Bankacılık Ve Finans Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Bankacılık Ve Finans Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Bankacılık Ve Finans Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

2017-2018 Güz Döneminde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans
Tezli / Tezsiz
 Programı Öğrenci Kabulüne Başlamıştır. 

Bankacılık ve Finans Programı Genel Koşullar

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1.     4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi, İktisat Fakültesi veya ilgili fakülte ve bölümler dışındaki mezun adaylara- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.     ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.     Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4.     Değerlendirme: Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

1.     4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak . Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların (YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

İLETİŞİM 

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programı için;

Araş. Gör. Gözde MERAL 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  gozde.tugan@hku.edu.tr

  KONTENJAN TOPLAM SON BAŞVURU TARİHİ ÜCRETLER
Tezli Tezsiz
Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans 15 15 30 15 EYLÜL 2017  Tezli / 12.000 TL
Tezsiz / 10.000TL