Tez Savunma Tarihleri Hakkında | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Tarihleri Hakkında

Tez Savunma Tarihleri Hakkında

Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıtlı Öğrencilerimiz,  

2018-2019 Güz Dönemi için son Tez Savunma tarihi 16 Ocak 2019' dur.
Bilginize.
 
Tez Savunmaları ile ilgilenen Enstitü Personelleri: 
 
Büşra Nida ÇALIŞKAN: bnida.caliskan@hku.edu.tr