Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 
  • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir.
  • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği) (Önemli not: mümkünse, e-devlet mezuniyet belgenizi teslim ediniz!)

2. Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet çıktısı) ( Önemli not: mümkünse, e-devlet transkript/not dökümü belgenizi teslim ediniz!)

3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programları ve Başvurusunda Dil Puanı İstenen/Belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programları için)
5. 4 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (E-Devlet Çıktısı)
8. İkametgâh belgesi (E-Devlet Çıktısı veya Muhtarlık)
9. Online Başvuru Formu
10. İlgili Programın Öğrenim Ücretini Yatırıldığını Gösterir Banka Dekontu (Üniversitemiz Muhasebe Biriminde İnternet Bankacılığı veya Kart ile İşlem Yapacak Adayların Dekont Getirmesine Gerek Yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bankaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.