Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarının Ders Danışmanlarının İletişim Bilgisi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarının Ders Danışmanlarının İletişim Bilgisi

Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarının Ders Danışmanlarının İletişim Bilgisi

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 


Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  
dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /
Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;


Araş. Gör. Gözde MERAL 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  
gozde.tugan@hku.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  
busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Araş. Gör. Can ÖZCAN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : 
can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;

Araş. Gör. Betül KORKMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : 
betül.korkmaz@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;

Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  
ftugrul.demirkale@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  
saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Arş. Gör. Ahmet AYAZ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  
ahmet.ayaz@hku.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;

Arş. Gör. Merve YILDIRIM SEHERYELİ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  
merve.seheryeli@hku.edu.tr

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;

Arş. Gör. Merih TOKER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1122
Mail :  
merih.toker@hku.edu.tr