2017-2018 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2017-2018 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı

2017-2018 Lisansüstü Bahar Kayıt İlanı

 
T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda ki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.
 
KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
 
PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora Bütünleşik Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz)
İktisat 15 10 17 Ocak 2018 15 5 17 Ocak 2018
İşletme 5 10 200 17 Ocak 2018 10 1 17 Ocak 2018
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10 20 17 Ocak 2018 10 1 02 Ocak 2018
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 10 17 Ocak 2018 10 1 17 Ocak 2018
Klinik Psikoloji 5  25 Aralık 2017
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 5 05 Ocak 2018
Özel Hukuk 10 17 Ocak 2018
Kamu Hukuku 10 17 Ocak 2018
Özel Eğitim Öğretmenliği 10 1 Ocak 2018
Bankacılık ve Finans 15 15 17 Ocak 2018
 
 
AÇIKLAMA

 

 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için ( 05 Aralık-26 Ocak 2018  ) Tezli ve Doktora programları için ( 22-26 Ocak 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı (18-19 Ocak 2018) tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS'den ders kayıtları (31 Ocak-2 Şubat 2018) Tarihleri arasında yapılacaktır
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 5 Şubat 2018) dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 9 Şubat 2018) dir.

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 

İşletme Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans

 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 
 

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

1. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmak (Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır = Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikoloji). Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yazılı bilim sınavının %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 01 Ocak 2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 02-03 Ocak 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 05 Ocak 2018 / Saat: 10.00

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR 

İşletme Doktora
İktisat Doktora
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

 
1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA)’ten en az 80 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 02 Ocak 2018
 •  Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 03 Ocak 2018
 •  Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 04 Ocak 2018 / Saat: 09.30 'da yapılacaktır.
 •  Mülakat Tarihi: 4 Ocak 2018 / Saat: 13.30 'da yapılacaktır.

6.      Diğer Doktora Programlarında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

1. Programa başvuracak öğrencilerin Klinik Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans bölümü mezunu olmak (Klinik Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 • Son Başvuru Tarihi: 05.01.2018
 • Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 18-19.Ocak 2018
 • Yazılı Bilim Sınavı Tarihi:  10.01.2018 Tarihinde / Saat: 09:30 – 11:00 saatleri arasında 
 • Mülakat Tarihi: 10.01.2018 Tarihinde / Saat: 13:00-17:00 saatleri arasında

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

ALIM KOŞULLARI

1. Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans veya Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
2. Klinik Psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
3. Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programına 2017 – 2018 Bahar döneminde öğrenci alınmayacaktır.
4. Başvuruların Değerlendirilmesi: Değerlendirme Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının (doktora programı için yüksek lisans not ortalaması) %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5. Klinik Psikoloji Doktora programında Yazılı Bilim Sınavından 70 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata alınmayacaktır.

 •  Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2017
 •  Başvuru Listelerinin Web Sayfasında İlan Tarihi: 26 Aralık 2017
 •  Yazılı Bilim Sınavı Tarihi: 28 Aralık 2017 / Saat: 09.30
 •  Mülakat Tarihi: 28 Aralık 2017 / Saat: 11.00

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe ( Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) 
2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
3. Ders İçerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 
Not 1: Bu Belgeler (12 Ocak 2018) tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir. 
Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (15-19 Ocak 2018) Tarihleri arasında ilan edilecektir.
Not 3: Kayıtlar (22-26 Ocak 2018) Tarihleri arasında yapılacaktır.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlar Ücretler
İşletme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 10.000 TL
İşletme Doktora 20.000 TL
İktisat Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İktisat Doktora 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL
Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
 
ÖDEME ŞEKLİ

 
Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
 
Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
 
Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.
 

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube
 

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

 
 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
 

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819

 

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

 

 
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
 

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar  
1820
1821
1822
1823
1824
1825

 

 
*Genel Sistemsel Hatalar  
*OYS ve OBS Sorunlar  

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz programlar için ( 05 Aralık-26 Ocak 2018  ) Tezli ve Doktora programları için ( 22-26 Ocak 2018 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı (18-19 Ocak 2018) tarihleri arasında duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS'den ders kayıtları (31 Ocak-2 Şubat 2018) Tarihleri arasında yapılacaktır
 • Enstitülerde derslerin başlaması ( 5 Şubat 2018) dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 9 Şubat 2018) dir.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. 
Online Başvuru Formu
 
Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
 

ONLİNE BAŞVURU

 
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 
İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 
Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  
dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı /Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  
gozde.tugan@hku.edu.tr
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  
busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : 
can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Betül KORKMAZ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : 
betül.korkmaz@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  
ftugrul.demirkale@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  
saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  
ahmet.ayaz@hku.edu.tr
 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM SEHERYELİ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  
merve.seheryeli@hku.edu.tr

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merih TOKER 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1122
Mail :  
merih.toker@hku.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;

Pelin BULGUROĞLU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1400
Direkt Hat: (0342) 211 80 90
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : pelin.fadiloglu@hku.edu.tr

A. Aykut AYDOĞDU
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1401
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
aaykut.aydogdu@hku.edu.tr

Erkan KİLE
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1402
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
erkan.kile@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep
WhatsApp & Cep: 0530 237 56 08
Direkt Hat 1: (0342) 211 80 90
Direkt Hat 2: (0342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92
Mail : 
sbe@hku.edu.tr