2022-2023 Bahar Dönemi Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Evraklar | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Bahar Dönemi Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Evraklar

2022-2023 Bahar Dönemi Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Evraklar

ÖNEMLİ TARİHLER

23.01.2023 – 27.01.2023 : Kazanan (asil) adaylar için kayıt tarih aralığı
30.01.2023 – 01.02.2023 : Yedek adaylar için kayıt tarih aralığı 
31.01.2023-05.02.2023 : OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders kayıtlarının yapılması
06.01.2023 : Derslerin başlaması
KESİN KAYITTA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen belgelerle başvurmaları gerekir.
1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)
2. Not döküm belgesi / Transkript  ( e-devlet çıktısı veya aslı veya noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programları ve Başvurusunda Dil Puanı İstenen/Belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programları için)
5. 4 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet Çıktısı)
8. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
9. Online Başvuru Formu
10. İlgili Programın Öğrenim Ücretini Yatırıldığını Gösterir Banka Dekontu (Üniversitemiz Muhasebe Biriminde İnternet Bankacılığı veya Kart ile İşlem Yapacak Adayların Dekont Getirmesine Gerek Yoktur)

  • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Not 1: Eksik evrakla kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.