Klinik Psikoloji 2018-2019 Bahar Dönemi Kayıt İlanı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Klinik Psikoloji 2018-2019 Bahar Dönemi Kayıt İlanı

Klinik Psikoloji 2018-2019 Bahar Dönemi Kayıt İlanı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

  1. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
  1. Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
  1. Başvuruların değerlendirilmesi
  • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının % 25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Yazılı sınavdan 60 puanın altında alan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
  1. Son başvuru tarihi:  11 Ocak 2019
Yazılı sınav tarihi:    16 Ocak 2019

                      Yer: İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi- FEAS207
Saat: 14.30

  1. Klinik psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
  1. 2018-2019 bahar döneminde lisansüstü programlara (klinik psikoloji tezsiz yüksek lisans programından tezli programa geçiş dahil olmak üzere) kurum içi / kurum dışı yatay geçiş öğrencisi alınmayacaktır.
  1. Kontenjan Tablosu

 

  Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Yatay Geçiş
  Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora
Klinik Psikoloji YL 5 X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
Bağımlılık Psikolojisi X X X X X X X

 

 

 

Etiketler