2018-2019 Lisansüstü Güz Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Lisansüstü Güz Kayıt İlanı

2018-2019 Lisansüstü Güz Kayıt İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda ki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.

KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora Bütünleşik Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz)
İktisat 15 10 17 Ağustos 2018 15 1 17 Ağustos 2018
İşletme 5 10 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 80 40 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce
(Yeni Açıldı)
20 1 Eylül 2018
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 10 17 Ağustos 2018 10 1 17 Ağustos 2018
Görsel İletişim Tasarımı
(Yeni Açıldı)
10 5 17 Ağustos 2018
Klinik Psikoloji 10 20 17 Ağustos 2018 5 17 Ağustos 2018
Bağımlılık 
Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15 17 Ağustos 2018 10 17 Ağustos 2018
Özel Hukuk 10 17 Ağustos 2018 5 1 17 Ağustos 2018
Kamu Hukuku 10 17 Ağustos 2018
Özel Eğitim Öğretmenliği 10 17 Ağustos 2018
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10 17 Ağustos 2018
Okul Öncesi Eğitimi 10 17 Ağustos 2018
Bankacılık ve Finans 20 10 17 Ağustos 2018

 

AÇIKLAMA
 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için ( 17 Mayıs -16 Eylül 2018  ) Tezli ve Doktora programları için ( 3-16 Eylül 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 27-28-29 Ağustos 2018 ) tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları ( 19 Eylül -21 Eylül 2018 ) Tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 24 Eylül 2018 ) dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 28 Eylül 2018 ) dir.

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İŞLETME YÜKSEK LİSANS
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci alınmayacaktır.
 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS


Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER %100 İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce-Tezli) Yüksek Lisans Programı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.
 • Lisans mezunu olmak. Yurtdışından lisans alanlar için denklik şartı aranır. 
 • ALES’ten SÖZ veya EA puan türlerinden minimum 55 veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT (450) veya GRE (eski sistem-610, yeni sistem-149) sınav sonucuna sahip olmak.
 • YDS’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60’a denk gelen bir puan (TOEFL-iBT’den 72) almış olmak. 
 • Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda değerlendirme jürisi kurulur. Jüri adayların seçiminde ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %15, yabancı dil puanına %15 ve mülakat sınavına %20 ağırlık verecektir.
 • Son Başvuru Tarihi: 01 Eylül 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 03 Eylül 2018
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 6 Eylül 2018 / Saat: 10.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 11-21 Eylül 2018’dir.
Not: Program Ücreti Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 6.000 $ dır. Diğer öğrencilerimiz için program ücreti 12.000 TL dir.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS 

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı⃰ (bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (SÖZEL- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SÖZEL)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak  yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı⃰ (bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Değerlendirme: Lisans not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ı alınarak  yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

⃰ “Bilimsel Hazırlık” programındaki dersler, öğrencinin genel olarak iletişim özel olarak görsel iletişim konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi aktarımını gerçekleştirecek derslerden seçilecektir. Söz konusu dersler Görsel İletişim Bölümü programından Anabilim Başkanının onayı /talebi, Bölüm Başkanının onayı ve Enstitünün onayı ile alınabilecektir.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 14.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Eğitim Fakültesi lisans mezunu (Doktorasını tamamlamış olanlarda bu koşul aranmaz) olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 09.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1. Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programına başvuran adayların Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği lisans mezunları ile farklı alan mezunları başvurabilecektir. (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
2. ALES (SÖZ/EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, Bilimsel Değerlendirme’nin %30’u, Mülakat’ın %10 ’nu, lisans not ortalamasının %10’nu alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 10.00 – 11.00
 • Mülakat Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 13.30 – 16.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmak (Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır = Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü).
2. ALES (EA-SÖZ son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans programında Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata alınmayacaktır.
5. Değerlendirme: 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 09.30
 • Mülakat Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 13.00 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 
1. Yazılı Bilim Sınavı ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir.
2. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
3. Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA – son üç yıl içinde) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
4. Klinik psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
5. 2018-2019 güz döneminde, Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli programa kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde ALES (EA) puanının %50′ si ve Klinik Psikoloji Tezsiz program not ortalamasının %50 ‘si alınarak sıralama yapılacak ve ilk üç kişi alınacaktır.
6. Başvuruların değerlendirilmesi

 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.
 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 31 Ağustos 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 5 Eylül 2018 / Saat: 13.00 ‘da yapılacaktır. / Yer: Amfi 3 – Amfi-4 (Hukuk Fakültesinin yanındaki tek katlı amfi binası)
 • Mülakat Tarihi: 12 Eylül 2018 / Saat: 10.30 ‘da yapılacaktır. / Yer: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji Bölümü
 • Resmi Kayıt Tarihi: 14-21 Eylül 2018’dir.

 

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 
1. Bağımlılık Psikolojisi yüksek lisans programına 2018 – 2019 Güz döneminde öğrenci alınmayacaktır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur)
2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 10.00 ’da yapılacaktır.
 • Mülakat Tarihi: 18 Eylül 2018 / Saat: 12.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.
DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
İŞLETME DOKTORA
İKTİSAT DOKTORA
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
ÖZEL HUKUK DOKTORA


1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son üç yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.

5. Özel Hukuk Doktora Programı için Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.
6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 •  Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 •  Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 29 Ağustos 2018
 •  Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 05 Eylül 2018 / Saat : 9.30 da yapılacaktır.
 •  Mülakat Tarihi: 05 Eylül 2018 / Saat: 13.00 ‘da yapılacaktır.

7. Diğer Doktora Programlarında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA

1. Programa başvuracak öğrencilerin Klinik Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli yüksek lisans bölümü mezunu olmak (Klinik Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 14 Eylül 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 10.00 ’da yapılacaktır.
 • Mülakat Tarihi: 19 Eylül 2018 / Saat: 12.30 ‘da yapılacaktır.
 • Resmi Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018’dir.
KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
ALIM KOŞULLARI

1. Yazılı Bilim Sınavı ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir.
2. Klinik psikoloji doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir.
3. Klinik Psikoloji Doktora Programına başvurabilmek için adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
4. Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA – son üç yıl içinde ) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
5. Başvuruların değerlendirilmesi: Değerlendirme Klinik Psikoloji Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
6. Klinik psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.

 • Klinik psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.
 • Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 31 Ağustos 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 5 Eylül 2018 / Saat: 13.00 ‘da yapılacaktır. / Yer: Amfi 3 – Amfi-4 (Hukuk Fakültesinin yanındaki tek katlı amfi binası)
 • Mülakat Tarihi: 12 Eylül 2018 / Saat: 10.30 ‘da yapılacaktır. / Yer: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji Bölümü
 • Resmi Kayıt Tarihi: 14-21 Eylül 2018’dir.
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe ( Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) 
2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
3. Ders İçerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)

Not 1: Bu Belgeler (3 Ağustos 2018) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.
Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (6-8 Ağustos 2018) Tarihleri arasında ilan edilecektir.
Not 3: Kayıtlar (9-20 Ağustos 2018) Tarihleri arasında yapılacaktır.

                                         ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

Programlar Ücretler
İşletme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 10.000 TL
İşletme Doktora 20.000 TL
İktisat Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İktisat Doktora 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Yabancı Uyruklular için : 6.000 $
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Özel Hukuk Doktora 20.000 TL
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL
Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL
Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL
Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 22.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL

 

ÖDEME ŞEKLİ


Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819

 

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr
 

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi
 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822

1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar
 
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER


Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için ( 17 Mayıs -16 Eylül 2018 ) Tezli ve Doktora programları için ( 3-16 Eylül 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 27-28-29 Ağustos 2018 ) tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları ( 19 Eylül -21 Eylül 2018 ) Tarihleri arasında yapılacaktır
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 24 Eylül 2018 ) dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 28 Eylül 2018) dir.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. 
Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

ONLİNE BAŞVURU


Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  
dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr


İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  
gozde.tugan@hku.edu.tr


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  
busra.oztekin@hku.edu.tr


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : 
can.ozcan@hku.edu.tr


Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : 
betül.korkmaz@hku.edu.tr


Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  
ftugrul.demirkale@hku.edu.tr


Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  
saadet.yapan@hku.edu.tr


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Merve ÇALIŞKAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  
 merve.caliskan@hku.edu.tr


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  
merve.yildirim@hku.edu.tr


Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili: 1122
Mail :  
merih.toker@hku.edu.tr


Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Şule KAVAK
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1122
Mail : sule.kavak@hku.edu.tr


Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ULUFER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1724
Mail zehra.ulufer@hku.edu.tr


Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1400
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
pelin.fadiloglu@hku.edu.tr


A. Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
aaykut.aydogdu@hku.edu.tr


Ertuğrul BALABAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1402
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : 
ertugrul.balaban@hku.edu.tr


Ceren TEK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : 
ceren.tek@hku.edu.tr


Büşra Nida ÇALIŞKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92

Mail : 
bnida.caliskan@hku.edu.tr


Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
sbe@hku.edu.tr