2017- 2018 Güz Dönemi Lisansüstü Kayıt İlanı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2017- 2018 Güz Dönemi Lisansüstü Kayıt İlanı

2017- 2018 Güz Dönemi Lisansüstü Kayıt İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
 
KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

 

PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Doktora Bütünleşik Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz)
İktisat 20 10 11 Ağustos 2017 15 5 11 Ağustos 2017
İşletme 10 10 200 11 Ağustos 2017 5 1 11 Ağustos 2017
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 20 30 11 Ağustos 2017 5 1 7 Ağustos 2017
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 10 11 Ağustos 2017 2 1 11 Ağustos 2017
Klinik Psikoloji 10 40 5 Temmuz 2017 5 5 Temmuz 2017
Bağımlılık Psikolojisi —— ——
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12 15 Haziran 2017 8 15 Haziran 2017
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 5 15 Haziran 2017 ——
Özel Hukuk 10 11 Ağustos 2017 ——
Kamu Hukuku 10 11 Ağustos 2017 ——

 
 

AÇIKLAMA

 
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
 
                                                         

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
 
İşletme Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4.      Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 

Özel Hukuk Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans

 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
4.      Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4.       Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakatın %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5.      Yazılı Bilim Sınavı: 19 Haziran 2017 / Saat: 09.30
6.      Mülakat Tarihi:  19 Haziran 2017 / Saat 11.30
 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans

 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      Eğitim Fakültesi Mezunu olmak
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4.      Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5.      Mülakat Tarihi: 19 Haziran 2017 / Saat: 09.30
 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
 
İşletme Doktora
İktisat Doktora
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

 
1.      Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA)’ten en az 80 puan almış olmak.
3.      YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4.      Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
6.      Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
a) Yazılı Bilim Sınavı: 9 Ağustos 2017 / Saat: 09.00
b) Mülakat Tarihi:  9 Ağustos 2017 / Saat 13.30
7.      Diğer Doktora Programlarında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

 
1.      Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli yüksek lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4.      Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
a) Yazılı Bilim Sınavı: 20 Haziran 2017 / Saat: 09.30
b) Mülakat Tarihi:  20 Haziran 2017 / Saat 11.30
 
 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
ALIM KOŞULLARI

 
1.      Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu; Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
2.      Klinik Psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
3.      Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programına 2017 – 2018 Güz döneminde öğrenci alınmayacaktır.
4.      Başvuruların Değerlendirilmesi: Değerlendirme Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının (doktora programı için yüksek lisans not ortalaması) %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5.      Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
6.      Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında Yazılı Bilim Sınavından 60, Klinik Psikoloji Doktora programında 70 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup,  19 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan mülakata giremeyeceklerdir.
7.      Mülakat tarihleri;
a) Yazılı Bilim Sınavı:
Tarih: 12 Temmuz 2017 Çarşamba  Saat: 13.00
Yer: sbe.hku.edu.tr adresinde daha sonra ilan edilecektir
b) Mülakat:
Tarih: 19 Temmuz 2017 Çarşamba Saat: 10.30
Yer: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü

Not:Klinik psikoloji yüksek lisans programının ikinci yılında çocuk-ergen psikolojisi, erişkin psikolojisi, sağlık psikolojisi ve bağımlılık psikolojisi olmak üzere dört alt  alanda seçmeli dersler açılması planlanmaktadır. 
 
 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1.      Dilekçe
2.      Not Döküm Belgesi (Transkriptin Aslı)
3.      Ders İçerikleri
4.      Öğrenci Belgesi
 
Not: Bu Belgeler 11 Ağustos 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir. Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

Programlar Ücretler
İşletme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 8.000 TL
İşletme Doktora 20.000 TL
İktisat Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İktisat Doktora 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 20.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 30.000 TL
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 24.000 TL
Klinik Psikoloji Doktora 50.000 TL
 

 

ÖDEME ŞEKLİ

 
Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
 
Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
 
Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

NOT ; Program Ücreti ödemelerin de yazılanların haricinde farklı bir uygulamamız olmayıp , Peşin ödemeler için Üniversitemizin Banka hesap numaraları aşağıda mevcuttur.

Denizbank Ticari Merkez Şube


 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır


Finasbank İpek Yolu Şubesi


 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdırMali İşler Satın Alma Müdürlüğü

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
 

*Mali Onay   Muhasebe 1810 1814
*EFT / Havale   1811 1815
*Borç Sorgulama   1812 1816
*Kredi Kartı İşlemleri   1813 1817
*Ücret İadesi      

 
 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 14-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu

                                                             

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.
 

 

İşletme Yüksek Lisans / Doktora programı için; 

Araş. Gör. Dilek YILMAZ / Araş. Gör. Fatma Gül BİLGİNER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1338
Mail :  dilek.yilmaz@hku.edu.tr
Mail :
  fatmagul.bilginer@hku.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Araş. Gör. Gözde MERAL 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1328
Mail :  gozde.tugan@hku.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1345
Mail :  busra.oztekin@hku.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Araş. Gör. Can ÖZCAN 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1344
Mail : can.ozcan@hku.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;

Araş. Gör. Mustafa Fikri GEMİCİ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1920
Mail : mustafa.gemici@hku.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;

Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1919
Mail :  ftugrul.demirkale@hku.edu.tr

Klinik Psikoloji / Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Arş. Gör. Saadet YAPAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1305
Mail :  saadet.yapan@hku.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans / Doktora programı için;

Arş. Gör. Ahmet AYAZ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1112
Mail :  ahmet.ayaz@hku.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;

Arş. Gör. Merve YILDIRIM SEHERYELİ 
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1121
Mail :  merve.seheryeli@hku.edu.tr

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü için;

Pelin BULGUROĞLU – pelin.fadiloglu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1400

A. Aykut AYDOĞDU – aaykut.aydogdu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1401
 
Erkan KİLE – erkan.kile@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1402
 
Enstitü Direk Hat: (0 342) 211 80 90 veya (0 342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92