2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
BAŞVURU İLANI

2022-2023 eğitim yılı güz döneminde, aşağıda belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı yapılacaktır.

İstediğiniz programın üzerine tıklayarak programın başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz.

Lütfen, programlara ilişkin bilgileri inceledikten sonra sayfanın en alt kısmında bulunan online başvuruya tıklayarak başvurunuzu yapınız.

İletişim: Her programın altındaki linke tıklayarak e-posta ve telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Anabilim Dalı: İŞLETME

Program: İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 5 (Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş)

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Son 5 yıl içinde ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 4. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrencilerin lisans transcriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir. Bilimsel hazırlık süreci, alan dışından yüksek lisans programını kazananlara verilen bir eğitimdir. Bilimsel hazırlık programına tabi olduğu belirlenen öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programında yer alan dersleri birlikte alabilmektedir. Ancak bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.
 5. Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş başvurusunda İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans şartları sağlanmalıdır.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar belirtilen şekilde elde edilen ağırlıklı puanların en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Program: İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 12

Kurum İçi Yatay Geçiş: 1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (İktisat, ekonomi, ekonometri, bankacılık ve finans gibi alanların dışındaki bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programdan almaları gereken dersler ilgili transkriptleri incelenerek belirlenir.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Program: BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 12

Kurum İçi Yatay Geçiş: 1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (İktisat, ekonomi, bankacılık ve finans gibi alanların dışındakibir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programdan almalarıgereken derslere ilgili transkriptlerine bakılarak karar verilir. Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adaylarınYÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)(Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin,YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurularak belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Program: ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan: 15

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır.)(Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır.

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 13

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 2

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu:8

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YÖKDİL veya YDS’den en az 60 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin sıralaması ise 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasına göre en yüksek olandan başlanarak yapılır.

İngilizce Puanı Hakkında

 • Yüksek Lisans programlarına başvuran ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından yapılan sınavda, başarı notu 65 olarak belirlenmiştir. İlgili sınavın tarihi 25/08/2022, saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

          İletişim: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekeriya Yılmaz

                          Sınav Hakkında Bilgi ve Örnek Sınav

 • Enstitümüze bağlı İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans programların ilan metinlerinde yayınlanan şartlarını, yabancı dil yeterliliği haricinde sağlayan öğrencilere, ilgili programın kontenjanı dolmadığı taktirde, yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim hakkı verilir ve  bu eğitimdeki başarı şartlarını sağladıktan sonra, ilgili programa devam ederler.

Son başvuru tarihi: 24/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 25/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ÖZEL HUKUK

Program: ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Ön Değerlendirme:

Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. 2022-2023 güz dönemi Özel Hukuk Yüksek Lisans alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar adayın bilim sınavına çağrılması Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunmuştur.

Değerlendirme:

Değerlendirme; 100 tam not üzerinden, ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ağırlıklı ortalama (değerlendirme) puanı 70 puandan az olan öğrenciler ise başarısız sayılacaktır.

Son başvuru tarihi: 09/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 10/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/09/2022, Saat: 11.00, HF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: KAMU HUKUKU

Program: KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Ön Değerlendirme:

Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. 2022-2023 güz dönemi Kamu Hukuku Yüksek Lisans alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadarını bilim sınavını çağrılması Kamu Hukuku Anabilim Dalınca uygun bulunmuştur.

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

Son başvuru tarihi: 09/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 10/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/09/2022, Saat: 11.00, HF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Program: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişimFakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları tercih sebebidir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Sosyal bilimlerin diğer alanlarından başvuracak adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlıkokuyacaklardır. Programa alan dışından başvuran öğrenciler, “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler (4 Ders) alacaktır.
 3. ALES’ten (EA/Sözel-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme

100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarakbir toplam puan elde edilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Son başvuru tarihi: 13/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 10.00, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ

Program: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji lisans mezunu olmak (Psikoloji mezunları için bilimsel hazırlık programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme: 

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının %15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 09.30, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 13.30, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 20/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ

Program: EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Eğitim fakültesi lisans mezunu veya resmi, özel okullarda kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olmak. (Eğitim fakültesi haricinde bilimsel hazırlık programı uygulanır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının* %15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.  Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 31/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 02/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 05/09/2022, Saat: 10.00, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 05/09/2022, Saat: 14.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 07/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ

Program: EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmak(Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının* %15’i, Mülakatın (sözlü sınav) %15’i toplamından elde edilen puanların sıralanması üzerinden yapılır. Mülakata (sözlü sınav) girebilmek için yazılı bilim sınavından en az 70 puan almak gerekmektedir. Yazılı bilim sınavına ya da mülakata girmeyen adaylar sıralamaya alınmaz.

Son başvuru tarihi: 12/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 09.30, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 13.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: TEMEL EĞİTİM

Program: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,

Ön Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i, mülakat (sözlü sınav) notunun %15’i alınarak yapılır. Okul Öncesi Eğitim yüksek lisans programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 50 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 25/07/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 26/07/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 27/07/2022, Saat: 10.00, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 27/07/2022, Saat: 13.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 01/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SINIF EĞİTİMİ

Program: SINIF EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarının birisinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programında alan sınırlaması bulunmaktadır. Sınıf eğitimi alanının dışında programa katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel hazırlık programına katılmaları gerekmektedir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının%15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar, değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile belirlenir. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 06/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 07/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 08/09/2022, Saat: 10.00, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 08/09/2022, Saat: 14.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 09/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ÖZEL EĞİTİM

Program: ÖZEL EĞİTİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Yüksek Lisans programına kabul edilmek için adayların Özel Eğitim Bölümü altında yeralan lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir (Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA- SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA-SÖZ) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının%15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar, değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile belirlenir. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır. Genel başarı puanı, 70 puanın altında olan adayların programa kayıtları

yapılmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 23/07/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 24/07/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 25/07/2022, Saat: 10.00, Eğitim Fakültesi, EF-104 nolu sınıf

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 25/07/2022, Saat: 13.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 29/07/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: HEMŞİRELİK

Program: HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 9

Normal Kayıt: 9

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: Başvuru Şartları: 0

Başvuru Şartları:

 1. Hemşirelik Esasları, Dahiliye, Cerrahi, Halk Sağlığı alanlarında Hemşirelik Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı olacaktır,
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, yazılı bilim sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır.

Son başvuru tarihi: 22/07/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 25/07/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 26/07/2022, Saat: 10.00, SBF Hemşirelik Böl.

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 26/07/2022, Saat: 13.00, SBF Hemşirelik Böl.

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 28/07/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: BESLENME VE DİYETETİK

Program: BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Üniversitelerin 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Ön Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (SAY)’ın %50’si, yazılı bilim sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 29/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 30/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 31.08.2022, Saat: 14.00, SBF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 02/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kontenjan (toplam): 8

Normal Kayıt:8

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu:0

Başvuru Şartları:

 1. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 13/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 9.30, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 13.30, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: PSİKOLOJİ

Program: KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 13

Normal Kayıt: 9

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. Psikoloji ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 6. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli programa kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde ALES (EA) puanının %50′ si ve Klinik Psikoloji tezsiz program genel not ortalamasının %50 ‘si alınarak sıralama yapılacak ve ilk üç kişi alınacaktır.
 7. Klinik psikoloji tezsiz yüksek lisans programından tezli programa yapılacak olan kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin ALES ve yabancı dil şartını sağlaması zorunludur.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden, başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 60 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 05/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 09/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/08/2022, İİBF

Sözlü Bilim Sınavına Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 15/08/2022

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 16-17/08/2022, İİBF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 22/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: PSİKOLOJİ

Program: ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Psikoloji lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden, başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi tezli yüksek lisans programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 60 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 05/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 09/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/08/2022, İİBF

Sözlü Bilim Sınavına Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 15/08/2022

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 16-17/08/2022, İİBF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 22/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İNSAAT: MÜHENDİSLİĞİ

Program: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 10

Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 3

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır.

Değerlendirme:

Yüksek Lisans Programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %50’si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

İngilizce Puanı Hakkında

 • Yüksek Lisans programlarına başvuran ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından yapılan sınavda, başarı notu 65 olarak belirlenmiştir. İlgili sınavın tarihi 25/08/2022, saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

          İletişim: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekeriya Yılmaz

                          Sınav Hakkında Bilgi ve Örnek Sınav

 • Enstitümüze bağlı İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans programların ilan metinlerinde yayınlanan şartlarını, yabancı dil yeterliliği haricinde sağlayan öğrencilere, ilgili programın kontenjanı dolmadığı taktirde, yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim hakkı verilir ve  bu eğitimdeki başarı şartlarını sağladıktan sonra, ilgili programa devam ederler.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Program: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 9

Normal Kayıt: 9

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Endüstri mühendisliği mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 almak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,

Ön Değerlendirme: 

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Ön değerlendirme aşamasında 60 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Değerlendirme:

Başarı değerlendirmesinde, ALES sınav puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %25’u ve sözlü sınavın* %25’si dikkate alınarak hesaplanan puanlar, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

Son başvuru tarihi: 09/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 11/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/09/2022, Saat: 10.30, MF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDSİLİĞİ

Program: ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 3

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, vb.), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olması gerekmektedir. Gerek görülen durumlarda kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri aldırtılabilir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 almak ya da ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Son 5 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü mülakat notunun %30’u alınarak yapılır.

İngilizce Puanı Hakkında

 • Yüksek Lisans programlarına başvuran ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından yapılan sınavda, başarı notu 65 olarak belirlenmiştir. İlgili sınavın tarihi 25/08/2022, saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

          İletişim: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekeriya Yılmaz

                          Sınav Hakkında Bilgi ve Örnek Sınav

 • Enstitümüze bağlı İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans programların ilan metinlerinde yayınlanan şartlarını, yabancı dil yeterliliği haricinde sağlayan öğrencilere, ilgili programın kontenjanı dolmadığı taktirde, yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim hakkı verilir ve  bu eğitimdeki başarı şartlarını sağladıktan sonra, ilgili programa devam ederler.

Son başvuru tarihi: 12/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 14.00, MF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 15/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: MİMARLIK

Program: MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 8

Kurum İçi Yatay Geçiş:0

Kurum Dışı Yatay Geçiş:0

Yabancı Uyruklu:2

Başvuru Şartları:

 1. ÖSYM tarafından yapılan ALES (SAY) sınavından en az 55 sayısal puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından mezun olması ve not ortalamasının en az 2,4 (62,66/100)olması gerekmektedir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 5. Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve mülakat (sözlü sınav) notunun %15’i alınarak yapılır.

Son başvuru tarihi: 12/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 10.00, GSMF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 13.30, GSMF

Yazılı sınav 14/09/2022 Saat 10:00’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası 2. Kat GSMF 201 numaralı sınıfta yapılacaktır. Sınava gelirken adayların yanlarında çizim malzemeleri (gönye, kalem, silgi) ve kimliklerini getirmeleri gerekmektedir.

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Ana Bilim Dalı: İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program: İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 8

Normal Kayıt: 4

Kurum içi yatay geçiş: 2

Kurum dışı yatay geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 2

Başvuru Şartları:

 1. Fakültelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Lisans not ortalamasının en az 2,50 (65/100) şartını sağlamak,
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i, yazılı bilim sınavı ve/veya mülakatın %25’i alınarak yapılır. Öğrencilerin mülakat görüşmesine, portfolyo çalışmaları ile katılması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi: 21/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 22/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 24/08/2022, Saat: 10.30, GSMF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 24/08/2022, Saat: 13.30, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 26/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Program: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 14

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 3

Yabancı Uyruklu: 3

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için, Mühendislik, Mimarlık, Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES’ten (SAY-son beş yıl içinde) en az 55 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

Program: ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 2

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden lisans diplomasına sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES’ten (SAY-son beş yıl içinde) en az 55 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Anabilim Dalı: İŞLETME

Program: İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 5 (Tezli Programdan Tezsiz Programa Geçiş)

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar, lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İŞLETME

Program: İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 50

Normal Kayıt: 45

Kurum İçi Yatay Geçiş: 5

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar, lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Program: İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 16

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 2

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Değerlendirme, Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması

en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Programı: BANKACILIK VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 16

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 2

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Değerlendirme, Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

Adayların lisans not ortalamasına göre en yüksek olandan başlanarak sıralama yapılır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur

Anabilim Dalı: ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Program: ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan: 15

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır.

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: PSİKOLOJİ

Program: KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 25

Normal Kayıt: 25

Kurum İçi Yatay Geçiş:0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Psikoloji ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden, lisans not ortalamasının %50’si, yazılı bilim sınavının %25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Klinik Psikoloji Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 60 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 05/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 09/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/08/2022, İİBF

Sözlü Bilim Sınavına Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 15/08/2022

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 16-17/08/2022, İİBF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 22/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ

Program: EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Eğitim fakültesi lisans mezunu veya resmi, özel okullarda kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olmak. (Eğitim fakültesi haricinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,

Değerlendirme: 

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının %15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar, değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile belirlenir. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 31/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 02/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 06/09/2022, Saat: 10.00, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 06/09/2022, Saat: 14.00, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 07/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SINIF EĞİTİMİ

Program: SINIF EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarının birisinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programında alan sınırlaması bulunmaktadır. Sınıf eğitimi alanının dışında programa katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel hazırlık programına katılmaları gerekmektedir, (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden lisans not ortalamasına göre yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Program: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişimFakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları tercih sebebidir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Sosyal bilimlerin diğer alanlarından başvuracak adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlıkokuyacaklardır. Programa alan dışı başvuran öğrenciler, bir yarıyıllık (4 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam puan üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ı alınarak bir toplam puan elde edilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Son başvuru tarihi: 13/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 10.00, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Ana Bilim Dalı: İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program: İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kontenjan (toplam): 6

Normal Kayıt: 4

Kurum içi yatay geçiş: 0

Kurum dışı yatay geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 2

Başvuru Şartları

 1. Fakültelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım bölümlerinden mezun olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme

Değerlendirme; lisans not ortalaması esas alınarak yapılır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Program: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 10

Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 3

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır.

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar, lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle belirlenir.

İngilizce Puanı Hakkında

 • Yüksek Lisans programlarına başvuran ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından yapılan sınavda, başarı notu 65 olarak belirlenmiştir. İlgili sınavın tarihi 25/08/2022, saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

          İletişim: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekeriya Yılmaz

                          Sınav Hakkında Bilgi ve Örnek Sınav

 • Enstitümüze bağlı İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans programların ilan metinlerinde yayınlanan şartlarını, yabancı dil yeterliliği haricinde sağlayan öğrencilere, ilgili programın kontenjanı dolmadığı taktirde, yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim hakkı verilir ve  bu eğitimdeki başarı şartlarını sağladıktan sonra, ilgili programa devam ederler.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Program: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 14

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 3

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 3

Yabancı Uyruklu: 3

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için, Mühendislik, Mimarlık, Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

Program: ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan (toplam): 30

Normal Kayıt: 15

Kurum İçi Yatay Geçiş: 5

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 5

Yabancı Uyruklu: 5

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden lisans diplomasına sahip olmak, (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Doktora Programları

Anabilim Dalı: İŞLETME

Program: İŞLETME DOKTORA

Kontenjan (toplam): 7

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Son 5 yıl içinde ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek,
 3. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının,YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 5. Farklı bir alandan mezun olan öğrencilerin lisans ve yüksek lisans transcriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir. Bilimsel hazırlık süreci, alan dışından doktora programını kazananlara verilen bir eğitimdir. Bilimsel hazırlık programına tabi olduğu belirlenen öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile doktora programında yer alan dersleri birlikte alabilmektedir. Ancak bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si ve yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar belirtilen şekilde elde edilen ağırlıklı puanların en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Program: İKTİSAT DOKTORA

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 12

Kurum İçi Yatay Geçiş: 1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (İktisat, ekonomi ve ekonometri gibi alanların dışındaki bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programdan hangi dersleri almaları gerekeceği ilgili transkriptlerine bakılarak belirlenir) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si ve Yüksek Lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İKTİSAT

Program: İKTİSAT BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 2

Normal Kayıt: 0

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Adayların mezuniyet genel not ortalamaları 4 üzerinden 3 (76,66/100) olması gerekmektedir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ÖSYM tarafından yapılan ALES (EA) sınavından en az 80 sayısal puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı dil sınavından (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. İktisat, ekonomi ve ekonometri gibi alanları dışında bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programda hangi dersleri almaları gerekeceği ilgili transkriptlerine bakılarak belirlenir.

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si ve Yüksek Lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 6

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 4

Başvuru Şartları:

 1. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. YÖKDİL veya YDS’den en az 65 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının%25’i ve bilim sınavının % 25’i (yazılı ve sözlü sınavın ortalaması) alınarak yapılır. Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sıralaması ise 100 tam not üzerinden yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yazılı bilim sınavının % 35’i ve sözlü sınavın %35’i alınarak yapılır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programıbaşvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 22/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 24/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 26/08/2022, Saat:10.00, İİSBF FEAS sınıf 103

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 27/08/2022, Saat: 11:30, Çevrimiçi (Bağlantı, mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerle paylaşılacaktır.)

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 29/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 2

Normal Kayıt: 2

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. YÖKDİL veya YDS’den en az 70 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve bilim sınavının %25’i (yazılı ve sözlü sınavın ortalaması) alınarak yapılır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 22/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 24/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 26/08/2022, Saat:10.00, İİSBF FEAS sınıf 103

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 27/08/2022, Saat: 11.30, Çevrimiçi (Bağlantı, mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerle paylaşılacaktır.)

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 29/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: PSİKOLOJİ

Program: KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Psikoloji ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans ve klinik psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 ya da eş değer puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden, başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Klinik Psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 05/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 09/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/08/2022, İİBF

Sözlü Bilim Sınavına Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 15/08/2022

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 16-17/08/2022, İİBF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 22/08/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: KAMU HUKUKU

Program: KAMU HUKUKU DOKTORA

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek,
 3. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Ön Değerlendirme:

Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. 2022-2023 güz dönemi Kamu Hukuku Doktora alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadarının bilim sınavını çağrılması Kamu Hukuku Anabilim Dalınca uygun bulunmuştur,

Değerlendirme:

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

Son başvuru tarihi: 09/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 10/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/09/2022, Saat: 11.00, HF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ÖZEL HUKUK

Program: ÖZEL HUKUK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA-son beş yıl içinde) en az 60 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. YÖKDİL veya YDS’den en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Ön Değerlendirme:

Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. 2022-2023 güz dönemi Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar adayın bilim sınavına çağrılması Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunmuştur.

Değerlendirme:

Değerlendirme; 100 tam not üzerinden, ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir. Yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ağırlıklı ortalama (değerlendirme) puanı 70 puandan az olan öğrenciler ise başarısız sayılacaktır.

Son başvuru tarihi: 09/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 10/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 12/09/2022, Saat: 11.00, HF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Program: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Programa başvuracak öğrencilerin iletişim alanı ile ilgili herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmaları tercih sebebidir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış olan adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlık okuyacaklardır. Öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanacaktır. “Bilimsel Hazırlık Programı” ile ilgili ayrıntılar (alınacak kredi, derslerin adları) Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecektir,
 3. ALES’ten (EA-SÖZ son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar,
 5. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 6. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Adaylar değerlendirilirken; 100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve sözlü mülakatın %40’ı alınarak bir toplam puan elde edilir.

Son başvuru tarihi: 13/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 13.00, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ

Program: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları için bilimsel hazırlık programı uygulanır) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 4. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Yüksek lisans not ortalamasının %15’i, Yazılı bilim sınavının %15’i ve Sözlü mülakat sınavının %20’si alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 09.30, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 13.30, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 20/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: TEMEL EĞİTİM

Program: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DOKTORA

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 3. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 70 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Yüksek lisans not ortalamasının %15’i, Yazılı bilim sınavının %15’i ve Sözlü mülakat sınavının %20’si alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 10.00, EF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 19/09/2022, Saat: 13.30, EF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 20/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: HEMŞİRELİK

Program: HEMŞİRELİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 11

Normal Kayıt: 11

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: Başvuru Şartları: 0

Başvuru Şartları:

 1. Hemşirelik Esasları, Dahiliye, Cerrahi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanlarında Hemşirelik Doktora Programına öğrenci alımı olacaktır,
 2. ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 4. Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Lisansüstü Eğitim programlarından birinde tamamlamış olmak,
 5. Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır,
 6. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 7. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü mülakat notunun %30’u alınarak hesaplanır.

Son başvuru tarihi: 22/07/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 25/07/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 26/07/2022, Saat: 10.00, SBF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 28/07/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: BESLENME VE DİYETETİK

Program: BESLENME VE DİYETETİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Besin, Beslenme ve Sağlıkla ilgili bir alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. (Yüksek Lisansını Beslenme ve Diyetetik Programları dışında tamamlamış olan öğrenciler, Enstitümüzün Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle belirlenir.

Son başvuru tarihi: 29/08/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 30/08/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 31.08.2022, Saat: 14.00, SBF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 02/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTORA

Kontenjan (toplam): 6

Normal Kayıt:5

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1

Yabancı Uyruklu:0

Başvuru Şartları:

 1. Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak (Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 3. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü mülakatın %30’u alınarak hesaplanacaktır.

Son başvuru tarihi: 13/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 14/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 15/09/2022, Saat: 09.30, Zoom linki mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerle paylaşılacaktır.

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Program: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA

Kontenjan (toplam): 8

Normal Kayıt: 4

Kurum İçi Yatay Geçiş: 1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 3

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir (Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:

Doktora Programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %50’si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Program: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 2

Normal Kayıt: 2

Kurum İçi Yatay Geçiş: 0

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir (Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.) (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 80 almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3 (76,66/100) olması gerekmektedir.
 4. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 5. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),

Değerlendirme:

Doktora Programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %50’si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

Son başvuru tarihi: 16/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi:

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri:

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 17/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: MİMARLIK

Program: MİMARLIK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 2

Normal Kayıt: 2

Kurum İçi Yatay Geçiş:0

Kurum Dışı Yatay Geçiş:0

Yabancı Uyruklu:0

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından mezun olması, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans derecesini almış olmaları ve not ortalamasının 4’lük sistem üzerinden en az 3 (76,66/100) olması gerekmektedir (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ÖSYM tarafından yapılan ALES (SAYISAL) sınavından en az 70 sayısal puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yabancı dil sınavından (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).
 5. Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir,

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAYISAL)’in %50’si, yüksek lisans notortalamasının %15’u, yazılı bilim sınavının % 20’si ve mülakat (sözlü sınav) notunun %15’i alınarak yapılır.

Son başvuru tarihi: 12/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 10.00, GSMF

Yazılı sınav 14.09.2022 Saat 10:00’da Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası 2. Kat GSMF 201 numaralı sınıfta yapılacaktır. Sınava gelirken adayların yanlarında çizim malzemeleri (gönye, kalem, silgi) ve kimliklerini getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 13.30, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: MİMARLIK

Program: MİMARLIK BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

Kontenjan (toplam): 1

Normal Kayıt: 1

Kurum İçi Yatay Geçiş:0

Kurum Dışı Yatay Geçiş:0

Yabancı Uyruklu:0

Başvuru Şartları:

 1. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3,00 (76,66/100) olma şartı aranır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. ÖSYM tarafından yapılan ALES (SAY) sınavından en az 80 sayısal puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. Yabancı dil sınavından (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 5. Mimarlık Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAYISAL)’in %50’si, lisans not ortalamasının%15’u, yazılı bilim sınavının % 20’si ve mülakat (sözlü sınav) notunun %15’i alınarak yapılır.

Son başvuru tarihi: 12/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 13/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 10.00, GSMF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 14/09/2022, Saat: 13.30, GSMF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 16/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalı: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Program: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA

Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 3

Kurum İçi Yatay Geçiş: 1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 1

Başvuru Şartları:

 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ve Telekomünikasyon Mühendisliği tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak (veya başvuru tarihlerinde tezli yüksek lisans mezunu olabilecek durumda olmak) (farklı bir alandan mezun olmuş adaylara ‘’Bilimsel Hazırlık Programı’’ uygulanır (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (SAY-son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 3. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 4. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu öğrencilerin, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler, TÖMER sınavından başarılı olmalılardır.

Değerlendirme:

Genel başarı notu şu şekilde hesaplanır (100 tam not üzerinden);

Genel başarı notu = 0.25 giriş sınavı notu (Online/sözlü) +0.25 Lisans/Yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması +0.50 ALES(SAY) puanı

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 70 (100 üzerinden) olması gereklidir.

Son başvuru tarihi: 04/09/2022, Saat: 17.00

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 05/09/2022

Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 06/09/2022, Saat: 10.00, MF

Sözlü Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri: 06/09/2022, Saat: 13.30, MF

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Enstitü Web Sayfasında İlan Edilmesi: 07/09/2022

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihi: 05/09/2022-23/09/2022

Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN: TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İÇİN: TIKLAYINIZ

ÖDEME ŞEKLİ İÇİN: TIKLAYINIZ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “PDF” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Genel Bilgilendirmeler

Aşağıdaki listede yazan fiyatlar toplam ücrettir. Yani

 • Tezsiz Yüksek Lisans programı için 3 dönemlik toplam fiyat,
 • Tezli Yüksek Lisans programı için 4 dönemlik toplam fiyat,
 • Doktora programı için 8 dönemlik toplam fiyattır.

Ödeme şekli için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS
İşletme 20.000 TL 18.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim 14.000 TL
İktisat 18.000 TL 16.000 TL
Bankacılık ve Finans  18.000 TL 16.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 18.000 TL 16.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 18.000 TL 16.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) 20.000 TL
Klinik Psikoloji 50.000 TL 40.000 TL
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 30.000 TL  
Bağımlılık Psikolojisi 30.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 20.000 TL 16.000 TL
Özel Hukuk 20.000 TL
Kamu Hukuku 20.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 20.000 TL 16.000 TL
Sağlık Hukuku ve Etiği 18.000 TL
Sınıf Eğitimi 20.000 TL 18.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 25.000 TL 20.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 20.000 TL 18.000 TL
Özel Eğitim Öğretmenliği 20.000 TL 18.000 TL
Eğitim Programları ve Değerlendirme 20.000 TL 18.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 20.000 TL 18.000 TL
Endüstri Mühendisliği 20.000 TL
İnşaat Mühendisliği 20.000 TL 16.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 20.000 TL 16.000 TL
Mimarlık 20.000 TL
Çevre Bilimi ve Enerji Yönetimi 20.000 TL 16.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  20.000 TL 16.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühensliği 20.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 28.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 28.000 TL
Protez-Ortez  25.000 TL
Hemşirelik 28.000 TL

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ DOKTORA BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
İşletme 28.000 TL
İktisat 26.000 TL 35.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İNG) 26.000 TL 35.000 TL
Klinik Psikoloji 75.000 TL
Kamu Hukuku 30.000 TL
Özel Hukuk 30.000 TL
İletişim Çalışmaları 30.000 TL
Özel Eğitim 30.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 30.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 34.000 TL
İnşaat Mühendisliği 30.000 TL 38.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  30.000 TL
Mimarlık 30.000 TL 38.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 42.000 TL
Hemşirelik 42.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 42.000 TL

 

Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Öğrenim Ücretleri ($) Toplam

($)

Kurum Dışı Yatay Geçiş Bilimsel Hazırlık (L+LÜ) Ders Tekrarı
Misafir Öğrenci
(Her Bir Ders İçin)
($) 
Bir Yarıyıl Tez Uzatma
($)
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Programları İçin Tezli YL 2250   300 550
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Programları İçin Tezsiz YL 2000 300 
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Programları İçin Doktora 3500 500  900
Sağlık Bilimleri Programları İçin Tezli YL 3000 450  750
Sağlık Bilimleri Programları İçin Doktora 5250 775 1350
Klinik Psikoloji Tezli YL 6000 900  1500
Klinik Psikoloji Tezsiz YL 4500  700
Klinik Psikoloji Doktora 9000 1350 2250
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Programları İçin Lisanstan DR (Aİ) 4000 600  1000
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Programları İçin Lisanstan DR (AD) 4500 650  1250
 • Adayların, her bir programın son başvuru tarihine kadar mutlaka online başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programlarına başvuru tarihleri, yazılı bilim sınavı tarihleri ve mülakat tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Kabul listeleri; Enstitü Web Sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Kayıt Tarihleri:  5 Eylül 2022 – 23 Eylül 2022
 • OBS’ den ders kayıtları: 20 Eylül 2022 – 25 Eylül 2022
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi: 26 Eylül 2022 – 30 Aralık 2022
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı: 26 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir (Aslı olmak zorundadır).

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaktır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

Başvurular sistem üzerinden yapılmaktadır.

 1. Transkript (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 2. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.
 4. Tezsiz programdan Tezli programa yatay geçiş için ALES belgesi.

Önemli Not 1: Tezsiz programdan Tezli programa yapılan yatay geçiş başvurularında; başvurduğu programın alanı dışından gelen öğrencilere (Örn: Lisans Mühendislik, başvurulan Tezli YL program: SBUİ) Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır.

 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği) 
2. Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet çıktısı) 
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için) + (Başvurusunda Dil puanı istenen/belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programları için)
5. 4 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
9. Online başvuru formu (sistem üzerinden çıktı alamamanız halinde, Enstitü kayıt personelinden talep ediniz)
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

(1) Başvuruda ve kayıtta aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Online başvuru formu,

b) Yüksek lisans programlarına (Bütünleşik Doktora Programı dahil) başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

c) Doktora programlarına başvuruda; yüksek lisans diplomaları ile yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

ç) İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),

e) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi,

f) Türkçe ve Türkçe-İngilizce Lisansüstü programları için TÖMER (Türkçe Seviye Belirleme Sınavı) belgesi,

g) Öğrenim ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren belge,

h) Kabul Mektubu,

j) İkamet izin belgesi (Kayıt sırasında ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde ikamet izin belgesini Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Söz konusu süre sonunda ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Paket Ücretin Tamamına Kredi kartına 10 taksit
3. Paket Ücretin Tamamına Eğitim Kredisi Sözleşmesi ile 10 Taksit
4. Tezli Yüksek Lisans Dönemleri: 2 Dönem Ders + 2 Dönem Tez
3. Tezsiz Yüksek Lisans Dönemleri: 2 Dönem Ders + 1 Dönem Tez

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Paket Ücretin Tamamına Kredi kartına 10 taksit
3. Paket Ücretin Tamamına Eğitim Kredisi Sözleşmesi ile 10 Taksit
4. Dönem ücreti uygulaması = 4 Dönem Ders + 4 Dönem Tez
5. Bilimsel Hazırlık + Doktora = Bilimsel Hazırlık + 4 Dönem Ders + 4 Dönem Tez

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Paket Ücretin Tamamına Kredi kartına 10 taksit
3. Paket Ücretin Tamamına Eğitim Kredisi Sözleşmesi ile 10 Taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 6 Dönem Ders + 4 Dönem Tez
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = Bilimsel Hazırlık + 6 Dönem Ders + 4 Dönem Tez

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Paket Ücretin Tamamına Kredi kartına 10 taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Axess, Ziraat Bankası Combo Kart.
 • Eğitim Kredisi Sözleşmesi ile Paket Ücretin Tamamına 1 Peşin 9 Taksit olarak sözleşme yapılmaktadır. 
  • Akbank, Vakıf Katılım,  Fibabanka
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, not ortalaması yüksek olan aday öğrencilere burs verilmemektedir.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve cep numarası yazılmalıdır

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için muhasebe birimiyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için öğrenci işleri müdürlüğüyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için bilgi işlem müdürlüğüyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

 

YÜKSEK LİSANS – DOKTORA PROGRAMLARI VE ENSTİTÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir. ” Mailinize gelen doğrulama kodu için Spam kutunuzu da kontrol ediniz.”

 

Online başvuru için görsele tıklayınız.

” Mailinize gelen doğrulama kodu için Spam kutunuzu da kontrol ediniz.”