Lisansüstü Programlar Bütünleme Sınavları Duyurusu | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Programlar Bütünleme Sınavları Duyurusu

Lisansüstü Programlar Bütünleme Sınavları Duyurusu

         Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 28.10.2015 tarihli kararına istinaden  16.12.2015 tarih ve 2015-010 sayılı Hasan Kalyoncu Üniversite Senato Kararıyla 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Lisansüstü Eğitim programlarında Bütünleme Sınavı yapılmasına, Bahar döneminden itibaren Bütünleme Sınavı yapılmamasına karar verilmiştir.