2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Vize Programı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Vize Programı

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Vize Programı

 

2019-2020 Güz Dönemi Okul Öncesi Eğitimi ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
EC502 Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları ve Modelleri –Çağdaş Ve Klasik 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN Sınav yapılmayacaktır. x x
EC513 Gelişim Kuramları ve Kuramcıları 8 3 Prof. Dr. Nilüfer Darıca Sınav yapılmayacaktır. x x
EC517 Çocuklarda Davranış Yönetimi 8 3 Prof. Dr. Fatma Çağlayan DİNÇER Sınav yapılmayacaktır. x x
EC520 Eğitim Araştırmalarında İstatistik 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ Sınav yapılmayacaktır. x x

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PSK507 Araştırma Yöntemleri 10 3 Dr. Akif AVCU 14.11.2019 12:30 FEAS003
FEAS004
PSK591 Narrative Terapi 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇ 14.11.2019 14:00 FEAS003
FEAS004
PSK501 İleri Psikopatoloji I 10 3 Uzm. Dr. Ahmet NALBANT 14.11.2019 15:30 FEAS003
FEAS004

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Kamu Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
 KHUK501 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK503 Uluslararası Hukuk Bakımından İnanç Özgürlüğü 8 3 Prof. Dr. Enver BOZKURT Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK507 Uluslararası Ceza Hukuku 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK551 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 8 3 Prof. Dr. Hasan TUNÇ Vize Sınavı yapılmayacaktır
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 8 3 Doç. Dr. Memduh ASLAN Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK627 Avrupa Birliği Projeleri Yazım ve Değerlendirme 8 3 Armadou Aliu Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _

 

2019-2020 Güz Dönemi Kamu Hukuku ABD Doktora Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK804 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 7 3 Prof. Dr. Enver BOZKURT Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK817 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 7 3 Prof. Dr. Hasan TUNÇ Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK820 Egemenlik Teorisi 7 3 Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _
KHUK821 Vergi Yargılaması Hukuku 7 3 Doç. Dr. Memduh ASLAN Vize Sınavı yapılmayacaktır _ _

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Küresel Ticaret Yönetim ve Hukuku ABD Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç. Dr. Memduh Aslan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik 9 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH615 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH620 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Sözleşmesi 7 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH630 AB Projeleri Yazma Ve Değerlendirme Kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Armando Aliu Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH625 Uluslararası Ticarette Yeni Trentler 7 3 Prof. Dr. Zehra Vildan Serin 14.11.2019 16:30 FEAS203

 

2019-2020 Güz Dönemi Küresel Ticaret Yönetim ve Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç. Dr. Memduh Aslan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik 9 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH615 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH620 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Sözleşmesi 7 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH630 AB Projeleri Yazma Ve Değerlendirme Kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Armando Aliu Dersin vize sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH625 Uluslararası Ticarette Yeni Trentler 7 3 Prof. Dr. Zehra Vildan Serin 14.11.2019 16:30 FEAS203

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Özel Hukuk ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OZHUK672 Bilimsel Arastırma Yöntemleri ve Etik 9 3 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK673 Seminer 9 0 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK501 Bireysel İş hukukuna ilişkin Güncel Sorunlar I 7 3 Dr.Hasan KAYIRGAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK515 Tebligat Hukuku I 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK536 Tazminat Hukuku 7 3 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜL Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK579 Uluslararası Satım Sözleşmeleri 7 3 Prof.Dr.Ömer ÖZKAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK596 Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğu 7 3 Dr. Ögr. Üyesi Aksoy YAVAŞ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK710 AB Projeleri yazma ve değerlendirme kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜL Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç.Dr.Memduh ASLAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)

 

2019-2020 Güz Dönemi Özel Hukuk ABD Doktora Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OZHUKD601 Bilimsel Arastırma Yöntemleri ve Etik 9 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD602 Seminer 9 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD605 Sorumluluk Hukuku 7 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD615 Uluslararası Satım Sözleşmeleri 7 Prof.Dr.Ömer ÖZKAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD609 Anonim Şirketlerde Genel Kurul 7 Prof.Dr.Hayrettin ÇAĞLAR Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD611 Kira Hukuku 7 Prof.Dr. Murat DOĞAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD613 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 7 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Cemal RUHİ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL517 Envanter Bilanço 8 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 12.11.2019 11:45 FEAS204
İŞL568 Değişim Yönetimi 8 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 12.11.2019 14:15 FEAS206
İŞL506 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 12.11.2019 15:30 FEAS206
İŞL501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL521 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL524 Mali Tablolar Analizi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kılıç Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL531 Ürün ve Marka Yönetimi 8 3  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL516 Üretim Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN Sınav Yapılmayacaktır.

 

2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL517 Envanter Bilanço 8 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 12.11.2019 11:45 FEAS204
İŞL568 Değişim Yönetimi 8 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 12.11.2019 14:15 FEAS206
İŞL506 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 12.11.2019 15:30 FEAS206
İŞL501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL521 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL524 Mali Tablolar Analizi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kılıç Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL531 Ürün ve Marka Yönetimi 8 3  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL516 Üretim Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN Sınav Yapılmayacaktır.

 

2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Doktora Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL617 Aile İşletmelerinde Yönetim 15 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 12.11.2019 10:30 FEAS205
İŞL611 Muhasebe Teorisi 15 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 12.11.2019 13:00 FEAS207
İŞL616 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yönetimi 15 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL648 İnovasyon ve Değişim Yönetimi 15 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL605 Stratejik Pazarlama Yönetimi 15 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ Sınav Yapılmayacaktır.
İŞL613 Finans Teorisi 15 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus KILIÇ Sınav Yapılmayacaktır.
 İŞL641 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 15 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN Sınav Yapılmayacaktır.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Özel Eğitim ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OE504 Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri 3 6 Prof. Dr. Tevhide KARGIN Ödev Teslimi Özel Eğitim Toplantı Odası
OE506 Otizmde Dil Becerileri 3 6 Prof. Dr. Funda ACARLAR Ödev Teslimi Özel Eğitim Toplantı Odası
OE522 Eğitim İstatistiği 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ 27.11.2019 17:00 EF114
OE523 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 3 6 Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN 20.11.2019 09:00 Özel Eğitim Toplantı Odası
OE549 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Uygulamalarında Etkili Öğretim Becerileri 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN 20.11.2019 13:00 Özel Eğitim Toplantı Odası

 

2019-2020 Güz Dönemi Özel Eğitim ABD Doktora Vize  Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OE613 Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Programı Tasarlama 3 10 Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN 21.11.2019 Ödev Teslimi Özel Eğitim Toplantı Odası
OE620 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 10 Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Ödev Teslimi Özel Eğitim Toplantı Odası

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
EOD501 Eğitim İstatistiği 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Akbaş 20.Kas 17.00-20.00 HUK Z2
EOD503 Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 20.Kas 14.00-17.00 EF102
EOD505 Test Kuramlarına Giriş 8 3 Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu 21.Kas 13.00-16.00 EF204
EOD509 Test Geliştirme 8 3 Dr. Öğr. Erkan Hasan Atalmış 21.Kas 17.00-20.00 EF204

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Bankacılık ve Finans ABD Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT530 Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 3 Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ 14.Kas.19 11:00 FEAS207
İKT538 Finans Matematiği 6 3 Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARACI 14.Kas.19 16:00 FEAS207
İKT541 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 8 3 Prof. Dr. Mehmet Hanifi ASLAN 14.Kas.19 08:30 FEAS206

 

2019-2020 Güz Dönemi İktisat ABD Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT530 Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 3 Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ 15.Kas.19 11:00 FEAS204
İKT505 Ekonometri I 8 3 Öğr. Gör. Zeynep KÖSE 29.Kas.19 10:00 FEAS204
İKT506 Ekonometri II 8 3 Öğr. Gör. Zeynep KÖSE 15.Kas.19 08:30 Toplantı Salonu
İKT523 İktisadi Düşünceler Tarihi 6 3 Prof. Dr. Ahmet KALA 15.Kas.19 16:00 FEAS205
İKT504 Makro İktisat Politikası 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZKÖK 22.Kas.19 13:30 FEAS205
İKT503 Makro İktisat Teorisi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ 22.Kas.19 13:30 FEAS204
İKT501 Mikro Iktisadi Analiz I 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 14.Kas.19 10:00 FEAS204
İKT502 Mikro İktisadi Analiz II 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 15.Kas.19 10:00 FEAS205
İKT514 Osmanlı İktisat Tarihi 6 3 Prof. Dr. Ahmet KALA 15.Kas.19 16:00 FEAS205

 

2019-2020 Güz Dönemi İktisat ABD Doktora VizeSınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT633 Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 15.Kas.19 11:00 FEAS206
İKT603 İLERİ MAKRO İKTİSAT I 8 3 Prof. Dr. Mehmet Hanifi ASLAN 15.Kas.19 08:30 FEAS206
İKT604 İleri Makro İktisat II 8 3 Prof. Dr. Mehmet Hanifi ASLAN 15.Kas.19 13:30 FEAS206
İKT601 İLERİ MİKRO İKTİSAT I 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 15.Kas.19 12:00 FEAS207
İKT602 İleri Mikro İktisat II 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 22.Kas.19 12:00 FEAS207
İKT637 Uygulamalı Ekonometri I 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 15.Kas.19 16:00 FEAS206
İKT638 Uygulamalı Ekonometri II 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 15.Kas.19 08:30 FEAS207

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
GÖRSEL ALGI VE İKNA 6 3 PROF.DR.RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN 12.11.2019 11:30 YAYIN ODASI
ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.PINAR TINAZ 12.11.2019 16:30 YAYIN ODASI
SANAT KURAMLARI VE SANAT ELEŞTİRİSİ 6 3 ÖĞR.ÜY.ATİYE GÜNER 13.11.2019 11:00 YAYIN ODASI
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 13.11.2019 14:30 YAYIN ODASI
İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLRİ 12 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 14.11.2019 09:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL PAZARLAMA 6 3 DOÇ.DR.BARIŞ BULUNMAZ 14.11.2019 12:00 YAYIN ODASI
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 6 3 PROF.DR.AYHAN ERDEM 14.11.2019 13:00 YAYIN ODASI
SEMİNER 12 0 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 14.11.2019 15:30 YAYIN ODASI
GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK 6 3 ÖĞR.GÖR.BATU DURU 14.11.2019 17:00 YAYIN ODASI
ANİMASYON TEKNİKLERİ 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 15.11.2019 13:00 YAYIN ODASI
TASARIM STÜDYOSU 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 15.11.2019 15:30 YAYIN ODASI

 

2019-2020 Güz Dönemi Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
GÖRSEL ALGI VE İKNA 6 3 PROF.DR.RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN 12.11.2019 11:30 YAYIN ODASI
ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.PINAR TINAZ 12.11.2019 16:30 YAYIN ODASI
SANAT KURAMLARI VE SANAT ELEŞTİRİSİ 6 3 ÖĞR.ÜY.ATİYE GÜNER 13.11.2019 11:00 YAYIN ODASI
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 13.11.2019 14:30 YAYIN ODASI
 ARAŞTIRMA YÖNTEMLRİ 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 14.11.2019 09:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL PAZARLAMA 6 3 DOÇ.DR.BARIŞ BULUNMAZ 14.11.2019 12:00 YAYIN ODASI
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 6 3 PROF.DR.AYHAN ERDEM 14.11.2019 13:00 YAYIN ODASI
GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK 6 3 ÖĞR.GÖR.BATU DURU 14.11.2019 17:00 YAYIN ODASI
ANİMASYON TEKNİKLERİ 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 15.11.2019 13:00 YAYIN ODASI
TASARIM STÜDYOSU 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 15.11.2019 15:30 YAYIN ODASI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
UTL521 Liman ve Terminal Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi İ. Metin AYCİL Vize Sınavı Yapılmaycaktır.
UTL525 Dış Ticaretin Finansmanı 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK Vize Sınavı Yapılmaycaktır.
UTL531 Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 8 3 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN 14.11.2019 11:15 FEAS203
UTL503 Yöneticiler İçin İstatistik 8 3 Prof. Dr. Nilgün MORALI 14.11.2019 14:15 FEAS203
UTL511 Uluslararası Ticarette Yeni Trendler 8 3 Prof. Dr. Z. Vildan SERİN 14.11.2019 16:45 FEAS203

 

2019-2020 Güz Dönemi Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
UTL521 Liman ve Terminal Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi İ. Metin AYCİL Vize Sınavı Yapılmaycaktır.
UTL525 Dış Ticaretin Finansmanı 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK Vize Sınavı Yapılmaycaktır.
UTL531 Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 8 3 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN 14.11.2019 11:15 FEAS203
UTL503 Yöneticiler İçin İstatistik 8 3 Prof. Dr. Nilgün MORALI 14.11.2019 14:15 FEAS203
UTL511 Uluslararası Ticarette Yeni Trendler 8 3 Prof. Dr. Z. Vildan SERİN 14.11.2019 16:45 FEAS203

 

2019-2020 Güz Dönemi Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
UTL606 Uluslararas Finans 15 3 Prof. Dr. Z. Vildan SERİN 14.11.2019 14:00 İİSBF Toplantı Salonu
UTL620 Araştırma Tasarımı ve Bilimsel Etik 15 3 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇETİNDAŞ Vize Sınavı Yapılmaycaktır.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PDR501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10 3 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 13.11.2019 14.00-15.00 EF103
PDR505 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 10 3 Psik. Dr. Cenk YANCAR
PDR511 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuramları 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
PDR522 Okul Danışmanlığı Kuramları ve Modelleri 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Cemre ERTEN TATLI
PDR515 Kariyer Danışmanlığı Kuramları 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan EŞİCİ
PDR525 Okul Danışmanlığında Bireyi Tanıma Teknikleri 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN
PDR506 Aile ve Evlilik Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
PDR514 Okul Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN
PDR510 Kariyer Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan EŞİCİ

 

2019-2020 Güz Dönemi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Doktora Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PDR630 Psikolojik Danışmada Süpervizyon ve Uygulama 9 3 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
PDR656 Gerçeklik Terapisi 7 3 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
PDR602 Çok Değişkenli İstatistik 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ
PDR610 Kişilik Kuramları 7 3 Prof. Dr. Gürhan CAN
PDR604 Psikolojik Danışmada Nitel Araştırma Yöntemleri ve Analizi 7 3 Prof. Dr. Özge HAZIFAZLIOĞLU
PDR628 Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları 7 3 Doç. Dr. Ramin ALİYEV

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
SBU531 Amerikan Dış Politikası 7 3 Dr. Öğr. Ü. Bilal ULUSOY 12.11.2019 08:45-10:00 FEAS202
SBU535 Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları 7 3 Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin ERENDOR 12.11.2019 08:45-10:00 FEAS203
SBU560 Siyasi İdeolojiler (BH dersi) 7 0 Dr. Öğr. Ü. Orhun Cem KARSAVURAN 12.11.2019 15:00-16:15 FEAS113

 

2019-2020 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
SBU531 Amerikan Dış Politikası 7 3 Dr. Öğr. Ü. Bilal ULUSOY 12.11.2019 08:45-10:00 FEAS202
SBU535 Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları 7 3 Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin ERENDOR 12.11.2019 08:45-10:00 FEAS203

 

2019-2020 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD İngilizce Tezli Yüksek Lisans Vize Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PSIR502 International Relations Theory 7 3 Dr. Öğr. Ü. Orhun Cem KARSAVURAN 13.11.2019 08:45-10:00 FEAS204