Doktora Tez İzleme Komiteleri Hakkında

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Doktora Tez İzleme Komiteleri Hakkında

Doktora Tez İzleme Komiteleri Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Doktora Öğrencilerimiz,
1. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği Yeterlilik sınavlarında başarılı bulunan öğrenci Ocak-Haziran (Bahar Dönemi) ve Temmuz-Aralık (Güz Dönemi) ayları arasında Tez İzleme Komitesi toplantıları yapmalıdır.
2. Öğrenci, üst üste iki kez (yani üst üste iki dönem) veya aralıklı olarak üç kez (yani aralıklı olarak üç dönem) TİK toplantıları yapmadığı takdirde başarısız sayılır ve İLİŞİĞİ KESİLİR.
3. Söz konusu uyarı ile ilgili mevzuat hükmü aşağıda belirtilmiş olup, tüm Doktora öğrencilerimize önemle duyurulur.
 
YÖK – LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 21 – 
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 

Etiketler