7417 sayılı kanun kapsamında aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi  | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

7417 sayılı kanun kapsamında aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 

7417 sayılı kanun kapsamında aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 

18.07.2022 Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve 21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında;

“Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine; yükseköğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimlerini dikkate alarak güz döneminde eğitime başlayabilecek adaylar ile bahar döneminde eğitime başlayabilecek öğrenciler için Üniversite senatosu tarafından ayrı ayrı tarih belirleyebilecekleri”

belirtilmektedir. Bu çerçevede ilgili kanun kapsamında aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi  07.11.2022’dir.

Aday öğrencilerin bilgisine sunulur.