Etik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Etik

Etik Kurul İzin Başvuruları

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez veya araştırmaları için araştırmanın niteliğine göre etik kurul izni için HKU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

1- Etik Kurul izni, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmalarını yayın haline dönüştürmek isteyen araştırmacıların araştırma aşamasına geçmeden önce onay almaları gereken bir süreçtir.
2- Araştırmanın başlangıç tarihi etik kurul izni alındıktan sonraki tarihleri kapsamalıdır. Araştırmaların veri toplama tarihleri etik kurul izni sonrası olmalıdır.
3- Anket veya görüşme yapılacak araştırmalarda araştırmacılara gönüllü onam metni sunulmalıdır.
4- Başvurularında anket veya görüşme örnekleri ve ölçekler, başvuru formu ekinde sunulmalıdır.
5- Kurum dışı başvurular kabul edilmemektedir.

İletişim

Merve BİLGİN
e-posta   : merve.bilgin@hku.edu.tr
Telefon   :  0(342) 211 8080 – 1400
Ofis          : Enstitu Binası-ENS 106