Tezsiz Yüksek Lisans Süreçleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tezsiz Yüksek Lisans Süreçleri

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Öneri Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için DANIŞMAN ÖNERİ FORMU ile başvuruda bulunur (FORM NO: 012). Çalışma isteği gerekçesi de bulunan danışman önerisinde bulunur. Öğrenci
2- Başvuruların Değerlendirilmesi a) Anabilim Dalı Başkanlığı, Öğrenci Tez / Dönem Projesi Danışman Önerisi formlarını inceler. Öğrenci tercih önceliği ve Danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır.
b) Danışman önerisi başvurusu olmayan öğrenciler için atama yapar.
Anabilim Dalı
3- Danışman Önerilerinin Enstitüye Sunulması Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, Yüksek Lisans (Tezli veTezsiz) tez/dönem proje danışmanlarını birinci yarıyılın sonuna kadar,
Doktora öğrencileri için ise ikinci yarıyıl sonuna kadar üst yazı ile Enstitüye bildirir.
Anabilim Dalı
4- Danışman belirlenmesi Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Enstitü
Önemli Notlar: 
(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.21-4).
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.(HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.21-5).
(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.19-2).

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Değişikliği  Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu ile başvuruda bulunur (FORM NO: 001). Değişiklik isteği gerekçesi kısaca belirtilir.  Öğrenci
2- Mevcut ve Talep Edilen Danışman Görüşünün Alınması Mevcut ve Talep edilen Danışman görüşleri alınır (Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu). Uygun değilse RET edilir. Öğrenci bilgilendirilir.
Danışman(lar)
3- Anabilim Dalı Görüşü Anabilim Dalı, öğrenci tercihi, gerekçe ve danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır. Öğrenci talebi uygunsa karar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Enstitüye iletilir (FORM 001). Uygun değilse ret edilir ve öğrenci bilgilendirilir.
Anabilim Dalı
4- Enstitü Onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Anabilim Dalı – Öğrenci bilgilendirilir. Değişiklik Enstitü tarafından OBS sistemine işlenir. Enstitü
Önemli Notlar: 

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Dönem Proje Önerisinin

Danışmana Sunulması 

(1) Öğrenci tarafından Dönem Projesi Öneri Formunun doldurulması (FORM NO: 201) ve Danışmana sunulması.
(2) Proje Öneri Formunun Danışman tarafından kontrolü ve Uygun görüşünün alınması. 
Öğrenci
Danışman
2- Dönem Proje Önerisinin Enstitüye İletilmesi Proje Öneri Formunun Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye iletilmesi (FORM NO: 201)
Dönem Projesi Önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir
Anabilim Dalı
Enstitü
Önemli Notlar: