Üniversite Senatosunun 04.04.2023 Tarih ve 07 nolu Toplantı Kararı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Üniversite Senatosunun 04.04.2023 Tarih ve 07 nolu Toplantı Kararı

Üniversite Senatosunun 04.04.2023 Tarih ve 07 nolu Toplantı Kararı

Üniversitemiz Senatosunun 04.04.2023 tarih ve 07 nolu toplantısında  aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılında tez savunması sınavına girerek BAŞARILI olmuş ancak tez çalışmasını teslim edememiş öğrenciler için 09.06.2023 tarihine kadar Tez çalışmalarını Enstitüye teslim edebilmelerine,

b) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılında tez savunmasına girmiş ve DÜZELTME kararı almış öğrenciler için, yüksek lisans tez savunma sınav tarihinin (en son) 30.06.2023; doktora tez savunma sınav tarihinin (en son) 12.08.2023 olarak belirlenmesine,

c) Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yıılı bahar dönemi Tez veya Dönem Projesi Konu Öneri Formlarının Enstitüye son teslim tarihinin 12.08.2023 olarak belirlenmesine,

d) Doktora programına kayıtlı öğrenciler için doktora yeterlik sınav döneminin 01.03.2023 – 12.08.2023, Tez İzleme Komitesi toplantı döneminin 02.01.2023-12.08.2023 tarih aralıklarının belirlenmesine,

e) Yüksek Lisans ve Doktora programlarında kayıtlı ve Tez döneminde olan öğrenciler için 2022-2023 bahar yarıyılı Tez Savunma Sınavlarının son tarihi olarak 12.08.2023 olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.