2016 - 2017 Akademik Yili Güz Yariyili Final Programlari | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2016 – 2017 Akademik Yili Güz Yariyili Final Programlari

2016 – 2017 Akademik Yili Güz Yariyili Final Programlari

ÖZEL HUKUK TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Sigorta Hukuku Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 02.01.17 17.00 HUK B5
Roma Hukukunun Türk Hukukuna Etkileri Prof. Dr. Nadi GÜNAL 03.01.17 17.00 HUK B5
Bireysel İş Hukukuna İlişkin Güncel Sorular 1 Yard. Doç. Dr. Seçkin Nazlı 04.01.17 17.00 HUK B5
Tebligat Hukuku 1  Yard. Doç. Dr. A. Cemal RUHİ 05.01.17 17.00 HUK B5
Tanzimat Hukuku  Yard. Doç. Dr. İbrahim GÜL 06.01.17 17.00 HUK B5
Haksız Fiil Hukuku Yard. Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE 09.01.17 17.00 HUK B5
SEMİNER Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 10.01.17 17.00 HUK B5
Yard. Doç. Dr. Ömer BAĞCI
 KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru Prof. Dr. Hasan TUNÇ 03.01.17  –  HUK
Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Prof. Dr. Enver BOZKURT 11.01.17  –  HUK
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri Yard. Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ 05.01.17  –  HUK
Ekonomik Suçlar Yard. Doç. Dr. Arzu TUNCER 02.01.17  –  HUK
Vergi Yargılama Hukuku  Yard. Doç. Dr. Memduh ASLAN 02.01.17  –  HUK
Etkin Soruşturma İlkesi Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu 05.01.17  –  HUK
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI FİNAL TARİHİ SAAT YER
Eğitim İstatistiği ( EOD501 ) 12.01.17 09.00 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Araştırma Yöntemleri ( EDO503 ) 12.01.17 14.00 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Test Kuramlarına Giriş ( EOD505 ) 13.01.17 09.00 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Test Geliştirme ( EOD509 ) 13.01.17 14.00 EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 İŞLETME TEZLİ – TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Envanter – Bilanço ( İŞL517 ) Doç. Dr. H. Erdoğan YAYLA 11.01.17 18.00 İİSBF
Finansal Yönetim ( İŞL518 ) Doç. Dr. H. Erdoğan YAYLA 11.01.17 15.00 İİSBF
Örgütsel Davranış ( İŞL507 ) Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 04.01.17 09:30 İİSBF
Ürün Ve  Marka Yönetimi ( İŞL531 ) Yard. Doç. Dr. Yakup DURMAZ 11.01.17 13.00 İİSBF
Toplam Kalite Yönetimi ( İŞL527 ) Doç. Dr. Mazlum ÇELİK 04.01.17 10:30

İİSBF

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ( İŞL506 ) Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 04.01.17 09:30 İİSBF
Üretim Yönetimi ( İŞL516 ) Yard. Doç. Dr. Mehmet AYTEKİN 11.01.17 18.00 İİSBF
Küresel Girişimcilik ( İŞL545 ) Doç. Dr. İ. Sani MERT 04.01.17 10:30 İİSBF
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (
İŞL501 )
Doç. Dr. İ. Sani MERT 04.01.17  13:00 İİSBF

 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA PROGRAMI

2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Araştırma Tasarımı ( UTL602 ) Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ 04.01.17 13.45 İİSBF
Uluslararası Lojistik Stratejileri ve Politikaları ( UTL603 ) Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN 04.01.17 16:15 İİSBF
 
  İŞLETME  DOKTORA PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Finansal Yönetim ( İŞL651 ) Doç. Dr. H. Erdoğan YAYLA 12.01.17 11:00 İİSBF
Stratejik Marka Yönetimi ( İŞL675 ) Yard. Doç. Dr. Yakup DURMAZ 12.01.17 15:30 İİSBF
İnovasyon ve Değişim Yönetimi ( İŞL648 ) Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 05.01.17 09:30 İİSBF
Aile İşletmelerinde Yönetim ( İŞL617 ) Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 05.01.17 13:30 İİSBF
 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TEZLİ – TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 
DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FİNAL TARİHİ SAAT YER
Tedarik Zinciri Yönetimi  ve Lojistik ( UTL501 ) Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN 04.01.17 13.45 İİSBF
Yöneticiler İçin İstatistik ( UTL503 ) Prof. Dr. Nilgün MORALI 11.01.17 09:30 İİSBF
Uluslararası Ticarette Yeni Trendler ( UTL511 ) Yrd. Doç. Dr. İbrahim Metin AYCIL Sınav Yapılmıyor 10:15 İİSBF
Dış Ticaretin Finansmanı ( UTL525 ) Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ 04.01.17 16:15 İİSBF
Araştırma Teknikleri ( UTL527 ) Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ 04.01.17 11:15
İİSBF