Kayıt Dondurma Hakkında | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kayıt Dondurma Hakkında

Kayıt Dondurma Hakkında

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 tarih ve 2023-04 sayılı toplantısında,  Yükseköğretim Kurulu’nun 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısını dayanak alarak, meydana gelen depremler sonrasında öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla;

Üniversitemiz programlarında kayıtlı olan ve akademik takvimimizin başlangıcından itibaren ilk 5 hafta içerisinde talep eden öğrencilerimizin kayıtlarının ilgili yönetim kurulu kararıyla 2022-2023 Bahar Dönemi için dondurulabilmesine ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine (Karar no:4)”

karar verilmiştir.