Enstitü Yönetim Kurulu | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Enstitü Yönetim Kurulu


Prof.Dr. M.Serhat YENİCE (Müdür)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
e-posta: serhat.yenice@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1410


Doç.Dr. Zeynep KÖSE (Seçilmiş Üye)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
e-posta: zeynep.kose@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1401


Dr. Öğretim Üyesi Serkan USGU (Müdür Yardımcısı)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
e-posta: serkan.usgu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1401


Doç.Dr. Ufuk AKBAŞ (Müdür Yardımcısı)
Eğitim Fakültesi
e-posta: ufuk.akbas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1725


Dr. Öğretim Üyesi Tanju SARIGÜL (Seçilmiş Üye)
Hukuk Fakültesi
e-posta: tanju.sarigul@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1400


Dr. Öğretim Üyesi Ali Emre ÖZTÜRK (Seçilmiş Üye)
Mühendislik Fakültesi
e-posta: emre.ozturk@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1410