Hakkımızda | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Hakkımızda

Tarihçe

İleri düzeyde bir toplum olmanın ve nitelikli insan yetiştirmenin temel şartı, iyi bir eğitim ve öğretimdir. Bu amaca ulaşmak için Gaziantep Hizmet Vakfı tarafından 2008 yılında “eğitim, araştırma ve yenilik“ odaklı tasarlanan Gazikent Üniversitesikuruldu. Üniversite, 2012 yılında kurucusuna olan vefa duygusunun bir gereği olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını aldı.

Araştırma ekosisteminin oluşturulması ve uzmanlaşmayı sağlamanın ilk adımı olarak üniversitede Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kuruldu.  Enstitülere ait anabilim dallarından yüksek lisans ve doktora düzeyinde 4500 öğrenci-araştırmacı mezun oldu. 05.02.2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç enstitü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla tek bir çatı altında birleştirildi.  Mevcut durumda 29 tezli yüksek lisans, 18 tezsiz yüksek lisans  ve 16 doktora programı bulunmaktadır. Enstitümüzde 1260 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.

Misyon (Ne Yapmak İstiyoruz)

Toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere, uluslararası alanda rekabet edebilir yetkinlikte, etik değerlere bağlı, yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiş, alanında edindiği bilgi ve becerileri akademik hayat ve diğer alanlarda etkin olarak kullanabilen, doğaya, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacı, bilim insanı ve uzman profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon (Ne Olmak İstiyoruz)

Özgür düşünce ve evrensel ilkeler çerçevesinde yürüttüğü eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmaya ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlayan öncü ve saygın bir enstitü olmak.