2022-2023 Eğtim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Sonuçları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Eğtim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Sonuçları

2022-2023 Eğtim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Sonuçları

Klinik Psikoloji Kurum İçi Tezli Yatay Geçiş (09 Ağustos 2022)