2023-2024 Bahar Yarıyılı İlanı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2023-2024 Bahar Yarıyılı İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2023 – 2024 BAHAR YARIYILI BAŞVURU İLANI

2023-2024 akademik yılı bahar döneminde, aşağıda belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapılacak programın üzerine tıklayarak programın kontenjan – başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütleri ile bilim (yazılı/mülakat) sınavı tarihlerine ulaşabilirsiniz.

BANKACILIK ve FİNANS

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan: 10 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanlarının toplamıdır.)
Normal Kayıt: 8
Kurum İçi Yatay Geçiş: – 1
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: –
Not: Adaylar, başvuru sırasında bir önceki eğitimlerine ait transkriptlerinin onaylı bir kopyasını da vermelidirler.
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • İktisat, ekonomi, bankacılık ve finans gibi alanların dışındaki bir alandan mezun adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Alacakları bilimsel hazırlık dersleri, ilgili transkriptlerine bakılarak belirlenir.
 • Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar.

Değerlendirme:
Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü/mülakat sınavının %20’si alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 60 (100 üzerinden) olması gereklidir.
Sözlü/Mülakat sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavın mazereti yoktur.
Sözlü/Mülakat Sınavı Tarihi: 10.01.2024, Saat 10:00 İİSBF Toplantı Salonu

ÇEVRE BİLİMLERİ ve ENERJİ YÖNETİMİ

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan: 9
Normal Kayıt: 6
Kurum İçi Yatay Geçiş: 1
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES’ten (SAY- son beş yıl içinde) en az 55 almış olmak ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları KKTC Üniversiteleri dâhil (Program Dili Türkçedir).
 4. ÖNEMLİ: Yabancı uyruklu öğrenciler ve Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:
Anabilim Dalımızda yazılı bilim sınavı ya da mülakat yapılmayacak olup Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi ABD için başvuru şartlarını sağlayan adayların 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES’ in %50’si, Lisans not ortalamasının %50’ si alınıp sıralama yapılarak alım gerçekleştirilecektir. Başvurular Anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

Anabilim Dalı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD
Program: Tezli Yüksek Lisans Programı
Kontenjan (toplam): 4
Normal Kayıt: 4
Kurum İçi Yatay Geçiş: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:
• ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun
olan adaylar başvurabileceklerdir.
• Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.
Değerlendirme:
100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun
%15’i alınarak yapılır.
Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 08.01.2024/ saat: 9.00
Mülakat Tarihi: 08.01.2024/ saat: 11.30 (Yüz yüze)
Bilim Sınavları Komisyonu:
1. (Başkan) Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
2. (Üye): Prof. Dr. Yavuz YAKUT
3. (Üye): Dr. Öğr. Üyesi Deniz KOCAMAZ
4. Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Murat Ali ÇINAR

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan: 6
Normal Kayıt: 6
Kurum içi yatay geçiş: 0
Kurum dışı yatay geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları

 • Üniversitelerin 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Beslenme ve Diyetetik ve Gıda Mühendisliği Lisans Programlarından Mezun Olmak
 • ALES (SÖZ- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları

(Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrencilerin lisans transkriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir.)
(Bilimsel hazırlık süreci, alan dışından yüksek lisans programını kazananlara verilen bir eğitimdir. Bilimsel hazırlık programına tabi olduğu belirlenen öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programında yer alan dersleri birlikte alabilmektedir.  Ancak bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.)
 Değerlendirme
100 tam not üzerinden ALES (SÖZ) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının %30’u alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.
 10.01.2024: Yazılı Bilim Sınavı Tarihi – Saat 09:30-12:00
Sınav Yeri: Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihi
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek Öğrenciler İçin Kayıt Tarihi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan (Toplam): 15 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 12
Kurum İçi Yatay Geçiş: 1
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:
1. Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları tercih sebebidir. Sosyal bilimlerin diğer alanlarından başvuracak adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlık okuyacaklardır. Lisans eğitimini yurt dışında yapmış olan
adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
2. Programa alan dışından başvuran öğrenciler, “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler (4 Ders) alacaktır.
3. ALES’ten (EA/Sözel ağırlık puan türünden son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
Değerlendirme
100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’si alınarak bir toplam puan elde edilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.
Mülakat Tarihi: 10 Ocak 2024 / Saat: 10.00 (Sınav Yeri: İletişim Fakültesi)

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI

 Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan: 5
Normal Kayıt: 5
Kurum içi yatay geçiş: 0
Kurum dışı yatay geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları

 • Üniversitelerin 4 yıllık; İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü veya Mimarlık bölümünden mezun olmak
 • Genel not ortalamasının asgari 2,50 ve üzeri olmak
 • ALES (EA- son beş yıl içinde)’ tan en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme
Değerlendirme 100 tam not üzerinden ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavı ve Sözlü/Mülakat sınavının %25’i ve lisans not ortalamasının %25’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
08.01.2024: Son Başvuru tarih
10.01.2024: Yazılı bilim sınavı – Saat 09:30 – 11:00
10.01.2024: Sözlü/mülakat sınavı – Saat: 12:00
16.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
Sınav Yeri: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan öğrenci kayıtlarının alınması
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek öğrenci kayıtlarının alınması

İKTİSAT

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 15 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanının toplamıdır.)
Normal Kayıt: 12
Kurum İçi Yatay Geçiş: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 3
Yabancı Uyruklu: –
Not: Adaylar, başvuru sırasında bir önceki eğitimlerine ait transkriptlerinin onaylı bir kopyasını vermelidirler.
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • İktisat, ekonomi, ekonometri, bankacılık ve finans, ekonomi ve finans gibi alanların dışındaki bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programdan almaları gereken dersler, ilgili transkriptleri incelenerek belirlenir.
 • Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar.

Değerlendirme:
Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü/mülakat sınavının %20’si alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 60 (100 üzerinden) olması gereklidir.
Sözlü/Mülakat sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavın mazereti yoktur.
Sözlü/Mülakat Sınavı Tarihi: 10.01.2024, Saat 14:00 İİSBF Toplantı Salonu

İŞLETME

Program: Tezli Yüksek Lisans
Toplam Kontenjan: 8 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 3 (Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş)
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:
–  Son 5 yıl içinde ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak
–  4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların mezun oldukları lisans programına ilişkin YÖK’ten
denklik belgesi almaları zorunludur).
Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrencilerin lisans transkriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir. Bilimsel hazırlık süreci, alan dışından yüksek lisans programını kazananlara verilen bir eğitimdir. Bilimsel hazırlık programına tabi olduğu belirlenen öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programında yer alan dersleri birlikte alabilmektedir. Ancak bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.
– Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş başvurusunda İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans şartları sağlanmalıdır.

Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar belirtilen şekilde elde edilen ağırlıklı puanların en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.
Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Yükseköğretim Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır. e-Devlet üzerinde 4 üzerinden belirtilen diploma notunun YÖK tarafından belirlenen 100’lük karşılığı başvuruda kullanılmalıdır.
Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

KAMU HUKUKU

Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Program: Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
Kontenjan (toplam): 10

Normal Kayıt: 10
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:
1. ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
3. Lisans eğitimini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ ten denklik belgeleri almaları zorunludur.
4. 2023-2024 Bahar dönemi Kamu Hukuku Yüksek Lisans alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar
adayın bilim sınavını çağrılması Kamu Hukuku Anabilim Dalınca uygun bulunmuştur.

Ön Değerlendirme: Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. Bu listeye göre alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar aday bilim sınavına çağrılacaktır.
Değerlendirme: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan ve bilim sınavına katılmayan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

TARİHLER:
Öğrenci başvurularının alınması : 04.12.2023-08.01.2024
Sınavlara girecek öğrencilerin web sayfasında ilan edilmesi : 08.01.2024
Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri : 11.01.2024 saat 11:00(Hukuk Fakültesi Binası)
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin web sayfasında ilan tarihi : 15.01.2024-16.01.2024

Bilim Sınavı Komisyonu:
1. Prof. Dr. Enver BOZKURT (Başkan)
2. Prof. Dr. Ahmet BİLGİN (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL (Üye)
Yedek Üyeler
1. Doç. Dr. Abdulvahap DARENDELİ
2. Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜNDÜZ

MİMARLIK

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan 5
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş:0
Kurum Dışı Yatay Geçiş:0
Yabancı Uyruklu:0
Başvuru Şartları:

 • Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından mezun olması ve not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından yapılan ALES (SAYISAL) sınavından en az 55 sayısal puan almış olmak gereklidir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir (KKTC Üniversiteleri dahil).
 • Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir.
 • Başvuru için gerekli olan belgeler Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edildikten sonra, yukarıda belirtilmiş olan şartları sağlayan adaylara, Mimarlık Anabilim Dalınca kurulan jüri tarafından yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

Değerlendirme:
100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAYISAL)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı / sözlü bilim sınavının % 30’u alınarak yapılır.
08.01.2024: Son başvuru tarihi
08.01.2024: Sınava girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi (Ön Değerlendirme Sonuçları)
09.01.2023: Yazılı / sözlü bilim sınavı – Saat 10:30 – 14:00 (yüz yüze yapılacaktır)
16.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
Sınav Yeri: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan öğrenci kayıtlarının alınması
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek öğrenci kayıtlarının alınması

ÖZEL HUKUK

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ ÖZEL HUKUK TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ
Kontenjan (toplam): 7
Normal Kayıt: 7
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Programın Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
 2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
 3. Lisans eğitimini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ ten denklik belgeleri almaları zorunludur.
 4. 2023-2024 Bahar dönemi Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadarının bilim sınavını çağrılması Özel Hukuk Anabilim Dalınca uygun bulunmuştur.

Ön Değerlendirme: Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. Bu listeye göre alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar aday bilim sınavına çağrılacaktır.
Değerlendirme: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan öğrenciler başarısız sayılacaktır.
 
TARİHLER:
Öğrenci başvurularının alınması                                                          : 04.12.2023-08.01.2024
Sınavlara girecek öğrencilerin web sayfasında ilan edilmesi    :  08.01.2024
Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri                                                : 11.01.2024 saat 11:00 (Hukuk Fakültesi Binası)
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin web sayfasında ilan tarihi    : 15.01.2024-16.01.2024

YAZILI BİLİM SINAVI KOMİSYONU

 1. Öğr. Üyesi Belin KÖROĞLU ÖLMEZ (Başkan)
 2. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ (Üye)
 3. Öğr. Üyesi Kemal Haluk ERUYGUR (Üye)

 

SINIF EĞİTİMİ

Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 3  (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 3
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları:

 1. Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarının birisinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programında alan sınırlaması bulunmaktadır. Sınıf eğitimi alanının dışında programa katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel hazırlık programına katılmaları gerekmektedir.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan adayların YÖK Denklik Belgesi almaları zorunludur.
 3. ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 5. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.

Değerlendirme:
100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı bilim sınavının %15’i, Sözlü mülakat sınavının %15’i alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme ölçütlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.
04.12.2023-08.01.2024: Başvuru dönemi
08.01.2024 : Sınava girmeye hak kazanan adayların duyurulması (ön değerlendirme sonuçları)
11.01.2024 / Saat: 10:00 : Yazılı Bilim Sınav Tarihi
11.01.2024 / Saat: 13:00 : Mülakat Tarihi
15.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi
22.01.2024-24.01.2024 Kazanan öğrencilerin kayıtları
25.01.2024-26.01.2024 Yedek öğrenci kayıtlarının alınması
Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Doç.Dr. Gülfem MUŞLU KAYGISIZ (Başkan)
 2. Doç. Dr. Nuri Can AKSOY (Üye)
 3. Dr. Öğr.Üye. Sakine HAKKOYMAZ (Üye)
 4. Dr. Öğr.Üye. Zehra YAŞAR SAĞLIK (Yedek Üye)
 5. Doç. Dr Ufuk AKBAŞ (Yedek Üye)
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: Türkçe Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 9 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 7
Kurum İçi Yatay Geçiş: 2
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara 4 derslik Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 • ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER’den başarılı olmak.

Değerlendirme:

 • 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralamak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 08.01.2024 saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilir.
Değerlendirme Komisyonu:

 1. Doç. Dr. Ahmet KESER (Başkan)
 2. Doç. Dr. Cenker Korhan DEMİR (Üye)
 3. Prof. Dr. Ercan SEYHAN (Üye)
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng)

Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: İngilizce Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 9 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 0
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 9
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 • ALES EA puan türünden minimum 55 veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT (450) veya GRE (eski sistem-610, yeni sistem-149) sınav sonucuna sahip olmak.
 • YDS’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60’a denk gelen bir puan (TOEFL-iBT’den 72) almış olmak.

Değerlendirme:

 • 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin sıralaması ise 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasına göre en yüksek olandan başlanarak yapılır.

Son Başvuru Tarihi: 08.01.2024 saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilir.
Değerlendirme Komisyonu:

 1. Doç. Dr. Ahmet KESER (Başkan)
 2. Doç. Dr. Cenker Korhan DEMİR (Üye)
 3. Prof. Dr. Ercan SEYHAN (Üye)

 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK

Anabilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD
Program: Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan: 9
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 2
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:

 • ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara ”Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır / söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Değerlendirme: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

BANKACILIK ve FİNANS

Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans
Program: Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 10 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanlarının toplamıdır.)
Normal Kayıt: 8
Kurum İçi Yatay Geçiş: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2
Yabancı Uyruklu: –
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Değerlendirme:
Değerlendirme, Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

ÇEVRE BİLİMLERİ ve ENERJİ YÖNETİMİ

Anabilim Dalı: Çevre Bilimleri Ve Enerji Yönetimi
Program: Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan: 9
Normal Kayıt: 6
Kurum İçi Yatay Geçiş: 1
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları KKTC Üniversiteleri dâhil (Program Dili Türkçedir).
 3. ÖNEMLİ: Yabancı uyruklu öğrenciler ve Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme:
Anabilim Dalımızda yazılı bilim sınavı ya da mülakat yapılmayacak olup Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi ABD için başvuru şartlarını sağlayan adayların 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde Lisans not ortalamasının %100’ü alınıp sıralama yapılarak alım gerçekleştirilecektir. Başvurular Anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Program: Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (Toplam): 7 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 1
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:
1. Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım
Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları tercih sebebidir. Sosyal bilimlerin diğer alanlarından başvuracak adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlık okuyacaklardır.
2. Programa alan dışı başvuran öğrenciler, bir yarıyıllık (4 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
Değerlendirme:
100 tam puan üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve sözlü mülakatın %60’ı alınarak bir toplam puan elde edilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.
Mülakat Tarihi: 10 Ocak 2024 Saat: 10.00
Bilim Sınavları Komisyonu:
1. Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
2. Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜNER
3. Dr. Öğr. Üyesi Bilge KALKAVAN
Yedek Bilim Sınavları Komisyonu:
1. Dr. Öğr. Üyesi Deniz TELEK

İKTİSAT

Program: İktisat Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 10 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanının toplamıdır.)
Normal Kayıt: 8
Kurum İçi Yatay Geçiş: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Değerlendirme:
Değerlendirme, Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

İŞLETME

Program: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
Toplam Kontenjan: 8 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 3 (Tezli Programdan Tezsiz Programa Geçiş)
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-

Başvuru Şartları:
 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların mezun oldukları lisans
programına ilişkin YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.
Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Yükseköğretim Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır. e-Devlet üzerinde 4 üzerinden belirtilen diploma notunun YÖK tarafından belirlenen 100’lük karşılığı başvuruda kullanılmalıdır.
Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

İŞLETME (UZAKTAN EĞİTİM)

Program: İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Toplam Kontenjan: 50 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 45
Kurum İçi Yatay Geçiş: 5
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:
 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların mezun oldukları lisans programına ilişkin YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Değerlendirme: Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Kontenjanlar lisans mezuniyet notu en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.
Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Yükseköğretim Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır. e-Devlet üzerinde 4 üzerinden belirtilen diploma notunun YÖK tarafından belirlenen 100’lük karşılığı başvuruda kullanılmalıdır.
Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Program: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 27
Normal Kayıt: 25
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 2
(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Programın Başvuru Şartları:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Psikoloji lisans mezunu olmak.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan adayların YÖK Denklik Belgesi almaları zorunludur.
 • ALES puanı istenmemektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de bir lisans programından mezun olduğunu gösteren belgeye ve ya TÖMER’den başarılı olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekmektedir.

Değerlendirme: Değerlendirme 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.
Önemli: Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir.
04.12.2023 – 08.01.2024: Başvuru dönemi
08.09.2023: Sınava girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi (Ön Değerlendirme Sonuçları)
10.01.2024: Yazılı bilim sınavı saat: 09:30 – 11:00
10.01.2024: Sözlü/mülakat sınavı saat: 12.00
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi
16.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan öğrenci kayıtlarının alınması
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek öğrenci kayıtlarının alınması
Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Dr. Yaşar ÖZBAY (Başkan)
 2. Dr. Gürhan CAN (Üye)
 3. Dr. Seher SEVİM (Üye)
 4. Doç. Dr. Ramin ALİYEV (Üye)
 5. Doç. Dr. Cemre ERTEN TATLI (Üye)

Yedek Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Öğr. Üyesi Ahmet AYAZ
 2. Öğr. Üyesi Özgür Osman DEMİR
 3. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAM
SINIF EĞİTİMİ

Anabilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Program: Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 3(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 3
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları:
Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarının birisinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programında alan sınırlaması bulunmaktadır. Sınıf eğitimi alanının dışında programa katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel hazırlık programına katılmaları gerekmektedir.
Lisans eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan adayların YÖK Denklik Belgesi almaları zorunludur.
Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
Değerlendirme:
100 tam not üzerinden lisans not ortalamasına göre yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur.
Son Başvuru Tarihi:  08.01.2024

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ
Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan (toplam): 9 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 9
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Değerlendirme:
Adayların lisans not ortalamasına göre en yüksek olandan başlanarak sıralama yapılır.
Son Başvuru Tarihi: 08.01.2024 saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilir.
Değerlendirme Komisyonu:

 1. Doç. Dr. Ahmet KESER (Başkan)
 2. Doç. Dr. Cenker Korhan DEMİR (Üye)
 3. Prof. Dr. Ercan SEYHAN (Üye)
ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK

Anabilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD
Program: Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan: 9
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 2
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:

 • 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Değerlendirme: Lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanlar, not ortalaması en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

Program: Doktora
Kontenjan (toplam): 2
Normal Kayıt: 2
Kurum İçi Yatay Geçiş:-
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından   mezun  olup,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek   lisansını   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
 • ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını

Değerlendirme:
100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınavının %10’u ve sözlü mülakatın %30’u alınarak hesaplanacaktır.
Mülakat Tarihi: 08.01.2024/ saat: 10:00 (Yüz yüze)
Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. (Başkan) Prof. Dr. Yavuz YAKUT
 2. (Üye): Dr. Kezban BAYRAMLAR
 3. (Üye): Doç. Serkan USGU
 4. Yedek Üye: Öğr. Üyesi Deniz KOCAMAZ
HEMŞİRELİK

 Ana Bilim Dalı: HEMŞİRELİK AD
Program: Doktora
Kontenjan:
Normal Kayıt: 4
Kurum içi yatay geçiş: 0
Kurum dışı yatay geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
Başvuru Şartları

 • Hemşirelik Doktora Programının;

-İç Hastalıkları alanında öğrenim görmek üzere 3 öğrenci,

-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarında öğrenim görmek üzere 1 öğrenci alımı yapılacaktır.

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puanasahip olmak,
 • Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitemizin 4’lük sistem 100’lük sistem dönüşüm tablosu),
 • Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Lisansüstü Eğitim programlarından birinde tamamlamış olmak,
 • Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir.
 • Yüksek Lisansını Hemşirelik Programlarında veya dışında tamamlayıp doktora programına kabul edilen öğrencilerden doktorada kabul edildikleri hemşirelik alanı dışında bir programdan mezun olanlara kabul edildikleri alan ile ilgili bilimsel hazırlık programı uygulanır.
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puanasahip olmak,
 • Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil).

Değerlendirme

100 tam not üzerinden ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yazılı bilim sınavının % 20’si ve sözlü sınav notunun %20’si alınarak yapılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanabilmek için yazılı sınav puanı en az 75 olmalıdır.

Not: Sınava girmeye hak kazanan adaylar yüksek lisans tezlerinin bir nüshasını  baskı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

04.12.2023 – 05.01.2024: Başvuru dönemi
08.01.2024: Sınava girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi (Ön Değerlendirme Sonuçları)
10.01.2024: Yazılı bilim sınavı – Saat 09:30 – 10:30
10.01.2024: Sözlü/mülakat sınavı – Saat: 12:00
15.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
Sınav Yeri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan öğrenci kayıtlarının alınması
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek öğrenci kayıtlarının alınması
Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Prof. Dr. Ayla YAVA (Başkan)
 2. Prof. Dr. Nermin OLGUN (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU (Üye)

Yedek Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Doç. Dr. Betül TOSUN
 2. Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

 

Not: Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar kapsamında kontenjanın en az yüzde on beşi kadar öğrenci (1 öğrenci) burslu olarak belirlenecektir.

İKTİSAT

Program: Doktora
Kontenjan (toplam): 11 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 7
Kurum İçi Yatay Geçiş: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 2
Yabancı Uyruklu: 2
Not: Adaylar, başvuru sırasında bir önceki eğitimlerine ait transkriptlerinin onaylı bir kopyasını vermelidirler.
Başvuru Şartları:

 • ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar.
 • YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan almış olmak (son beş yıl içinde) veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 • Yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 • İktisat, ekonomi ve ekonometri gibi alanların dışındaki bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programdan hangi dersleri almaları gerekeceği ilgili transkriptlerine bakılarak belirlenir.
 • Yüksek Lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır. Adaylar; ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 80 puan ve YÖKDİL veya YDS’den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olduklarını veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldıklarını belgelemelidirler. İktisat, ekonomi ve ekonometri gibi alanları dışında bir alandan mezun olmuş olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Ancak, bu programda hangi dersleri almaları gerekeceği ilgili transkriptlerine bakılarak belirlenir.
 • Bütünleşik Doktora programı için Lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme:
Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, Yüksek Lisans not ortalamasının %20’’si, Sözlü/Mülakat sınavının %20 ‘si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 70 (100 üzerinden) olması gereklidir.
Sözlü/Mülakat sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavın mazereti yoktur.
Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi: 11.01.2024, Saat 10:00 İİSBF Toplantı Odası

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Program: İletişim Çalışmaları Doktora Programı
Kontenjan (Toplam): 7 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 1
Yabancı Uyruklu: 1
Başvuru Şartları:
1. Programa başvuracak öğrencilerin iletişim alanı ile ilgili herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmaları tercih sebebidir. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış olan adaylar, programa kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlık okuyacaklardır.
2. Öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanacaktır. “Bilimsel Hazırlık Programı” ile ilgili ayrıntılar (alınacak kredi, derslerin adları vb.) Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecektir.
3. ALES’ten (EA-SÖZ son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar.
5. YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan almış olmak (son beş yıl içinde) veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını
belgelemek.
6. Yüksek Lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme:
Adaylar değerlendirilirken; 100 tam puan üzerinden ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve sözlü mülakatın %40’ı alınarak bir toplam puan elde edilir.
Mülakat Tarihi: 10 Ocak 2024 Saat: 13:00

Bilim Sınavları Komisyonu:
1. Prof. Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN
2. Prof. Dr. Ayhan ERDEM
3. Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜNER
Yedek Bilim Sınavları Komisyonu:
1. Dr. Öğr. Üyesi Deniz TELEK

İŞLETME

Anabilim Dalı: İşletme
Program: İşletme Doktora
Toplam Kontenjan: 5 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 5
Özel Öğrenci: –
Kurum Dışı Yatay Geçiş:-
Yabancı Uyruklu:-
Başvuru Şartları:
 Son 5 yıl içinde ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak
 YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek
 Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
Farklı bir alandan mezun olan öğrencilerin lisans ve yüksek lisans transkriptlerine bakılarak ders içerikleri talep edilmekte ve bilimsel hazırlık programına tabi olup
olmayacağı, bilimsel hazırlıkta kaç ders alması gerektiği belirlenmektedir.
Bilimsel hazırlık süreci, alan dışından doktora programını kazananlara verilen bir eğitimdir. Bilimsel hazırlık programına tabi olduğu belirlenen öğrenciler, bilimsel
hazırlık dersleri ile doktora programında yer alan dersleri birlikte alabilmektedir. Ancak bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.
Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yabancı dil puanının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar belirtilen şekilde elde edilen ağırlıklı puanların en yüksek olandan başlanarak sıralanması suretiyle doldurulur.
Öğrenciler, not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Yükseköğretim Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır. e-Devlet üzerinde 4 üzerinden belirtilen diploma notunun YÖK tarafından belirlenen 100’lük karşılığı başvuruda kullanılmalıdır. Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

KAMU HUKUKU

Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Program: Kamu Hukuku Doktora
Kontenjan (toplam): 5

Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:
1. ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 60 puan almış olmak.
2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
3. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
4. YÖKDİL, YDS veya e-YDS’den en az 60 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek,
5. Lisans veya Yüksek lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ ten denklik belgeleri almaları zorunludur.
6. 2023-2024 Bahar dönemi Kamu Hukuku Doktora alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar adayın bilim sınavını çağrılması Kamu Hukuku Anabilim Dalınca uygun bulunmuştur.
Ön Değerlendirme: Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. Bu listeye göre kontenjanların üç katı kadar aday yazılı bilim sınavına çağrılacaktır.
Değerlendirme: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden, başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan ve bilim sınavına katılmayan öğrenciler başarısız sayılacaktır
TARİHLER:
Öğrenci başvurularının alınması : 04.12.2023-05.01.2024
Sınavlara girecek öğrencilerin web sayfasında ilan edilmesi : 08.01.2024
Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri :11.01.2024 saat 11:00 (Hukuk Fakültesi Binası)
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin web sayfasında ilan tarihi : 15.01.2024-16.01.2024
Bilim Sınavı Komisyonu:
1. Prof. Dr. Enver BOZKURT (Başkan)
2. Prof. Dr. Ahmet BİLGİN (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL (Üye)
Yedek Üyeler
1. Doç. Dr. Abdulvahap DARENDELİ
2. Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜNDÜZ

ÖZEL HUKUK

Anabilim Dalı: Özel Hukuk Anabilim Dalı
Programı: Doktora Programı
Kontenjan (toplam): 5
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 0
(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Programın Başvuru Şartları:

 1. ALES’ten (EA- son beş yıl içinde) en az 60 puan almış olmak.
 2. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
 3. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
 4. YÖKDİL veya YDS’ den en az 60 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 5. Lisans veya Yüksek lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ ten denklik belgeleri almaları zorunludur.
 6. 2023-2024 Bahar dönemi Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora alım ilanında belirtilmiş olan kontenjanların üç katı kadar adayın bilim sınavına çağrılması Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunmuştur.

Ön Değerlendirme: Sınava girecek öğrenciler belirlenirken 100 tam not üzerinden başvurulan programın puan türünde ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si  alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle öğrenci listesi oluşturulacaktır. Bu listeye göre kontenjanların üç katı kadar aday yazılı bilim sınavına çağrılacaktır.

Değerlendirme: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden, ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, ve yazılı bilim sınav puanının %30′ u alınarak yapılır. Kontenjanlar, bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Ağırlıklı ortalama puanı 70 puandan daha az olan öğrenciler başarısız sayılacaktır.
TARİHLER:
Öğrenci başvurularının alınması                                                           : 04.12.2023-05.01.2024
Sınavlara girecek öğrencilerin web sayfasında ilan edilmesi    : 08.01.2024
Yazılı Bilim Sınavı tarihi, saati ve yeri                                                  :11.01.2024 saat 11:00 (Hukuk Fakültesi Binası)
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin web sayfasında ilan tarihi     : 15.01.2024-16.01.2024

YAZILI BİLİM SINAVI KOMİSYONU

 1. Öğr. Üyesi Belin KÖROĞLU ÖLMEZ (Başkan)
 2. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ (Üye)
 3. Öğr. Üyesi Kemal Haluk ERUYGUR (Üye)

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Anabilim Dalı: EĞİTİM BİLİMLERİ
Program: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA
Kontenjan: 7
Normal Kayıt: 5
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 2
Başvuru Şartları:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji lisans mezunu olmak
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans veya Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları için bilimsel hazırlık programı uygulanır)
 • Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, YÖK’ten lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi almaları zorunludur (KKTC Üniversiteleri dâhil),
 • ALES (EA- son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak ya da GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmak,
 • YÖKDİL veya YDS’ den en az 55 puan (son beş yıl içinde) almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de bir lisans programından mezun olduğunu gösteren belgeye veya TÖMER’den başarılı olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekmektedir.

 Değerlendirme:
100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, Yüksek lisans not ortalamasının %15’i, Yazılı bilim sınavının %15’i ve Sözlü mülakat sınavının %20’si alınarak yapılır. İlan edilen kontenjanlar değerlendirme kriterlerinden elde edilen toplam puan üzerinden başarı sırası en yüksek olan öğrencilerden başlanarak yapılacak olan sıralama ile doldurulur. Adayların yazılı sınavdan başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavına sadece yazılı sınavdan başarılı olan adaylar alınacaktır.
Bilim sınavlarına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bu sınavların mazereti yoktur.
08.01. 2024 – 14.01.2024: Başvuru dönemi
15.01.2024: Sınava girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi (Ön Değerlendirme Sonuçları)
17.01.2024: Yazılı bilim sınavı saat: 10.00 – 12.00
17.01.2024: Sözlü/mülakat sınavı saat: 13.00
19.01.2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi
22.01.2024 – 24.01.2024: Kazanan öğrenci kayıtlarının alınması
25.01.2024 – 26.01.2024: Yedek öğrenci kayıtlarının alınması
 Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Dr. Yaşar ÖZBAY (Başkan)
 2. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK (Üye)
 3. Dr. Gürhan CAN (Üye)
 4. Dr. Seher SEVİM (Üye)
 5. Doç. Dr. Ramin ALİYEV (Üye)
 6. Doç. Dr. Cemre ERTEN TATLI (Üye)

Yedek Bilim Sınavları Komisyonu:

 1. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYAZ
 2. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman DEMİR
 3. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAM
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program: Doktora
Kontenjan (toplam): 5 (Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)
Normal Kayıt: 3
Kurum İçi Yatay Geçiş: 0
Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0
Yabancı Uyruklu: 2
Bütünleşik Doktora: 0
Başvuru Şartları:

 • ALES (EA- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olmak.
 • YÖKDİL veya YDS’ den en az 65 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgelemek.
 • Yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER’den başarılı olmak.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme:
100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, dil puanının %15’i ve bilim sınavının % 20’si ( yazılı ve sözlü sınavın ortalaması) alınarak yapılır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin sıralaması ise 100 tam not üzerinden yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yazılı bilim sınavının % 35’i ve sözlü sınavın %35’i alınarak yapılır.
Son Başvuru Tarihi: 05.01.2024 saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilir.
Yazılı Sınav Tarihi: 09.01.2024 09.30 İİSBF Feas113 kodlu sınıf
Sözlü Sınav Tarihi: 09.01.2024 13.00 İİSBF Feas113 kodlu sınıf
Değerlendirme Komisyonu:

 1. Doç. Dr. Ahmet KESER (Başkan)
 2. Doç. Dr. Cenker Korhan DEMİR (Üye)
 3. Prof. Dr. Ercan SEYHAN (Üye)

BURS OLANAKLARI

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar çerçevesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki her bir diploma programı özelinde, ilgili dönemde kayıtlı olan öğrencilerin en az yüzde on beşi, burslu öğrenci olarak belirlenmektedir.

ÜCRETLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ

* Tezli yüksek lisans programları paket ücreti olup, 4 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 4 yarıyıl sürenin sonunda ders ve seminerini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** 4 yarıyıl sürenin sonunda tez aşamasında olanlar, en çok iki yarıyıl olmak üzere her yarıyıl (Tez Uzatma) için ek ücret ödemesi yapar. Bu süre (toplam 6 yarıyıl) sonunda tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
*** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Program Toplam Ücret
İşletme 39.000 TL
İktisat 39.000 TL
Bankacılık ve Finans 39.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 39.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 39.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) 39.000 TL
Klinik Psikoloji 118.000 TL
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 71.500 TL
Bağımlılık Psikolojisi 71.500 TL
Görsel İletişim Tasarımı 39.000 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 39.000 TL
Özel Hukuk 45.500 TL
Kamu Hukuku 45.500 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 45.500 TL
Sağlık Hukuku ve Etiği 45.500 TL
Sınıf Eğitimi 39.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 39.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 39.000 TL
Özel Eğitim 39.000 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 39.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 39.000 TL
Mimarlık 45.500 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 45.500 TL
Endüstri Mühendisliği 39.000 TL
İnşaat Mühendisliği 39.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 39.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 39.000 TL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 39.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühensliği 39.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 51.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 51.000 TL
Ortez-Protez 51.000 TL
Hemşirelik 51.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $6.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.000
İktisadi İdari Bilimler Fen Mühendislik Mimarlık (Yabancı Öğrenciler) $2.250
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ

* Tezsiz yüksek lisans programları için paket  ücreti olup 3 dönemlik süreyi kapsamaktadır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projesi çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Program Toplam Ücret
İşletme 32.500 TL
İşletme Uzaktan Öğretim 32.500 TL
İktisat 32.500 TL
Bankacılık ve Finans 32.500 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 32.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 32.500 TL
Klinik Psikoloji 75.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 32.500 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 32.500 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 32.500 TL
Sınıf Eğitimi 32.500 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 32.500 TL
Okul Öncesi Eğitimi 32.500 TL
Özel Eğitim 32.500 TL
Eğitim Programları ve Öğretim 32.500 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 32.500 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 32.500 TL
İnşaat Mühendisliği 32.500 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 32.500 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 32.500 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $4.500,00
İktisadi İdari Bil. Fen Müh. Mim. (Yabancı Öğrenciler) $2.000,00
DOKTORA PROGRAMI ÜCRETLERİ

* Doktora programları için paket ücreti olup, 8 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 8 yarıyıl süre sonunda tez çalışmasını tamamlamayanlar, en çok 4 yarıyıl olmak üzere her yarıyıl için (Tez Uzatma) ek ücret ödemesi yapar. Bu süre içerisinde de tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Program Toplam Ücret
İşletme 60.000 TL
İktisat 60.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İNG) 60.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 60.000 TL
Klinik Psikoloji 156.000 TL
Kamu Hukuku 66.000 TL
Özel Hukuk 66.000 TL
İletişim Çalışmaları 60.000 TL
Özel Eğitim 60.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 60.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 60.000 TL
İnşaat Mühendisliği 60.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 60.000 TL
Mimarlık 60.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72.000 TL
Hemşirelik 72.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 72.000 TL
Klinik Psikoloji (Yabancı Öğrenciler) $9.000
Sağlık Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $5.400
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri (Yabancı Öğrenciler) $3.600
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI ÜCRETLERİ

* Bütünleşik Doktora programları için paket ücreti olup, 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. 10 yarıyıl süre sonunda tez çalışmasını tamamlamayanlar, en çok 4 yarıyıl olmak üzere her yarıyıl için (Tez Uzatma) ek ücret ödemesi yapar. Bu süre içerisinde de tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
** Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alacak olan öğrenciler aldığı her ders için ek öğrenim ücreti öder.

Program Toplam Ücret
İşletme 91.000 TL
İktisat 91.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 91.000 TL
İnşaat Mühendisliği 91.000 TL
Mimarlık 91.000 TL
Alan İçi $4.000
Alan Dışı $4.750
06.12.2023 – 08.01.2024 : Başvuru koşulları & kontenjanların ilan edilmesi ve aday başvurularının alınmaya başlanması
08.01.2024 – 12.01.2024 : Anabilim dallarınca bilim sınavı / mülakat / değerlendirmelerin yapılması ve sonuçların Enstitüye iletilmesi
15.01.2024 – 16.01.2024 : Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların ilanı
22.01.2024 – 24.01.2024 : Öğrenci kayıtlarının yapılması
25.01.2024 – 26.01.2024 : Yedek öğrenci kayıtlarının alınması

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvurular online olarak yapılmaktadır. Adayların, ilgili programın son başvuru tarihine kadar başvuru işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Programların son başvuru, yazılı sınav ve mülakat sınav tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Programa kabul listeleri; Enstitü internet sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • İngilizce dil yeterlik sınavı HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde yapılacaktır.

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

‘Başvuru sırasında e-posta adresinize bir doğrulama kodu iletilmektedir.

Doğrulama kodu e-posta adresinizde görünmüyorsa lütfen “Spam Kutusunu” veya sisteme tanımladığınız e-posta adresi için yazım hatası olup olmadığını kontrol ediniz.’