Board of Directors | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GRADUATE EDUCATION INSTITUTE

Board of Directors

  Prof.Dr. M.Serhat YENİCE e-mail: serhat.yenice@hku.edu.tr
  Assoc.Prof.Dr. Ufuk AKBAS e-mail: ufuk.akbas@hku.edu.tr
  Assoc.Prof.Dr. Serkan USGU e-mail: serkan.usgu@hku.edu.tr
  Assist.Prof.Dr. Zeynep KÖSE e-mail: zeynep.kose@hku.edu.tr
  Assist.Prof.Dr. Tanju ÖZCAN e-mail: tanju.ozcan@hku.edu.tr
  Assist.Prof.Dr. Ali Emre ÖZTÜRK e-mail: emre.ozturk@hku.edu.tr