Tez Savunma Tarihleri Hakkında | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Tarihleri Hakkında

Tez Savunma Tarihleri Hakkında

Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıtlı Öğrencilerimiz,

Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilerimiz,

 

2018-2019 Bahar Dönemi için son Tez Savunma tarihi 15 Temmuz 2019′ dur.

Bilginize.

 

 

Tez Savunmaları ile ilgilenen Enstitü Personelleri: 
Büşra Nida ÇALIŞKAN: bnida.caliskan@hku.edu.tr
Ceren TEK: ceren.tek@hku.edu.tr