2022-2023 Bahar Yarıyılı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yazılı ve Sözlü Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Sonuçları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Bahar Yarıyılı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yazılı ve Sözlü Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Sonuçları

2022-2023 Bahar Yarıyılı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yazılı ve Sözlü Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Sonuçları

*Yüksek Lisans Yazılı Sınav ve Sözlü mülakat sınavları yüz yüze yapılacaktır.
*Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Salonu: FTR101
39*******20 SA**** ÖZ** ÖZ*** Girebilir
15*******06 BU**** SE******* TU**** Girebilir
27*******92 BÜ*** BÜ********** Girebilir
48*******60 ME**** AK** ÇE*** Girebilir
13*******74 TU*** A* Girebilir
29*******76 RO**** GÜ****** Girebilir
32*******22 İB***** FU**** Çİ* Girebilir
33*******02 ME**** AS*** Girebilir
17*******60 Zİ** DE**** Girebilir
16*******64 EM*** NU* KA*** Girebilir
35*******88 YA**** KA******* Girebilir
71*******48 AB****** ÖN*** Girebilir
17*******16 HA**** AĞ** Girebilir
58*******10 MU****** HÜ***** AL********* Girebilir
30*******36 ME**** EM** SI****** Girebilir
63*******22 Vİ**** AB******** Girebilir