Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (Önemli) | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (Önemli)

Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (Önemli)

ÖNEMLİ ⇒ ⇒ ⇒ Tez Dönemi Uzatma Talep Formu için tıklayınız (28.09.2020 – 09.10.2020) : tez-donemi-uzatma-talep-formu

ÖNEMLİ ⇒ ⇒ ⇒ Tez Dönemi Uzatma Talep Formunun son teslim tarihi 09.10.2020 ‘ dir.

Dönem uzatma ücretleri için aşağıdaki 2. tabloya bakınız.

Kayıt Dondurma Formu için tıklayınız: Öİ.FR_.13-Lisansüstü-Kayıt-Dondurma-1 (1)

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  AKADEMİK TAKVİMİ 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
28.09.2020  09.10.2020 Normal Süreyi Aşan Öğrenciler İçin Tez Dönemi Uzatma Talep Formunun Enstitülere Teslimi
1.07.2020 31.12.2020 Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihleri
21.09.2020 25.09.2020 Asıl öğrenci kaydı
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi GÜZ DÖNEMİ
29.09.2020 2.10.2020 Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 
5.10.2020 8.01.2021 Lisansüstü Programlarda Derslerin Başlaması – Lisansüstü Programlarda Derslerin Kesilmesi (14 Hafta)
5.10.2020 9.10.2020 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası
22.01.2021 Tez Konu Öneri Formu ve Proje Konu Öneri Formlarının Enstitülere Tesliminin Son Günü
Doktora Tez Konu Önerisi Savunmasının Son Günü
1.10.2020 31.01.2021 Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri
15.01.2021 Dönem Projelerinin Enstitülere Tesliminin Son Günü
Lisansüstü Tez Savunmalarının Son Günü
11.01.2021 22.01.2021 Final Sınavları (2 Hafta)

 

2020-2021 AKADEMİK YILI
BİR DÖNEMLİK TEZ DÖNEMİ UZATMA ÜCRETLERİ
Programlar Tezli Yüksek Lisans
İşletme 3.000 TL
İktisat 2.500 TL
Bankacılık ve Finans 2.500 TL
UTL 2.500 TL
SBUİ 3.000 TL
SBUİ (İngilizce) 2.500 TL
Klinik Psikoloji 5.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 2.500 TL
Kamu Hukuku 2.500 TL
Özel Hukuk 3.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 2.500 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2.500 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3.000 TL
Özel Eğitim 2.500 TL
Okul Öncesi 2.500 TL