YDS Sınavı Hakkında Duyuru | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YDS Sınavı Hakkında Duyuru

YDS Sınavı Hakkında Duyuru

DUYURU!

Enstitü Kurulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 5850160-104.01.03.01-E.54438 sayı ve “Lisansüstü programlara başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı” konulu yazısına istinaden;

  1. Adayların YDS puanı olmadan lisansüstü programlara başvurabilmesine,
  2. Adayların ilgili anabilim dalları tarafından ilan edilen sınavlara katılmalarına olanak sağlanmasına,
  3. Giriş sınavlarında başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların; ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınavına başvuru yaptığına dair belgesi bulunması halinde “geçici kayıt” statüsünde programa kaydının açılmasına,
  4. Bu adayların 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai saatinin bitimine kadar sonuç belgesini Enstitümüze ibraz etmesine; ibraz edemeyenlerin veya ibraz etmesine rağmen YDS sınavından enstitümüzün doktora programlarına giriş koşullarında belirtilen yeterli puan alamayanların program ile ilişiklerinin kesilmesine,
  5. Boş kalan kontenjana yedek adayların davet edilerek kayıt yaptırmasına olanak sağlanmasına,

Karar verilmiştir.