Tez Savunma Tarihleri ve Proje Teslim Tarihleri Hakkında | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Tarihleri ve Proje Teslim Tarihleri Hakkında

Tez Savunma Tarihleri ve Proje Teslim Tarihleri Hakkında

Sayın Öğrencilerimiz,

2020-2021 Bahar dönemi akademik takviminde “Bahar Dönemi İçin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmalarının Son Günü” ile “Tezsiz Yüksek Lisans programları için Dönem Projelerinin Enstitülere Tesliminin Son Günü” tarihlerinde değişiklik yapılmış olup, güncel tarihler aşağıda verilmiştir.

Bilgilerinize…

27.08.2021 Tezsiz Yüksek Lisans programları için Dönem Projelerinin Enstitülere Tesliminin Son Günü
27.08.2021 Bahar Dönemi İçin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmalarının Son Günü