yönelik turizm taleplerini belirleyen faktörler: Seçilmiş ülkeler için karşılaştırmalı bir analiz (2000-2018) Yüksek Lisans
DERYA SEBUKTEKİN Travma sonrası büyüme, temel inançlarda sarsılma ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
FATİH TUĞRUL DEMİRKALE Birleşmiş Milletler Antlaşması Yedinci Bölüm hükümlerine göre barış ve güvenliğin anlamı Yüksek Lisans
RENAS KAMERAN MAWLOOD SHERKO A bim based design optimization framework for the energy efficient building design in Turkey Doktora
HANIM GÜL AYDIN Havalimanı terminal binalarının büyüyebilirlik bağlamında değerlendirilmesi: Gaziantep Oğuzeli Havalimanı örneği Yüksek Lisans
MEHMET FERHAN PISA 2012 matematik ilgi ölçeğinin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre psikometrik özellikleri Yüksek Lisans
VEYSEL ORAL Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi göstergeleri ve firma performansı üzerine etkileri Yüksek Lisans
COŞKUN ALGAN Ebeveynini kaybetmiş evli bireylerde evlilik doyumunun aile işlevselliği açısından açıklanması Yüksek Lisans
ÖZGÜR İHSAN ÖGE Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerine etkisi ve Ankara ilinde bir uygulama Yüksek Lisans
CANAN AKTAŞ Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı (Oğuzeli Belediyesi örnek olayı) Yüksek Lisans
MELİH KÜÇÜKOĞLU Mesleki ve teknik anadolu liselerinde mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin analizi: Kilis örneği Yüksek Lisans
MOHAMMAD JAWAD PIRDAWOOD SINJAWI The environmental impact assessment for Bastora dam Yüksek Lisans
UMRAN HAJE Automated multi-functional smart home system using arduino Yüksek Lisans
İSMAİL ÇELİK Türk ceza hukukunda çocukların cinsel istismarı suçu (Yozgat örneği) Yüksek Lisans
SEDAT YAKUPOĞLU Girişimcilerin başarısızlık nedenleri ile ilgili bir çalışma: Kars ili örneği Yüksek Lisans
GÜLŞEN BOLAT Algılanan liderlik davranışının örgütsel çatışma yönetim stili ve tükenmişlik üzerine etkisi Yüksek Lisans
TAHİR ÖZKAN ÇALKILIÇ Sabit yataklı biyofilm reaktöründe kırmataş ile evsel atık su arıtma veriminin araştırılması Yüksek Lisans
FIRAT CEM DOĞAN G-8 ülkelerinde ve Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel veri ve zaman serisi analizi Yüksek Lisans
ÖNDER YALÇIN Sosyokültürel Uyum Ölçeği (SCAS-R)’nin Gaziantep/Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenler örneğinde Arapça’ya uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması Yüksek Lisans
PESHKAWT YASEEN SALEH SALEH Development of a new type of fly ash based geopolymer concrete Doktora
MAHMUT YAY Problemli akıllı telefon kullanımı ve kendini sabotaj ilişkisinde öz düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi Yüksek Lisans
ŞENEL EROĞLU Sürdürülebilir çorap endüstrisinde müşteri farkındalığını ölçme Yüksek Lisans
DİNÇER ÜNLÜ Yöneticilerin iletişim tarzı ile liderlik tarzları (türleri) arasındaki ilişki Yüksek Lisans
NURAYDIN SÖNMEZ Lise öğrencilerinin kariyer engellerinin yetenek alanlarına göre incelenmesi Yüksek Lisans
CEMİL YAŞAR Geri bildirimin verilme zamanının matematik başarısına etkisi Yüksek Lisans
KÜBRA ULAŞLI Geri kazanılabilir atıkların yönetimi ve sıfır atık projesi uygulamaları: Kadıköy Belediyesi Yüksek Lisans
İPEK KERVANCIOĞLU Vamık Volkan ve Türk siyasal hayatının psiko-politik analizi Yüksek Lisans
ZELAL ÖZGE TANRIVERDİ GEZER Yapı üretim aşamasında yapısal atıkların en aza indirgenmesi için bir yaklaşım Yüksek Lisans
CUMALİ ÖZBEK Sert güç unsuru olarak ekonomik yaptırımların iran nükleer anlaşma sürecine etkileri Yüksek Lisans
MUHAMMED KOCAOĞLU Alkol ve madde kullanım bozukluğu nedeniyle ayaktan tedavi gören hastaların çocukluk çağı travmaları, bağlanma stilleri ve mizaç özellikleri açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans
NİL ÇOKPARLAMIŞ Bağlanma stillerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeyi ile ilişkisi Yüksek Lisans
NİHAL ALOĞLU Sağlık sektöründe yalın yönetim uygulaması: Bir yoğun bakım ünitesi örneği Doktora
MELTEM PAKİZE POLAT Atıksularda renk ölçüm metotlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans
YAVUZ TÜRKAN Vergi ceza hukukunda vergi ziyaı ve sonuçları Yüksek Lisans
GAMZE AY Duygusal sermayenin işten ayrılma niyeti ve özdeşleşme üzerine etkisinde psikolojik dayanıklılığın aracılık etkisi Doktora
İBRAHİM POLAT Türkiye’de kasko sigortası ve mecburiyeti Yüksek Lisans
MELİHAT EVGİ Uluslararası örgüt çalışanlarının lider prototiplerinin kültürel özelliklere göre farklılaşma durumu Yüksek Lisans
KAMURAN YILDIZ Yükseköğretime kayıtlı öğrenci ailelerinin sosyo–ekonomik durumları: Şırnak Üniversitesi örneği Yüksek Lisans
ŞENEL EROĞLU Sürdürülebilir çorap endüstrisinde müşteri farkındalığını ölçme Yüksek Lisans
MERVE KOCA Narrative terapi temelli grupla psikolojik danışma programının ergenlerin irade ve kaygı düzeylerine etkisi Yüksek Lisans
SEDA ALTINOK KALKAN Ortaokul öğrencilerinde yaşam becerileri ve okul güvenliği Yüksek Lisans
MUSTAFA FİKRİ GEMİCİ Türk Özel Hukukunda ecrimisil tazminatı Yüksek Lisans
FATMA GÜL BİLGİNER Uluslararası girişimcilikte marka stratejileri yapılandırma sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine nitel bir araştırma Doktora
MUHAMMED CİHAN GÜVENÇ Acentenin hakları Yüksek Lisans
EDA BUZCU Bireylerin internet kullanımının kaygı ve internet kullanım alanları ile ilişkileri açısından incelenmesi Yüksek Lisans
TUBA KAPLAN Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun fonksiyonel performans düzeyine ve dengeye etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
HANİFİ ÇELİK Anonim şirketlerde yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu Yüksek Lisans
SÜLEYMAN BOZ Korku algısı: Diş tedavisi gören hastalar üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL MENEK Belediyelerde halkla ilişkiler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği Yüksek Lisans
AYLİN ASLAN Engelli ve engelli olmayan ergen bireylerin algıladıkları sosyal destek ile intihar olasılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
ESRA ÇIKMAZ Kadın girişimciliğin geliştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşların destekleri ile destek sağlama sürecinde karşılaşılan sorunlar: Gaziantep ilinde bir uygulama Doktora
UĞUR AVLUKLU Tip-2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivitenin metabolik kontrol değişkenleri üzerine etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÖKÇE KAHLEOĞULLARI Hayatta amaç ölçeği, hayatta anlam anketi ve yaşam yönelimi testi revize Türkçe versiyonunun geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı Yüksek Lisans
SUAT AĞLAMIŞ Yoğun bakım hastalarında enteral beslenme durumu ve etkileyen faktörlerın değerlendirilmesi Yüksek Lisans
EMRAH KALCIK Turizm sektörünü temsilen, otellerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşikliğinin istatiksel yöntemlerle analizi Yüksek Lisans
İBRAHİM HALİL DONATBAYAN Örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Gaziantep’te bir alan araştırması Yüksek Lisans
MEHMET AYDIN Ortaöğretim müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının incelenmesi (Gaziantep örneği) Yüksek Lisans
ERKAN PERKTAŞ Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde rekabet üstünlüğü sağlamak açısından bilgi yönetimi ve uygulamaları: Malatya ili organize sanayi bölgesi örneği Doktora
MEHMET FATİH ASLAN TBMM’ de grubu bulunan partilerin seçim programlarının ideolojiler açısından analizi Yüksek Lisans
MURAT ERTEN Cerrahi yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının el yıkama durumlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
MURAT SAYIN Serbest muhasebeci mali müşavirlerin iş – yaşam dengesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği Yüksek Lisans
İRFAN ÜNAL The role and development of the construction industry in Turkish and world economy Yüksek Lisans
PERİHAN ÜRPER KOSGEB yeni girişimci destek programından yararlanarak iş yeri açan girişimcilerin yaşadıkları sorunlar Yüksek Lisans
BELMA SUNA Otel işletmelerinde sahip ve yöneticilerinin sosyal sermaye unsurlarından sosyal ağlarının müşteri teminine etkisi Gaziantep örneği Doktora
SEVGİ NÜKET SÜZERLER Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek ile eğitim denetmenlerine yönelik tutum arasındaki ilişki Yüksek Lisans
ÖZGE ŞENER 3-6 yaş arası gelişim geriliği olan çocukların annelerinin suçluluk utanç düzeyleri ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
MEHMET SELÇUK FİDANCI Örgütlerde bilgi yönetimi uygulamalarının örgüt kültürüne etkisi: Adıyaman Belediyesi örneği Yüksek Lisans
KADİR AYDIN Muhasebe meslek mensuplarının etik tutumlarının kurumsal itibar yönetimi üzerindeki etkisi Doktora
ZEYNEP ÖZGÜNER Lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık (Mediator) rolü Doktora
İLKER AÇIL Mobbingin hemşirelerde mesleki bağlılığa etkisi Yüksek Lisans
HALUK SARUHAN Kat mülkiyetine getirilen yenilikler Yüksek Lisans
HAKAN AVAN Diyabet bakımında ebeveyn izleminin adölesanlarda tedaviye uyum ve metabolik parametrelere etkisi Yüksek Lisans
ERCAN AKIN Borderline Şiddet Değerlendirme Ölçeği Türkçe versiyonunun (Türkçe BEST) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı Yüksek Lisans
ASİYE NUR NİHAN YURDAKUL Ertelemeciliğin rahatsızlığa dayanıksızlık ve mükemmeliyetçilikle ilişkisi Yüksek Lisans
EZGİ DİRGAR Kendisine insülin enjeksiyonu uygulayan diyabetlilerin uygulama hataları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
ERCAN İNCE Girişimciliğin ilk aşamasında finansman temin yolları ve finansman temininde karşılaşılan sorunlar: Gaziantep ilinde bir uygulama Doktora
MESUT KUŞ Theoretical effects of geometrical parameters on reinforced concrete box culverts Yüksek Lisans
SARİYE SÜMER Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, romantik kıskançlık ve ilişki doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
AHMET AYAZ Üniversite öğrencilerinde kariyer uyumluluğununun yordanmasında psikolojik ihtiyaçlar ve azmin rolü Yüksek Lisans
YUSUF ŞİNASİ KIRMACI Adeziv kapsüliti olan hastalarda solunum egzersizlerinin ağrı düzeyi, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Yüksek Lisans
VEDAT CEYLAN Borderline Kişilik Ölçeği (Türkçe BPQ): Geçerlik,güvenirliği, faktör yapısı Yüksek Lisans
PINAR DUMAN Tekstil sektöründe kümelenme: Adıyaman’da bir alan çalışması Yüksek Lisans
MUSTAFA AĞAR Psikolojik sermayenin iş tatmine etkisi: Gaziantep ilinde ikinci organize sanayisinde halı firmalarında çalışanlara uygulanan bir alan çalışması Yüksek Lisans
SİNEM TABUR Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde yaşamakta olan ilköğretim öğrencilerinde genel psikopatoloji, travmatik yaşantılar ve travma sonrası stres bozukluğu ile uyumlu yakınmaların belirlenmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA MONİS Lateral epikondilitte farklı bantlama yöntemlerinin ağrı ve fonksiyon üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
EMREHAN EMİROĞLU Yeni Türk dış politikası bağlamında Türk kamu diplomasisi: Batı Balkanlar örneği Yüksek Lisans
ENES AKDEMİR Modern pazarlamada,sosyal medyanın tüketici algısına etkisi ve Diyarbakır merkezinde bir uygulama Yüksek Lisans
ATİLA TUNÇEL Çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan annelerin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeylerinin çocuktaki otizmin ağırlık derecesine göre karşılaştırılması Yüksek Lisans
ABDULLATİF PARLAT KOBİ bankacılığında müşteri memnuniyeti ve Gaziantep ilinde bir uygulama Yüksek Lisans
DOĞAN BURAK ENDAMLI Kronik bel ağrılı hastalarda fasyal tedavinin etkinliğinin araştırılması Yüksek Lisans
GÜLSEN GÜLER Kronik boyun ağrılı hastalarda fasyal tedavinin etkinliğinin araştırılması Yüksek Lisans
İBRAHİM KÜÇÜKCAN Telli, vurmalı ve yaylı enstrüman kullanan müzisyenlerde palmar deri rezistansının el becerisi ve ince motor kavrama üzerine etksinin araştırılması Yüksek Lisans
HATİCE EĞİLMEZ Pacemaker takılı hastalarda yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi Yüksek Lisans
ÇAĞTAY MADEN Kistik fibrozisli hastalarda üst ekstremite kas kuvveti ile fonksiyonel kapasite, kassal endurans ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki Yüksek Lisans
GERÇEK EMRE UĞUR Tekstil sanayisinde iş güvenliği yönetimi ve OHSAS TS 18001 uygulaması Yüksek Lisans
ZEKERİYA AKIN Hipertansiyonlu hastalarda tedaviye uyum ve etkileyen faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
ADİLE KOCA Engelli çocuğa sahip olan ve engelli çocuğa sahip olmayan annelerin ölüm kaygısı ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri arasındaki farklılaşmanın incelenmesi Yüksek Lisans
BÜŞRA DOĞAN Finansal istikrarsızlık hipotezi ve iktisat politikası: Türkiye örneği Yüksek Lisans
TUĞBA AVCI İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerinde etkisi Yüksek Lisans
GÖKÇEN ÖZTÜRK Impact of traffic management alternatives on intersection capacity: Kahramanmaras Yüksek Lisans
ALİ KARAMAN İlaç sektöründe dijital tanıtım faaliyetlerinin hekimlerin nezdinde ürün bilinirliği ve tercih edilme davranışına etkisi: Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde bir durum çalışması Doktora
MEHMET EMRE EREN Aile konutu üzerinde tasarruf Yüksek Lisans
SEVER BEŞALTI Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocukların ve sağlıklı çocukların annelerinin anksiyete, depresyon düzeyleri ve aile işlevselliği açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans
DERYA DELİKOYUN Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ve benlik saygısı arasındaki ilişki Yüksek Lisans
MERVE ÇALIŞKAN Üstün yetenekli çocuklara sahip ailelerin aile işlevselliği Yüksek Lisans
GİZEM YAĞCIOĞLU Skapular diskinezisi olan hastalarda kinezyo bantlamanın ağrı ve fonksiyon üzerine etkisi Yüksek Lisans
GÜNEŞ KIRIT Romantik ilişkisi olan yetişkin bireylerin ilişki doyumlarının bağlanma stilleri, benlik saygısı ve kişilerarası ilişki tarzları açısından incelenmesi Yüksek Lisans
MUHAMMED EMİN BUTEKİN Tip 2 diyabetli bireylerde öfke düzeyi ve öfke ifade tarzının metabolik kontrol değişkenlerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÖZDE USKANER Kadın konuk evlerinde kalan ve kendi evlerinde kalan kadınların disosiyasyon düzeyleri ve travma öyküsünün incelenmesi Yüksek Lisans
HÜSEYİN ÇAĞAN KILINÇ Hydrological modeling of Goksu (Nurhak-Kahramanmaraş) river basin by GIS in order to supply water to Gaziantep province Doktora
ELİF DÖKÜNLÜ Fibromiyalji tanısı konmuş kadın hastalarda egzersiz programının gündüz uykululuk hali ve ağrı düzeyi üzerine etkisi Yüksek Lisans
ALPER HAZNEDAR Sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının, gastrosoleus kas kısalığına, ayak postürüne ve dengeye olan etkisinin araştırılması Yüksek Lisans
ASİYE GÖLPEK KARABABA Türkiye’de sağlık turizmi: Ülkeler arası bir karşılaştırma Yüksek Lisans
MEHMET ALİM BİLGİNER Engelli yakınlarının yaşam kalitesinin incelenmesi: Kahramanmaraş örneği Yüksek Lisans
ABDULLAH CANBOLAT Use of GIS for evaluating the geotechnical properties in Kahramanmaras, Turkey Yüksek Lisans
GAMZE YARDIMCI YÜCE Bilecik organize sanayi bölgelerinin il istihdam piyasasına etkisi Yüksek Lisans
AZİZ BAZ Türkiye’de Cumhuriyet sonrası bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi Yüksek Lisans
MELTEM UZUN Omuz-boyun postür problemi olan yetişkin hastalarda klinik pilates egzersizlerinin postüre etkisinin belirlenmesi Yüksek Lisans
NERGİZ TURAN Otistik çocuğa sahip ailelerin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
MEHMET HANİFİ YALÇIN Mizaç ve karakter envanteri-gözden geçirilmiş formu (Türkçe TCI-R): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı Yüksek Lisans
ASLI SÖKMEN Madde bağımlısı olan ve olmayan 14 – 17 yaş aralığındaki ergenlerin empati eğilimi ve saldırganlık tutumu açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans
MERT ÖZGÜNER Tedarik zinciri risklerinin işletme performansına etkisi ve tedarikçi ilişkilerinin moderatör (Düzenleyici) rolü Doktora
ALİ RIZA DİNÇ Pansiyonlu liselerde öğrenim gören öğrencilerin gündüzlü veya yatılı olmalarıyla depresyon ve algılanmış aile desteği düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
DENİZ ÖZTAHTACI Evli kadınlarda evlilik doyumu, yetişkin bağlanma stilleri ve depresyon düzeyinin ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
SEVGİ SABAK Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çevre muhasebesine yönelik tutumları üzerine bir araştırma: Kahramanmaraş örneği Yüksek Lisans
BURHAN AKYILMAZ Almanya’daki oy vermeyen Türk seçmen pazarının bölümlendirilmesi üzerine bir araştırma Doktora
BETÜL KOYUNCUOĞLU Mobbinge maruz kalmanın demografik faktörlere göre farklılaşması: Kilis ili kamu ve özel eğitim kurumlarında bir alan araştırması Yüksek Lisans
AHMET BEDİRHANOĞLU Özel güvenlik personelinin duygusal tutarsızlık seviyelerinin çatışma sıklığı üzerine etkisi Yüksek Lisans
TANSU DOĞAN İnsan kaynakları departmanı bulunmayan işletmelerin personel seçim kriterleri üzerine yapılan nitel araştırma: İslahiye örneği Yüksek Lisans
TANJU ÖNDEŞ Hemşirelerin yöneticilerine ilişkin dönüşümcü liderlik algıları Yüksek Lisans
OLCAY OKUN Psikolojik sermayenin iş gören sesliliğine etkisinde iyi olma halinin aracı rolü Doktora
MUSA CAN Anonim şirketlerde zorunlu organ kavramı ve eksikliklerine bağlanan hukuki sonuç Yüksek Lisans
SAFIE MAHDI OLEIWI Mix optimization and experimental evaluation of lightweight geopolymer mortars Doktora
ABDURRAHMAN YEŞİL İşletme mantığı açısından ‘Sultan II. Mahmud Han Vakıfları’ (Kurumları, hayır hizmetleri ve akarları) Yüksek Lisans
HAYRETTİN ERKAN KOBİ’lerin ihracat performanslarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri:Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
MUSTAFA ANIL ERBAĞCI Üniversite öğrencilerinin kampüs içerisinde farklı toplu beslenme hizmeti veren yerleri tercih etme durumu ve bunu etkileyen etmenlerin saptanması Yüksek Lisans
HAVVA KISA Süt ve süt ürünlerinin tüketici tercihinde markanın satın almaya etkisi; Gaziantep il merkezinde bir uygulama Yüksek Lisans
ABDIQANI MOHAMMED ADEN Effect of FA and GGBFS on the properties of geopolymer morter Yüksek Lisans
MURAT ALİ ÇINAR Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal parametreler üzerine etkisi Yüksek Lisans
ABDÜLHALUK GERGİN Şehir ve kültür gezilerinin kültürel duyarlılık üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
HÜLYA YILMAZ Hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin biyokimyasal parametrelere etkisi Yüksek Lisans
ÖZGÜR OSMAN DEMİR Suriyeli göçmen üniversite öğrencilerinde yılmazlığın incelenmesi Yüksek Lisans
BURCU TUĞÇE BİLGİN Ahlaki olgunluğun yordanmasında kişilik özelliklerinin ve değişkenlerin incelenmesi Yüksek Lisans
HERSH HAMA A comparison study on image content based retrieval systems Yüksek Lisans
SUZAN MAVİ İşletmelerin pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde sosyal medya kanalları kullanımlarının karşılaştırmaları Yüksek Lisans
OYA POLAT Türkiye’nin son kriz çerçevesinde, turizm sektöründe oluşan ekonomik açığın kapatılması ile ilgili alınacak tedbirler Yüksek Lisans
EMRE BAKIR Riskli gruplarla çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu gönüllülerinde depresyon, anksiyete, stres ve tükenmişlik ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
MEHMET SAİT KAYA İmam-hatiplerin oryantasyon sorunu Yüksek Lisans
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU Gaziantep ilinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
SEBİHA ÖZKARS İnanç turizmi organizasyonlarında hizmet kalitesini etkileyen faktörler: Kahramanmaraş örneği Yüksek Lisans
YURDAGÜL GÖRÜCÜ Apartman tipi konut yapılarında mekansal dönüşümün incelenmesi; Gaziantep örneği Yüksek Lisans
SÜMEYRA ÇELİK Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ve normal çocukların ana-babalarında zihin kuramı ve yürütücü işlevlerin karşılaştırılması Yüksek Lisans
HÜLYA AKKAYA YILMAZ Yüksek işlevli otizmli bireylerin düşünce içeriğini incelemek Yüksek Lisans
AYSUN KUCAK Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi ekonometrik bir analiz Yüksek Lisans
NURDAN YILDIRIM Ergen diyabetlinin erişkin döneme geçişinde yaşadığı psikososyal sorunlar ve kaygı durumları Yüksek Lisans
MUHAMMED SAİD YAGIZ İlkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
İBRAHİM ULVİ ÖNALAN Futbol ekonomisi; Spor Toto süper Ligin piyasa yoğunlaşma oranının (CR4 ve HHI) Avrupa’nın altı büyük liginin piyasa yoğunlaşma (CR4 ve HHI) oranın karşılaştırılması Yüksek Lisans
GÖZDE TUĞAN MERAL Ortak bir para birimi olarak Euro’nun geleceği Yüksek Lisans
MEHMET SELAHATTİN ÖZBAY 1980 – 2013 yılları arasında yaşanan bazı siyasi olayların Türkiye ekonomisine etkileri Yüksek Lisans
TUĞBA ALBAYRAM Kalp ve damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde entübe hastalarla iletişim amacıyla geliştirilen resimli iletişim kartlarının etkinliğinin belirlenmesi Yüksek Lisans
EBRU BİRİMOĞLU Erişkin hastaların yattığı servislerde hemşirelerin hastaların düşme riskine yaklaşımının değerlendirilmesi Yüksek Lisans
EDHEM SOLAK Ölüme bağlı tasarruflarda ehliyet Yüksek Lisans
AHMET BOZ Bölgesel kalkınmada turizmin rolü: Mardin örneği Yüksek Lisans
EROL KURT Tip 1 diyabet hastalığı olan çocuklar ve annelerinin algıladıkları kabul red düzeyleri ile sağlıklı çocuklar ve annelerinin kabul red düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
MEHTAP BUĞDAYCI Tip 2 erişkin diyabetlilerde beslenme davranışı ve etkileyen faktörler Yüksek Lisans
ÖZLEM UCA Luebeck ölçeği Türkçe formunun geçerlilik güvenirliği Yüksek Lisans
AHMET FİDANOĞLU Otokratik ve demokratik liderlik tarzının lidere ve takıma olan güvene etkisi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde deneme modelli araştırma Yüksek Lisans
MİTHAT ÇAĞRI YILDIZ Face feature selection using genetic algorithm under different biometric variations Yüksek Lisans
ZHYAR QAHHAR MAWLOOD Gait-based gender classification using neutral and non-neutral gait sequences Yüksek Lisans
ALİCAN SUNBAT Katılım bankacılığı Yüksek Lisans
ZEKERİYA TEPEDELEN Zorunlu sigortalarda güvence hesabı Yüksek Lisans
HATİCE KÜBRA ÖZYURT Kadınların e-ticaret sistemlerini kullanma eğilimleri ve Gaziantep ilinde bir araştırma Yüksek Lisans
MERYEM POLAT 1873, 1929, 1973 krizleri ve iktisat okullarının çözüm yaklaşımları Yüksek Lisans
ÜMİT MERAL Demografik faktörlerin iş tatmini üzerine etkisi: Ortaokul öğretmenleri üzerine bir alan araştırması (Gaziantep ili Nizip ilçesi) Yüksek Lisans
ESAMADDIN M SAEED MULAPEER MULAPEER Strength and absorption characteristics of fly ash based geopolymer composite reinforced with glass fiber Yüksek Lisans
BEGÜM KOCA Evlilikte bağlanma stili ile evlilikte sorun çözme becerisi arasındaki ilişkide duygusal zekanın aracı değişken rolü Yüksek Lisans
GAILANI MOHAMMED MAHMUD PIRAZHN Effect of molarity of naoh on strength of geopolymer mortar Yüksek Lisans
NİMET KÖSE Erasmus programının kültürel zeka üzerinde etkisinde demografik özelliklerin rolü Yüksek Lisans
MUHAMMED HARUN AKKURT Türkiye’de basel I, II, III kriterlerinin bankalara olan etkileri: Ziraat Bankası A.Ş örneği Yüksek Lisans
YUSUF KOYUNCUOĞLU Motivasyon faktörleri ile performans değerlendirme sisteminin etkinliği arasındaki ilişki: Kilis Devlet Hastanesinde alan araştırması Yüksek Lisans
İBRAHİM GÖKŞİN BAŞER Bozukluğa özgü belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Yüksek Lisans
HÜSEYİN KERVANCIOĞLU İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların evlilik doyumunu yordama gücü Yüksek Lisans
ZEYNEP BETÜL TORUN Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ve narsisizm düzeyleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans
MERİH TOKER Down sendromlu çocuğa sahip annelerin aile gereksinimlerinin belirlenmesi ve sosyal destek algılarına yönelik görüşleri Yüksek Lisans
NURAY KAYA Kültürlerarası iletişim etkinliği: Kilis esnaf ve sanatkârlarının Suriyeli müşterilerle olan etkileşimi üzerine bir alan araştırması Yüksek Lisans
MEHLİKA KARTÖZ Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar ile sağlıklı çocukların anksiyete ve depresyon düzeyleri açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans
VEHBİ CAN KOCA Konut sektöründe kurumsal sosyal sorumluluğun tüketici temelli marka algısına etkisi Yüksek Lisans
MEHMET ERKAN TOKSÖZ Müşterilerle olan ilişkide kişiliğin ve demografik faktörlerin etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans
ŞERİFE AKSOY BOLAT Erken dönem uyumsuz şemaların evlilik doyumu ile ilişkisi: Duygulanımın aracı değişken rolü Yüksek Lisans
ÖZGÜL YÜKSEKBİLGİLİ Sağlık işletmelerinde örgüt iklimi unsurlarının örgütsel bağlılığa etkileri üzerine bir araştırma Doktora
SHERKO BAPER SAEED Face recognition system based on PCA-wavelet and support vector machines Yüksek Lisans
HÜSEYİN BİNAY Suriye ve Irak’tan gelen savaş mağduru çocuk ve genç mültecilerde travma sonrası stres bozukluğu düzeyi Yüksek Lisans
FATMA ZEHRA GELGÖR Anne, baba ve çocuk tarafından algılanan ebeveyn kabul-red ve kontrolünün çocuğun duygu düzenleme becerisi ile ilişkisi Yüksek Lisans
PINAR ŞAHİN ÖRCÜN Hizmet işletmelerinde halkla ilişkiler ve Gaziantep merkezindeki üniversite öğrencileri ile bir uygulamaya yönelik araştırma Yüksek Lisans
RABAR HAMA FARIQ FAEQ FAEQ Compaction and cbr properties of reclaimed asphalt pavement mixed with sand Yüksek Lisans
SAKAR WELI GHAFOUR AL JAMMOOR Effects of wastewater application on soil properties Yüksek Lisans
AHMET KOÇAK Eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkileri: Türkiye ve G8 ülkeleri üzerine bir uygulama Yüksek Lisans
SORAN RASUL KHDR MANGURI Effect of aggregate properties on the mechanical and absorption characteristics of geopolymer mortar Yüksek Lisans
GÜLSÜM YAPRAK Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve iş güvenliği, hasta bina sendromunun sağlık çalışanları üzerinde etkileri Yüksek Lisans
MEHMET ÇAPAN Örgüt kültürü ve iş tatmin ilişkisi Yüksek Lisans
OSMAN FİDAN Performans değerlendirme yöntemlerinin kıyaslanması: Sektörel bazda bir alan araştırması Yüksek Lisans
MUSTAFA SÜZEN Alışveriş merkezi yönetim sorunları Yüksek Lisans
NİHAN KAVURMACI Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış erişkinlerde bilişsel şemalar: Karşılaştırmalı bir çalışma Yüksek Lisans
AYŞE UZUN Çalışma koşullarının değiştirilmesi Yüksek Lisans
HÜLYA NAZLIER Öğretmenlerin mobbing algıları Yüksek Lisans
ESRA OKCU Travmaya maruz kalan çocuklarda TSSB gelişimi ve şiddetiyle ilişkili faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans
FİLİZ ÇAYIRAĞASI İlişkisel pazarlama yaklaşımında bağlamsal pazarlama stratejisinin yeri ve bir uygulama Doktora
MEHMET ATAKAN BAKIR İskenderun’da bir Devlet Hastanesinin genel cerrahi kliniğinde periferik intravenöz kateter uygulanan hastalarda flebit gelişme durumu ve etkileyen durumların belirlenmesi Yüksek Lisans
BASHDAR OMER A case study on the effects of earthquake characteristics on landslide stabilization piles Yüksek Lisans
MERT MAHİR GÖZ 1 Mart 2003 Başbakanlık Tezkeresi’nin reddedilme nedenleri Yüksek Lisans
MEHMET DEMEZ Ergenlerde kendine zarar verme davranışı ile olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
ÇAKA ÇAĞATAY SARIBAŞ 15-17 yaş arası elit ve amatör futbolcuların yeme tutumu, benlik saygısı ve kişilik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans
MERVE TEKEN Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuk ve ergenlerde fiziksel sebep bulunanlarla bulunmayanlar arasındaki depresyon, anksiyete ve somatizasyon değerlerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
AHMET İLHAN Aile işletmelerinde ikinci kuşaktan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri: (Sorunların birinci kuşağın görüşleriyle tespit edilmesine yönelik bir alan araştırması) Doktora
KAMARAN HUSSEIN KHDIR MANGURI Traffic signaling control at highway intersections using morphological image processing technique Yüksek Lisans
HAMZA NARGÜLÜ Demografik faktörlerin örgütsel bağlılığa etkisi; Eyyübiye Belediyesinde bir alan araştırması Yüksek Lisans
EMİNE BIÇAK Anne ya da babasından biri ölen çocuklar ile boşanma nedeniyle tek ebeveyn ile yaşayan çocukların depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
ALİ ATEŞ Yönetimsel açıdan sınıf öğretmenlerinin çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olmalarının etkililiği üzerine bir çalışma Yüksek Lisans
MEHMET ZEKİ ŞAŞMAZ Cari açığın Türkiye ekonomisine etkileri Yüksek Lisans
ÖMER ÇINAR Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesi ve muhasebe uygulamaları Yüksek Lisans
MESUT ÖZBAYSAR Tutundurma faaliyetleri açısından sponsorluğun federasyonların mali gelişimine etkisi ve Basketbol Federasyonu örneği Yüksek Lisans
OKTAY KARA Girişimciliği oluşturan yapısal faktörler Kayserili girişimciler üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
BURHAN SARGIN Türkiye’de anonim şirketlerde kâr payı dağıtımının vergilendirilmesi ve vergilendirmenin kâr payı dağıtımı üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
ŞİRİN YURTSEVER Stratejik insan kaynakları planlaması: Kamu ve özel sektör uygulamalarının karşılaştırılması Yüksek Lisans
YAKUP YAZICI 2002 – 2012 yıllarında uygulanan SGK prim teşvikleri ve teşviklerin istihdam üzerine etkileri Yüksek Lisans
AHMET TEKİRDAĞ Vergi suç ve cezaları Yüksek Lisans
ALPER ÇAĞLAR KOYUNCU Ticari işlerde faiz Yüksek Lisans
MEHMET SAKİN Effect of recycled granular polyethylene terephthalate (PET) on fresh and hardened properties of self-consolidating concrete Yüksek Lisans
GÖKMEN GÖKÇEK Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin kurumsallaşmasının önündeki psikolojik engeller Yüksek Lisans
SAİT BAŞTÜRK Kamu kurumlarında inovasyon ve PTT örneği Yüksek Lisans
HACİ YUSUF POLAT Kendi kendine liderlik stratejileri açısından kamu okulu ve özel okul yönetici uygulamaları: Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
FAZİLET SEYİTOĞLU Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 8-15 yaş arası bir grup çocukta dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alt tipleri ile anksiyete bozuklukları alt tipleri belirtilerinin birlikteliği Yüksek Lisans
FATMA ÇİĞDEM GÜLLÜ Türkiye’de yeni ekonomi oluşum süreci Yüksek Lisans
MUSTAFA AKGÜN Türkiye’deki kayıt dışı istihdamın soysal güvenlik sistemimize getirmiş olduğu yükler ve son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan işveren teşviklerinin kayıt dışı istihdamı azaltmadaki rolü Yüksek Lisans
AHMED SALIH ABDULQADER Seismic performance improvement of steel buildings by using zipper braces Yüksek Lisans
GÖKHAN ULUĞ Ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürlerinin okul güvenliğine ilişkin rolleri Yüksek Lisans
ALİ ŞAHAN Katılım bankacılığının gelişimi Türkiye’deki durumu ve kullandığı yöntemler (Murâbaha) Yüksek Lisans
İRFAN KAYATÜRK Türkiye’de dış ticaretin finansmanı ve bankaların rolü Yüksek Lisans
SAİD ÜNAL Kuramsal görüşlere göre para politikası, politika araçları ve dünya merkez bankacılığı Yüksek Lisans
BAĞIŞ UMUR ÇETİNKAYA Türkiye’deki siyasi partilerin finansmanı ve şeffaflaşma Yüksek Lisans
RAMAZAN USLU Psikoterapide atasözleri ve deyimlerin kullanımı Yüksek Lisans
HAKAN MUTLU Engelli çocuğa sahip olan kadınların tükenmişlik duyguları ve evdeki çocukla ilgili iş bölümü arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÜL SENEM ÖZDEMİR Duygusal yemenin depresyon, anksiyete ve stres belirtileri ile olan ilişkisi Yüksek Lisans
MEHMET TEBER Çocuk merkezli oyun terapisinin çocuklarda görülen davranış sorunlarının çözümüne etkisi Yüksek Lisans
SÜMEYRA TAYFUR Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran hastalarda fonksiyonel somatik belirtilerin incelenmesi Yüksek Lisans
MURAT TAMER Karaciğer transplantasyonu sonrası yaşam kalitesinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA BAŞA 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun vergi affı kapsamında mali açıdan değerlendirilmesi Yüksek Lisans
NURHAYAT İŞBİLİR Total kalça protezi uygulanan hastaların ameliyat sonrası yaşam kalitesi ve evde yaşam koşullarının belirlenmesi Yüksek Lisans
MUHAMMET ÇINAR Effect of Rice Husk Powder content with different watercement ratios on rheological properties of cement-based grouts Yüksek Lisans
ERKAN ALKAN Flood hydrograph modeling studies by using GIS and HEC-HMS for Dakar, Senegal Yüksek Lisans
EYUP YILMAZ İşgören iş tatmini ile işgören performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
SELÇUK AYAR Amortismanlar Yüksek Lisans
HARUN ŞAHAN İlçe sağlık merkezlerinde çalışan personelin tükenmişlik düzeylerinin iş tatmini düzeylerine etkileri üzerine bir çalışma Yüksek Lisans
LOKMAN SAYIM Satın almanın psikolojisi motivasyonel yönlendirme; Bilinçaltı teknikler Yüksek Lisans
CEM AKKILIÇ Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından değerlendirilmesi ile örnek bir uygulama Yüksek Lisans
HÜSEYİN TAŞ Üniversitelerde öğrenci memnuniyeti üzerine Gaziantep ilinde bir alan çalışması Yüksek Lisans
SEÇKİN GÜN Toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin işletmeler tarafından algılanma biçimi ve uygulanma düzeyinin belirlenmesi Yüksek Lisans
PESHKAWT YASEEN SALEH Pull out bond strength of reinforcing steel bars in SCC Yüksek Lisans
BEYZANUR ALBAYRAK Üniversite öğrencilerinin bağlanma biçimleri, bilinçli farkındalık düzeyleri ve psikolojik belirtileri arasındaki ilişkiler Yüksek Lisans
ARZU GÜLER Evli kadınların eşleriyle ilişkilerindeki doyum düzeyleri ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki Yüksek Lisans
CANAN KURTGÖZ Türkiye’deki siyasi gelişmelerin forex (Döviz) piyasalarına olan etkilerinin 2000-2011 yılları arasında incelenmesi Yüksek Lisans
HANDAN ERDOĞAN Kanser hastalarında algılanan sosyal desteğin travma sonrası stres bozukluğu depresyon anksiyete ve stres ile olan ilişkisi Yüksek Lisans
ALİ OSMANOĞLU Sanayi sektöründe eğitimin istihdama etkisi: Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
DENİZ COŞKUN Vergi güvenlik müessesi olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda örtülü sermaye Yüksek Lisans
DUYGU MUTLU Down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin tanı ile ilgili haber alma süreci: Nitel bir çalışma Yüksek Lisans
AYNUR KOYUNCU Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif dönemde besin tüketimi ve besin tüketimini etkileyen durumların belirlenmesi Yüksek Lisans
SELÇUK GÖKHAN GERLİKHAN Türk tahvil piyasasında gösterge faizin ekonometrik bir analizi Yüksek Lisans
SEYDİ GÜNDÜZ Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme Yüksek Lisans
ÖMER ERTUĞRUL MERAL Yirmi yılın krizleri ile sistem analizi Yüksek Lisans
TÜLİN ÖZEL GÜLBİL Transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişi Yüksek Lisans
DİDEM UÇAK Evli çiftlerin kişilik özelliklerinin evlilik doyumu ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans
AHMET TAŞDEMİR Üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarında marka bağımlılığı: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
MURTAZA KARAKUZULAR Halkla ilişkiler bağlamında esnafın polise yönelik algısı: Şahinbey ilçesi örneği Yüksek Lisans
ŞEYMA BİNGÖL Kan transfüzyonunda kanın etkin kullanımına engel olabilecek durumların saptanması ve hemşirelerin bu konudaki görüşleri Yüksek Lisans
DERYA ÇINAR Tip 2 diyabet hastalarında kronik hastalıkların tedavisinde fonksiyonel değerlendirme- yorgunluk ölçeği’ nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Yüksek Lisans
İCLAL AYDIN Psikopatolojiler ve sıkıntıya dayanamama ile ilgili inançlar arasındaki ilişki: Yaygın anksiyete bozukluğu ile obsesif kompülsif bozukluk karşılaştırması Yüksek Lisans
YAKUP KAYA Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme (Şahinbey İlçesi örneği) Yüksek Lisans
DİLEK SOYLU Böbrek transplantasyonu sonrası yaşam kalitesinin belirlenmesi Yüksek Lisans
OSMAN PERDECİ Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon arasındaki ilişki Yüksek Lisans
MUSTAFA İSMET ERDOĞAN Eczanelerde müşteri sadakatini etkileyen faktörler: Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
MEHMET EMRULLAH BAKIM Uluslararası pazarlamada kullanılan tutundurma karması elemanları ve Gaziantep merkezine yönelik bir uygulama Yüksek Lisans
MUSTAFA AKYILDIZ Vergi denetiminde yeminli mali müşavirlik kurumunun etkinliği Yüksek Lisans
SEÇKİN GÜN Toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin işletmeler tarafından algılanma biçimi ve uygulama düzeyinin belirlenmesi Yüksek Lisans
ABDULHAMİT YILDIRIM İstihdam politikaları ve İŞKUR : Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
MEHMET CANDAR Örgütsel iletişimin verimliliğe etkisi Yüksek Lisans
ERKAN ALSU Sermaye yapısının kârlılık ve süreklilik üzerine etkisi BİST 100 üzerine bir çalışma Doktora
DİLEK ÇAKIR Sağlık hizmetleri pazarlamasında hasta memnuniyeti: Bir uygulama Yüksek Lisans
MAHSUM SAVCI Türkiye’de kayıt dışı ekonominin işçi perspektifinde nedenleri, boyutları ve sonuçları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
HİLAL CAN Babanın çocuk davranış problemleri ve iyi olma hali üzerindeki etkisi Yüksek Lisans
SEMRA DOĞAN Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik politikalar SYDV’nin Adıyaman ili üzerine etkileri Yüksek Lisans
HİDAYET ASLAN Öfke düzeyi ile örgütsel bağlılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans
HASAN HÜSEYİN AŞKIN Mesleğe adanmışlık, örgütsel sadakat ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
ENEZ KAN Seçilmiş iller bazında ihracat ve ithalat ilişkisi Yüksek Lisans
ALİ İMRAN BOSTANCIOĞLU İş yaşam dengesi ve iş yaşam dengesinin çalışan verimliliği üzerine etkileri: İstanbul ili Kağıthane ilçesi lise ve dengi okul öğretmenleri üzerinde bir alan araştırması Yüksek Lisans
FİLİZ GENÇ Türkiye’deki dolaylı vergilerin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma: İstanbul ili Kadıköy örneği Yüksek Lisans
CEYHUN KONAK Küreselleşme açısından tüketici davranışlarının yönlendirilmesi Yüksek Lisans
ERHAN BİNGÖL İlk ve ortaokul yöneticilerinin öğretimsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin motivasyon düzeyi ve problem çözme becerilerine olan etkisi Yüksek Lisans
BETÜL DANİŞ ÇETİN Katılım bankacılığında müşteri ilişkileri yönetimi,müşteri tatmini ve müşteri sadakati arasındaki ilişki Yüksek Lisans
ZEYNEP SERTBAŞ GÜLBAY KOBİ Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının finansal tablolar üzerine etkisi ve Gaziantep’teki KOBİ’lerde bir araştırma Yüksek Lisans
MUSTAFA SARIDİKEN Hükümlü ve tutukluların meslek edindirme faaliyetlerinin iş yaşamlarına etkisi:Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde örnek çalışma Yüksek Lisans
ÇINAR BAĞIRYANIK Markanın tüketicinin karar sürecine etkisi: İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ailelerine yönelik çocuk giyimi sektörü üzerine bir uygulama Yüksek Lisans
İBRAHİM ARDIÇ Örgüt kültürünün iş tatminine etkisi üzerine Gaziantep ilinde bir araştırma Yüksek Lisans
SİNAN KARABENLİ Gaziantep ili Şahinbey ilçesi ilköğretim okullarında ortaokul öğrencilerinin okul başarısına aile etkisinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
MEHTAP TEMİZER ERDURAK Katma Değer Vergisinin ‘vergiyi doğuran olay’ başlıklı bölümü ve Vergiyi doğuran olayda özellik gösteren durumlar Yüksek Lisans
BURAK FİDAN Milli eğitim okullarında , eğitimcilerin demografik özelliklerine göre iş doyum düzeylerinin belirlenmesi: Bir alan çalışması Yüksek Lisans
CANAN KILIÇ Maliyede çalışan yöneticilerin liderlik davranış düzeylerinin belirlenmesi İstanbul ili örneği Yüksek Lisans
HÜSEYİN DENİZ Ortaögretim kurumlarında yöneticilerin öğrenciler üzerindeki liderlik performansları Gaziantep ilinde bir uygulama Yüksek Lisans
OSMAN AVCI Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Sultangazi ilçesi örneği Yüksek Lisans
ABDULKADİR GÜRBÜZ E-dönüşüm ve iş yaşamına etkileri Yüksek Lisans
SERHAN TURAN Psikolojik güçlendirme ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi:Hizmet sektöründeki çalışanlar üzerine bir uygulama Yüksek Lisans
YASAMEEN KADHIM NAEEM A parametric study on the behaviour of mechanically stabilized earth (MSE) wall using finite element method Yüksek Lisans
NEVZAT TÜFEKÇİ İl eğitim denetmenlerinin mesleki yardım ve rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeylerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi (Diyarbakır örneği) Yüksek Lisans
BEKİR BİLGİNSOY Etkin bir işletmecilik için iş kazalarını önlemenin önemi ve gaziantep halıcılık sektörü örneği Yüksek Lisans
RAŞİT UÇAN Türk vergi sistemi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından menkul kıymetlerin değerlemesi Yüksek Lisans
ALİ GÜÇLÜ Alternatif bir finansman kaynağı olarak sukuk Yüksek Lisans
NURAY ŞEN Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde performans yönetimi değerlendirmesi Yüksek Lisans
MUSTAFA MAMUR Kamu kuruluşlarında yöneticilerin iş doyumu ve yaşam doyumu düzeyleri üzerine bir araştırma: İstanbul ili Sultangazi ilçesi Yüksek Lisans
RESUL SARIYILDIRIM Örgüt kültürü ve tükenmişlik üzerine ampirik bir araştırma (Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı örneği) Yüksek Lisans
AYŞE NUR YAZGI Mesleki tükenmişlik düzeyleriyle iş motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Maltepe ilçesi Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan alan araştırması Yüksek Lisans
NECLA TAŞPINAR GÖVEÇ Psikodrama ve bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile grup çalışmasının sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin kaygıları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans
ORHAN DURMUŞ Ortaokul kademesindeki öğrenci velilerinin eğitim sürecinden beklentileri Yüksek Lisans
MUZAFFER ÖZDEREN Türkiye’de yapılan vergi incelemelerinde verimlilik ve etkinlik Yüksek Lisans
EDA ÖZDEREN Türkiye’deki bağımsız denetim birimlerinden biri olan yeminli mali müşavir uygulamalarının vergi kayıp ve kaçaklığı üzerine etkisi Yüksek Lisans
HURİYE TAK Yardım davranışının travma sonrası gelişim üzerindeki etkisi ve yardım yöneliminin yordayıcısı olarak suçluluk duygusu Yüksek Lisans
GÜL NAZİK BAYRAM Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans
FİLİZ DEMİRTAŞ KOÇ Örgüt kültürünün örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi; Kargo işletmesi çalışanları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
ALİ FUAT KUŞCU Örgütsel iletişimin örgüt kültürü üzerine etkisinin incelenmesi: Alışveriş merkezlerinde çalışan özel güvenlik görevlileri üzerine bir araşırma Yüksek Lisans
YEKTA KORKMAZ Lise öğrencilerinin depresyon, anksiyete, stres ve internet bağımlılığı ilişkisinin bazı değişkenlerine göre yordanması Yüksek Lisans
AHMET DURGUN Tekstil sektöründe stratejik yönetim uygulaması: Adıyaman ve Gaziantep’te bir alan araştırması Yüksek Lisans
ZEKERYA SİNAN Yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işlerinin muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi ve örnek bir uygulama Yüksek Lisans
COŞKUN ÇEKİCİLER Türkiye’de transfer fiyatlandırması ve hazine zararı Yüksek Lisans
AYGÜL TOPÇU Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında performans yönetimi uygulamalarının kurumsal kültür boyutunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans
YALÇIN BİRİMOĞLU Bankacılıkta performans değerlendirme sistemi uygulamaları ve mobbing Yüksek Lisans
İLAYDA ÇEVİRİCİ Evli bireylerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile iç-dış kontrol odağı arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans
EŞREF KARAKUZU Ortaöğretim kurumları müdürlerinin bilgi yönetimi yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi Yüksek Lisans
FARMAN KHALIL GHAFFOORI A study on explicit formulation of sorptivity of concretes containing mineral admixtures Yüksek Lisans
MOHAMED MOAFAK AZIZ ARBILI Numerical modeling and experimental evaluation of shrinkage of concretes incorporating fly ash and silica fume Yüksek Lisans
NİHAL UÇAR İşe başvuran aday işgörenlerin değişime açıklık düzeyleri ile insan kaynakları firmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi Yüksek Lisans
MAKBULE ALKAN Girişimcilerin, girişimcilik, inovasyon yapma, inovatif düşünce ve inovatif girişimcilik düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans
GÜLNİHAL AKKAYA GÖĞÜŞ KOBİ’lerde stratejik büyüme Yüksek Lisans
HÜSEYİN ASLAN Otel işletmelerinde eğitim uygulamaları ve örgütsel iletişiminişten ayrılma niyetine etkisi Yüksek Lisans
ALİ YILDIRIM Kadın işgücünde arz-talep ve istihdam ilişkisi; Gaziantep ili örneği Yüksek Lisans
KAMIRAN ALI ALI Lateral load resisting systems in high-rise reinforced concrete buildings Yüksek Lisans
ALİ KHALİD HUSSEIN HUSSEIN Comparative analysis of high-rise rc structures according tointernational seismic design codes Yüksek Lisans
MUSTAFA WASSEF ABDULMAJEED Seismic base isolation in reinforce concretestructure Yüksek Lisans
CEMALETTİN CAN Ahilikten günümüze mesleki eğitimde çalışma ahlakı Yüksek Lisans
ERSİN KIRCAN Eğitim yönetiminde toplam kalite yönetiminin uygulanması:Bağcılar ilçesi örneği Yüksek Lisans
YÜKSEL DENİZ İlkokul ve ortaokullarda örgüt ikliminin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) Yüksek Lisans
TÜNER TATAR Ortaokul öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyinin belirlenmesi (Başakşehir ilçesi örneği) Yüksek Lisans
MAHMUT ASLAN İlköğretim kurumları yöneticilerinin eğitim denetmenlerinin yapmış olduğu denetim etkinliklerine ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği) Yüksek Lisans
GÖKHAN KAVALCI Eğitimde stratejik planlama ile ilgili öğretmen görüşleri (Pendik ilçesi örneği) Yüksek Lisans
YILDIRIM BARUT İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre kendi okul müdürlerinin öğrenen liderlik davranışları Yüksek Lisans
ARİF ASLAN Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinin mesleki ilgileri Yüksek Lisans
BAYRAM SEZGİN Eğitim denetmenlerinin denetim sonunda getirmiş oldukları önerilerin okul yöneticileri tarafından yerine getirilme düzeyi (Diyarbakır ili örneği) Yüksek Lisans
A.MECİT BİNGÖL İlköğretim kurumları yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Diyarbakır ili örneği) Yüksek Lisans
HAKAN ÜSTÜN Türkiye’de sosyal güvenliğin geçirdiği aşamalar, sosyal yardımlar, yoksulluk ve işsizlik ilişkisi Yüksek Lisans
AYŞE AKBULUTMETE Yıldızlı otel işletmelerinde personel güçlendirme yönetimi ve Gaziantep uygulaması Yüksek Lisans
FATİH ÖZKAN Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümü öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi uygulaması, uygulamanın verimliliğinin artırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, Gaziantep ilinde bir uygulama Yüksek Lisans
ZEKERİYA ÇİÇEK İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algılarının değerlendirilmesi (İstanbul ili Ümraniye ilçesi örneği) Yüksek Lisans
SUNA SERTPOLAT Örgün eğitimde kurumsal değişim sürecinin yönetimi (Nizip ilçesindeki ortaokullarda bir uygulama) Yüksek Lisans
OLCAY YILMAZ Okul yönetiminde cinsiyet etkeni ve kadın öğretmenlerin yöneticiliğe bakış açıları (Küçükçekmece ilçesi örneği) Yüksek Lisans
İSMAİL SARİ Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır ili Ergani ilçesi örneği) Yüksek Lisans
YILMAZ SÖZERİ İlkokul müdürlerinin insan kaynaklarını yönetme yeterliliklerinin belirlenmesi Yüksek Lisans
MERVE KAYIKCI İlkokullarda sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme yolları (Ödül ceza yöntemi) Yüksek Lisans
SEZGİN ALBAYRAK Okul yöneticilerinin çalışma sürelerine bağlı olarak zorunlu yer değişikliği uygulamalarına yönelik algılarının belirlenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği) Yüksek Lisans
ERCAN ÇEVİK Küçükçekmece ilçesi temel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin okul kültürü algı düzeyleri Yüksek Lisans
AHMET İÇTİN Okul Aile Birliğinin yönetsel işlevlerine ilişkin Anadolu ve Genel Lise yönetici, OAB başkanı ve öğretmen görüşleri(Islahiye örneği) Yüksek Lisans
SELÇUK TOPDEMİR İlköğretim matematik öğretmelerinin sınıf yönetimi öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği) Yüksek Lisans
ERTUGRUL ÖZKAYA Okul müdürlerinin kariyer gelişimini etkileyen demografik faktörler Yüksek Lisans
CELAL KAYIKCI Türk Silahlı Kuvvetleri performans değerlendirme sisteminin incelenmesi ve zayıf yönlerinin tespit edilerek geliştirilmesi Yüksek Lisans
VELİ KORKMAZ Bir eğitim yöneticisi olan Selim Sırrı Tarcan’ın ‘İbtidâi Mualimlerine Öğütlerim’ adlı eseri Yüksek Lisans
İSA BALCIOĞLU Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sosyal etkinlik algıları Yüksek Lisans
SEDAT GÜNDOĞDU İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin görüşleri ve bu davranışlara karşı uyguladıkları stratejiler Yüksek Lisans
YALÇIN UÇAK İlkokullarda görev yapmakta olan okul yöneticilerinin öğretmenlik mesleğine geri dönüşleri ile ilgili kaygı durumları Yüksek Lisans
METİN HASANOĞULLARI Ortaokul müdürlerinin toplumsal liderlik yeterliliklerinin belirlenmesi (Başakşehir ilçesi örneği) Yüksek Lisans
MEHMET KOÇ İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile şiddete bakış açıları Yüksek Lisans
NÖFER ÇİFTÇİOĞLU Sosyo-ekonomik faktörlerin yükseköğretim talebi üzerine etkileri: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
MEHMET FATİH YILMAZ Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) uygulanmasında ilköğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin karşılaştıkları engellerin incelenmesi (Gaziantep ili merkez ilçeleri örneği) Yüksek Lisans
SERKAN ÖZTÜRK Öğretmen algılarına göre ilkokullarda görevli okul yöneticilerinin problem çözme yeterliliklerinin incelenmesi (İstanbul Anadolu yakası örneği) Yüksek Lisans
MEHMET AKSU Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi(GAZİANTEP ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans
İSMAİL HAKKI ELMAS Ortaöğretim öğrencilerinin hayat tatmin düzeyleri Yüksek Lisans
BAHATTİN KARALTI Osmanlının son döneminde eğitim yöneticileri tarafından hazırlanmış olan değer eğitimi konulu ders örnekleri ve analizi Yüksek Lisans
FETHİ AHMET ÇİÇEK İlkokul öğretmenlerinde iş doyum düzeyleri Yüksek Lisans
RAMAZAN SERTPOLAT Eğitim kurumlarında kurum kültürü ve okul yöneticilerinin kurum kültürü oluşturma yeterlik düzeyleri (Adıyaman ili Besni ilçesi eğitim kurumları üzerine bir uygulama) Yüksek Lisans
HANİFİ ÇAÇAN Ortaöğretim yöneticilerinin profilleri: AB standartları ve Türkiye ölçütleri bakımından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
HASAN ULAŞ Sulanabilir tarımsal alanların sulama maliyeti Adıyaman Çamgazi Barajı örneği Yüksek Lisans
HAKKI ATEŞ Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkilerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Diyarbakır İli örneği) Yüksek Lisans
HOZAN YABA Effect of sand column on compressibility and shear strength of fibrous peat Yüksek Lisans
BEDRİYE DİLLİ Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve hesap verebilirlik Yüksek Lisans
OZAN KÖSEOĞLU Bankacılıkta kredi riskleri analizi ve kredi riskleri hakkında bir araştırma Yüksek Lisans
ERHAN AKARDENİZ Teknik tekstil endüstrileri: nonwoven kumaş örneği ve Gaziantep’in durumu Yüksek Lisans
ŞABAN DÖNMEZ The importance of physical education and sports in the socialization of secondary school students in education (Gaziantep Mehmet Api trade vocational high school school) Yüksek Lisans
ZEYNEP DERYA DÜŞÜN Bankalarda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: Bir alan çalışması Yüksek Lisans
YASİN AVAN İl Eğitim Denetmenlerince getirilmiş olan disiplin tekliflerinin disiplin amirlerince uygulama durumu Yüksek Lisans
İHSAN POLAT Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik tarzları ve okul etkililiği Yüksek Lisans
MEHMET SALİH ERDOĞAN Mesleki ve teknik lise okullarında performans yönetimi uygulamaları ile yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Diyarbakır il örneği) Yüksek Lisans
KAZIM DAĞ İlkokul müdürlerinin çatışma yönetim stratejilerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi Yüksek Lisans
TAHİR KAYA Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin incelenmesi Yüksek Lisans
EYÜP POLAT Türkiye’de halı sektörünün ithalat – ihracat dengesi Yüksek Lisans
TÜRKAY KOYUNCU Anadolu lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki Yüksek Lisans
SEDAT CÖMERT Meslek liseleri son sınıf öğrencilerinin işletmelerdeyaptıkları mesleki eğitim çalışmalarından beklentileri vemesleki eğitim çalışmalarında karşılaştıkları sorunlarıntespiti Yüksek Lisans
ESRA ÇIKMAZ Otel işletmelerinde çalışan personelin sahip olduğu iletişim becerisinin yükseköğretim mezunu müşteriler tarafından değerlendirilmesine yönelik gaziantep’te bir uygulama Yüksek Lisans
NÖFER ÇİFTÇİOĞLU Sosyo-ekonomik faktörlerin yükseköğretim talebi üzerine etkileri: Gaziantep örneği Yüksek Lisans
ERCAN İNCE Otel işletmelerinde sosyal güvenlik haklarının uygulanmadüzeyinin personeller tarafından değerlendirilmesineyönelik bir araştırma Yüksek Lisans