Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına (Mülakat) Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına (Mülakat) Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına (Mülakat) Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler

epö tezli yüksek lisans sözlü sınav hakkı