Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları

Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları

 

Anabilim dalları tarafından yapılan intibak işlemlerlerinin sonuçları geldikçe, bu sayfada paylaşılacaktır.

Aşağıda Bilgileri Bulunan Öğrencilerin 12/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında Enstitümüzde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

T.C. Kimlik No Adı Soyadı Program İntibak İşlemi
40*******64 Fu**** Ko*** Av** Özel Hukuk Doktora Doktora Yeterlilik+Tez Çalışmaları (6 Ders)
27*******16 Ab****** Er*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 7 Ders+Tez Çalışmaları
57*******18 Ab****** Bu*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******62 Bü*** Ca*** To*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 4 ders+Tez Çalışmaları
34*******06 Öz** Sa**** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 4 ders+Tez Çalışmaları
62*******54 Me**** Ti*** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******60 Mu***** Ar**** Kamu Hukuku Doktora Doktora Yeterlilik+Tez Çalışmaları
30*******42 Me**** Ba*** Ca* Öz**** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 2 ders+Tez Çalışmaları
10*******56 Mu***** Al*** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
32*******62 Oğ** Ka*** Bi**** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
17*******70 Me**** To***** İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi
48*******00 Ob** Cü*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 2 ders+Tez Çalışmaları
12*******90 Ha**** Ay***** Le*** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 3 ders+Tez Çalışmaları
68*******48 Ed* Ce**** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
20*******22 Ba*** Ko******* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******18 Ma**** Ya**** İşletme Doktora 1 ders+Tez Çalışmaları
28*******58 Se*** Fı****** İşletme Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
12*******88 Ha*** Ze**** Eğitim Yönetimi ve Denetimi yerine İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 9 ders+Dönem Projesi
10*******60 Şu** Sa**** Eğitim Yönetimi ve Denetimi yerine İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 7 ders+Dönem projesi
24*******18 Me** El**** İşletme Doktora 1 ders+Tez Çalışmaları
41*******54 Me***** Kü******** İşletme Doktora Tez Çalışmaları
31*******36 Er** Ön*** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 ders+Tez Çalışmaları
21*******68 Mu***** Öz** Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Tez Çalışmaları
69*******64 Gü****** Ac** Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
16*******40 Ah*** At** So*** Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 14 ders+Tez Çalışmaları
99*******28 Om** Ga**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
27*******52 Se*** Çi*** Bo**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Doktora Doktora Yeterlik+Tez Çalışmaları
25*******82 Ha*** Şa*** Ka******** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Doktora 4 ders+Doktora Yeterlik+Tez Çalışmaları
22*******42 Lü***** Ca*** Tu**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
15*******74 Yu*** Ke*** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
14*******74 Şe**** Ça*** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
37*******02 Gü**** So*** Me**** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
19*******80 Se** De*** İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
46*******62 El** Öz**** Po*** İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 1 ders+Tez Çalışmaları
30*******14 Ha*** Ye*** Gü**** Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
46*******84 El** Nu* Bo* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
28*******20 Fe**** At** Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Doktora Yeterlik Çalışması II+Tez Çalışmaları
35*******08 Şe*** Se*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 8 ders+Tez Çalışmaları
14*******08 Se** Kı********* Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 8 ders+Tez Çalışmaları