Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuran ve Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuran ve Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuran ve Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

Yazılı sınav 14.09.2022 Saat 10:00’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası 2. Kat GSMF 201 numaralı sınıfta yapılacaktır.
Sınava gelirken adayların yanlarında çizim malzemeleri (gönye, kalem, silgi) ve kimliklerini getirmeleri gerekmektedir.