Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları

Af Başvurusu Kapsamında Kaydı Yapılacak Öğrencilerin İntibak İşlemlerinin Sonuçları

 

Anabilim dalları tarafından yapılan intibak işlemlerinin sonuçları geldikçe, bu sayfada paylaşılacaktır.

Aşağıda Bilgileri Bulunan Öğrencilerin 12/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında Enstitümüzde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

T.C. Kimlik No Adı Soyadı Program İntibak İşlemi
40*******64 Fu**** Ko*** Av** Özel Hukuk Doktora Doktora Yeterlilik+Tez Çalışmaları (6 Ders)
27*******16 Ab****** Er*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 7 Ders+Tez Çalışmaları
57*******18 Ab****** Bu*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******62 Bü*** Ca*** To*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 4 ders+Tez Çalışmaları
34*******06 Öz** Sa**** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 4 ders+Tez Çalışmaları
62*******54 Me**** Ti*** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******60 Mu***** Ar**** Kamu Hukuku Doktora Doktora Yeterlilik+Tez Çalışmaları
30*******42 Me**** Ba*** Ca* Öz**** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 2 ders+Tez Çalışmaları
10*******56 Mu***** Al*** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
32*******62 Oğ** Ka*** Bi**** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
17*******70 Me**** To***** İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi
48*******00 Ob** Cü*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 2 ders+Tez Çalışmaları
12*******90 Ha**** Ay***** Le*** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 3 ders+Tez Çalışmaları
68*******48 Ed* Ce**** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
20*******22 Ba*** Ko******* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
23*******18 Ma**** Ya**** İşletme Doktora 1 ders+Tez Çalışmaları
28*******58 Se*** Fı****** İşletme Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
12*******88 Ha*** Ze**** Eğitim Yönetimi ve Denetimi yerine İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 9 ders+Dönem Projesi
10*******60 Şu** Sa**** Eğitim Yönetimi ve Denetimi yerine İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 7 ders+Dönem projesi
24*******18 Me** El**** İşletme Doktora 1 ders+Tez Çalışmaları
41*******54 Me***** Kü******** İşletme Doktora Tez Çalışmaları
31*******36 Er** Ön*** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 ders+Tez Çalışmaları
21*******68 Mu***** Öz** Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Tez Çalışmaları
69*******64 Gü****** Ac** Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
16*******40 Ah*** At** So*** Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 14 ders+Tez Çalışmaları
99*******28 Om** Ga**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
27*******52 Se*** Çi*** Bo**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Doktora Doktora Yeterlik+Tez Çalışmaları
25*******82 Ha*** Şa*** Ka******** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Doktora 4 ders+Doktora Yeterlik+Tez Çalışmaları
22*******42 Lü***** Ca*** Tu**** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
15*******74 Yu*** Ke*** Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
14*******74 Şe**** Ça*** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
37*******02 Gü**** So*** Me**** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
19*******80 Se** De*** İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
46*******62 El** Öz**** Po*** İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 1 ders+Tez Çalışmaları
30*******14 Ha*** Ye*** Gü**** Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
46*******84 El** Nu* Bo* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
28*******20 Fe**** At** Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Doktora Yeterlik Çalışması II+Tez Çalışmaları
35*******08 Şe*** Se*** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 8 ders+Tez Çalışmaları
14*******08 Se** Kı********* Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 8 ders+Tez Çalışmaları
27*******44 Er*** Uğ****** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
37*******24 Si*** Ka******* Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
21*******62 Ab** Ün** De******** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
27*******90 Me**** Du**** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Doktora Yeterlilik + Tez Çalışmaları
11*******82 Mu****** Ak** Kı*** Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
21*******54 Mu***** Mi**** Di**** Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
42*******00 Ah*** Du*** Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 2 Ders
21*******22 En*** La* Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 4 Ders+ Tez Çalışmaları
50*******86 Mu**** Sa**** İşletme Uzaktan Öğretim 1 Ders
11*******34 Sa***** Ak*** Tu**** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders+ Tez Çalışmaları
36*******94 Mu***** Nu* Er***** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders+ Tez Çalışmaları
54*******10 Sü****** Ta**** Se**** İşletme Uzaktan Öğretim 6 Ders
45*******56 As** Ul**** İşletme Uzaktan Öğretim 1 Ders
66*******24 Ya**** Du**** Gü**** İşletme Yüksek Lisans Tezsiz 8 Ders
63*******06 Er*** Er*** İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 8 Ders
23*******74 Vo**** Ye*********** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
26*******78 Me**** Ce**** He********* İşletme Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
45*******62 Ab**** Öz***** İşletme Tezli Yüksek Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
33*******08 Fe**** Zo******* İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders +Tez Çalışmaları
24*******28 Ah*** Ka***** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders+ Tez Çalışmaları
55*******56 S. Ze**** Öz**** İnşaat Mühendisliği Doktora 3 Ders+ Tez  Çalışmaları
30*******08 Ha*** Şe*** Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
35*******22 Ha******** Se******* Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
32*******46 Mu*** Na*** Se*** Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
51*******28 Ul** Sa****** Özel Hukuk Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
10*******92 Al**** Ak***** Özel Hukuk Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
10*******34 Me**** Ba*** Ar**** Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
51*******52 Ah*** Es** Be*** Özel Hukuk Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
24*******70 Ra**** Gü**** Klinik Psikoloji Doktora 7 Ders + Doktora Yeterlik  Sınavı + Tez Çalışmaları
60*******92 Me**** Al* Ol*** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders+ Tez Çalışmaları
13*******04 Şe*** Mü*** İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz 6 Ders + Dönem Projesi
26*******62 Me*** Öl*** İşletme Tezli Yüksek Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
45*******58 Me**** Üm** İs** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 8 Ders + Tez Çalışmaları
28*******74 Se** Sö**** Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
27*******24 Ce*** Bu**** Mimarlık Tezli Yüksek  Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
45*******06 Ec* Ha**** Kı******* Mimarlık Tezli Yüksek  Lisans Tez Çalışmaları
40*******86 Se** Ye*** Da* Mimarlık Tezli Yüksek  Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
32*******82 Çe*** Al******  Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek  Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
32*******80 Em*** Yı***** Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 4 Ders + Tez Çalışmaları
18*******48 Me*** Sa*** Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 1 Ders
26*******30 Al***** Ku****** İşletme Tezli Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları
25*******80 Be*** Kü******** İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 2 Ders + Dönem Projesi
23*******88 Fa*** Çe*** İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 1 Ders + Dönem Projesi
14*******84 Şü*** Ok**** İşletme Tezli Yüksek Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
10*******72 Er***** Ka******* İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 7 Ders + Dönem Projesi
40*******46 Mu*** Gö*** Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
40*******80 De*** Er*** Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
38*******96 Ad*** De*** Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
24*******66 Ra***** De***** Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
14*******82 Bü*** Ay*** İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 8 Ders + Dönem Projesi
33*******82 Ah*** Gü*** İşletme Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
56*******34 Se*** At***** İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 7 Ders + Dönem Projesi
11*******18 Çi**** Şe**** İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 7 Ders + Dönem Projesi
20*******14 Sa*** Ön*** Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 4 Ders + Tez Çalışmaları
30*******56 İb*** Nu** Ga****** İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
27*******72 Sa** Er***** Mimarlık Tezli YL Tez Çalışmaları
13*******72 Ar*** Gü*** Ta******* Özel Hukuk Yüksek Lisans 2 Ders + Tez Çalışmaları
46*******48 Va*** Ed* Ba***** Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
29*******30 Me*** Ne*** Gü*** İşletme Doktora Tez Çalışmaları
34*******98 Sü****** En*** İşletme Doktora 2 Ders + Tez Çalışmaları
51*******66 Se** Ka***** Hemşirelik Tezli YL
Tez Çalışması II
61*******00 Me**** Ba******** Hemşirelik Tezli YL
Tez Çalışması II
41*******92 Mu***** Ce*** Gü*** İnşaat Mühendisliği Tezsiz YL
1 Ders + Dönem Projesi
26*******82 Ze*** Çi*** Ul**** Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 1 Ders + Tez Çalışmaları