Müdürün Mesajı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

Merhaba,

Sosyal Bilimler Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta İktisat Anabilim Dalında yürütülen yüksek lisans programı, zaman içerisinde genişleyerek 2011-2012 öğretim yılında İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programı (İstanbul Üniversitesi İle Ortak açılmasıyla beş anabilim dalına yükselmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitümüzün amacı sosyal bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları açarak hem yükseköğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Enstitümüz, yüksek lisans programlarıyla da bu amacı gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda mevcut lisans üstü programlarında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, Bologna süreci de dahil olmak üzere küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan, bilimsel çalışmaların akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak sağlayan öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla hareket etmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda da paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip eden, kendini sürekli yenileyen,  farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen tezli ve tezsiz lisansüstü programları sunan, öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmeti sunabilmek için alt yapı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak tüm birimlerde otomasyona geçmek ve iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinciyle hareket etmektir.

 

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 
Enstitü Müdürü