2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Final Programı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Final Programı

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Final Programı

2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Final Yapılmayacak
İŞL568 Değişim Yönetimi 8 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 31.12.2019 10:30 FEAS206
İŞL517 Envanter Bilanço 8 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 31.12.2019 13:00 FEAS206
İŞL516 Üretim Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN 31.12.2019 16:00 FEAS206
İŞL506 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 6.01.2020 10:30 FEAS204
İŞL521 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ 6.01.2020 13:00 FEAS204
İŞL524 Mali Tablolar Analizi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus KILIÇ 6.01.2020 14:30 FEAS204
İŞL531 Ürün ve Marka Yönetimi 8 3  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI 6.01.2020 16:00 FEAS205
2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Final Yapılmayacak
İŞL568 Değişim Yönetimi 8 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 31.12.2019 10:30 FEAS206
İŞL517 Envanter Bilanço 8 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 31.12.2019 13:00 FEAS206
İŞL516 Üretim Yönetimi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN 31.12.2019 16:00 FEAS206
İŞL506 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 6.01.2020 10:30 FEAS204
İŞL521 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi 8 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ 6.01.2020 13:00 FEAS204
İŞL524 Mali Tablolar Analizi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus KILIÇ 6.01.2020 14:30 FEAS204
İŞL531 Ürün ve Marka Yönetimi 8 3  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI 6.01.2020 16:00 FEAS205
2019-2020 Güz Dönemi İşletme ABD Doktora Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İŞL616 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yönetimi 15 3 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK Final Yapılmayacak
İŞL617 Aile İşletmelerinde Yönetim 15 3 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 31.12..2019 10:30 FEAS206
İŞL611 Muhasebe Teorisi 15 3 Doç. Dr. Cuma ERCAN 31.12.2019 13:00 FEAS206
 İŞL641 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 15 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN 31.12.2019 16:00 FEAS206
İŞL648 İnovasyon ve Değişim Yönetimi 15 3 Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 6.01.2020 10:30 FEAS204
İŞL605 Stratejik Pazarlama Yönetimi 15 3 Doç. Dr. Yakup DURMAZ 6.01.2020 13:00 FEAS204
İŞL613 Finans Teorisi 15 3 Dr. Öğr. Üyesi Yunus KILIÇ 6.01.2020 14:30 FEAS204

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Kamu Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK503 Uluslararası Hukuk Bakımından İnanç Özgürlüğü 3 8 Prof. Dr. Enver BOZKURT 3.01.2020 15.00 Toplantı Odası
KHUK627 Avrupa Birliği Projeleri Yazım ve Değerlendirme 3 8 Dr. Öğr. Üyesi Armadou ALIU 26.12.2019 11.00 Toplantı Odası
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 3 8 Doç. Dr. Memduh ASLAN 6.01.2020 15.00 Toplantı Odası
2019-2020 Güz Dönemi Kamu Hukuku ABD Doktora  Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK821 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 3 8 Doç. Dr. Memduh ASLAN 6.01.2020 15.00 Toplantı Odası

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PDR501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10 3 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
PDR505 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 10 3 Psik. Dr. Cenk YANCAR 8.12.2020 17.00-18.00 EF115
PDR511 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuramları 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
PDR522 Okul Danışmanlığı Kuramları ve Modelleri 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Cemre ERTEN TATLI
PDR515 Kariyer Danışmanlığı Kuramları 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan EŞİCİ
PDR525 Okul Danışmanlığında Bireyi Tanıma Teknikleri 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN
PDR506 Aile ve Evlilik Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
PDR514 Okul Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN
PDR510 Kariyer Danışmanlığında Uygulama 10 3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan EŞİCİ
2019-2020 Güz Dönemi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Doktora Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PDR630 Psikolojik Danışmada Süpervizyon ve Uygulama  9 3 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
PDR656 Gerçeklik Terapisi  7 3 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
PDR602 Çok Değişkenli İstatistik 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ
PDR610 Kişilik Kuramları 7 3 Prof. Dr. Gürhan CAN
PDR604 Psikolojik Danışmada Nitel Araştırma Yöntemleri ve Analizi 7 3 Prof. Dr. Özge HAZIFAZLIOĞLU
PDR628 Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları 7 3 Doç. Dr. Ramin ALİYEV

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
EOD501 Eğitim İstatistiği 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Akbaş 8.Oca 17.00 HUK Z2
EOD503 Araştırma Yöntemleri 8 3 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Sınav yok  – EF102
EOD505 Test Kuramlarına Giriş 8 3 Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu Sınav yok  – EF204
EOD509 Test Geliştirme 8 3 Dr. Öğr. Erkan Hasan Atalmış 9.Oca 17.00 EF204

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Özel Eğitim ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OE504 Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri 3 6 Prof. Dr. Tevhide KARGIN 26.12.2019 11:00 Özel Eğitim Bölümü Toplantı Odası
OE506 Otizmde Dil Becerileri 3 6 Prof. Dr. Funda ACARLAR 24.12.2019 09:00 Özel Eğitim Bölümü Toplantı Odası
OE522 Eğitim İstatistiği 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ 8.01.2020 17:00 HUKZ2
OE523 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 3 6 Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN Final Yok __ __
OE549 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Uygulamalarında Etkili Öğretim Becerileri 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN 25.12.2019 11:00 Özel Eğitim Bölümü Toplantı Odası
2019-2020 Güz Dönemi Özel Eğitim ABD Doktora Final  Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OE613 Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Programı Tasarlama 3 10 Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN Final Yok __ __
OE620 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 10 Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Ödev Teslimi 07.01.2019 __ Özel Eğitim Bölümü Toplantı Odası

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Küresel Ticaret Yönetim ve Hukuku ABD Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç. Dr. Memduh Aslan 6.01.2020 15:00 Toplantı Odası
KTH601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik 9 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin Final Sınavı Yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH615 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan 6.01.2020 17:00 Toplantı Odası
KTH620 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Sözleşmesi 7 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin Final Sınavı Yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH630 AB Projeleri Yazma Ve Değerlendirme Kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Armando Aliu 26.12.2019 11:00 Toplantı Odası
2019-2020 Güz Dönemi Küresel Ticaret Yönetim ve Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç. Dr. Memduh Aslan 6.01.2020 15:00 Toplantı Odası
KTH601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik 9 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin Final Sınavı yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH615 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan 6.01.2020 17:00 Toplantı Odası
KTH620 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Sözleşmesi 7 3 Prof. Dr. Ömer Özkan Dersin Final Sınavı  yapılmayacaktır. (-) (-)
KTH630 AB Projeleri Yazma Ve Değerlendirme Kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Armando Aliu 26.12.2019 11:00 Toplantı Odası

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Özel Hukuk ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OZHUK672 Bilimsel Arastırma Yöntemleri ve Etik 9 3 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK673 Seminer 9 0 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK501 Bireysel İş hukukuna ilişkin Güncel Sorunlar I 7 3 Dr.Hasan KAYIRGAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK515 Tebligat Hukuku I 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK536 Tazminat Hukuku 7 3 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜL Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK579 Uluslararası Satım Sözleşmeleri 7 3 Prof.Dr.Ömer ÖZKAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK596 Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğu 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Aksoy YAVAŞ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUK710 AB Projeleri yazma ve değerlendirme kriterleri 7 3 Dr. Öğr. Üyesi Armando ALİU 26.12.2019 11:00 Toplantı Salonu
KHUK626 Ticari İşlemlerin Vergisel Sonuçları 7 3 Doç.Dr.Memduh ASLAN 6.01.2020 15:00 Toplantı Salonu
2019-2020 Güz Dönemi Özel Hukuk ABD Doktora Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
OZHUKD601 Bilimsel Arastırma Yöntemleri ve Etik 9 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD602 Seminer 9 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD605 Sorumluluk Hukuku 7 Prof.Dr.Şahin AKINCI Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD615 Uluslararası Satım Sözleşmeleri 7 Prof.Dr.Ömer ÖZKAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD609 Anonim Şirketlerde Genel Kurul 7 Prof.Dr.Hayrettin ÇAĞLAR 7.01.2020 15.30 Toplantı Salonu
OZHUKD611 Kira Hukuku 7 Prof.Dr. Murat DOĞAN Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)
OZHUKD613 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 7 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Cemal RUHİ Sınav Yapılmayacaktır. (-) (-)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezli Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
GÖRSEL ALGI VE İKNA 6 3 PROF.DR.RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN 7.01.2020 11:30 YAYIN ODASI
ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI  6 3 DR.ÖĞR.ÜY.PINAR TINAZ 7.01.2020 16:30 YAYIN ODASI
SANAT KURAMLARI VE SANAT ELEŞTİRİSİ 6 3 ÖĞR.ÜY.ATİYE GÜNER 8.01.2020 10:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 8.01.2020 14:30 YAYIN ODASI
İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 12 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 9.01.2020 09:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL PAZARLAMA 6 3 DOÇ.DR.BARIŞ BULUNMAZ 9.01.2020 12:00 YAYIN ODASI
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 6 3 PROF.DR.AYHAN ERDEM 9.01.2020 13:00 YAYIN ODASI
SEMİNER 12 0 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 9.01.2020 15:30 YAYIN ODASI
GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK 6 3 ÖĞR.GÖR.BATU DURU 9.01.2020 17:00 YAYIN ODASI
ANİMASYON TEKNİKLERİ 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 10.01.2020 13:00 YAYIN ODASI
TASARIM STÜDYOSU 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 10.01.2020 15:30 YAYIN ODASI
2019-2020 Güz Dönemi Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
GÖRSEL ALGI VE İKNA 6 3 PROF.DR.RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN 7.01.2020 11:30 YAYIN ODASI
ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI  6 3 DR.ÖĞR.ÜY.PINAR TINAZ 7.01.2020 16:30 YAYIN ODASI
SANAT KURAMLARI VE SANAT ELEŞTİRİSİ 6 3 ÖĞR.ÜY.ATİYE GÜNER 8.01.2020 10:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 8.01.2019 14:30 YAYIN ODASI
 ARAŞTIRMA YÖNTEMLRİ 6 3 PROF.DR.CAN BİLGİLİ 9.01.2020 09:30 YAYIN ODASI
DİJİTAL PAZARLAMA 6 3 DOÇ.DR.BARIŞ BULUNMAZ 9.01.2020 12:00 YAYIN ODASI
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 6 3 PROF.DR.AYHAN ERDEM 9.01.2020 13:00 YAYIN ODASI
GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK 6 3 ÖĞR.GÖR.BATU DURU 9.01.2020 17:00 YAYIN ODASI
ANİMASYON TEKNİKLERİ 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 10.01.2020 13:00 YAYIN ODASI
TASARIM STÜDYOSU 6 3 DR.ÖĞR.ÜY.YÜKSEL BALABAN 10.01.2020 15:30 YAYIN ODASI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
PSK507 Araştırma Yöntemleri 10 3 Dr. Akif AVCU 02.01.2019 10.30 Feas003 – Feas004
PSK505 Bilişsel Davranışçı Terapi I 10 3 Prof. Dr. Levent SÜTÇİGİL 02.01.2019 13.00 Feas003 – Feas004
PSK591  Narrative Terapi  10 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇ 09.01.2019 10.30 Feas003 – Feas004
PSK501 İleri Psikopatoloji I 10 3 Uzm. Dr. Ahmet NALBANT 09.01.2019 13.00 Feas003 – Feas004
PSK537  Psikoterapötik Görüşme Becerileri 10 3 Uzm. Klinik Psk. Taha Burak TOPRAK 09.01.2019 14.30 Feas003 – Feas004

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-2020 Güz Dönemi BANKACILIK VE FİNANS Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT530 Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 3 Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ 02.01.2020 11:00
İKT538 Finans Matematiği 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARACI 02.01.2020 16:00
İKT540 Finansal İktisat 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ 09.01.2020 13:30
2019-2020 Güz Dönemi İKTİSAT ABD Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT530 Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 3 Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ 10.01.2020 11:00
İKT505 Ekonometri I 8 3 Öğr. Gör. Zeynep KÖSE 10.01.2020 09:00
İKT506 Ekonometri II 8 3 Öğr. Gör. Zeynep KÖSE 10.01.2020 09:00
İKT523 İktisadi Düşünceler Tarihi 8 3 Prof. Dr. Ahmet KALA 03.01.2020 14:00
İKT504 Makro İktisat Politikası 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZKÖK 10.01.2020 14:00
İKT503 Makro İktisat Teorisi 8 3 Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ 09.01.2020 13:30
İKT501 Mikro Iktisadi Analiz I 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 10.01.2020 10:00
İKT502 Mikro İktisadi Analiz II 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 03.01.2020 10:00
İKT514 Osmanlı İktisat Tarihi 8 3 Prof. Dr. Ahmet KALA 03.01.2020 14:00
2019-2020 Güz Dönemi İKTİSAT ABD Doktora Final Sınav Programı
Ders Kodu Ders Adı Akts Kredi Akademik Personel Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
İKT633 Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 03.01.2020 11:00
İKT603 İLERİ MAKRO İKTİSAT I 8 3 Prof. Dr. Mehmet Hanifi ASLAN 10.01.2020 08:30
İKT604 İleri Makro İktisat II 8 3 Prof. Dr. Mehmet Hanifi ASLAN 10.01.2020 13:30
İKT601 İLERİ MİKRO İKTİSAT I 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 10.01.2020 10:00
İKT602 İleri Mikro İktisat II 8 3 Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 10.01.2020 10:00
İKT637 Uygulamalı Ekonometri I 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 03.01.2020 16:00
İKT638 Uygulamalı Ekonometri II 8 3 Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN 03.01.2020 08:30