Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (2021-2022 Bahar Dönemi) | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (2021-2022 Bahar Dönemi)

Tez Dönemi Uzatma İşlemleri Hakkında (2021-2022 Bahar Dönemi)

ÖNEMLİ ⇒ ⇒ ⇒ Tez Dönemi Uzatma Talep Formu için tıklayınız (son başvuru tarihi ve evrak teslim tarihi : 14.01.2022) : tez-donemi-uzatma-talep-formu

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve cep numarası yazılmalıdır

Dönem uzatma ücretleri için aşağıdaki tabloya bakınız.

2021-2022 AKADEMİK YILI
BİR DÖNEMLİK TEZ DÖNEMİ UZATMA ÜCRETLERİ
Programlar Tezli Yüksek Lisans
İşletme 3.000 TL
İktisat 3.000 TL
Bankacılık ve Finans 3.000 TL
UTL 3.000 TL
SBUİ 3.000 TL
SBUİ (İngilizce) 3.000 TL
Klinik Psikoloji 5.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 3.000 TL
Kamu Hukuku 3.000 TL
Özel Hukuk 3.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 3.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3.000 TL
Özel Eğitim 3.000 TL
Okul Öncesi 3.000 TL
İnşaat Mühendisliği 3.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 3.000 TL
Mimarlık 3.000 TL
Çevre Bilimi ve Enerji Yönetimi 3.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 3.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 4.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4.000 TL
Protez-Ortez 4.000 TL
Hemşirelik 4.000 TL