2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.

Lütfen programlara ilişkin bilgileri inceledikten sonra sayfanın en alt kısmında bulunan online başvuruya tıklayarak başvurunuzu yapınız.

Tezli Yüksek Lisans Programları

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

Farklı bir alandan mezun olan öğrencilerin lisans transcriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir.  Bilimsel hazırlık dersleri başarıyla geçildikten sonra yüksek lisans ders aşamasına geçilmektedir.

2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Lisans mezunu olmak. Yurtdışından lisans alanlar için denklik şartı aranır.

2. ALES’ten SÖZ veya EA puan türlerinden minimum 55 veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT (450) veya GRE (eski sistem-610, yeni sistem-149) sınav sonucuna sahip olmak.

3. YDS’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60’a denk gelen bir puan (TOEFL-iBT’den 72) almış olmak.

4. Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda değerlendirme jürisi kurulur. Jüri adayların seçiminde ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %15, yabancı dil puanına %15 ve mülakat sınavına %20 ağırlık verecektir.

5. Program Ücreti Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 5.000 $ dır. Diğer öğrencilerimiz için program ücreti 12.000 TL dir.

Not: İngilizce Tezli Yüksek Lisans programına başvuran ancak dil puanı olmayan öğrenciler için sınav 03.01.2020 (Cuma) saat 14:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 50 ya da eş değer puan almış olmak.

4.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5. Başvuruların değerlendirilmesi: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

6. Klinik psikoloji tezli yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakatın %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

1. Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans programında Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altında alan öğrenciler, mülakata alınmayacaktır.
5. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

1. Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA-SÖZ son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Başvuru: Programa başvuracak öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (28 Eylül 2016 tarihli 29841 Sayılı Resmi Gazete) belirtilen genel kabul koşullarını (Madde 4) sağlaması gerekmektedir.

Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları gerekmektedir.

Programa alan dışı başvuran öğrenciler, iki yarıyıllık (8 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır.

Bilimsel Hazırlık programındaki dersler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans programından Bölüm Başkanının onayı, Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanının onayı/talebi ve Enstitünün onayı ile alınabilecektir.

Programa katılmak isteyen adaylardan ALES’ten (son beş yıl içinde ve EA/Sözel ağırlık puan türünden) en az 55 puan almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme Koşulları: Adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Değerlendirmede adayın ALES puanı ile lisans mezuniyet not ortalaması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü mülakat sonuçları esas alınır.

Adaylar değerlendirilirken; 100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak bir toplam puan elde edilir.

Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.01.2020’dir.

Mülakat Tarihi: 08.01.2020 tarihi Çarşamba günü 11:00’da gerçekleştirilecektir.

1. Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Bölümlerinden herhangi birinden Lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). Hukuk alanından ders almamış öğrencinin müracaatı halinde ise hazırlık dersi aldırılır.
2. ALES(EA) ’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Hukuk Fakültesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerden herhangi birisinden lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). Hukuk alanından ders almamış öğrencinin müracaatı halinde ise hazırlık dersi aldırılır.
2. ALES (EA)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş başvurusunda İşletme ABD. Tezli Yüksek Lisans şartları sağlanmalıdır.

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş başvurusunda İşletme ABD. Tezli Yüksek Lisans şartları sağlanmalıdır.

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

1. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

3. Başvuruların değerlendirilmesi: 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

4. Klinik psikoloji tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Tezsiz programa öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Tezsiz programa öğrenci alımı yapılmamaktadır.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Başvuru: Programa başvuracak öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (28 Eylül 2016 tarihli 29841 Sayılı Resmi Gazete) belirtilen genel kabul koşullarını (Madde 4) sağlaması gerekmektedir.

Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları gerekmektedir.

Programa alan dışı başvuran öğrenciler, iki yarıyıllık (8 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır.

Bilimsel Hazırlık programındaki dersler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans programından Bölüm Başkanının onayı, Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanının onayı/talebi ve Enstitünün onayı ile alınabilecektir.

Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme Koşulları: Adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Değerlendirmede adayın lisans mezuniyet not ortalaması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü mülakat sonuçları esas alınır.

Adaylar değerlendirilirken; 100 tam puan üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ı alınarak bir toplam puan elde edilir.

Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.01.2020’dir.

Mülakat Tarihi: 08.01.2020 tarihi Çarşamba günü 11:00’da gerçekleştirilecektir.

1. Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). Hukuk alanından ders almamış öğrencinin müracaatı halinde ise hazırlık dersi aldırılır.

2. Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar; Lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Doktora Programları

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktoraiçin;Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

İşletme Doktora Programında;

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

Farklı bir alandan mezun olan öğrencilerin lisans ve yüksek lisans transcriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir.  Bilimsel hazırlık dersleri başarıyla geçildikten sonra doktora ders aşamasına geçilmektedir.

2. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavının %20’si alınarak yapılır (Öğrencilerin bilim sınavı sonucu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır).

Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Doktora Bilim Sınavı : 07 Ocak 2020 Salı Günü yazılı sınav saat 09:00 ve  sözlü  sınav saat 13:00’da gerçekleştirilecektir.

Yer: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – 2. Kat

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

İktisat Doktora Programında;

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında;

1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3. Doktora Bilim Sınavı, 07.01.2020 tarihinde İİSBF Toplantı Salonunda saat: 09:30 ‘da yapılacaktır.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programlarında;

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Not: Doktora programına öğrenci kabulü yoktur.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Klinik Psikoloji Doktora Programında;

1. Klinik psikoloji doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans mezunu olması ve klinik psikoloji tezli yüksek lisans ya da Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı olan klinik psikoloji ile ilgili bilim dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

2. Değerlendirilme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3. Klinik psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 25.12.2019

Mülakat Tarihi: 25.12.2019

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Kamu Hukuku Doktora Programında;

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Özel Hukuk Doktora Programında;

1. Özel Hukuk Doktora Programı için Hukuk Fakültesi Mezunu ve Özel Hukuk Anabilim Dalına Bağlı dallardan herhangi birisinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.

2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında;

1. Klinik Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/ mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Özel Eğitim Doktora Programında;

1. Adayların Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmaları(Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) ve adayların özel eğitim bölümünden tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

2. ALES (EA– SÖZ son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.

3. Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altına alan öğrenciler mülakata alınmayacaktır.

4. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Genel başarı puanı, 70 puanın altında olan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir.

NOT: Bu dönem öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Başvuru: Programa başvuracak öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (28 Eylül 2016 tarihli 29841 Sayılı Resmi Gazete) belirtilen genel kabul koşullarını (Madde 5) sağlaması gerekmektedir.

Programa başvuracak öğrencilerin iletişim alanı ile ilgili herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanacaktır.

“Bilimsel Hazırlık Programı” ile ilgili ayrıntılar (alınacak kredi, derslerin adları vb.) Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecektir.

Öğrencilerin yüksek lisans diploma not ortalamalarının en az 2.00/4.00 olması ve ALES veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen bir başka sınavdan EA ve/veya Sözel puan türüne göre en az 55 puan almış olmaları (son beş yıl içinde) gerekir.

Ayrıca; YÖKDİL, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen bir başka sınavdan en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak gerekir.

Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde de Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar aranacaktır.

Yüksek lisans eğitimini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme Koşulları: Adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Değerlendirmede adayın ALES puanı, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü mülakat sonuçları esas alınır.

Adaylar değerlendirilirken; 100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve sözlü mülakatın %30’u alınarak bir toplam puan elde edilir.

Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.01.2020’dir.

Mülakat Tarihi: 08.01.2020 tarihi Çarşamba günü 14:00’da gerçekleştirilecektir.

Genel Şartlar:

1. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 70 puan almış olmak.

2.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

3. YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4. Bütünleşik Doktora için;Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.

5. Yüksek Lisans (Bütünleşik Doktora programları için Lisans) eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programında;

1. Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi tezli yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak, (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2. Değerlendirme:100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavının %20’si alınarak yapılır (Öğrencilerin bilim sınavı sonucu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır).

Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Doktora Bilim Sınavı : 08 Ocak 2020 Çarşamba Günü yazılı sınav saat 10:00 ve 08 Ocak 2020 mülakat saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.

Genel Bilgilendirmeler

Son Başvuru Tarihi program bazlı değişkenlik göstermekte olup bilgilendirmeler program içerisinde yazmaktadır. 

PROGRAM Tezli YL Tezsiz YL Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Doktora
İşletme 10 20 50 5
İktisat 15 10 10
Bankacılık ve Finans 15 10
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 15 15
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 14 20 4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler ingilizce 15
Özel Hukuk 15 15
Kamu Hukuku 15 10
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 15 30
Sağlık Hukuku 15
Görsel İletişim Tasarımı 10 5 5
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 X
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık X X X
Özel Eğitim Öğretmenliği X X X
Okul Öncesi Öğretmenliği X X 5
Klinik Psikoloji X X 5
Bağımlılık Psikolojisi X X
Sıra No Tezsiz Yüksek Lisans Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
2. İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
3. İktisat ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
4. İktisat ABD Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
7. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL 5.000 $
8. Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
9. Özel Eğitim Öğretmenliği ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
10. Temel Eğitim ABD Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
11. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
12. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $

 

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
2. İktisat ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
3. İktisat ABD Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
7. Psikoloji ABD Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 22.000 TL 5.000 $
8. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL 5.000 $
9. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
10. Kamu Hukuku ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
11. Özel Hukuk ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
12. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
13. Görsel İletişim Tasarımı ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
14. Özel Eğitim Öğretmenliği ABD Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $
15. Temel Eğitim ABD Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 5.000 $

 

Sıra No Doktora Programları Ücretler Yabancı Uyruklular için Ücretler
1. İşletme ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
2. İktisat ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) 20.000 TL 9.000 $
4. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora 20.000 TL 9.000 $
5. Psikoloji ABD Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL 9.000 $
6. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL 9.000 $
7. Özel Hukuk Doktora 20.000 TL 9.000 $
8. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora 20.000 TL 9.000 $
9. Kamu Hukuku Doktora 20.000 TL 9.000 $

 

Sıra No Bütünleşik Doktora Programları Ücretler
1. İşletme ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
2. İşletme ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
3. İktisat ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
4. İktisat ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) (Alan Dışı) 28.000 TL
6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora (%30 İNG) (Alan İçi) 24.000 TL
7. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
8. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
9. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
10. Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
11. Özel Hukuk Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
12. Özel Hukuk Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
13. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora (Alan Dışı) 28.000 TL
14. Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora (Alan İçi) 24.000 TL
 • Adayların, her bir programın son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programları kabul listelerinin ilan tarihi ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Kabul listeleri; Enstitü web sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, Duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Enstitülerde OBS’ den ders kayıtları ( 29 Ocak – 31 Ocak 2020 )tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması (3 Şubat 2020 )
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 7 Şubat 2020 )

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkriptin (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)

Not 1: Bu Belgeler (08 Ocak 2020) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (02 Aralık 2019-08 Ocak 2020) Tarihleri arasında ilan edilecektir.

Not 3: Kayıtlar (13-17 Ocak 2020) Tarihleri arasında yapılacaktır.

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2.Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
9.  Online Başvuru Formu
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

(1) Başvuruda ve kayıtta aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Online Başvuru Formu,

b) Yüksek lisans programlarına (Bütünleşik Doktora programı dahil) başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

c) Doktora programlarına başvuruda; yüksek lisans diplomaları ile yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

ç) İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),

e) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi,

f) Türkçe ve Türkçe-İngilizce Lisansüstü programları için TÖMER (Türkçe Seviye Belirleme Sınavı) belgesi,

g) Öğrenim ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren belge,

h) Kabul Mektubu,

i) Sağlık raporu.

j) İkamet izin belgesi (Kayıt sırasında ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde ikamet izin belgesini Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Söz konusu süre sonunda ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

 

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Sinem KÜÇÜKYILMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  sinem.kucukyilmaz@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  gozde.tugan@hku.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1932
Mail : betül.korkmaz@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Burcu ILGIN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  burcu.ilgin@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305 /1302
Mail :  saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  ahmet.ayaz@hku.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  merve.yildirim@hku.edu.tr

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili: 1121
Mail :  merih.toker@hku.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Şule KAVAK
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1122
Mail : sule.kavak@hku.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ULUFER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1724
Mail : zehra.ulufer@hku.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : pelin.fadiloglu@hku.edu.tr

Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1402
Fax:(0342) 211 80 92
Mail : aaykut.aydogdu@hku.edu.tr

Ertuğrul BALABAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1402
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : ertugrul.balaban@hku.edu.tr

Büşra Nida ÇALIŞKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : bnida.caliskan@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : sbe@hku.edu.tr

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

 

Online başvuru için görsele tıklayınız.