7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen Öğrenci Affının Uygulama İlkeleri hk. | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen Öğrenci Affının Uygulama İlkeleri hk.

7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen Öğrenci Affının Uygulama İlkeleri hk.

7417 Sayılı Kanun ile düzenlenen öğrenci affının uygulama ilkelerine buradan ulaşabilirsiniz.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. maddeden yararlanmak isteyen ve 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizle ilişiği kesilen öğrencilerin en geç 07/11/2022 saat 17:00’a kadar tarihine aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya posta yoluyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama ilkelerine bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

İlgili kanun kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20. maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabileceğine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıtlıyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  5. Noter Onaylı Diploma Aslı ya da e-devlet üzerinden mezun belgesi (Yüksek Lisans için Lisans Diploması, Doktora için Yüksek Lisans Diploması)
  6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

Not-1: İlgi kanun kapsamında, ilişiğinin kesildiği programa yeniden başvuran öğrencilerin, güncel mezuniyet şartlarını (AKTS, ders sayısı, yayın vb.) sağlaması ve güncel eğitim ücret ödemelerini yapması gerekmektedir.

Not-2:Öğrencilerin 2022-2023 eğitim yılı güz döneminde eğitimlerine başlayabilmesi için 30/09/2022 saat 17:00‘a kadar kayıt işlemlerini bitirmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra, 07/11/2022 saat 17:00’a kadar yapılacak başvurularda, öğrenci 2022-2023 eğitim yılı bahar döneminde eğitimine başlayacaktır.