2018-2019 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı

2018-2019 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda ki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.
 
KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz
İktisat 15 10 11 Ocak 2019 15 11 Ocak 2019
İşletme 0 20 11 Ocak 2019 3 11 Ocak 2019
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10 20 11 Ocak 2019 3 02 Ocak 2019
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce 5 x 02 Ocak 2019 x x
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 10 11 Ocak 2019 10 11 Ocak 2019
Görsel İletişim Tasarımı 10 5 11 Ocak 2019 x x
Özel Hukuk 30 x 11 Ocak 2019 5 11 Ocak 2019
Kamu Hukuku 10 x 11 Ocak 2019 x x
Özel Eğitim Öğretmenliği x x x 5 20 Aralık 2018
Bankacılık ve Finans 15 10 11 Ocak 2019 x x

 

AÇIKLAMA
 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 14-18 Ocak 2019 ) tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz – Tezli ve Doktora programları için ( 21-25 Ocak 2019 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Enstitülerde OBS' den ders kayıtları 30 Ocak -01 Şubat 2019 ) tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 4 Şubat 2019 ) dur.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 8 Şubat 2019 ) dur.

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
 
İŞLETME YÜKSEK LİSANS
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olma şartı vardır. (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER %100 İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce-Tezli) Yüksek Lisans Programı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

 • Lisans mezunu olmak. Yurtdışından lisans alanlar için denklik şartı aranır. 
 • ALES’ten SÖZ veya EA puan türlerinden minimum 55 veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT (450) veya GRE (eski sistem-610, yeni sistem-149) sınav sonucuna sahip olmak.
 • YDS’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60'a denk gelen bir puan (TOEFL-iBT’den 72) almış olmak. 
 • Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda değerlendirme jürisi kurulur. Jüri adayların seçiminde ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %15, yabancı dil puanına %15 ve mülakat sınavına %20 ağırlık verecektir.
 • Sözlü Mülakat Tarihi: 09 Ocak 2019 / saat: 10.00’ da yapılacaktır.
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS  

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı⃰(bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (SÖZEL- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SÖZEL)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’sialınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

1. 4 yıllık iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve/ veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı⃰ (bir yarıyıllık 8 – 30 Kredi) uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Değerlendirme: Lisans not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ıalınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

⃰ “Bilimsel Hazırlık” programındaki dersler, öğrencinin genel olarak iletişim özel olarak görsel iletişim konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi aktarımını gerçekleştirecek derslerden seçilecektir. Söz konusu dersler Görsel İletişim Bölümü programından Anabilim Başkanının onayı /talebi, Bölüm Başkanının onayı ve Enstitünün onayı ile alınabilecektir.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR 
İŞLETME DOKTORA
İKTİSAT DOKTORA
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
ÖZEL HUKUK DOKTORA
 

1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
5. Özel Hukuk Doktora Programında; Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.
6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 •  Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 8 Ocak 2019 / saat: 9.30 ‘ da yapılacaktır.
 •  Mülakat Tarihi: 8 Ocak 2019 / saat: 13.30 ‘ da yapılacaktır.

7. Diğer Doktora Programlarında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMI
ALIM KOŞULLARI

 

1-Doktora programa kabul edilmek için adayların Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmaları (Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) veya Psikoloji alanında lisans mezunu olmaları gerekmektedir (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara  Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır). 
2- Doktoraya başvuracak adayların özel eğitim bölümünde veya klinik psikoloji alanlarında tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Klinik psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınarak doktora programına dâhil edilebilirler.
2-Adayların Özel Eğitim Doktora Programına başvurabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
3-Doktora programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA – SÖZ son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
4-Adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Özel eğitim doktora programında alana ilişkin yazılı bilim sınavı ve mülakat yapılacaktır.
Özel Eğitim Doktora programında Yazılı Bilim Sınavından 60 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata alınmayacaktır.
Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, Yüksek Lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5- Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır

 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 24 Aralık 2018 / Saat: 11.00
 • Mülakat Tarihi: 24 Aralık 2018 / Saat: 12.30 'da yapılacaktır.
 •  
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 
1. Dilekçe ( Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) 

2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
3. Ders İçerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 
Not 1: Bu Belgeler (11 Ocak 2019) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir. 
Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (14-18 Ocak 2019) Tarihleri arasında ilan edilecektir.
Not 3: Kayıtlar (21-25 Ocak 2019) Tarihleri arasında yapılacaktır.
 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

Programlar Ücretler Yabancı Uyruklular
İşletme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 10.000 TL 5.000 $
İşletme Doktora 20.000 TL 11.000 $
İktisat Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
İktisat Doktora 20.000 TL 11.000 $
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL 11.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL 11.000 $
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Özel Hukuk Doktora 20.000 TL 11.000 $
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL 11.000 $
Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 10.000TL 5.000 $
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL 6. 000 $
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL 5.000 $
Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL 11.000 $
Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 22.000 TL 6. 000 $
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL 6. 000 $
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL 5.000 $
 

 

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
 
Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
 
Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.
 

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

 
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Mali Onay         Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale
1816
1819

 

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : 
oim@hku.edu.tr
 

*YÖKSİS         Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Kullanıcı Adı ve Şifre        Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar  
1820
1821
1822
 
1823
1824
1825

 
 
*Genel Sistemsel Hatalar  
*OYS ve OBS Sorunlar  

 
 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz – Tezli ve Doktora programları için ( 21-25 Ocak 2019 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu
 
Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
 

ONLİNE BAŞVURU

 
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

                                                                
 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  
dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr

 

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  
gozde.tugan@hku.edu.tr

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  
busra.oztekin@hku.edu.tr

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : 
can.ozcan@hku.edu.tr


Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : 
betül.korkmaz@hku.edu.tr

 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  
ftugrul.demirkale@hku.edu.tr


Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  
saadet.yapan@hku.edu.tr

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Merve ÇALIŞKAN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  
 merve.caliskan@hku.edu.tr

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  
merve.yildirim@hku.edu.tr


Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili: 1122
Mail :  
merih.toker@hku.edu.tr

 

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Şule KAVAK 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1122
Mail : sule.kavak@hku.edu.tr

 

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ULUFER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1724
Mail : zehra.ulufer@hku.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1400
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
pelin.fadiloglu@hku.edu.tr

 

A. Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
aaykut.aydogdu@hku.edu.tr


Ertuğrul BALABAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1402
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
ertugrul.balaban@hku.edu.tr

 

Ceren TEK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
ceren.tek@hku.edu.tr

 

Büşra Nida ÇALIŞKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel : (0342) 211 80 80 – 1400
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
bnida.caliskan@hku.edu.tr


Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
sbe@hku.edu.tr