Lisansüstü Programlar İçin Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Programlar İçin Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

Lisansüstü Programlar İçin Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

         Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 28.10.2015 tarihli kararına istinaden  16.12.2015 tarih ve 2015-010 sayılı Hasan Kalyoncu Üniversite Senato Kararıyla 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Lisansüstü Eğitim programlarında Bütünleme Sınavı yapılmasına, Bahar döneminden itibaren Bütünleme Sınavı yapılmamasına karar verilmiştir.