2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarda Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Listesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarda Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Listesi

2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarda Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Listesi

Sınava gelecek olan öğrencilerin güncel olacak şekilde (süreli) HES kodunu alması gerekmektedir. 

Üniversiteye maskesiz giriş yapılmamaktadır! Güvenlik noktasında ateş ölçümünüz ve maske kontrolünüz yapıldıktan sonra üniversiteye giriş yapabilirsiniz.

YAZILI BİLİM SINAVI KURALLARI

 1. Maskesi bulunmayan öğrenci sınav salonuna alınmayacaktır.
 2. Öğrencilere, yanlarında yedek maske ile el antiseptiği/kolonya bulundurmaları belirtilecektir.
 3. Kullanılmış maskelerin ağzı kapalı çöp kutusuna atılması sağlanmalıdır.
 4. 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunludur.
 5. Minimum temasla öğrenci ile iletişime geçilmelidir.
 6. Sınav salonunda pencereler açık olmalıdır.
 7. Her sınav sonunda, salonun temizlenmesi için temizlik görevlileri uyarılmalıdır.
 8. Sınav salonunda klima çalıştırılması yasaktır.
 9. Öğrenciye yanında yedek kalem, silgi, su, peçete vb. sınav gereçlerini getirmelidir.
 10. Sınav salonlarında yapılacak uyarıları lütfen dikkate alınız.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Başvuru Yapanın Adı-Soyadı Kimlik No Sonuç
Zi*** AL*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Bü*** ŞA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** Nu*** US*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** TÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Si*** SE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** Bu*** ER*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
İl*** AT*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Tu*** ÖZ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Şi*** AK*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** LA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** ÜN*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** KA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** YA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fe*** ÇE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** KE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** Kü*** ÇE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Re*** YI*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Be*** DE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ed*** Nu*** AR*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ün*** KO*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Be*** ÇA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
İc*** Bü*** TA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Tu*** BÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** ÇE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ve*** ÖZ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** Ha*** KU*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ya*** KI*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Öz*** KA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ta*** ES*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ca*** BO*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** AK*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** ÖZ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Et*** İb*** SA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Bü***  GE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** Gü*** YI*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fa*** Fu*** EĞ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** ON*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ra*** BÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Di*** KE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** ER*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** Zü*** TE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** BA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ga*** GÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Du*** AY*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ka*** FI*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** HU*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ya*** GÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ni*** AY*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fe*** GÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
El*** KA*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Yı*** AK*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** YI*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Nu*** DU*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez

 

YAZILI BİLİM SINAVI SONUCU

Ad Soyad Yazılı Bilim Sınav Sonucu 
Bü*** GE*** Sözlü sınava katılabilir
Ha*** ER*** Sözlü sınava katılabilir
Zi*** AL*** Sözlü sınava katılabilir
Mu*** AK*** Sözlü sınava katılabilir
Me*** Kü*** ÇE*** Sözlü sınava katılabilir
Be*** ÇA*** Sözlü sınava katılabilir
Gü*** ÇE*** Sözlü sınava katılabilir
Ca*** BO*** Sözlü sınava katılabilir
Ta*** ES*** Sözlü sınava katılabilir
Bü*** ŞA*** Sözlü sınava katılabilir
Mu*** TÜ*** Sözlü sınava katılabilir
Ün*** KO*** Sözlü sınava katılabilir
İc*** Bü*** TA*** Sözlü sınava katılabilir
El*** KA*** Sözlü sınava katılabilir
Yı*** AK*** Sözlü sınava katılabilir
Fa*** Fu*** EĞ*** Sözlü sınava katılabilir
Ha*** YI*** Sözlü sınava katılabilir
Tu*** BÜ*** Sözlü sınava katılabilir
Mu*** KA*** Sözlü sınava katılabilir
Me*** ON*** Sözlü sınava katılabilir
Öz*** KA*** Yazılı Bilim Sınav Sonucu Yetersiz

 

 

 

Başvuru Yapanın Adı-Soyadı Sonuç
Ab****** G** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fu**** ZE********* Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Çi**** KE*** KA******* Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Al*** ME*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ze*** YI**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Lü******* Re*** Bİ**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ey** CÜ**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ci*** GÜ* Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Es** OL**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Bü****** Or*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Me**** Nu***** KO** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Em*** MA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Fu**** ÇU***** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Se*** GÜ**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Fa*** AY***** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Tu** IL**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Bi*** TA****** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Üm******** DO******** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ro** Nu* TÜ**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ay*** DA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Hü***** TU**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Gü**** TA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Kü*** ME******* Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Na***** ZA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ha*** AL*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ka*** FI*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Si*** TA**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ke*** Di**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Bi**** KO*****  Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ze**** KI**** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Es** Nu* KA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Se** Nu** BA*** Yazılı Bilim Sınavına Giremez

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 6 Ağustos 2021/saat: 09.30

Mülakat Tarihi: 6 Ağustos 2021/saat: 11.00

Yüksek lisans sınava giriş yeri: ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI ODASI (Lavazza kafe üzeri- Kütüphane karşısı)

 

YAZILI BİLİM SINAVI SONUCU

Ad Soyad Sonuç
Fu*** ZE*** SÖZLÜ SINAVA GİREBİLİR
Çi*** KE*** KA*** SÖZLÜ SINAVA GİREBİLİR

 

ADI-SOYADI

DURUMU
Yu****** DE******** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Se** KU**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ro** NU* TÜ**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ze*** YI**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Sü***** KI** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Es** Nu* GE******* BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Tu*** YA*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ne**** ŞE*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
İk** KA*********** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Me*** NU* KA****** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ca**** GE*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ze**** AC** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ay*** DA*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
İk*** AY**** AK**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Da*** KI**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Es** TA* BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Bü*** OS***** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ra*** KA**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Se*** ÇA*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Bü*** CE*** ÇO******* BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Al* ÖZ*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Be*** Dİ***** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ga*** Çİ**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Bi**** KO***** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Du*** SU**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Nu****** DU*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ha*** ER*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ay***** DE***** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ez** GÜ**** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ha*** TÜ*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Me*** UÇ*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Ha**** AC******** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR

MÜLAKAT HAKKINDA

 • Mülakat saatinizde, mülakat yerinde olmanız gerekmektedir.
 • Mülakat saatleri uzayabilir.
 • Konaklama ve ulaşım planlarınızı yaparken mülakat saatlerinin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 • Sözlü Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2021
 • Mülakat Yeri: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Psikoloji Bölümü
GRUP A 
Saat Sıra TC Ad Soyad
10.30-11.30 1 17***88 Al*** Fu*** ZA***
2 10***42 Al*** Ga*** NA***
3 38***46 Ay*** KA***
4 37***72 Ay*** Ba*** ÇI***
5 20***46 Ba*** YA***
6 44***84 Ba*** Çİ*** YI***
7 67***68 Ce*** DO***
8 12***22 Eb*** Nu*** KE***
9 13***40 Ec*** Be*** AL***
10 14***24 Ef*** Pı*** YE***
11 29***64 Ek*** SÖ***
12 13***76 Em*** IŞ***
11.30-12.30 1 25***16 Er*** GÖ***
2 24***08 Ev*** AT***
3 47***86 Fa*** Me*** ER***
4 24***92 Gi*** DO***
5 32***32 Ha*** GÜ***
6 50***66 Ha*** Se*** AZ***
7 26***32 İl*** OK***
8 22***90 Me*** ÖK***
9 23***98 Mu*** Fu*** KA***
10 18***04 Na*** BE***
11 10***96 Ni*** ER***
12 17***84 Öz*** KA***
12.30-13.30 1 50***92 Sa*** Gü*** TO***
2 22***20 Se*** ŞA***
3 36***06 Se*** KU***
4 12***60 Se*** YI***
5 44***06 Ze*** YI***
6 12***74 Tu*** ÖZ***
7 14***98 Ya*** SÖ***
8 12***18 Ya*** ÜN***
9 21***02 Ya*** BA***
10 50***02 Me*** YI***
11 38***46 Pa*** İr*** AĞ***
12 14***50 Al*** Se*** PA***
14.30-15.30 1 31***52 Ga*** ŞA***
2 18***58 Ay*** Me*** AL***
3 18***44 Ay*** Me*** TA***
4 38***80 Az*** YI*** GÜ***
5 14***34 Be*** BA***
6 14***36 Be*** CE***
7 23***06 BÜ*** KA***
8 64***54 Gi*** YÜ***
9 13***42 Me*** ZE***
10 14***66 Ce*** BO***
11 37***62 Ce*** Yİ***
12 16***78 Di*** ŞA***
15.30-16.30 1 20***72 Di*** ŞE***
2 43***52 El*** ÖZ***
3 12***56 La*** LA***
4 40***56 El*** Ce*** BE***
5 45***34 Es*** GÖ***
6 11***32 Ez*** ÇA***
7 13***46 Ez*** KA***
8 19***72 Fa*** Şu*** DE***
9 46***70 Fa*** KO***
10 18***14 Fa*** As*** DE***
11 53***20 Fa*** İr*** BA***
12 15***00 Su*** FI***
GRUP B 
Saat Sıra TC Ad Soyad
10.30-11.30 1 25***66 Fe*** DE***
2 23***54 Gi*** KA***
3 17***56 Gi*** Fİ***
4 33***86 Ce*** Ay*** GÖ***
5 13***82 Gö*** GÜ***
6 34***66 Gü*** ÇE***
7 13***40 Ha*** İb*** AK***
8 68***26 Ha*** GÜ***
9 23***04 Ha*** UÇ***
10 25***10 Ha*** AK***
11 39***96 Hi*** AZ***
12 34***24 Hü*** KA***
11.30-12.30 1 12***48 İl*** AĞ***
2 17***52 İl*** CE***
3 41***88 İr*** ÇA***
4 30***84 Ke*** DE***
5 11***56 El*** DE*** AK***
6 13***78 Me*** GÜ***
7 19***76 Me*** Do*** OK***
8 13***54 Ce*** Be*** AK***
9 20***52 Ah*** Sa*** ÇA***
10 18***56 Me*** DÜ***
11 10***92 Ze*** YI***
12 32***90 Me*** ÖZ***
12.30-13.30 1 10***50 Re*** OL***
2 42***08 Se*** SA***
3 47***22 Se*** Di*** NU***
4 11***88 Se*** SA***
5 20***08 Se*** Çİ***
6 22***42 Se*** BA***
7 13***92 Se*** ŞA***
8 19***48 Se*** BA***
9 35***52 Se*** US***
10 48***62 Se*** AS***
11 22***94 Se*** SA***
12 23***60 Sü*** AK***
14.30-15.30 1 28***82 Me*** ÖZ***
2 27***18 Me*** YI***
3 18***88 Me*** ÇA***
4 15***44 Me*** Öz*** HI***
5 40***48 Na*** İr*** TU***
6 17***52 Ni*** GÖ***
7 44***76 Or*** YI***
8 68***90 Öm*** YÜ***
9 24***54 Öz*** EL***
10 37***38 Öz*** Nu*** ER***
11 41***24 Al*** ÇE***
12 20***54 Pe*** PO***
15.30-16.30 1 14***26 Şe*** PU***
2 40***92 Şe*** ÖZ***
3 21***90 Tu*** GÖ***
4 17***18 Ve*** BA***
5 49***14 Ze*** AY***
6 15***88 Av*** YA***
7 34***10 Ze*** MA*** BÜ***
8 15***78 Ze*** YI***
9 11***60 Ze*** YO***
10 20***06 Zü*** Nu*** TA***
11 55***78 Me*** DE***

YAZILI BİLİM SINAVI SONUCU

Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesi aşağıdadır.

Mülakat, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacaktır.

Adayların mülakat saatleri, Pazartesi günü bildirilecektir.

Adı  Soyadı Kimlik No SONUÇ
AH*** SA*** ÇA*** 20*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** ÇE*** 41*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** FU*** ZA*** 17*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** GA*** NA*** 10*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** SE*** PA*** 14*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AM*** Mİ*** 64*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AV*** YA*** 15*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** KA*** 38*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** BA*** ÇI*** 37*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** ME*** AL*** 18*****58 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** ME*** TA*** 18*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AZ*** YI*** 38*****80 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BA*** YA*** 20*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BA*** Çİ*** YI*** 44*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BE*** BA*** 14*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BE*** CE*** 14*****36 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BÜ*** KA*** 23*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** DO*** 67*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** BO*** 14*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** Yİ*** 37*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** AY*** GÖ*** 33*****86 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** BE*** AK*** 13*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Dİ*** ŞA*** 16*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Dİ*** ŞE*** 20*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EB*** NU*** KE*** 12*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EC*** BE*** AL*** 13*****40 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EF*** PI*** YE*** 14*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EK*** SÖ*** 29*****64 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** ÖZ*** 43*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** DE*** 11*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** CE*** BE*** 40*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EM*** IŞ*** 13*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ER*** GÖ*** 25*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ES*** GÖ*** 45*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EV*** AT*** 24*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EZ*** ÇA*** 11*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EZ*** KA*** 13*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** KO*** 46*****70 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** ER*** 47*****86 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** AS*** DE*** 18*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** İR*** BA*** 53*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** ŞU*** DE*** 19*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FE*** DE*** 25*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GA*** ŞA*** 31*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** DO*** 24*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** KA*** 23*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** Fİ*** 17*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** YÜ*** 64*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÖ*** GÜ*** 13*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÖ*** KA*** 47*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÜ*** ÇE*** 34*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** GÜ*** 32*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** UÇ*** 23*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** AK*** 25*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** GÜ*** 68*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** İB*** AK*** 13*****40 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** SE** AZ*** 50*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Hİ*** AZ*** 39*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HÜ***  KA*** 34*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** CE*** 17*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** OK*** 26*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** AĞ*** 12*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İR*** ÇA*** 41*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
KE*** DE*** 30*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
LA*** LA*** 12*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖK*** 22*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** YI*** 27*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** YI*** 50*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** 32*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ZE*** 13*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÇA*** 18*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DÜ*** 18*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** 28*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** GÜ*** 13*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DE*** L7***** MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DO*** OK*** 19*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** HI*** 15*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
MU*** FU*** KA*** 23*****98 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
NA*** BE*** 18*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
NA*** İR*** TU*** 40*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Nİ*** GÖ*** 17*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Nİ*** ER*** 10*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
OR*** YI*** 44*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖM*** YÜ*** 68*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** EL*** 24*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** KA*** 17*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** NU*** ER*** 37*****38 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
PA*** İR*** AĞ*** 38*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
PE*** PO*** 24*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
RE*** OL*** 10*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SA*** GÜ*** TO*** 50*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** ŞA*** 13*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** AS*** 48*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** KU*** 36*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** US*** 35*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** YI*** 12*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** Çİ*** 20*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** ŞA*** 22*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 42*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** BA*** 22*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** BA*** 19*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 11*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 22*****94 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** Dİ*** NU*** 47*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SU*** FI*** 15*****00 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SÜ*** AK*** 23*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ŞE*** PU*** 14*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ŞE*** ÖZ*** 40*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
TU*** GÖ*** 21*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
TU*** ÖZ*** 12*****74 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
VE*** DO*** 17*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** SÖ*** 14*****98 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** BA*** 21*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** ÜN*** 12*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** AY*** 49*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YO*** 11*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 44*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 10*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** BÜ*** 34*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 15*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZÜ*** NU*** TA*** 20*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** ŞA*** 44*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** EK*** 10*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** KI*** 48*****12 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** Dİ*** 15*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BU*** DE*** 29*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
CE*** BA*** 14*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
CE*** NO*** 64*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ÇE*** ÖZ*** 16*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
Dİ*** BA*** 32*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EC*** KO*** 46*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EL*** YA*** 23*****74 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EL*** GÜ*** 74*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ER*** Dİ*** 27*****28 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ES*** TU*** 11*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
FA*** TÜ*** 13*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GA*** DE*** 22*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GÖ*** PO*** 29*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GÜ*** BE*** 35*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HA*** SE*** 24*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HA*** ER*** 12*****28 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HÜ*** CA*** 16*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** İM*** 19*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** DE*** 25*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** GÜ*** 24*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İS*** DU*** 72*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** GÜ*** 10*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** KA*** 20*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** SA*** 29*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** BU*** 17*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
OS*** İR*** 38*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SE*** BO*** 36*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SE*** AC*** 29*****12 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
Sİ*** GÜ*** 18*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SÜ*** AK*** 38*****36 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ŞE*** AK*** 26*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TA*** YI*** 38*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TU*** ÖZ*** 11*****94 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TU*** IL*** 21*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ÜM*** YI*** 10*****30 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ZÜ*** KÖ*** 16*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI

 

———————————————————————————————————————————————

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

 • Yazılı bilim sınavı 13 Ağustos 2021 Cuma saat 14.00’te yapılacaktır. 
 • Yüksek lisans bilim sınavı yerleri: HUK101-HUK102-HUK201-HUK202-YA3
 • HUK kodlu sınıflar Hukuk Fakültesi binasındadır. YA kodlu sınıf Hukuk Fakültesinin arkasındaki amfiler binasındadır.
 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 11.08.2021 tarihi 17.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Ab*** Öz** GÖ*** 18*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ah*** DE*** 30*******58 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** Fu*** ZA*** 17*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** KE*** 11*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** Ga*** NA*** 10*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
As*** PA*** 31*******80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** KA*** 38*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** SA*** 34*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ba*** YA*** 20*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ba*** Çİ*** 44*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** ÜZ*** TA*** 49*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** KA*** 25*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** AY*** 57*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** ŞA*** 29*******34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** ÇE*** 56*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** CA*** 11*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** Dİ*** 29*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** ŞE*** 28*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bü*** KA*** 34*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bü*** AY*** 62*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bü*** KI*** 44*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** DO*** 67*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** Si*** BA*** 14*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
De*** MO*** 42*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** UÇ*** 18*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** KA*** 17*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** UT*** 17*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ec*** Be*** AL*** 13*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ec*** AL*** 15*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ec*** Na*** KO*** 46*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ed*** ŞA*** 24*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ef*** Pı*** YE*** 14*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ek*** SÖ*** 29*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** Ay*** TO*** 34*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** Ze*** AV*** 29*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** ER*** 34*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** IŞ*** 13*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Er*** GÖ*** 25*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ev*** AT*** 24*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** GÖ*** 27*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** DO*** 38*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** Me*** ER*** 47*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** SÖ*** 10*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** AV*** 34*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fi*** ER*** 53*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fu*** IŞ*** 13*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ga*** AR*** 27*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gi*** DO*** 24*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gö*** Se*** ÖZ*** 41*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gö*** KA*** 47*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** YA*** 30*******74 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Nu*** AT*** 62*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** IR*** 60*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** GÜ*** 32*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Se*** AZ*** 50*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
He*** Ez*** DE*** 14*******30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
He*** UL*** 53*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hü*** KÖ*** 29*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İb*** GÜ*** 24*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İl*** OK*** 26*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İr*** DÖ*** 11*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İr*** Nu*** ÖZ*** 18*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Kü*** UĞ*** 43*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Be*** ÖN*** 31*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** AK*** 13*******74 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ÖK*** 22*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Fu*** KA*** 23*******98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Nu*** SU*** 36*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Re*** CA*** 10*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Fu*** SA*** 17*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** AK*** 45*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mü*** Se*** AT*** 62*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** BE*** 18*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** ER*** 10*******96 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Nu*** Se*** BÖ*** 10*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Nu*** El*** KO*** 28*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Oğ*** Em*** ŞE*** 15*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Or*** Ba*** UĞ*** 11*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öm*** CE*** 21*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** KA*** 17*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ra*** BÜ*** 20*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sa*** Gü*** TO*** 50*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sa*** Nu*** ÇE*** 13*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** UÇ*** 28*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ŞA*** 22*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** CO*** 13*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** Dİ*** 36*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** YI*** 12*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** MA*** 24*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ŞE*** 49*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sı*** ÖZ*** 12*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Su*** FI*** 15*******00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** DO*** 19*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** KA*** 50*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şu*** BE*** 15*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** UL*** 33*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** Ca*** ÖZ*** 39*******28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** ÜN*** 12*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** BA*** 21*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** Gü*** MO*** 52*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** İk*** TO*** 29*******50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Zi*** ŞA*** 20*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ah*** Sa*** ÇA*** 20*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Al*** CÖ*** 31*******00 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Am*** Mİ*** 64*******68 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ar*** ER*** 53*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
As*** US*** 36*******60 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
As*** Hi*** EK*** 45*******70 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** AK*** 12*******40 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** BA*** 26*******96 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** KA*** 40*******68 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** ÜN*** 27*******28 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** ÇI*** 37*******72 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** ŞE*** 25*******50 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ay*** Se*** KA*** 20*******64 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ba*** SI*** 34*******38 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** KA*** 49*******94 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** Yİ*** 38*******26 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** ME*** 38*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** ÖZ*** 60*******42 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** KA*** 27*******64 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** ÇA*** 11*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Be*** De*** ER*** 25*******26 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Bu*** SE*** 34*******18 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Bu*** ÜN*** 26*******42 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Bu*** Nu*** KO*** 10*******74 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Bu*** Nu*** KU*** 12*******50 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ca*** TO*** 10*******36 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ca*** Zİ*** 51*******86 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ca*** DE*** 28*******00 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ce*** ÇE*** 21*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ce*** NO*** 64*******02 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Çi*** UZ*** 54*******36 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Da*** Su*** KA*** 53*******88 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Di*** PE*** 16*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Di*** GÜ*** BU*** 17*******02 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Di*** DE*** 34*******62 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Di*** KU*** 34*******00 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Eb*** YE*** 34*******72 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Eb*** Nu*** KE*** 12*******22 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ec*** TU*** 18*******54 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ed*** Nu*** AR*** 15*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
El*** AV*** 53*******84 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
El*** Ec*** NA*** 21*******24 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
El*** Sü*** ER*** 49*******54 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Em*** TÜ*** 24*******22 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Em*** Se*** AL*** 45*******18 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Es*** DE*** 24*******02 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ez*** AR*** AS*** 17*******26 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ez*** KA*** 13*******46 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Fa*** Nu*** KA*** 39*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Fi*** Me*** MA*** 35*******70 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ga*** ŞA*** 31*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Gi*** KA*** 23*******54 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Gi*** YÜ*** 64*******54 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Gü*** CA*** 36*******70 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Gü*** TO*** 12*******20 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Gü*** Du*** AT*** 48*******02 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** Su*** ÇA*** 13*******64 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** GE*** 11*******68 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** AK*** 25*******10 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** KI*** 11*******70 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** YE*** 49*******56 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Hü*** HA*** 31*******16 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Hü*** KA*** 19*******40 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ir*** ZA*** 22*******44 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
İl*** AT*** 25*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
İp*** Me*** DÖ*** 32*******16 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
İr*** Kİ*** 11*******60 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ka*** FI*** 30*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Me*** Sa*** BO*** 13*******64 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Me*** Bu*** YÜ*** 57*******88 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Me*** AK*** 18*******38 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Me*** ÖZ*** 16*******82 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Me*** GÜ*** 19*******92 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Mi*** Di*** AR*** 43*******34 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Mü*** BA*** 12*******06 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Na*** BÜ*** 50*******50 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ne*** ER*** 45*******98 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ni*** Se*** ÇE*** 24*******62 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ni*** GÖ*** 17*******52 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ni*** AY*** 10*******32 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ni*** Nu*** BÖ*** 18*******88 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ni*** Ül*** Ec*** EL*** 23*******78 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Nu*** Hü*** AL*** 30*******70 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Os*** Bİ*** 39*******90 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Öd*** OK*** 19*******40 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Öz*** DE*** 12*******12 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Re*** YI*** 26*******24 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Re*** YI*** 26*******24 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ro*** GÜ*** 47*******68 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ru*** YI*** 37*******24 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Rü*** PO*** 39*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Rü*** Bİ*** 33*******08 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Se*** SA*** 42*******08 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Se*** KU*** 36*******06 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Se*** BA*** 33*******78 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Se*** AC*** 29*******12 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Se*** SA*** 22*******94 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Sı*** Gö*** BA*** 36*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Si*** TA*** 17*******58 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Si*** AH*** 29*******62 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Şa*** ÖZ*** 24*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Şe*** AM*** 14*******82 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Şe*** SE*** 26*******44 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Şu*** ÇA*** ÖD*** 62*******84 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ta*** TU*** 11*******94 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Tu*** GÖ*** 21*******90 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Tu*** IL*** 21*******62 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Tu*** SE*** 47*******04 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Tu*** ÖZ*** 12*******74 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ya*** SÖ*** 14*******98 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ya*** ER*** 50*******80 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ze*** AY*** 49*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ze*** KU*** 25*******14 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ze*** YI*** 44*******06 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ze*** KI*** 16*******68 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ze*** Bü*** KA*** 49*******42 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Zü*** Sİ*** 19*******20 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.

Ön Değerlendirme Sonuçları

*Mülakat Çevrimiçi olarak aşağıda belirtilen linkte 17.08.2021 saat 8:00PM de yapılacaktır.

http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=ef0638e6-68ba-4399-b3e7-24a85953857f

Adı Soyadı

Sonuç

Ha*** ÜL***

Mülakata Girmeye Hak Kazandı
Fa*** Ze*** ÖZ******* Mülakata Girmeye Hak Kazandı
An** Js** Mülakata Girmeye Hak Kazandı
RO****** LA**** Mülakata Girmeye Hak Kazandı
MU***** ME**** Mülakata Girmeye Hak Kazanamadı
YU*** EM** GÖ**** Mülakata Girmeye Hak Kazanamadı

Yazılı Bilim Sınavı: 24.08.2021 saat: 11.00 (Hukuk Fakültesi Binası)

 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 22.08.2021 tarihi 23.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Ad Soyad Kimlik No SONUÇ
Me*** Al*** AT*** 24***68 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Öm*** KI*** 43***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** On*** ER*** 22***78 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Em*** BU*** 16***00 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ez*** TE*** 17***44 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Şa*** SÖ*** 31***86 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
On*** SE*** 29***42 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ra*** SA*** AR*** 45***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
El*** Cİ*** 48***96 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ga*** Di*** KA*** 10***80 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ze*** Tu*** ÇE*** 40***14 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** Ta*** AL*** 37***88 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Bİ*** 30***22 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
El*** Ca*** SE*** DE*** 29***28 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Ze*** GE*** 23***38 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Al*** Ar*** MU*** 50***60 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Gö*** ÖZ*** 34***42 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Gö*** KA*** 32***50 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** ÖR*** 61***20 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Tu*** Nu*** TU*** 24***20 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Sa*** BO*** 26***16 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Em*** DE*** 23***04 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** YÜ*** 36***48 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** YI*** 70***38 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ey*** Sa*** AH*** 30***54 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** DE*** 70***34 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Fa*** Er*** KA*** 30***28 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Er*** Be*** KA*** 39***74 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
İb*** Ha*** DE*** 37***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Al*** AT*** 28***64 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Se*** ÇO*** 24***58 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Mu*** Oğ*** EK*** 24***18 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Se*** DE*** 42***76 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Fa*** Gi*** UY*** 43***74 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Se*** ÖN*** 22***50 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Hü*** Ta*** BO*** 42***72 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Mu*** Bİ*** 24***78 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Ze*** Tu*** ÖZ*** 22***70 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Si*** ÇE*** 13***42 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Se*** FE*** 30***02 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Eb*** ER*** 16***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Er*** AY*** 13***50 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Du*** Di*** KA*** 10***98 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Ab*** Ün*** DE*** 21***62 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Sı*** Me*** KA*** 31***18 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR 
Me*** ŞE*** 36***92 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR 
Am*** OM*** Yab. Uyruklu YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI

Yazılı Bilim Sınavı: 24.08.2021 saat: 11.00 (Hukuk Fakültesi Binası)

 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 22.08.2021 tarihi 23.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Ad Soyad Kimlik No SONUÇ
Uf*** EL*** 55***06 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ya*** GÜ*** 17***66 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ay*** Tu*** BO*** 14***18 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ah*** Fu*** YO*** 17***82 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Se*** ÖZ*** 15***54 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ba*** OK*** 28***36 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ha*** Kü*** YA*** 70***12 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Öm*** KI*** 43***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Kı*** KI*** 22***48 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
İr*** DE*** 37***48 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** Ta*** AL*** 37***88 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Öm*** Fa*** ÖZ*** 11***60 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Şa*** SÖ*** 31***86 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
El*** Ca*** SE*** DE*** 29***28 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** Sa*** GÜ*** 56***26 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
El*** Gö*** AV*** 27***78 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
İs*** Ça*** AL*** 35***90 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
El*** Cİ*** 48***96 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ze*** Tu*** ÇE*** 40***14 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Se*** BA*** 20***08 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ab*** ÖZ*** 17***42 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Bİ*** 30***22 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ba*** AK*** 25***44 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Ze*** GE*** 23***38 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** ÖR*** 61***20 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Sa*** SA*** 61***82 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ha*** AS*** 44***82 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ah*** Ya*** AR*** 34***10 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Em*** DE*** 23***04 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** YÜ*** 36***48 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Be*** YI*** 70***38 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** DE*** 70***34 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ec*** ÖL*** 15***54 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Fa*** Er*** KA*** 30***28 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
İb*** Ha*** DE*** 37***24 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ma*** Ca*** CO*** 21***46 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Er*** Be*** KA*** 39***74 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Se*** DE*** 42***76 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Me*** Fİ*** 51***60 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Se*** ÖN*** 22***50 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Hü*** Ta*** BO*** 42***72 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** ŞE*** 18***02 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mu*** Bİ*** 24***78 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ze*** Tu*** ÖZ*** 22***70 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ec*** Na*** İN*** 44***60 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Er*** AY*** 13***50 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Se*** KA*** 44***74 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMADI
Mu*** Öz*** MA*** 35***34 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR
Ya*** TU*** 16***78 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR
Ha*** Se*** KA*** 12***00 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR
İb*** BA*** 66***96 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR

Mülakat Saati: 13.30

Mülakat Şekli: Online

Link: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=cba955a1-8c3b-4ffb-939f-96b41acc4ba6

Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Ha*** BO*** 14***44 Bilim Sınavına Girebilir
El*** PA*** 42***30 Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** AK*** 23***28 Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** TA*** 31***94 Bilim Sınavına Girebilir
Lü*** ÖZ*** 16***04 Bilim Sınavına Girebilir
Se*** CE*** 16***80 Bilim Sınavına Girebilir
Öz*** ÖZ*** 32***62 Bilim Sınavına Girebilir
Ed*** Şİ*** 17***30 Bilim Sınavına Girebilir
Şe*** GA*** 46***76 Bilim Sınavına Girebilir
Cu*** BO*** 16***90 Bilim Sınavına Giremez

Mülakat Saati: Her tablonun üzerinde yazmaktadır.

Mülakat Şekli: Online

Link: Her tablonun üzerinde yazmaktadır.

Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. bdb@hku.edu.tr mail adresinden tarafınıza bilgilendirme e-maili gönderilecektir.

23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat 10:00-13:00 Aras Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına Girecek Adaylar
Sınav Linki: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=67aae198-c37e-45c2-a56f-de443019d1db
Sıra NO Ad Soyad T.C.
1 Su*** FA*** 22***22
2 Ye*** KÖ*** 20***50
3 Di*** CE*** 22***30
4 Me*** GÖ*** 44***02
5 Kü*** KA*** 45***82
6 Ha*** PO*** 14***06
7 Os*** AR*** 42***90
8 Fa*** YA*** 39***40
9 Şe*** GÜ*** 74***12
10 Şe*** GÜ*** 33***88
11 Me*** RI*** 24***22
12 Ha*** Bu*** BA*** 38***46
13 Şe*** AK*** 39***64
14 Fa*** BE*** 23***70
15 Ha*** Nu*** TÜ*** 18***00
16 Ku*** BU*** 28***60
17 Ba*** KI*** 13***78
18 Bü*** ER*** 33***44

———–

23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat 14:00-17:00 Arası Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına Girecek Adaylar
Sınav Linki: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=67aae198-c37e-45c2-a56f-de443019d1db
Ad Soyad T.C.
Gü*** UÇ*** 31***82
Fa*** KO*** 12***76
Ça*** KA*** 57***12
İs*** KA*** 71***06
Ze*** DU*** 10***36
Bü*** ŞA*** 47***00
Mu*** Uy*** SE*** 44***10
Ni*** Dİ*** 42***26
Ra*** At*** YI*** 47***98
Sa*** AL*** 63***90
İr*** KO*** 25***88
Me*** ER*** 10***56
Uğ*** Se*** KA*** 36***06
Su*** ÖZ*** 18***26
Se*** KA*** 47***20
Se*** ÖZ*** 20***18
Eb*** YI*** 32***14
Ha*** Be*** DU*** 29***20
Ru*** BE*** 43***64

———-

24 Ağustos 2021 Salı Saat 10:00-13:00 Arası Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına Girecek Adaylar
Sınav Linki: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=77e60df4-07a9-4aaa-9256-bf983036f050
Ad Soyad T.C.
Öz*** GÜ*** 23***88
Be*** Fi*** ER*** 10***70
Mu*** DO*** 32***90
Zü*** KI*** 49***74
Fe*** Ka*** GÜ*** 30***08
Tu*** KE*** 34***62
Hi*** DE*** 41***68
Ça*** DA*** 33***02
Bü*** KA*** 31***38
Ha*** DE*** 14***98
Fa*** Nu*** HA*** 10***92
Fa*** Yİ*** 18***16
Şa*** Se*** ŞE*** 22***08
Tu*** DE*** 73***82
İm*** Me*** CA*** 18***02
Ed*** Tİ*** 46***30
Me*** TO*** 20***36
Di*** Fa*** AS*** 31***78

———-

24 Ağustos 2021 Salı Saat 14:00-17:00 Arası Tezli Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavına Girecek Adaylar
Sınav Linki: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=77e60df4-07a9-4aaa-9256-bf983036f050
Ad Soyad T.C.
Ya*** GÜ*** 10***36
Ar*** CE*** 37***86
Mi*** TÜ*** KA*** 24***26
Se*** AK*** 35***74
Me*** DE*** 48***34
Bu*** Cİ*** 10***80
Mi*** AV*** 12***74
Me*** DE*** 22***78
Fe*** Cİ*** 34***40
Er*** AR*** 59***42
Me*** Ke*** İN*** 25***66
Ze*** EL*** 31***12
Fe*** Ze*** GÜ*** 65***76
Ec*** ÇA*** 38***16
Öz*** NA*** 49***34
Fe*** BE*** 12***28
Ec*** Nu*** Bİ*** 18***44
Ey*** ER*** 71***52

———-

Başvurusu RED Olan Öğrenciler
Ad Soyad T.C.
Fa*** Gi*** ÖZ*** 18***02
Tu*** ÇE*** 19***54
Em*** GÜ*** 22***88

 

 

 • Sözlü Mülakat 23.08.2021 Pazartesi günü saat 15:00’te Zoom üzerinden online yapılacaktır.
 • Zoom linki öğrencilerin e-mail adreslerinize mail olarak gönderilmiştir.
 • Mülakata katılmayan aday öğrencilerin sınav notu sıfır (0) olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.
İnşaat Müh. TEZLİ Yüksek Lisans Programı
Ön Başvuru Sonuçları
S. No Ad Soyad Değerlendirme
1 Mu*** En*** İS*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
2 Sa*** DA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
3 Ha*** TA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
4 Hü*** GE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
5 Es*** TA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
6 Rü*** EM*** YI*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
7 Nu*** BE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
8 Ah*** Ba*** ME*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
9 Fa*** DE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
10 Öz*** HO*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
11 Ra*** KA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
12 Öm*** DE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
13 Uf*** KE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
14 Ul*** KA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
15 Ha*** CA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
16 Ab*** Hu*** CA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
17 AS*** ER*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
18 So*** KO*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
19 Ca*** HA*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
20 Ha*** Hü*** AY*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
21 Ne*** YI*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
22 Mi*** Bİ*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
23 Ab*** Sa*** ÖZ*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
24 Ha*** KO*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
25 Öz*** YÜ*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
26 Ab*** OL*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
27 Ab*** AK*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir

MİMARLIK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MÜLAKAT SINAVLARI KURALLARI

 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarının Mülakat Sınavları Çevrimiçi Olarak Aşağıda Belirtilen Link Aracılığıyla Gerçekleştirilecektir.
 • Adayların Sınava Katılmadan Önce Bilgisayarlarına/Telefonlarına Zoom Programını Yüklemeleri Gerekmektedir.
 • YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT BAĞLANTI ADRESİ:

http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=54d25c1a-62ad-4289-a227-515b6985b3cb

 • MİMARLIK ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV TARİHİ VE SAATİ:  24.08.2021 SAAT 10:30
 • Bağlantı sorunu yaşayan adaylar, Araştırma Görevlisi MERT SERCAN SAĞDIÇOĞLU’NA aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden başvurabilirler.
 • E-posta: msercan.sagdicoglu@hku.edu.tr
 • Tel: 0342 211 80 80 -1752
S. No Ad Soyad Sonuç
1 Ab********* Fu**** Ka***** Mülakat Sınavına Girebilir
2 Ad** ÖZ***** Mülakat Sınavına Girebilir
3 Ay** UĞ** Mülakat Sınavına Girebilir
4 Ay** Di*** DU**** Mülakat Sınavına Girebilir
5 AY***** KE*** ÖK*** Mülakat Sınavına Girebilir
6 Be*** Kü**** Mülakat Sınavına Girebilir
7 Bu*** Dİ******** Mülakat Sınavına Girebilir
8 Bu**** SA*** Mülakat Sınavına Girebilir
9 Bü*** G** Mülakat Sınavına Girebilir
10 BÜ*** GÜ**** Mülakat Sınavına Girebilir
11 BÜ*** ÖĞ*** Mülakat Sınavına Girebilir
12 CA*** DE*** Mülakat Sınavına Girebilir
13 Ca*** KA***** Mülakat Sınavına Girebilir
14 EL** ÇE*** Mülakat Sınavına Girebilir
15 Es** İr** AS****** Mülakat Sınavına Girebilir
16 FA*** N** KA******* Mülakat Sınavına Girebilir
17 Gİ*** IŞ** Mülakat Sınavına Girebilir
18 MA**** Nİ******* Mülakat Sınavına Girebilir
19 me*** er*** Mülakat Sınavına Girebilir
20 Mü**** KI********* Mülakat Sınavına Girebilir
21 Or*** DO*** Mülakat Sınavına Girebilir
22 Se**  DÜ**** Mülakat Sınavına Girebilir
23 Sİ*** KI**** Mülakat Sınavına Girebilir
24 Ze**** ÇE**** Mülakat Sınavına Girebilir
25 CE*** KA** Mülakat Sınavına Giremez
26 La** İb***** Mülakat Sınavına Giremez
27 Ma*** H***** Mülakat Sınavına Giremez

 

Mülakat Sınavı

Tarihi                   : 25.08.2021 / saat: 13:00

Yeri                       : HKU ÖYS Sanal Sınıf

Uygulama Şekli: Çevrimiçi (Online)

Link:
S. No Ad Soyad Kimlik No Sonuç
1 Se*** AY*** 45***32 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
2 Tu*** ÖZ*** 12***80 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
3 Kü*** GÖ*** 18***68 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
4 Di*** AK*** 44***68 Sözlü Bilim Sınavına Giremez

 

 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 24.08.2021 tarihi 16.00′ a kadar göndermesi zorunludur.

Yazılı Bilim Sınavı

 • Tarihi                   : 25.08.2021 / saat: 09:30
 • Yeri                       : Eğitim Fakültesi
 • Uygulama Şekli: Yüz yüze

Mülakat Sınavı

 • Tarihi                   : 25.08.2021 / saat: 13:00
 • Yeri                       : HKU ÖYS Sanal Sınıf
 • Uygulama Şekli: Çevrimiçi (Online)

 

S. No Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme
1 Se*** AY*** 45***32 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
2 İs*** AR*** 43***74 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
3 Di*** AK*** 44***68 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
4 Tu*** ÖZ*** 12***80 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
5 Ze*** ŞÖ*** 13***68 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
6 Şe*** Nu*** AŞ*** 38***82 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
7 Kü*** GÖ*** 18***68 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
8 Yı*** PO*** 39***94 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazandı
9 Bi*** KO*** 23***24 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı
10 Fe*** Eb*** GÜ*** 24***30 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı
11 Eb*** DÖ*** 12***16 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini enstitu@hku.edu.tr mail adresine 24.08.2021 tarihi 17.00′ a kadar göndermesi zorunludur.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi ve Saati:  25 /08/2021 / Saat:  10.00 / HKU SBF Hemşirelik Bölümü (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Mülakat Tarihi ve Saati: 25 /08/2021 / Saat:  13.00 (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme
Ab*** ER*** 18***62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ab*** AK*** 14***92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Al*** KO*** 43***20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
As*** Dİ*** 28***86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** DO*** 19***66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** EK*** UZ*** 25***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** Zü*** GÜ*** 41***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** AR*** 49***94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** ÇO*** 33***48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Be*** ÇA*** 36***56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Be*** ÖZ*** 18***34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Bü*** SO*** 41***58 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Da*** ÖZ*** 48***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
De*** CA*** 18***40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
De*** ÇA*** 40***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
De*** YI*** 29***96 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Em*** Dİ*** 13***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Em*** SA*** 12***08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Em*** BO*** 19***78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
En*** DA*** 33***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Er*** YI*** 13***22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Es*** AĞ*** 43***56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fa*** ÇA*** 25***72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fa*** Nu*** ÖZ*** 20***12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Fi*** YA*** 22***86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ga*** AN*** 26***72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gi*** İN*** 24***34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gu*** AK*** 10***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** AK*** KA*** 20***04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** TU*** ŞA*** 14***28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** GÜ*** 57***18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** KO*** 15***76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** AK*** 58***46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** TU*** 15***82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** GÜ*** 66***26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** TO*** 40***04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** SA*** 19***04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** AT*** 58***50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Hü*** DÜ*** 37***04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
İd*** TU*** 31***24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
İl*** ÖD*** 58***62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
İm*** TA*** 43***28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Kü*** KA*** 59***16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Le*** GÜ*** 34***76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ma*** YU*** 29***02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** AK*** 16***58 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** YÜ*** 24***38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** Al*** AR*** 42***50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** Em*** HA*** 25***48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** TE*** DÖ*** 23***98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** ÖZ*** 27***98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** DE*** 44***46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me*** AK*** 22***60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** Na*** DO*** 24***48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** TÖ*** 43***30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mü*** Ma*** GÜ*** 31***70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Na*** KÖ*** 30***30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Na*** PI*** 26***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ne*** ÇA*** 17***24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ne*** Ya*** Gİ*** 13***70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Nu*** Bİ*** 36***78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Öz*** KI*** 64***42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ra*** GÜ*** 39***88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Sa*** AR*** 26***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** TA*** 26***24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** SE*** 28***90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** Bü*** BE*** 11***48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** PO*** 12***46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Se*** PO*** 12***28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Si*** AR*** 18***40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Şü*** DU*** 28***10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Uğ*** TA*** 19***72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Üb*** KO*** 46***34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ya*** ER*** 26***16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ya*** Bİ*** 13***72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ye*** ER*** 15***94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ye*** ÜL*** 12***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ze*** ÖZ*** 18***38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Zü*** ER*** 17***68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** İb*** KA*** 17***36 RED
Kü*** ER*** 10***28 RED
Em*** TU*** 53***36 RED
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini enstitu@hku.edu.tr mail adresine 25.08.2021 tarihi 16.00′ a kadar göndermesi zorunludur.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi ve Saati:  26 /08/2021 / Saat:  10.30 / HKU SBF FTR Bölümü (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Mülakat Tarihi ve Saati: 26 /08/2021 / Saat:  13.30 / HKU SBF FTR Bölümü (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Sıra Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme
1 Al*** AK*** 12***70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
2 Ay*** TÜ*** 27***40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
3 Ay*** KI*** 34***22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
4 Ay*** TU*** 26***00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
5 Bu*** ÜN*** GE*** 60***30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
6 Di*** Nu*** Yİ*** 15***56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
7 Eb*** KE*** 47***42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
8 Ec*** Yı*** ÇA*** 37***40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
9 El*** AK*** 29***88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
10 Em*** BE*** 39***48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
11 Em*** GÜ*** 55***28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
12 Em*** Dİ*** 39***22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
13 Em*** Eb*** GA*** TÜ*** 32***16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
14 Es*** ÇE*** 33***68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
15 Fa*** CE*** 48***82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
16 Gü*** AK*** 16***70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
17 Gü*** AK*** 16***70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
18 Gü*** DE*** 65***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
19 İb*** Ha*** YA*** 59***38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
20 Ke*** TO*** 72***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
21 Kı*** Na*** YI*** 56***14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
22 Kü*** CO*** 58***18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
23 Kü*** BU*** 34***60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
24 Le*** ÖZ*** 30***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
25 Me*** KU*** 62***76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
26 Me*** Du*** TÜ*** 22***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
27 Mi*** SÖ*** 21***40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
28 Mu*** Em*** YÜ*** 20***98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
29 Mu*** La*** SU*** 28***06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
30 Ni*** ÖZ*** 52***82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
31 Ru*** UY*** 39***54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
32 Sa*** AT*** 43***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
33 Sa*** Se*** KO*** 19***66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
34 SE*** ER*** 11***84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
35 So*** SÜ*** 44***84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
36 Şe*** YI*** 29***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
37 Ta*** GÖ*** 47***30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
38 Tu*** GÜ*** 32***80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
39 Tu*** KA*** 42***84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
40 Üs*** BU*** 27***16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
41 Ya*** ÜZ*** 17***26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
42 Ya*** LE*** 23***14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
43 Yu*** Em*** Al*** 53***96 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
44 Ze*** BU*** 28***14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
45 Ze*** DE*** 29***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
46 Sa*** KA*** 27***70 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor
47 Se*** ZO*** 44***80 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini enstitu@hku.edu.tr mail adresine 25.08.2021 tarihi 16.00′ a kadar göndermesi zorunludur.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi ve Saati:  26 /08/2021 / Saat:  10.30 / HKU SBF FTR Bölümü / (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Mülakat Tarihi ve Saati: 26 /08/2021 / Saat:  13.30 / HKU SBF FTR Bölümü / (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme
Mu***  DO*** 48***86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Üs*** BU*** 27***16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Le*** ÖZ*** 30***36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

MÜLAKAT HAKKINDA

 • Mülakat saatinizde, mülakat yerinde olmanız gerekmektedir.
 • Mülakat saatleri uzayabilir.
 • Konaklama ve ulaşım planlarınızı yaparken mülakat saatlerinin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 • Sözlü Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2021
 • Mülakat Yeri: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Psikoloji Bölümü
 • GRUP A 
  Saat Sıra TC Ad Soyad
  10.30-11.30 1 17***88 Al*** Fu*** ZA***
  2 10***42 Al*** Ga*** NA***
  3 38***46 Ay*** KA***
  4 37***72 Ay*** Ba*** ÇI***
  5 20***46 Ba*** YA***
  6 44***84 Ba*** Çİ*** YI***
  7 67***68 Ce*** DO***
  8 12***22 Eb*** Nu*** KE***
  9 13***40 Ec*** Be*** AL***
  10 14***24 Ef*** Pı*** YE***
  11 29***64 Ek*** SÖ***
  12 13***76 Em*** IŞ***
  11.30-12.30 1 25***16 Er*** GÖ***
  2 24***08 Ev*** AT***
  3 47***86 Fa*** Me*** ER***
  4 24***92 Gi*** DO***
  5 32***32 Ha*** GÜ***
  6 50***66 Ha*** Se*** AZ***
  7 26***32 İl*** OK***
  8 22***90 Me*** ÖK***
  9 23***98 Mu*** Fu*** KA***
  10 18***04 Na*** BE***
  11 10***96 Ni*** ER***
  12 17***84 Öz*** KA***
  12.30-13.30 1 50***92 Sa*** Gü*** TO***
  2 22***20 Se*** ŞA***
  3 36***06 Se*** KU***
  4 12***60 Se*** YI***
  5 44***06 Ze*** YI***
  6 12***74 Tu*** ÖZ***
  7 14***98 Ya*** SÖ***
  8 12***18 Ya*** ÜN***
  9 21***02 Ya*** BA***
  10 50***02 Me*** YI***
  11 38***46 Pa*** İr*** AĞ***
  12 14***50 Al*** Se*** PA***
  14.30-15.30 1 31***52 Ga*** ŞA***
  2 18***58 Ay*** Me*** AL***
  3 18***44 Ay*** Me*** TA***
  4 38***80 Az*** YI*** GÜ***
  5 14***34 Be*** BA***
  6 14***36 Be*** CE***
  7 23***06 BÜ*** KA***
  8 64***54 Gi*** YÜ***
  9 13***42 Me*** ZE***
  10 14***66 Ce*** BO***
  11 37***62 Ce*** Yİ***
  12 16***78 Di*** ŞA***
  15.30-16.30 1 20***72 Di*** ŞE***
  2 43***52 El*** ÖZ***
  3 12***56 La*** LA***
  4 40***56 El*** Ce*** BE***
  5 45***34 Es*** GÖ***
  6 11***32 Ez*** ÇA***
  7 13***46 Ez*** KA***
  8 19***72 Fa*** Şu*** DE***
  9 46***70 Fa*** KO***
  10 18***14 Fa*** As*** DE***
  11 53***20 Fa*** İr*** BA***
  12 15***00 Su*** FI***
  GRUP B 
  Saat Sıra TC Ad Soyad
  10.30-11.30 1 25***66 Fe*** DE***
  2 23***54 Gi*** KA***
  3 17***56 Gi*** Fİ***
  4 33***86 Ce*** Ay*** GÖ***
  5 13***82 Gö*** GÜ***
  6 34***66 Gü*** ÇE***
  7 13***40 Ha*** İb*** AK***
  8 68***26 Ha*** GÜ***
  9 23***04 Ha*** UÇ***
  10 25***10 Ha*** AK***
  11 39***96 Hi*** AZ***
  12 34***24 Hü*** KA***
  11.30-12.30 1 12***48 İl*** AĞ***
  2 17***52 İl*** CE***
  3 41***88 İr*** ÇA***
  4 30***84 Ke*** DE***
  5 11***56 El*** DE*** AK***
  6 13***78 Me*** GÜ***
  7 19***76 Me*** Do*** OK***
  8 13***54 Ce*** Be*** AK***
  9 20***52 Ah*** Sa*** ÇA***
  10 18***56 Me*** DÜ***
  11 10***92 Ze*** YI***
  12 32***90 Me*** ÖZ***
  12.30-13.30 1 10***50 Re*** OL***
  2 42***08 Se*** SA***
  3 47***22 Se*** Di*** NU***
  4 11***88 Se*** SA***
  5 20***08 Se*** Çİ***
  6 22***42 Se*** BA***
  7 13***92 Se*** ŞA***
  8 19***48 Se*** BA***
  9 35***52 Se*** US***
  10 48***62 Se*** AS***
  11 22***94 Se*** SA***
  12 23***60 Sü*** AK***
  14.30-15.30 1 28***82 Me*** ÖZ***
  2 27***18 Me*** YI***
  3 18***88 Me*** ÇA***
  4 15***44 Me*** Öz*** HI***
  5 40***48 Na*** İr*** TU***
  6 17***52 Ni*** GÖ***
  7 44***76 Or*** YI***
  8 68***90 Öm*** YÜ***
  9 24***54 Öz*** EL***
  10 37***38 Öz*** Nu*** ER***
  11 41***24 Al*** ÇE***
  12 20***54 Pe*** PO***
  15.30-16.30 1 14***26 Şe*** PU***
  2 40***92 Şe*** ÖZ***
  3 21***90 Tu*** GÖ***
  4 17***18 Ve*** BA***
  5 49***14 Ze*** AY***
  6 15***88 Av*** YA***
  7 34***10 Ze*** MA*** BÜ***
  8 15***78 Ze*** YI***
  9 11***60 Ze*** YO***
  10 20***06 Zü*** Nu*** TA***
  11 55***78 Me*** DE***

YAZILI BİLİM SINAVI SONUCU

Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesi aşağıdadır.

Mülakat, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacaktır.

Adayların mülakat saatleri, Pazartesi günü bildirilecektir.

Adı  Soyadı Kimlik No SONUÇ
AH*** SA*** ÇA*** 20*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** ÇE*** 41*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** FU*** ZA*** 17*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** GA*** NA*** 10*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** SE*** PA*** 14*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AM*** Mİ*** 64*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AV*** YA*** 15*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** KA*** 38*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** BA*** ÇI*** 37*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** ME*** AL*** 18*****58 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AY*** ME*** TA*** 18*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AZ*** YI*** 38*****80 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BA*** YA*** 20*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BA*** Çİ*** YI*** 44*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BE*** BA*** 14*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BE*** CE*** 14*****36 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
BÜ*** KA*** 23*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** DO*** 67*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** BO*** 14*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** Yİ*** 37*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** AY*** GÖ*** 33*****86 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
CE*** BE*** AK*** 13*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Dİ*** ŞA*** 16*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Dİ*** ŞE*** 20*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EB*** NU*** KE*** 12*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EC*** BE*** AL*** 13*****40 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EF*** PI*** YE*** 14*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EK*** SÖ*** 29*****64 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** ÖZ*** 43*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** DE*** 11*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EL*** CE*** BE*** 40*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EM*** IŞ*** 13*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ER*** GÖ*** 25*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ES*** GÖ*** 45*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EV*** AT*** 24*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EZ*** ÇA*** 11*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
EZ*** KA*** 13*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** KO*** 46*****70 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** ER*** 47*****86 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** AS*** DE*** 18*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** İR*** BA*** 53*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FA*** ŞU*** DE*** 19*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
FE*** DE*** 25*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GA*** ŞA*** 31*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** DO*** 24*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** KA*** 23*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** Fİ*** 17*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Gİ*** YÜ*** 64*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÖ*** GÜ*** 13*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÖ*** KA*** 47*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
GÜ*** ÇE*** 34*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** GÜ*** 32*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** UÇ*** 23*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** AK*** 25*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** GÜ*** 68*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** İB*** AK*** 13*****40 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HA*** SE** AZ*** 50*****66 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Hİ*** AZ*** 39*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
HÜ***  KA*** 34*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** CE*** 17*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** OK*** 26*****32 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İL*** AĞ*** 12*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
İR*** ÇA*** 41*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
KE*** DE*** 30*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
LA*** LA*** 12*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖK*** 22*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** YI*** 27*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** YI*** 50*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** 32*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ZE*** 13*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÇA*** 18*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DÜ*** 18*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** 28*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** GÜ*** 13*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DE*** L7***** MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** DO*** OK*** 19*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ME*** ÖZ*** HI*** 15*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
MU*** FU*** KA*** 23*****98 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
NA*** BE*** 18*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
NA*** İR*** TU*** 40*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Nİ*** GÖ*** 17*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
Nİ*** ER*** 10*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
OR*** YI*** 44*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖM*** YÜ*** 68*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** EL*** 24*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** KA*** 17*****84 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖZ*** NU*** ER*** 37*****38 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
PA*** İR*** AĞ*** 38*****46 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
PE*** PO*** 24*****54 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
RE*** OL*** 10*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SA*** GÜ*** TO*** 50*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** ŞA*** 13*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** AS*** 48*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** KU*** 36*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** US*** 35*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** YI*** 12*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** Çİ*** 20*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** ŞA*** 22*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 42*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** BA*** 22*****42 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** BA*** 19*****48 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 11*****88 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** SA*** 22*****94 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SE*** Dİ*** NU*** 47*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SU*** FI*** 15*****00 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
SÜ*** AK*** 23*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ŞE*** PU*** 14*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ŞE*** ÖZ*** 40*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
TU*** GÖ*** 21*****90 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
TU*** ÖZ*** 12*****74 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
VE*** DO*** 17*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** SÖ*** 14*****98 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** BA*** 21*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
YA*** ÜN*** 12*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** AY*** 49*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YO*** 11*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 44*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 10*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** BÜ*** 34*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZE*** YI*** 15*****78 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
ZÜ*** NU*** TA*** 20*****06 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI
AL*** ŞA*** 44*****96 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** EK*** 10*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** KI*** 48*****12 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BE*** Dİ*** 15*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
BU*** DE*** 29*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
CE*** BA*** 14*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
CE*** NO*** 64*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ÇE*** ÖZ*** 16*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
Dİ*** BA*** 32*****24 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EC*** KO*** 46*****44 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EL*** YA*** 23*****74 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
EL*** GÜ*** 74*****10 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ER*** Dİ*** 27*****28 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ES*** TU*** 11*****14 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
FA*** TÜ*** 13*****18 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GA*** DE*** 22*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GÖ*** PO*** 29*****08 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
GÜ*** BE*** 35*****20 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HA*** SE*** 24*****82 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HA*** ER*** 12*****28 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
HÜ*** CA*** 16*****16 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** İM*** 19*****72 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** DE*** 25*****02 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İB*** GÜ*** 24*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
İS*** DU*** 72*****22 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** GÜ*** 10*****56 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** KA*** 20*****34 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** SA*** 29*****52 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ME*** BU*** 17*****26 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
OS*** İR*** 38*****68 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SE*** BO*** 36*****60 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SE*** AC*** 29*****12 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
Sİ*** GÜ*** 18*****50 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
SÜ*** AK*** 38*****36 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ŞE*** AK*** 26*****04 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TA*** YI*** 38*****92 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TU*** ÖZ*** 11*****94 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
TU*** IL*** 21*****62 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ÜM*** YI*** 10*****30 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
ZÜ*** KÖ*** 16*****76 MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI

—————————————————————————————————————-

ÖN DEĞERLENDİRME

 • Yazılı bilim sınavı 13 Ağustos 2021 Cuma saat 14.00’te yapılacaktır. 
 • Yüksek lisans bilim sınavı yerleri: HUK101-HUK102-HUK201-HUK202-YA3
 • HUK kodlu sınıflar Hukuk Fakültesi binasındadır. YA kodlu sınıf Hukuk Fakültesinin arkasındaki amfiler binasındadır.
 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 11.08.2021 tarihi 17.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Ad*** AY*** 54*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ad*** KO*** 41*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ah*** Sa** ÇA*** 20*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** ŞA*** 44*******96 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** ÇE*** 41*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** Ce*** UÇ*** 62*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** Fu*** ZA*** 17*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** Se*** PA*** 14*******50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Av*** YA*** 15*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** AK*** 12*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** DU*** 39*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** TE*** 43*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** Me*** AL*** 18*******58 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** AK*** 23*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** KO*** KI*** 40*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** Ba*** ÇI*** 37*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** Ed*** KA*** 52*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** Me*** TA*** 18*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** DE*** 21*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** ÖL*** 10*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ay*** SA*** 34*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Az*** YI*** GÜ*** 38*******80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ba*** İL*** 14*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ba*** SI*** 34*******38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** ÜZ*** TA*** 49*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** EK*** 10*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** BA*** 33*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** KU*** 23*******30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** YA*** 30*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** BA*** 14*******34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** CE*** 14*******36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** CO*** 33*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** KI*** C6*******   Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** Dİ*** 15*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** ÇA*** 11*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Be*** Nu*** MA*** 15*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bi*** AY*** 49*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bi*** KA*** 49*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bi*** YÜ*** 23*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** Ne*** DE*** 29*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** ŞE*** 28*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** Nu*** KO*** 10*******74 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bu*** Se*** ÇE*** 15*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bü*** KA*** 23*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Bü*** ÜN*** 13*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** DO*** 67*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** Ay*** GÖ*** 33*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** Be*** AK*** 13*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** AK*** 25*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** BO*** 14*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ce*** Yİ*** 37*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Çe*** ÖZ*** 16*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Çi*** UZ*** 54*******36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Çi*** YA*** 19*******64 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Da*** GÜ*** 37*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
De*** YE*** 34*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** ÖZ*** 19*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** ŞA*** 16*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** BA*** 32*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** DE*** 34*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Di*** ŞE*** 20*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Eb*** YI*** 18*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Eb*** Nu*** KE*** 12*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ed*** AY*** 62*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** ÖZ*** 43*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** ZE*** 34*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** YA*** 23*******74 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** GÜ*** 74*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** DE*** AK*** 11*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
El*** Ce*** BE*** 40*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** IŞ*** 13*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** IŞ*** 13*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** AK*** 21*******58 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Er*** Dİ*** 27*******28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Er*** KA*** 21*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Es*** GÖ*** 45*******34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Es*** TU*** 11*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Es*** ME*** 19*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ev*** AT*** 24*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** ÇA*** 11*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** TA*** 29*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** AR*** AS*** 17*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ez*** KA*** 13*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** Şu*** DE*** 19*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** TÜ*** 13*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** KO*** 46*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** TE*** 44*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** KA*** 10*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** As*** DE*** 18*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** İr*** BA*** 53*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** Nu*** KA*** 39*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fa*** Vi*** SA*** 40*******80 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fe*** DE*** 25*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fi*** ER*** 53*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fu*** ÖZ*** 17*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Fu*** ŞE*** 13*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ga*** GÜ*** ÜN*** 50*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ga*** ŞA*** 31*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ga*** Nu*** DE*** 22*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gi*** KA*** 23*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gi*** Fİ*** 17*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gi*** YÜ*** 64*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gö*** PO*** 48*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gö*** GÜ*** 13*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gö*** Ec*** PO*** 29*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** Ze*** ER*** 23*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** SU*** 56*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** TO*** 12*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** GÖ*** 41*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** Mü*** BE*** 35*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Gü*** ÇE*** 34*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** LA*** 18*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** İb*** AK*** 13*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** ER*** 12*******28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** GÜ*** 68*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** GE*** 11*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** UÇ*** 23*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Al*** GÜ*** 15*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** AK*** 25*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Se*** SE*** 24*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** KI*** 11*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** ÖN*** 34*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** SI*** 34*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Se*** AZ*** 50*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** YE*** 49*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hi*** AZ*** 39*******96 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hi*** AK*** 33*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hü*** KA*** 34*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hü*** HA*** 31*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hü*** KA*** 19*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hü*** CA*** 16*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İb*** DE*** 25*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İb*** Ha*** İM*** 19*******72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İd*** ÖR*** 41*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İl*** KU*** 17*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İl*** AT*** 25*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İl*** AĞ*** 12*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İl*** CE*** 17*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İr*** ÇA*** 41*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İr*** Nu*** ÖZ*** 18*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
İs*** DU*** 72*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ka*** ÖZ*** 43*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ka*** ÇE*** 31*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ka*** Be*** ÖN*** 38*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ke*** DE*** 30*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ku*** US*** 68*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Kü*** KI*** 66*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
La*** LA*** 12*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ma*** SA*** 22*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** İŞ*** 22*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** GÜ*** 13*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** KI*** 30*******36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Ca*** ER*** 68*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Do*** OK*** 19*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Za*** KU*** 34*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ZE*** 13*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** KA*** 43*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** YI*** 50*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** KA*** 18*******98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** GÜ*** 10*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** DÜ*** 18*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ER*** 24*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** DE*** L7*******   Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** SA*** 13*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ÖZ*** 32*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ÖZ*** 28*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** AR*** 61*******02 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** YI*** 27*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** BU*** 17*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** ÇA*** 18*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** YI*** SE*** 54*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** SA*** 29*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Me*** KA*** 20*******34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Nu*** ER*** 10*******38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** Öz*** HI*** 15*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Ak*** AK*** 27*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Fu*** KA*** 23*******98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Mu*** TU*** 65*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** KI*** 33*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mu*** Fu*** SA*** 17*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mü*** ÇU*** 16*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** AY*** 12*******66 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** TO*** 12*******34 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** BE*** 18*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** BÜ*** 50*******50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** TO*** 48*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Na*** İr*** TU*** 40*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ne*** TA*** 30*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** GÖ*** 17*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** ÖZ*** 12*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** AY*** 10*******32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** Nu*** BÖ*** 18*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Oğ*** Em*** ŞE*** 15*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Or*** YI*** 44*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Os*** İR*** 38*******68 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öm*** YÜ*** 68*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öm*** YÜ*** 68*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öm*** KA*** 24*******82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** ES*** 38*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** KA*** 17*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** EL*** 24*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** Nu*** ER*** 37*******38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Öz*** YA*** 31*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Pa*** İr*** AĞ*** 38*******46 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Pe*** PO*** 20*******54 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ra*** ÇA*** 19*******28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ra*** YI*** 43*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Re*** OL*** 10*******50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Re*** YI*** 26*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Rü*** Bİ*** 33*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sa*** MO*** 22*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** SA*** 42*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** Di*** NU*** 47*******22 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** OR*** 43*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** SA*** 11*******88 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** EF*** 29*******56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** Çİ*** 20*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** Ce*** GÖ*** 31*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** BA*** 22*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ŞA*** 13*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** BA*** 19*******48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ŞA*** 22*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** KU*** 36*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ÇA*** 35*******16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ÖZ*** 15*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** ER*** 18*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** US*** 35*******52 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** AC*** 29*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** CA*** 13*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** BO*** 36*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** BU*** 43*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** AS*** 48*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** SA*** 22*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Si*** ÖZ*** GÜ*** 18*******50 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Su*** AC*** 42*******08 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** Ca*** ÇA*** 28*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** AK*** 38*******36 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** DO*** 19*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** AK*** 23*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** PU*** 14*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** Nu*** BE*** 40*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** ÖZ*** 40*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** AK*** 26*******04 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şe*** SE*** 26*******44 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şi*** BE*** 18*******26 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Şu*** DE*** 32*******12 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ta*** TU*** 11*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ta*** AY*** YI*** 38*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** GÖ*** 21*******90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** GÖ*** 38*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** IL*** 21*******62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** ÖZ*** 11*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** UL*** 33*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** YI*** 48*******84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Tu*** CA*** 19*******98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Üm*** YI*** 10*******30 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Üm*** TU*** 16*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ve*** BA*** 17*******18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Vı*** YI*** 52*******70 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** SÖ*** 14*******98 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** KE*** 40*******42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** YA*** 30*******86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ya*** ÇE*** 60*******24 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** DO*** 19*******94 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** AY*** 49*******14 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** YI*** 44*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** MA*** 34*******10 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** YI*** 15*******78 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** YO*** 11*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** YI*** 10*******92 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** Gü*** MO*** 52*******60 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Zi*** AL*** 10*******40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Zü*** Nu*** TA*** 20*******06 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Zü*** Sİ*** 19*******20 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Zü*** KÖ*** 16*******76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.

Mülakat Saati: 13.30

Mülakat Şekli: Online

Link: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=cba955a1-8c3b-4ffb-939f-96b41acc4ba6

Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Se*** AY*** 25***50 Bilim Sınavına Girebilir
Tu*** Kİ*** 31***08 Bilim Sınavına Girebilir
Cu*** BO*** 16***90 Bilim Sınavına Girebilir
Öz*** ÖZ*** 32***62 Bilim Sınavına Girebilir
 • Sözlü Mülakat 23.08.2021 Pazartesi günü saat 15:00’te Zoom üzerinden online yapılacaktır.
 • Zoom linki öğrencilerin e-mail adreslerinize mail olarak gönderilmiştir.
 • Mülakata katılmayan aday öğrencilerin sınav notu sıfır (0) olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.
İnşaat Müh. TEZSİZ Yüksek Lisans Programı
Ön Başvuru Sonuçları
S. No Ad Soyad Değerlendirme
1 Ka*** GE*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
2 Ab*** Sa*** ÖZ*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
3 Öm*** ÇO*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
4 Ab*** OL*** Sözlü Bilim Sınavına Girebilir

Doktora Programları

Başvuru Yapanın Adı-Soyadı Kimlik No Sonuç
Bü*** SA*** 14*****84 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay*** Nu*** Dİ*** 23*****38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** İs*** İN*** 35*****00 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ve*** SÜ*** 16*****16 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Al*** YI*** 34*****42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Er*** ER*** 39*****94 Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Ez*** Lİ*** 14*****46 Yazılı Bilim Sınavına Giremez
Başvuru Yapanın Adı-Soyadı Sonuç
ER** SA****** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Mu*** Ök** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
ZE*** KE*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ay** Nu* Dİ***** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Şü**** TÜ***** KÜ******* Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Sa*** BE** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me**** La*** CA****** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gü*** ÖZ***** DO*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Ha**** Ni***** GÜ*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Er***** ET*** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Er*** DE****** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Me**** KÜ****** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Kü*** DE***** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir
Gö*** BO****** Yazılı Bilim Sınavına Girebilir

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 6 Ağustos 2021/saat: 13.00

Mülakat Tarihi: 6 Ağustos 2021/saat: 14.30

Doktora sınava giriş yeri: EF104 (Eğitim fakültesi binası giriş kat) 

ADI-SOYADI DURUMU
Ze**** Da*** KA****** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Bü*** Bİ*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
Me*** DO*** BİLİM SINAVINA GİREBİLİR
TU***  GÜ******* BİLİM SINAVINA GİREMEZ

MÜLAKAT HAKKINDA

 • Mülakat Tarihi: 18.08.2021
 • Mülakat Saati: 09.00
 • Mülakat Yeri: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü
 • Mülakat saatinizde, mülakat yerinde olmanız gerekmektedir.
 • Mülakat saatleri uzayabilir
 • Konaklama ve ulaşım planlarınızı yaparken mülakat saatlerinin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.
No TC Ad Soyad Sonuç
1 23***38 Ay*** Nu*** Dİ*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
2 12***40 Ca*** Ah*** BO*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
3 10***56 De*** DE*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
4 22***48 Du*** YÜ*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
5 53***28 Es*** BE*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
6 37***48 Hi*** AS*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
7 20***90 Mi*** TA*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
8 46***18 Se*** CÖ*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
9 14***76 Se*** DA*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
10 21***38 Sü*** YE*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 
11 21***82 Sü*** Kİ*** Mülakata Girmeye Hak Kazandı. 

—————————————————————————————

 • Yazılı bilim sınavı 13 Ağustos 2021 Cuma saat 14.00’te yapılacaktır. 
 • Doktora bilim sınavı yeri: HUK101
 • HUK kodlu sınıflar Hukuk Fakültesi binasındadır. 
 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 11.08.2021 tarihi 17.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Ay*** Nu*** Dİ*** 23*****38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ca*** BO*** 12*****40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
De*** DE*** 10*****56 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Em*** AT*** AK*** 43*****40 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Es*** BE*** 53*****28 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ha*** Bü*** ER*** 16*****72 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Hi*** AS*** 37*****48 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ka*** DU*** 37*****62 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Me*** SE*** AR*** 21*****32 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Mi*** TA*** 20*****90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ni*** ŞE*** 21*****90 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ru*** Me*** PA*** 54*****42 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** CÖ*** 46*****18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Se*** DA*** 14*****76 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Si*** KO*** 17*****18 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** YE*** 21*****38 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Sü*** Kİ*** 21*****82 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Ze*** Zü*** KA*** YA*** 14*****86 Yazılı Bilim Sınavına Girebilir.
Al*** KE*** 11*****46 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Bu*** UĞ*** 28*****58 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Du*** YÜ*** 22*****48 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Eb*** ÖZ*** 19*****30 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Ha*** AÇ*** 37*****56 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Hi*** ME*** 51*****56 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.
Yü*** ŞA*** 43*****60 Yazılı Bilim Sınavına Giremez.

Yazılı Bilim Sınavı: 24.08.2021 saat: 11.00 (Hukuk Fakültesi Binası)

 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 22.08.2021 tarihi 23.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Ad Soyad Kimlik No SONUÇ
Uf*** KÜ*** 17***48 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
As*** Be*** CE*** 19***70 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
İr*** KA*** KI*** 47***14 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR

Yazılı Bilim Sınavı: 24.08.2021 saat: 11.00 (Hukuk Fakültesi Binası)

 • Sınava maskesiz gelmek yasaktır.
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini sbe@hku.edu.tr mail adresine 22.08.2021 tarihi 23.00′ a kadar göndermesi zorunludur.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Ad Soyad Kimlik No Sonuç
Ay*** As*** ŞA*** 54***06 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Es*** Şu*** KO*** 22***80 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Ya*** AY*** 16***96 YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI
Kö*** TÜ*** 21***66 BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMIYOR

Mülakat Saati: 10.00

Mülakat Şekli: Online

Link: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=098aa96b-557b-46d4-badb-ea73d564b2c3

Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme Sonucu
Uğ*** KÜ*** 19***26 Bilim Sınavına Girebilir
Ba*** DU*** 48***68 Bilim Sınavına Girebilir
Tu*** AS*** 30***94 Bilim Sınavına Girebilir
Şi*** BÜ*** 69***90 Bilim Sınavına Girebilir
Ke*** ÇA*** 43***00 Bilim Sınavına Girebilir

Mülakat Saati: Tablonun üzerinde yazmaktadır.

Mülakat Şekli: Online

Link: Tablonun üzerinde yazmaktadır.

Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. bdb@hku.edu.tr mail adresinden tarafınıza bilgilendirme e-maili gönderilecektir.

25 Ağustos 2021 Çarşamba Günü Saat 10:00-13:00 Arası Doktora Sözlü Bilim Sınavına Girecek Öğrenci Listesi
Sınav Linki: http://oys.hku.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=fa473839-6e41-40cb-a98c-f43429aa6145&meetingid=60afc0b4-f516-4350-8a9c-bd5707daabd7
Sıra Ad Soyad TC
1 Es*** OR*** 69***64
2 Ze*** KE*** 35***46
3 Şe*** KA*** 31***92
4 El*** Çİ*** 42***28
5 Ab*** ZA*** 22***72
6 Si*** YI*** 14***16
7 Şu*** YI*** AK*** 23***44
8 Di*** DO*** 35***00
Başvurusu RED olan adaylar
Ad Soyad TC
1 Nu*** Su*** BO*** 63***18
2 Ke*** KA*** 22***28
 • Sözlü Mülakat 23.08.2021 Pazartesi günü saat 15:00’te Zoom üzerinden online yapılacaktır.
 • Zoom linki öğrencilerin e-mail adreslerinize mail olarak gönderilmiştir.
 • Mülakata katılmayan aday öğrencilerin sınav notu sıfır (0) olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Önemli Not: Mülakat saatinde hazır bulununuz. Sıranız geldiğinde size ulaşılarak, online ortama girişiniz sağlanacaktır.,
İnşaat Müh. DOKTORA Yüksek Lisans Programı
Ön Başvuru Sonuçları
S. No Ad Soyad Değerlendirme
1 Abdurrahman BÖLÜCÜ Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
2 Ömer Faruk  ÇAKMAK Sözlü Bilim Sınavına Girebilir

MİMARLIK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMLARI MÜLAKAT SINAVLARI KURALLARI

S. No Ad Soyad Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar
1 Nu*** TA*** Mülakat sınavına girebilir
2 Me*** SE*** Mülakat sınavına girebilir
3 Ni*** Ec*** DE*** Mülakat sınavına girebilir
4 He*** IŞ*** Mülakat sınavına girebilir
5 Mu*** Zü*** TE*** Mülakat sınavına girebilir
6 İl*** AY*** Mülakat sınavına giremez 
 • Bilim sınavına girecek kişilerin; “Ad-Soyad-Süresiz HES Kodu” bilgisini enstitu@hku.edu.tr mail adresine 24.08.2021 tarihi 17.00′ a kadar göndermesi zorunludur.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi ve Saati:  Sınav yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihi ve Saati: 26 /08/2021 / Saat:  10.00 (sınav yüz yüze yapılacaktır)

Ad Soyad Kimlik No SONUÇ
Se*** AN** 40********02 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ga** Ba*** CA*** 10********58 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Kü*** AK*** 28********10 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Me**** BU****** 11********50 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ba*** Çe*** 35********60 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Si*** BE*** 13********46 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Le*** SE**** 50********32 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Se*** DO*** 15********56 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir (Yatay Geçiş)
Ka****** PE****** 52********22 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ha**** NA*** BA**** 33********44 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Me**** AH*** 39********00 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Se** Si*** AS*** 49********18 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Pı*** ŞA*** 43********74 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** UY** 45********50 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
FU*** GÜ* Bİ**** 19********04 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Me*** KI**** 21********74 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Or*** PO*** 29********00 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
İs**** ÖZ*** 36********80 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Hü***** YA*** 25********76 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Em** TÜ***** 47********82 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ce***** BU*** 16********12 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Mu***** Or*** TU**** 20********82 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ga*** AK** 38********28 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ca*** GÜ**** 12********02 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Tu** KA********* 17********28 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ha**** ÖZ*** 29********46 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor
Ha*** ER*** 21********32 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor
Ay*** DU**** 59********48 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor
Ma***** AL******** 99********12 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor

Mülakat Tarihi ve Saati: 27 /08/2021 / Saat:  10.00 (ONLİNE)

Sözlü Sınav İçin İletişim: Arş.  Gör. Murat Ali Çınar tel [mali.cinar@hku.edu.tr] veya [0 (533) 163 93 19]

Sözlü Sınav Linki: Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/5324181001

Meeting ID: 532 418 1001

Ad Soyad Kimlik No Ön Değerlendirme
Iş*** KI*** 16***48 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Es*** TÜ*** 13***50 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ne*** TO*** 14***24 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** ÖN*** 23***54 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Me*** ÇA*** 46***22 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Do*** Bu*** EN*** 43***82 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Sü*** DA*** ÖR*** 47***02 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ha*** AD*** 18***38 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Hü*** GE*** 40***00 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Ta*** DE*** 24***66 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Hi*** DO*** 25***76 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Gi*** TA*** 37***98 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Fa*** Be*** ŞE*** 13***20 Sözlü Bilim Sınavına Girebilir
Os*** SÖ*** 15***92 Başvuru Şartlarını Sağlamıyor